22 mei 2015

Top12 (16) - Movie theme songs (soundtracks)


 1. Doe Eyes (Lennie Niehaus & Clint Eastwood)    Bridges of Madison County, 1995
 2. John Dunbar Theme (John Barry)    Dances with Wolves, 1990
 3. I'll Never Leave You (James Newton Howard)  ―  Dying Young, 1991
 4. Daybreak (Gabriel Yared)    Message in a Bottle, 1997
 5. Follow Me / Prayer (Jeff Danna, door Esther Lamandier)    The Gospel of John, 2003
 6. To Éire (John Powell)    P.S. I Love You, 2007
 7. Brother Sun, Sister Moon (Riz Ortolani-Benjamin)    Brother Sun, Sister Moon, 1972
 8. Out of Africa (John Barry / Wolfgang A. Mozart)    Out of Africa, 1985
 9. Twilight and Mist (James Horner)    Legends of the Fall, 1994
 10. Obiero (Ayub Ogada)    I Dreamed of Africa, 2000
 11. He Sleeps (James Newton Howard)   Pretty Woman, 1990
 12. Honor Him / Now We Are Free (Hans Zimmer, door Lisa Gerrard)    Gladiator, 2000


   Klik op namen van het lied voor een youtube, en geniet even, of niet ;-)
    Er zijn vast nog veel meer mooie "theme songs", welke mij nog onbekend zijn. Tips?
   Maar naast de gave muziek word ik door deze 12 gewoon geraakt, om diverse redenen.


Bridges of Madison County


    |-| /-\ |\| S

   p.s.  klik hier voor mijn favoriete films

14 mei 2015

Genoeg lijden om mij door U te laten leiden

" Here Jezus, het schijnt dat U slechts 33 jaar op aarde hebt vertoeft.
Volgend weekend herdenken wij nogal eigenwijze gristenaartjes weer dat U Uw geest hebt uitgestort.
Om ons troost te geven. Vanwege Uw fysieke afwezigheid alhier, als ik het goed begrijp.
Nou, veel mensen, eigenlijk ieder eerlijk mens, kunnen wel een beetje troost gebruiken ...
Ik ben er ook zo één, zoals U weet. 

Sinds een kleine 2000 jaar woont U weer thuis, bij Uw Abba.
En Heer, U hoort al onze gebeden die wij sindsdien vanaf de aarde fluisterend, smekend, schreeuwend of stotterend de lucht insturen. Toch?
Maar soms denk ik en soms steeds vaker: U hoort ze wel, maar wat doet U er mee?
Er is zo onbegrijpelijk veel pijn en lijden in deze wereld! Here!
Hallo?!

Bootvluchtelingen die nooit levend het land halen. Aardbevingen. Scheidingen. Hongersnood. Zwaar gehandicapten. Onthoofdingen. Strafkampen vol christenen en niet-christenen. Kanker. Tsunami's. Intense armoede. Epidemieën. Zwaar Onrecht.
Idiote chronische ziekten. Ondraaglijke pijn. Ontelbaar ondraaglijke pijnen!

Houdt het dan nooit op?! Hoe lang nog, Heer?

Ik zou U wat willen vragen Heer, en het klinkt misschien een een beetje onbeleefd, maar:
Bent U ons vergeten sinds U omhoog vloog?

U zocht ooit naar geloof alhier, maar vond bijna niemand..
Enkele vrienden volgde U.
Sommige nieuwsgierigen waren overdreven enthousiast en sloten zich ook aan bij het groepje volgelingen. Maar dat was vaak alleen wanneer U wonderen verrichtte.
Ach, er is niet veel nieuws onder de zon hè Heer ...Toen U zich verlaten voelde, tranen liet en bloed zweette, en Uw vrienden U in de steek lieten, wist U tóen al dat ons leven ook niet bepaald makkelijk zou worden? Écht?!

Ik begrijp het soms gewoon niet meer.

