16 oktober 2014

Die lege stoel

  L ieve Jezus,
'k snap er soms geen bal meer van.
Hoe lang nog?!
In Uw Verzamelde Werken lees ik in Psalm 119:50 "Dit is de troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij doet leven."
Heer, deze troost is lang niet altijd voelbaar. Zo onzichtbaar..
En die belofte Heer, hoe lang nog?!
Hoe lang nog ....
Het geknakte riet breekt Hij niet af,
  noch dooft Hij de kwijnende vlam.
totdat het recht dankzij Hem overwint!
  Op Zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.
~Mattheüs 12:20,21

   Mijn vriend,
het spijt me voor je.
Je weet Ik ben altijd eerlijk, en eerlijk gezegd verlang Ik minstens zoveel naar Mijn wederkomst dan jij. Geloof Mij maar.
Ik ben de Hoop die doet leven. Ik ben bij je, onzichtbaar.
Die lege stoel naast je bed? Hij zit Mij prima hoor.. Praat maar fluisterend met Mij,
ook al zie je me niet, Ik zit naast je.
Probeer geduldig te zijn, en weet dat Ik God Ben,
 de Eeuwige.


      ~ 


1 oktober 2014

"Does Jesus Care?"Does Jesus Care? - 1901

Woorden: Frank E. Graeff, 1860 - 1919
Muziek: J. Lincoln Hall, 1866 - 1930

"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u."
1 Petrus 5:7Nummer 13 in deze Hymne-serie. 113 Jaar geleden geschreven door een Amerikaan met een geweldig irritante snor en een typisch Amerikaanse naam: Frank E. Graeff.
Een bijzonder lied, met de universele vraag van de mensheid: Waar is God als ik pijn heb?

Hoe kan God liefde zijn als er zoveel lijden is?

Geeft God wel echt om ons? Is Hij werkelijk op de hoogte van al onze pijn en noden?
Waarom doet Hij dan niets?! Interesseert onze eenzaamheid Hem wel? Hij had dit of dat toch kunnen voorkomen?!
Allemaal menselijke en terechte vragen van mensen wier leven zwaar is. En voor wie is het dat uiteindelijk niet? We krijgen allemaal te maken met verdriet en tegenslagen, vroeg of laat. En waar is God dan in al ons lijden?
Zorgt Jezus ècht voor ons? ..

Graeff werd geboren op 19 december 1860 in Tamaqua in de staat Pennsylvania. Een staat dat net onder New York ligt. Ik stoomde er ooit zelf een stukje doorheen met de Amtrak :)
In zijn geboortestreek rond Philadelphia, de hoofdstad van Pennsylvania, stond hij bekend als "the sunshine minister". Da's nog eens een titel..

C. Austin Miles, de schrijver van de hymne "In the Garden" (zie hier) zei over Frank Graeff:

He is a spiritual optimist, a great friend of children; his bright sun-shining disposition attracts him not only to children, but to all with whom he comes in contact. He has a holy magnetism and a child-like faith.

Persoonlijk geloof ik dat bovenstaande uitspraak over leven & geloven een meer dan prima omschrijving is van hoe het ooit bedoeld is..

"‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen."
Markus 10:14-16


Graeff had regelmatig te kampen met beproevingen, twijfel en lichamelijke zwakte.
Tijdens één van deze beproevingen opende hij zijn Bijbel en putte kracht uit de woorden van 1 Petrus 5:7 ".. hij zorgt voor u". Het was op die dag dat hij de tekst voor deze hymne schreef.

Does Jesus care when my heart is pained
Too deeply for mirth or song,
As the burdens press, and the cares distress,
And the way grows weary and long?

O, yes He cares; I know He cares!

His heart is touched, with my grief.

Frank E. Graeff stierf op 29 juli 1919 in Ocean Grove, New Jersey. Al jong voelde hij zich door het Evangelie aangetrokken. Hij had een hart voor kinderen en jeugdevangelisatie en stond bekend als een echte verhalen-verteller.
Uiteindelijk zou hij iets meer dan 200 hymnen schrijven.

Als gelovigen kennen we allemaal onze tijden van vragen & twijfel. En dat is maar goed ook ...
Het zijn juist deze tijden van eenzaam lijden die ons de kans bieden ons over te geven. Om te capituleren.. Onszelf aan Hem te geven. Volkomen.
Want al wat is, en komen zal; het is God, en God alleen.

 Does Jesus care?  Oh yes!

