15 juli 2014

De Vogel Vlucht


ik vlieg over mijn leven heen
ik overzie
dwalen in archiefbeelden
ik herinner

een kronkelend kreekje door hoge bergweiden
de lach van die kleine reus
ochtendgloren met een Schotse collie aan een oude Ierse haven
een schilderij, een vergezicht

in gedachten vlieg ik weg
vlucht
vliegen zonder vleugels
gevangen

geblokkeerd door onzichtbare krachten
opgesloten
in een lichaam vol pijn,
haast machteloos


een zee vermengd met tranen
onophoudelijke golven
maar diep vanbinnen;
een stille vreugde, die àlle pijn bedekt


waar blijft dan je herstel?
Ik bèn een nieuwe schepping
wanneer komt dan eindelijk je genezing?!
mijn Verlosser, Hìj
staat mij bij|-| .

10 juli 2014

De Dromer


een dromer
zo ben ik geboren
ook als doener
maar meer mijmeraar
raar?

ik zie wat ik zie
ik zie zoveel
soms
te veel

ze zien maar
anderen
wat ze vinden
of nooit zien

maar ik zie
en voel
met mijn ogen dicht, mijn pijn
de hoge kliffen en golven
en alle diepe dalen


wat geeft het?
ik ben maar even hier
op weg
naar altijd

want
de tijd, is maar tijdelijk
ìk heb de tijd
voor altijd

lang leve de dromer
lang leve het leven
gekregen,
van de Droomgever
Eeuwig!|-| .7 juni 2014

Een Boek vol 'idioten'


Eén van de redenen dat ik van de Bijbel hou is omdat dit Boek vol staat met mafkezen.
Ja echt, 't zijn allemaal vreemde snuiters. Er zit geen normale gast bij, bedoel ik te zeggen.

Toch proberen veel christenen, met de nodige inspanningen, een 'goed christen' te zijn..
Of ze denken meer genezingen te moeten verrichten dan Petrus en Paulus bij elkaar..
Weer anderen menen recht te hebben op minimaal de luxe en rijkdom van Salomo ...

Maar ach, geef mij de zwervers en mislukkelingen van de Bijbel maar. Daar kan ik mij steeds meer mee vereenzelvigen ;-)

Gezocht: Wezen en weduwen. Zieken en onderdrukten. Verlamde en berooide mensen.
(Jezus)

Een volgeling van Jezus is een bedelaar die niets anders kan dan kloppen op de herbergdeur van Gods genade. De ragamuffin weet dat hij enkel leeft van Gods genade en liefde.
Hij weet ook dat dìt leven, het Evangelie niet is ... maar vooral de belofte van het ééuwige leven.

"A ragamuffin knows he's only a beggar at the door of God's mercy."
Brennan Manning

Wij kunnen nooit perfect zijn.. Maar we zijn niet gered om wat wìj (zogenaamd goed) doen, maar om wat Hij deed. Voor ons! We mogen ons uitstrekken naar Abba Vader, die vol van genade is en jou en mij liefdevol schiep."I would rather live on the verge of falling and let my security be in the
all-sufficiency of the Grace of God than to live in some kind of
pietistic illusion of moral excellence."
Rich Mullins


We zijn allemáál vreemde snuiters. We zijn mensen.. :)
 Neem je kruis op je. En probeer niet 'goed' te zijn, maar van Gód te zijn,
   be God's !


2 juni 2014

Graankorrels in Gods akker


Christenland wordt steeds vaker en massaler geïnfecteerd met het dodelijke "succes"-virus. 
Het egoïstische idee, welke gebracht wordt als een evangelie, dat zegt dat wij succesvol zullen zijn als we geloven in onszelf en de woorden die wij uitspreken.. We zullen dan stellig 'slagen' in dit leven, met een gezond lichaam, riant inkomen, goede relaties etc. etc. ...

"You are supposed to be powerful, that's Gods will for you!" (Joyce Meyer) of "Whatever I touch, is going to prosper and succeed!" (Joel Osteen) en oneindig meer van dit soort ijdele kreten van de populairste pastors dezer eeuw.

Oh hoe armzalig de mens die dit wenst te geloven. Beste mensen, geloof niet in deze nonsens. Ongelukkig zij die geloven in zichzelf ..

"Ik geloof werkelijk dat het de mens vergaat zoals het graan, word je niet gezaaid
om op aarde te kiemen, wat geeft het, je wordt vermalen tot brood."
Vincent van Gogh, Saint-Rémy, 1889

De Zaaier, Vincent van Gogh, Arles, juni 1888
Kröller-Müller Museum Otterlo.

"Men begint veeleer duidelijker in te zien, dat het leven maar een soort van bemestingstijd is, en de oogst niet hier."
Vincent van Gogh, 1883

De Zaaier (naar Millet), Vincent van Gogh, Etten, 1881
Van Gogh Museum Amsterdam.
Het is vandaag, 2 juni 2014, de 41e verjaardag van het Van Gogh Museum.
Een duimpje meer of minder op het doek maakte niet uit, haha, zie filmpjeVandaag zijn deze doeken tientallen miljoenen waard.


