19 april 2015

Good-life goeroes en genezingsgoochelaars (2)

(de links in dit blog zijn cursief weergegeven)


Naïeve mensen zijn over het algemeen lieve mensen. Maar helaas vaak ook ernstig vatbaar voor leugens. Schijnwaarheid wordt al snel als waarheid geslikt.
De grootste "ikken" (ego's die enkel op groot geld uit zijn) weten dit maar al te goed ...
Zij verkopen hun vleselijke verlangens aan hun volgelingen al ware het geestelijke zegeningen.
De good-life business draait goed!

Hoewel niets nieuws onder de zon, lijken de verkooppraatjes van de "Woord van geloof" verkondigers steeds massaler aan te slaan. Naïeve enthousiastelingen en hedonistische sensatiezoekers worden zelfs getraind in wonderen en genezen (werkwoord?).


Door 't overwoekerende welvaart-en genezingsevangelie is deze tijd,
met name voor de chronisch (en ernstig) zieke christen,
een verwarrende en verdrietige tijd.
Want hoewel wellicht 1% wordt genezen, negeren en maskeren de
goochelaars en hyperaars met hun hoed en konijntjes vooral
Godgerijpt geloofsvertrouwen.
Naïeve maar oprechte christenen worden meegezogen
in deze misleidende leugenkaravaan ...


Hypes & Hyper
Eén van de meest gebezigde trucjes van de Hyper-evangelische goochelaar heden ten dage, is het laten aangroeien van iets te korte benen bij mensen met (ìets) ongelijke benen.


Sommigen hebben er hun Core business van gemaakt  "glorie stoel", wie het ziet, ziet de leugen direct. Maar als een populaire pastor precies hetzelfde doet, zijn er heel wat mensen die er instinken. Beste mensen, wees a.u.b. op uw geestelijke hoede.
Er schijnen zelfs goochelaars te zijn die deze gespeelde genezingsgave gewoon van hun vader hebben geërfd. Wellicht heeft het dus niet enkel met gave en training te maken maar spelen de genen ook een rol..

Hyper-evangelisch of haper-evangelisch; de pipo-pastors etaleren
graag 'hun' genezingen.
Raar eigenlijkBeter gezegd; on-Bijbels.

Vreemd dat God er altijd voor kiest om dat ìets te korte been ìets te laten aangroeien hè.
Maar nooit dat te lange been ietsje korter maakt.. Althans, dat laatste heb ik nog nooit gehoord of gelezen. U wel?


   Het hyper-evangelie wordt meer dan eens verpakt met nogal misleidende uitspraken.


Wat ik ook nooit hoorde is dat onze heilige God 2 benen tegelijk liet aangroeien. Laat staan een beenloze, 2 benen geeft.. Is voor Hem immers precies hetzelfde 'goocheltrucje', toch?

Beste lezer, ik denk te weten hoe dat komt:

Het heeft er namelijk alle schijn van dat God oneindig meer tot Zijn eer en glorie komt middels mensen met een kruis. Mensen die óók nog eens bereid zijn hun kruis te dragen. Net als hun Meester..
Zoals bijvoorbeeld een spastisch been. Of een half been.. Of neuropathische benen.
Of helemaal geen benen ...

Kruisdragen betekent overigens niet per se een ziekte of handicap, maar sterven aan jezelf.

Waarom allereerst gespitst zijn op Zijn 'zegeningen',
op wat Hij gééft ...
in plaats van op wie Hij ìs ?

Beste mensen, sorry dan, maar ik geloof niet in een god die een voorkeur heeft voor deze gruwelijke genezingsgaven.
Hoe moeilijk soms ook; stel je vertrouwen in de lévende God. Hij maakt van ieder stukje gebrokenheid een hemels Kunstwerk!
Oneindig Beter dan al die hypes schuine streep fopperij ...    |-| /-\ |\| S

p.s. Ik geloof. Dus ook in wonderen hoor. Toch wel. 'k Zie er vaak 10-tallen per dag.

Hierbij zou je eens moeten lezen:

2 Korinte 1:3-7
Filippenzen 1:29
2 Korinte 4:16-18
Handelingen 20:30-35
Romeinen 8:17,18
2 Timoteüs 4:3-5
1 Petrus 1:4-9
2 Timoteüs 2:15-17
Marcus 8:34-38

18 april 2015

Good-life goeroes en genezingsgoochelaars (1)

(de links in dit blog zijn cursief weergegeven)


Wij leven in "het laatste der dagen", hoe lang die ook moge duren.. Een duidelijk kenmerk van de eindtijd is schijngodsdienst. Mensen zijn helemaal 'in de Heer' en/of vaak héél druk voor de Heer.
Men vliegt in het land der gristenen van hot naar her. Al dan niet met een privé jet ..
Wie iets verder kijkt ziet bij deze mensen vaak akelige karaktertrekken (zonden). Meestal in de vorm van hoogmoed, hebzucht en een onverzadigbare honger naar roem en spektakel. Niet de minste zonden...