   I know He cares,
       I know ...

               |-| /-\ |\| SDoor de in 2013 op 104-jarige leeftijd overleden Bev Shea, met Guy Penrod


Door Gary Chapman


26 september 2014

"Turn your eyes upon Jesus"Turn your eyes upon Jesus - 1922

Woorden en Muziek: Helen H. Lemmel, 1864 - 1961

"Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus,
de grondlegger en voltooier van ons geloof."
Hebreeën 12:2aHelen Howarth Lemmel werd geboren op 14 november 1864 in het Engelse Wardle, als dochter van een Wesleyan Methodisten predikant. Op 12-jarige leeftijd verhuisde zij met haar familie naar Amerika. Al snel kreeg ze de reputatie als de briljante zangeres. En net als de schrijver van de vorige hymne in deze serie studeerde ze enige jaren Muziek in Duitsland.

Aan het begin van de 19e eeuw gaf Helen in the Midwest van Amerika concerten in heel veel kerken. Even later gaf zijn zangles aan de Moody Bible College.

In de winter van haar leven settelde Helen zich in Seattle. Uiteindelijk schreef ze meer dan 500 hymnen en gedichten. Ze werd bijna 97 jaar oud.

De titel van dit lied wijst ons erop en roept ons op om elke dag weer ons vizier op de eeuwigheid te houden. Op Jezus.
In 1918 kreeg Helen een pamflet genaamd "Focused" in haar handen van een bevriende missoinaris. Het bevatte deze woorden:

"So then, turn your eyes upon Him, look full into His face
and you will find that the things of earth will acquire 
a strange new dimness."

Wat een mooie uitspraak is dat! Alleen deze quote al maakt het de moeite waard om ook dit lied aan deze Hymne-serie toe te voegen.
Het aanschouwen van Jezus, daarbij staat alles van deze wereld slechts in de schaduw ..
Dan zul je de aardse zaken met andere ogen gaan bekijken.

Eigen foto. Lakes of Killarny, Ierland

Wanneer het lijkt alsof alles in je leven je ontglipt, blijft er altijd één ding over. Eén Gezicht om naar op te zien. Om naar uit te kijken: JEZUS.

Maar óók wanneer we helemaal opgaan in deze wereld, vol met geluid en ruis. Wanneer de visie op de eeuwigheid wordt vertroebeld..
Of juìst dan eigenlijk. Want hoe snel vergeten wij dan de dingen van de Heer? De Toekomst, de eeuwigheid bij Hem?!
We kunnen zelfs zó opgaan in onze christelijke activiteiten, we raken soms zó betrokken bij de 'dingen voor God', dat we de ware zegen mislopen: De vreugde van de relatie met Hemzelf, die vrede geeft in ons (vermoeiende) leven van alledag.. Hij, en Hij alleen.

O soul, are you weary and troubled?

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.
 
U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de
hemelse roeping,
richt uw aandacht op Jezus,
de apostel en hogepriester van het geloof, dat wij belijden.
Hebreeën 3:1


 Look full,
   in His wonderful face
             

               |-| /-\ |\| S


Door Gary Chapman

Geen "Turn your eyes upon Jesus", maar wel dezelfde strekking.
Luister dit lied eens tot het einde, is erg mooi..


15 september 2014

"Softly and Tenderly"Softly and Tenderly - 1880

Woorden en Muziek: Will L. Thompson, 1847 - 1909

"Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden."
Mattheüs 11:29,30Geen heel indrukwekkend verhaal achter deze hymne. Wèl een heel mooi lied die ook al weer tot één van mijn favorieten behoord :-) Zo uitnodigend de woorden klinken, zo klinkt ook de prachtige melodie. 

Will L. Thompson werd geboren in een klein plaatsje in de staat Ohio aan de Ohio River. Op dezelfde datum overigens als Billy Graham, 7 november. Maar dan 71 jaar eerder. Graham is inmiddels bijna 96.. De schrijver van dit lied is al ruim een eeuw overleden.

Thompson wilde van jongs af aan muziek schrijven en ging naar de Boston Music School van 1870-1873. Daarna studeerde hij Muziek in Duitsland.
Hij ging carrière maken in de seculiere muziekindustrie. De zaken liepen goed en hij werd, o.a. door het lied Gathering Shells From the Seashore, een beroemd en rijk man.

Hij was de Heer zó dankbaar (beetje paradox maar oké..) dat hij uit dankbaarheid enkel nog christelijke liederen wilde schrijven. Thompson startte een eigen label en muziekwinkel. Hij verkocht vervolgens 2 miljoen platen ...
Toch bleef hij gezien worden als de aimabele christelijke man, gewaardeerd en geliefd door kennissen, collega's en het volk.