Ach, ik weet ook wel dat U bent begaan met al ons verdriet. U bent bekend met onze zorgen en eenzaamheid.
En ik weet wel, dat wanneer al het lijden in de wereld verklaard zou worden, er nog steeds evenveel lijden zijn zal.
Ik weet ook Heer, dat onze "waarom's?" altijd waarom's blijven zolang wij nog hier aan deze wereld kleven.
Maar waarom dan?

Zou het (pijn)lijden vanaf nu dan misschien ein-de-lijk ietsje minder kunnen Heer?
AlstUblieft !?!
Trouwens, waarom bent U eigenlijk nooit onder de indruk van ons? Ook niet van onze boosheid?? ..

U bent mijn kompas op de reis door dit leven. Maar soms vraag ik mij af of mijn kompas nog wel werkt, of U mij echt nog wel leidt.

Tenzij ik mijzelf er maar weer bij neerleg, dat Ú mij geleid hebt, tot op de plek,
waar ik nu ben ...
Een plek die meestal verloren genoeg voelt,
om mij door U te laten leiden.

Ja, 'k weet het Heer, botvierde weer eens al mijn pijn en frustraties op U.. op die Ene,
die het méést van mij houdt .....
Vergeef me, en geef ons vandaag het Brood dat wij nodig hebben.
Totdat Uw Feestelijk diner aanvangt,
  תודה (dank U !)
    amen."

        ~


Hierbij kun je lezen: Psalm 77:2-14, Psalm 42Jesaja 25:6-10 & 55:8,9.

Dit blogje schreef ik gedeeltelijk eerder en is geïnspireerd op het (h)eerlijke lied "Hard to get", 
geschreven door singer/songwriter en mijn geestelijk vader Rich Mullins. (zie de tekst bovenin de header)


Dit lied, dat 1 van de 9 is op het album The Jesus Record, nam Rich
op een cassetterecorder op, 9 dagen voor zijn onverwachte dood.

5 mei 2015

"Just As I Am"


Just As I Am - 1836

Woorden: Charlotte Elliott, 1789 - 1871
Muziek: William B. Bradbury, 1816 - 1868

"Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt,
zal Ik geenszins uitwerpen."
Johannes 6:37


Just As I Am. Er is maar 1 oude hymne die ik nóg mooier vind, zie: Songs. Wat een prachtig lied is dit!
Er bestaat waarschijnlijk ook geen ander lied met bijbehorende geschiedenis, die meer aan mijn persoonlijke situatie doet denken dan deze hymne. Juist in tijden als nu, waarin mijn gezondheid mij weer eens akelig in de steek laat.

Zal proberen dit verhaal hier zo compact mogelijk weer te geven.
Bij het lezen en luisteren van haar verhaal kan ik overigens mijn ogen nauwelijks droog houden. Mede misschien ook door de vredige melodie. Haar geschiedenis en worsteling; het is zó herkenbaar.. En dat zal zeker gelden voor ontelbaar chronisch zieke christenen.
Wat een troostvol lied! Vooral nu, in een tijd van ongekende leugens binnen het Lichaam...

De Engelse Charlotte Elliott werd geboren in de Londense wijk Clapham. Op 18 maart 1789. Tot haar 30e levensjaar was ze een gezonde en gelukkige vrouw. Maar het noodlot sloeg toe. Bij mij was dat trouwens op mijn 16e, maar dat terzijde. Tja, toen ik zo jong was waren er nog geen "wonderlijke zondagen" in Veenendaal, anders was ik héél misschien nooit zo ziek geworden... maar ook dit geheel terzijde ;-)

Charlotte schreef tot aan het begin van haar ziekte humoristische cabaret teksten en schilderde en tekende portretten. Ze was creatief.
Vanaf haar dertigste echter, liet haar gezondheid haar plotseling ernstig in de steek en werd ze in korte tijd bedlegerig. Herkenbaar..
Steeds vaker gaf het ziek-zijn haar een moedeloos en verbittert gevoel. "Als God van mij hield, had Hij mij nooit zo behandeld!", zei ze.