"So go out and live real good and I promise you'll get beat up real bad. But, in a little while after you're dead, you'll be rotted away anyway.
It's not gonna matter if you have a few scars.
But it will matter if you didn't LIVE."
Rich Mullins


Waarachtig, Ik verzeker u:
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Wie zijn leven liefheeft verliest het,
maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor
het eeuwige leven.
Wie Mij dient moet Mij volgen:
waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal
door de Vader geëerd worden.
Jezus, in Johannes 12:24-26


Dìt leven is het Evangelie niet..
Ons leven is als een graankorrel. Jezus zei dat als we niet bereid zijn te sterven aan onszelf, we niet meer dan ons armzalige eigen-ik blijven.
Als ons leven enkel gericht is op de oogst, op resultaat, op (geestelijk) succes, zullen we, ook al worden we uiteindelijk net als graankorrels 'in de grond gestopt', vruchteloos blijven.

Maar wie zijn leven in dèze wereld haat, is in staat om zijn kruis op zich te nemen. En kan een grote oogst achter laten, op Gods eeuwige akkers ...


 
    |-| /-\ |\| S

p.s. Lees hier meer over 'graankorrels'.

25 mei 2014

Sterrennacht en striae strepen


Deze wereld is een plek waar gekunsteldheid te vaak wint van kunst ..
De pure schoonheid van het leven vinden we langs de ongebaande wegen, waar de mooiste veldbloemen gratis staan te bloeien.

Normality is a paved road: It’s comfortable to walk, but no flowers grow on it.
Vincent van Gogh


De schoonheid van het leven komt misschien wel het gaafst tot uitdrukking in ouder worden. In rimpels en littekens. In striae strepen en (over)hangende lichaamsdelen. Ja zelfs of juìst in zwakte en loslaten. In de kracht van overgave.

Al vanaf het moment dat we geboren worden sterft ons lichaam beetje bij beetje. Het gaat al snel bergafwaarts. Zèlfs als je het geluk hebt gezond te zijn ..
Gelukkig zij die bereidt zijn te wìllen sterven. Iedere dag een beetje meer. Stop het 'werken' naar meer zelfvertrouwen of zelfverzekerdheid. Vergeet jezelf! Je zult het veel leuker hebben .. En de mooiste dingen zien ...

I often think that the night is more alive and more richly colored than the day.
Vincent van Gogh

"Sterrennacht"
Vincent van Gogh, Saint-Rémy, juni 1889

‘Zie, ik had een andere droom’ zei hij,
‘ik droomde dat ik de zon zag, en de maan en elf sterren die voor mij bogen.’

Sommige mensen zijn bang dat ze het in dit leven nooit zullen redden, wat "het" ook moge zijn. 
Het goede nieuws is: Dat zullen we ook nooit. Want wij zijn nietig, en God is alles. Zonder de God van zonnebloemen en zwaartekracht zouden we niet eens adem hebben.

Ons leven is uit God en voor God. We hebben niets meegenomen en kunnen niets meenemen.
We krijgen er wèl iets voor terug. Alles zelfs! Tenminste, wanneer je je aardse tent verlangt te verruilen voor een onsterfelijk lichaam. En dat kan alleen als we bereidt zijn te sterven, aan onszelf ...

  'k verlang steeds meer naar die Dag waarop God mij een nieuw lichaam schenkt.


     -|-| /-\ |\| S


Now I understand
what you tried to say to me
and how you suffered for your sanity
and how you tried to set them free
they would not listen they did not know how
perhaps they'll listen now

For they could not love you
but still your love was true
and when no hope was left inside
on that starry starry night

You took your life as lover's often do

But I could have told you,
Vincent,
this world was never ment for one
as beautiful as you


17 mei 2014

Ragebol's recht


Rechtbank Utrecht, november 2006.
Direct bij binnenkomst in de rechtszaal zie ik achter het desk mevrouw de rechter zitten.
Een vrouw met grijs gekortwiekt plukjeshaar dat mij doet denken aan een ragebol welke al decennia lang in de hoek van de bezemkast doelloos stof staat te happen.
Er zit slechts één heer achter het houten schot. Het is de griffier die mag notuleren wat er zoal gezegd en gedaan wordt. Dit beloofd niet veel goeds ...


De vraag rijst op of het überhaupt nog zinvol is om mijn situatie toe te lichten.
Heb het namelijk niet op vrouwelijke rechters met kort haar ;-)
Haar ogen verraden iets: Ze heeft geen enkel verlangen mij in mijn gelijk te stellen.
Wat ik zie zijn een stel feministisch wilde ogen die leeg en chagrijnig de wereld bezien.
 Een wereld met ìets te veel fake.
  Ik krijg dorst, en honger..
    naar gerechtigheid ...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...