Thompson maakte zich zorgen om het feit dat de bekende christelijke zangers (toen al..) optraden in de grote steden voor grote zalen maar zich zelden of nooit lieten zien en horen in de dorpen.


Daarop besloot hij op eigen houtje rond te reizen door Ohio. Hij laadde zijn piano op zijn wagen, die door twee paarden getrokken werd, en zo reisde hij van dorp naar dorp. 

Of hij goed kon zingen lezen we nergens, maar in alle dorpskerkjes die hij bezocht zong hij zijn eigen liederen. Zo werd hij een graag geziene gast in heel Ohio en omstreken.
Tjonge, dat waren nog eens tijden ...

Eind 1890 bracht Will een bezoek aan zijn vriend, de bekende evangelist Dwight L. Moody. Deze was erg ziek en lag op sterven.
De meeste bezoekers moesten huiswaarts keren zonder Moody te hebben gezien, maar toen Thompson op bezoek was vroeg Moody hem bij zich. Hij zou hem gezegd hebben: "Will, ik zou liever Softly and Tenderly Jesus is Calling hebben geschreven, dan wàt ik ook in mijn leven heb gedaan."


Will L. Thompson, een man die succes had met wat hij ondernam maar toch nederig bleef.
Nederigheid kan van ons leven een lied maken .. deze man liet een prachtig lied na. 

 1. Oh, for the wonderful love He has promised,
  Promised for you and for me!
  Though we have sinned, He has mercy and pardon,
  Pardon for you and for me
 2. You who are weary, come home;
  Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
  Calling, O sinner! come home
 3. Softly and tenderly Jesus is calling

Jezus roept je..

 en ook al hoor je Hem niet, ja vaak lijkt de hemel van koper ..
   tòch is er die fluisterende Stem in je hart:
Ik vergeef je, kom naar huis. Ik ben je Thuis.
  Jezus roept je
    Hij verwacht je ...                 |-| /-\ |\| S24 augustus 2014

Gaat een geloof groot genoeg, genezing geven?


De Bijbel is een geestelijk Boek. En zo moeten wij hem ook lezen meen ik. Juist in een tijd van ongekende Christenvervolging. Want het op hol geslagen westerse christendom dat kickt op wonderen heeft het Lichaam van Christus reeds veel leed aangedaan, vrees ik.

'God is goed dus zal Hij dit of dat doen of dat of dit voorkomen' is de sinterklaas-achtige gedachte onder sommigen in het hypermoderne christendom dat aan een kwartjesautomaat doet denken.

Toch is de broeder of zuster die mij een arm om mijn schouder legt middenin mijn soms diepe lichamelijke pijn, voor mij oneindig meer mede-Reisgenoot van Jezus dan zij die verslaafd zijn aan (zogenaamde) wonderen. Deze lieden willen enkel wónderen zien. "Halleluja! Dronken in de geest, haha!!" Men staat te dansen en gek te doen op en voor het podium en meent helemaal "in de Heer te zijn".
Maar stil worden en mee-lijden? Nee, er mòet iets gebeuren. Een soort 'geestelijk' carnaval is vaker dan eens het resultaat van deze armoedige verslaving ..

Het welvaartsevangelie, inclusief het genezingsevangelie,
is de grootste leugen in Christenland.
Het maakt meer kapot dan het Lichaam lief is.


Lijden is dè manier in de Wet van het Koninkrijk om ons duidelijk te maken dat dit leven waard is geleefd te worden! Al is het maar een paar jaar. Opdat ons leven een veel hoger doel heeft, dan slechts dìt leven ..

Jezus zei: Ik was ziek en jullie hebben mij genezen. Of zei Hij: gij hebt mij bezocht? ....

Wij hebben een Almachtig God voor wie niets onmogelijk is. Gezondheid en dus ook genezing is iets prachtigs. God geneest nog steeds. Makkie voor Hem.
Toch blijft het een wonder. Een uitzondering in het geheel. En dat is maar goed ook ..

In het wereldje van de "ministries" lijkt er soms een soort wedstrijd gaande wie het podium heeft met de meeste genezingen. Men organiseert zelfs trainingen over genezen. Inderdaad, "genezen" als werkwoord.. Beste mensen, is dit werkelijk Gods bedoeling? Ehmmm..

"Genezingsfeest" (zo wordt het echt genoemd..)
Idioterie ten top. Verdrietig, voor zovele zieken, en niet in de laatste plaats voor God zelf..

Als het echt zo was dat een groot geloof bergen zal verplaatsen en alle zieken doet genezen .. dan stond er geen berg meer op zijn oorspronkelijke plek en veel idioter nog; er zou geen (gelovige) zieke meer zijn.... Toch?