César Malan op bezoek bij Charlotte
In de hoop haar te kunnen helpen kwam op 9 mei 1822 de bekende Zwiterse evangelist César Malan bij de Elliott's op bezoek. De familie woonde inmiddels in Brighton, maar voor Charlotte werd het er niet bepaald Brighter op.
De volgende 52 jaar zou ze invalide en met pijn en een intense vermoeidheid door het leven moeten. Toch, die dag veranderde er iets wezenlijks bij de chronisch zieke Charlotte.

Toen Malan met haar sprak zag hij haar wanhoop, verdriet, bitterheid en emoties. Maar gaandeweg hun gesprek werd ze rustiger. Charlotte vroeg César: Wat is je medicijn?
Dr. Malan antwoordde:
"Kom, gewoon zoals je bent, een zondaar, tot het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt."

Johannes 6:37 werd haar redding, haar levenstekst ...

The one who comes to Me,
I will by no means cast out.

Charlotte's broer, de voorganger Henry Elliott, zou jaren later geld inzamelen voor een nieuwe school voor de kinderen van armere predikanten in Engeland. Voor deze gelegenheid schreef Charlotte in 1836 dit gedicht, de woorden van Just As I Am. De stencils werden door geheel Engeland verspreid. Verkoop ten gunste van de St. Margaret's Hall, Brighton. Met als subtitel: Him that cometh to Me, I will in no wise cast out. Eronder stond haar songtekst afgedrukt. De hymne die ooit wereldberoemd zou worden, was geboren.
Het zou het meest gebruikte lied voor de oproep tot bekering worden. (ook wel: altar call)

Dr. César Malan schreef óók hymnen. Volgens meerdere bronnen zelfs meer dan 1000. Ook heeft hij muziek voor hymnen gecomponeerd. Zijn bekendste melodie is die van het lied "Take my life and let it be". Wat Isaac Watts voor Engelse hymnody betekent heeft, zo Malan voor Frankrijk.

Charlotte Elliott stierf uiteindelijk op 82-jarige leeftijd. 
Ze heeft 150 hymnen geschreven waarvan er 115 werden gebundeld in The Invalid's Hymn Book.
Er wordt gezegd dat de familie ná haar dood meer dan 1000 aan Charlotte gerichte brieven vond, waarin men hun dank betuigden voor het lied dat hun hart had aangeraakt.


Invalide of niet, als je je leven in Gods handen kunt leggen, zal je leven méér dan waardevol zijn. Eéuwig.

Just As I Am is ook onlosmakelijk verbonden met het werk en leven van evangelist Billy Graham.
Tijdens de talloze evangelisatie-campagnes van Billy Graham zouden ruim een eeuw later, onder de klanken van Just As I Am, meer dan 3 miljoen mensen naar voren komen om hun hart aan Christus te geven. Leuk toeval: De thuisbasis van de bediening van Billy Graham is sinds jaar en dag gevestigd is in Charlotte, North Carolina.

Overigens is het ook bijzonder dat Billy Graham nog onder ons is.
De inmiddels 96-jarige Graham heeft tijdens grote en minder grote bijeenkomsten gedurende 60 jaar het Evangelie aan 215 miljoen mensen in 185 landen mogen verkondigen. Ongelofelijk.. maar waar.


Alleen de eeuwigheid zal ons kunnen vertellen hoeveel
levens eeuwig veranderd zijn middels het
Just As I Am van Charlotte Elliott
Het verhaal van Just As I Am in 3 minuten

Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen

       |-| /-\ |\| S

 Bronnen: '101 Hymn Stories'Kenneth W. Osbeck en 'Then Sings my Soul'―Robert J. Morgan.

3 mei 2015

Top12 (15) - Bloemen


 1. Blauwe Gentiaanzie ziel
 2. Blauw druifje
 3. Zonnebloem
 4. Lelietje-van-Dalen
 5. Madelief  (daisy's)
 6. Blauwe Hydrangea  ('blaumeise')
 7. Edelweiss
 8. Rudbeckia
 9. Zilverdistel
 10. Korenbloem
 11. Pioenroos & Ranonkel
 12. Perenbloesem  (en andere fruitbloesem)

  klik op de naam voor afbeeldingen.

  Bloemen! :-)
  Ook en vooral veldbloemen & alpenbloemen. (Klik hier voor rozen, hier voor hortensia's).etc.

                 ―|-| .


19 april 2015

Good-life goeroes en genezingsgoochelaars (2)

(de links in dit blog zijn cursief weergegeven)


Naïeve mensen zijn over het algemeen lieve mensen. Maar helaas vaak ook ernstig vatbaar voor leugens. Schijnwaarheid wordt al snel als waarheid geslikt.
De grootste "ikken" (ego's die enkel op groot geld uit zijn) weten dit maar al te goed ...
Zij verkopen hun vleselijke verlangens aan hun volgelingen al ware het geestelijke zegeningen.
De good-life business draait goed!

Hoewel niets nieuws onder de zon, lijken de verkooppraatjes van de "Woord van geloof" verkondigers steeds massaler aan te slaan. Naïeve enthousiastelingen en hedonistische sensatiezoekers worden zelfs getraind in wonderen en genezen (werkwoord?).


Door 't overwoekerende welvaart-en genezingsevangelie is deze tijd,
met name voor de chronisch (en ernstig) zieke christen,
een verwarrende en vooral verdrietige tijd.
Want hoewel wellicht 1% wordt genezen, negeren en maskeren de
goochelaars en hyperaars met hun hoed en konijntjes vooral
Godgerijpt geloofsvertrouwen.
Naïeve maar oprechte christenen worden meegezogen
in deze misleidende leugenkaravaan ...


Hypes & Hyper
Eén van de meest gebezigde trucjes van de Hyper-evangelische goochelaar heden ten dage, is het laten aangroeien van iets te korte benen bij mensen met (ìets) ongelijke benen.


Sommigen hebben er hun Core business van gemaakt  "glorie stoel", wie het ziet, ziet de leugen direct. Maar als een populaire pastor precies hetzelfde doet, zijn er heel wat mensen die er instinken. Beste mensen, wees a.u.b. op uw geestelijke hoede.
Er schijnen zelfs goochelaars te zijn die deze gespeelde genezingsgave gewoon van hun vader hebben geërfd. Wellicht heeft het dus niet enkel met gave en training te maken maar spelen de genen ook een rol..

Hyper-evangelisch of haper-evangelisch; de pipo-pastors etaleren graag
'hun' genezingen.
Raar eigenlijkBeter gezegd; on-Bijbels.

Vreemd dat God er altijd voor kiest om dat ìets te korte been ìets te laten aangroeien hè.
Maar nooit dat te lange been ietsje korter maakt.. Althans, dat laatste heb ik nog nooit gehoord of gelezen. U wel?


   Het hyper-evangelie wordt meer dan eens verpakt met nogal misleidende uitspraken.


Wat ik ook nooit hoorde is dat onze heilige God 2 benen tegelijk liet aangroeien. Laat staan een beenloze, 2 benen geeft.. Is voor Hem immers precies hetzelfde 'goocheltrucje', toch?
Schei toch 's uit met die onzin!

Beste lezer, ik denk te weten hoe dat komt:

Het heeft er namelijk alle schijn van dat God oneindig meer tot Zijn eer en glorie komt middels mensen met een kruis. Mensen die óók nog eens bereid zijn hun kruis te dragen. Net als hun Meester..
Zoals bijvoorbeeld een spastisch been. Of een half been.. Of neuropathische handen, en voeten, en benen..
Of helemaal geen benen ...

Kruisdragen betekent overigens niet per se een ziekte of handicap, maar sterven aan jezelf.