Maar als er geen lijdende mensen meer zouden zijn, was er ook niemand om werkelijk voor te zòrgen. Geen mee-lijden.
Willen we als christenen deze wereld ècht? Een wereld waarin geen zorgen-voor meer is?! ..

Nee, genezen is geen werkwoord, en ook geen geloofsspelletje.
Genezing is een WONDER.
Maar nog nìets vergeleken met het Wonder van de Eeuwigheid, met het wonder van al dan niet lijdende Jezusvolgers die meer dan wat ook uitzien Jezus te ontmoeten en hun eeuwig liefhebbende Vader ....    |-| /-\ |\| S

Hierbij kun je lezen: Matteüs 25:35-40 en Romeinen 8:17,18 en 2 Timoteüs 4:2-5


9 augustus 2014

"Neem je kruis op je, en volg Mij"


De westerse christen kan anno 2014 op vele manieren een beroep doen op zogenoemde "professionele hulp":

- Hulp in het benutten van je talenten.
- Hulp in het vergroten van je zelfvertrouwen.
- Hulp in het leren verstaan van Gods stem.
- Hulp in het leren genezen van je broeders en zusters ..
- Hulp in het verwezenlijken van je dromen.
- Hulp in het op christelijke wijze succesvol zakendoen.
Hulp in het worden van een leider.
   etc.

Het wemelt van de conferenties, trainingen, seminars en workshops in Christenland.
Allen met het hoogste doel om "geestelijk te groeien", menen de christelijke "trainers" op hun sites en pamfletten..


Doet bij mij de volgende vraag rijzen:

Wie zijn nu eigenlijk de hulpbehoevenden? En wie zijn ècht getraind?
De gediplomeerde trainer? Of de persoon met een grote rugzak vol levenservaring? ...

Er bestaat één cursus die aan alle eisen voldoet. Die klinkt zo:

"Neem je kruis op je, en volg Mij."Hoe? Door je leven te accepteren zoals het is. Door je lijden te aanvaarden als een waardig Soldaat van Christus.
Laten we ons kruis op ons nemen. Dat is óók medemens zijn. Of misschien leren we juist alleen zo een médemens te zijn? .. De hemel werkt graag samen met bewogen harten.

Geen cijfers en resultaten, geen genezings-percentages, geen evangelie van voorspoed, geen podia met populaire swingende succes-pastors.
Maar oprechte Compássion!
Mee-lijden en leven. Dat zal het Lichaam balsemen. Het zal de strijd in het hier & nu niet kunnen wegnemen, want de "heerser dezer wereld" raast door...
Maar het verlangen naar de eeuwige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, zal louter toenemen.

Ja dan zullen we meer en meer met ons hart gaan voelen dat we uiteindelijk slechts om één reden zijn geschapen: Wandelen met God. De Meester volgen.

Beste mensen, we leven enkel van Genade. Maar deze Genade was en is niet goedkoop ..

Nee, ik geloof niet zo in al die snelle cursussen.
In alle nood hebben we elkáár nodig,
 en God boven alles.


   be God's !
15 juli 2014

De Vogel Vlucht


ik vlieg over mijn leven heen
ik overzie
dwaal in archiefbeelden
ik herinner

een kronkelend kreekje door hoge bergweiden
de lach van die kleine reus
ochtendgloren met een Schotse collie aan een oude Ierse haven
een schilderij, een vergezicht

in gedachten vlieg ik weg
vlucht
vliegen zonder vleugels
gevangen

geblokkeerd door onzichtbare krachten
opgesloten
in een lichaam vol pijn,
haast machteloos


een zee vermengd met tranen
onophoudelijke golven
maar diep vanbinnen;
een stille vreugde, die àlle pijn bedekt


waar blijft dan je herstel?
Ik bèn een nieuwe schepping
wanneer komt dan eindelijk je genezing?!
mijn Verlosser, Hìj
staat mij bij|-| .

10 juli 2014

De Dromer


een dromer
zo ben ik geboren
ook als doener
maar meer mijmeraar
raar?

ik zie wat ik zie
ik zie zoveel
soms
te veel

ze zien maar
anderen
wat ze vinden
of nooit zien

maar ik zie
en voel
met mijn ogen dicht, mijn pijn
de hoge kliffen en golven
en alle diepe dalen


wat geeft het?
ik ben maar even hier
op weg
naar altijd

want
de tijd, is maar tijdelijk
ìk heb de tijd
voor altijd

lang leve de dromer
lang leve het leven
gekregen,
van de Droomgever
Eeuwig!|-| .Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...