Waarom allereerst gespitst zijn op Zijn 'zegeningen',
op wat Hij gééft ...
in plaats van op wie Hij ìs ?

Beste mensen, sorry dan, maar ik geloof niet in een god die een voorkeur heeft voor deze gruwelijk goedkope genezingsgaven.
Hoe moeilijk soms ook; stel je vertrouwen in de lévende God. Hij maakt van ieder stukje gebrokenheid een hemels Kunstwerk!
Oneindig Beter dan al die hypes schuine streep fopperij ...    |-| /-\ |\| S

p.s. Ik geloof. Dus ook in wonderen hoor. Toch wel. 'k Zie er vaak 10-tallen per dag.

Hierbij zou je eens moeten lezen:

2 Korinte 1:3-7
Filippenzen 1:29
2 Korinte 4:16-18
Handelingen 20:30-35
Romeinen 8:17,18
2 Timoteüs 4:3-5
1 Petrus 1:4-9
2 Timoteüs 2:15-17
Marcus 8:34-38

18 april 2015

Good-life goeroes en genezingsgoochelaars (1)

(de links in dit blog zijn cursief weergegeven)


Wij leven in "het laatste der dagen", hoe lang die ook moge duren.. Een duidelijk kenmerk van de eindtijd is schijngodsdienst. Mensen zijn helemaal 'in de Heer' en/of vaak héél druk voor de Heer.
Men vliegt in het land der gristenen van hot naar her. Al dan niet met een privé jet ..
Wie iets verder kijkt ziet bij deze mensen vaak akelige karaktertrekken (zonden). Meestal in de vorm van hoogmoed, hebzucht en een onverzadigbare honger naar roem en spektakel. Niet de minste zonden...

Jannes & Jambres
In de tijd van Paulus en Timoteüs waren er ook zulke lieden. In zijn brief aan zijn geestelijke zoon vergelijkt Paulus hen met Jannes en Jambres.
In Mozes' tijd waren Jannes & Jambres tovenaars aan het hof van de Farao in Egypteland.

Ook vandaag zijn er nog tovenaars. Vooral ook in Gristenland.. Het bàrst ervan!
Met één groot verschil: Bij Jannes & Jambres doorzagen de mensen al snel hun dwaasheid. Maar vandaag de dag hebben de gristen-goochelaars miljoenen aanhangers ...


Bij al deze figuren gaat het altijd weer om "wonderen".

Rechts op de foto Mattheus van TRIN, links de charismanisch gestoorde pastoor Benny Hinn
(waarschuwing: beelden tonen demonische manifestaties),
de man die Kathryn Kuhlman als zijn geestelijk moeder beschouwd en nog
steeds haar raad ontvangt, ook al is ze reeds 40 jaar overleden..
Zij is op haar beurt weer de grootmoeder van het valse hedendaagse overwoekerende wonder-en welvaartsevangelie en de vrouw die ooit Joni Eareckson Tada
de toegang weigerde tot haar genezingspodium  (vanaf 2.50) ...

Wees gewaarschuwd beste mensen:
Deze "miracle healers" zijn stuk voor stuk leugen-machines.


"Wat je vandaag zegt, heb je misschien morgen al!"
Joyce Meyer

"Roep gezondheid uit, en gezondheid zal jouw kant op komen."
Joel Osteen


.. Oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen;
het zijn bedriegers ..
Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en
met overtuiging hebt aangenomen.
Je weet wie je leraren waren.
2 Timoteüs 3:13,14


Heks Kathryn


Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.
De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig en zelfingenomen.
Het genot zullen ze meer liefhebben dan God.
(Keer je af van zulke mensen)
2 Timoteüs 3:1-5


Laten we daarom proberen ons oog gericht te houden op Jezus. De èchte Jezus.. Hij is alles.
Ja alles wat wij nodig hebben.
Voor tijd, én eeuwigheid!


     |-| /-\ |\| S

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...