Jannes & Jambres
In de tijd van Paulus en Timoteüs waren er ook zulke lieden. In zijn brief aan zijn geestelijke zoon vergelijkt Paulus hen met Jannes en Jambres.
In Mozes' tijd waren Jannes & Jambres tovenaars aan het hof van de Farao in Egypteland.

Ook vandaag zijn er nog tovenaars. Vooral ook in Gristenland.. Het bàrst ervan!
Met één groot verschil: Bij Jannes & Jambres doorzagen de mensen al snel hun dwaasheid. Maar vandaag de dag hebben de gristen-goochelaars miljoenen aanhangers ...


Bij al deze figuren gaat het altijd weer om "wonderen".

Rechts op de foto Mattheus van TRIN, links de charismanisch gestoorde pastoor Benny Hinn
(waarschuwing: beelden tonen demonische manifestaties),
de man die Kathryn Kuhlman als zijn geestelijk moeder beschouwd en nog
steeds haar raad ontvangt, ook al is ze reeds 40 jaar overleden..
Zij is op haar beurt weer de grootmoeder van het valse hedendaagse overwoekerende wonder-en welvaartsevangelie en de vrouw die ooit Joni Eareckson Tada
de toegang weigerde tot haar genezingspodium  (vanaf 2.50) ...

Wees gewaarschuwd beste mensen:
Deze "miracle healers" zijn stuk voor stuk leugen-machines.


"Wat je vandaag zegt, heb je misschien morgen al!"
Joyce Meyer

"Roep gezondheid uit, en gezondheid zal jouw kant op komen."
Joel Osteen


.. Oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen;
het zijn bedriegers ..
Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en
met overtuiging hebt aangenomen.
Je weet wie je leraren waren.
2 Timoteüs 3:13,14


Heks Kathryn


Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.
De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig en zelfingenomen.
Het genot zullen ze meer liefhebben dan God.
(Keer je af van zulke mensen)
2 Timoteüs 3:1-5


Laten we daarom proberen ons oog gericht te houden op Jezus. De èchte Jezus.. Hij is alles.
Ja alles wat wij nodig hebben.
Voor tijd, én eeuwigheid!     |-| /-\ |\| S

11 april 2015

Top12 (14) - Auto's


 1. Dino 246 GT - 1969-1974
 2. Morgan 4/4 Sport - 1936-heden (2009)
 3. Land Rover Defender series III - 1961-1971
 4. Jeep Wagoneer SJ - 1962-1991 (1972)
 5. Porsche 911 Carrera - 1964-heden (1988)
 6. Aston Martin DB4 series II - 1958–1963
 7. VW Kever - 1938-2003 (1976)
 8. Ferrari 250 GT California Spider & Pininfarina series II - 1957-1964
 9. Ferrari 250 GTO - 1962-1964 (1963)
 10. Bugatti Royale Kellner T41 - 1932
 11. Jeep Wrangler YJ Hardtop - 1987-1995
 12. Packard Deluxe Eight Model Limousine - 1932
 13. Porsche 356 Speedster - 1948-1965 (1957)
 14. Rolls-Royce Phantom II Close Coupled Coupe - 1929-1936 (1931)
 15. Duesenberg Model J Derham Tourster - 1931
 16. Bentley 4 1/2 Litre 'Blower' - 1931
 17. Rolls-Royce 40/50hp Double Pullman Limousine - 1912
 18. Volvo 760/960 Estate - 1990-1998
 19. Dodge Charger ('General Lee') :-) - 1969
 20. Mercedes-Benz SSK W06 - 1928-1932 (1928)
 21. Rolls Royce Silver Shadow - 1971-1995 (1972)
 22. Studebaker Starliner Coupe - 1954
 23. Mercedes-Benz 38/250 SS Tourer - 1930
 24. Alfa Romeo Alfetta GTV - 1972-1984 (1980)

   En zo voort ..
  Klik op de naam voor foto's van het model


#2. Morgan 4/4 Sport  bron

Auto's. Eens wat anders alhier ..
Tja, heb feitelijk niets met auto's. Nee, niets.
Daarom is de lijst uitgelopen naar 24  ;-)
Want ik heb wel veel met mooie vormen. Met lieve lijnen, zachte curven en chroome grillen.
En die zijn terug te vinden in best veel auto's. Vooral oudere auto's..
Zoals ik moderne 'worship' meestal niet om aan te horen vind, vind ik moderne auto's
vaak niet om aan te zien. 
Nee, ik houd meer van oud(ere modellen) :-)


#4. Jeep Wagoneer SJ  bron


#1. DINO 246 GT


  Hoe dan ook, Elia, dìe had pas een wagen! Kan geen Dino tegenop ...

     
         |-| .

5 april 2015

3 x 3 !

    Het ìs volbracht

    Hij is opgestaan

    Hij komt terug


    gelukkig ! ...
                
        ~

3 april 2015

Ik was het


Stond ik ook niet nabij dat middelste kruis?
Was ìk degene die de soldaat de spijkers aanreikte?

Ja, ik stond daar ook, stiekem tussen de menigte.
Plotseling hoorde ik een stemmetje.
Het was alsof ik mijzelf hoorde, of toch niet?

Ik keek om mij heen.
Daar stonden snikkende mensen.
Vrouwen die om Hem huilden.

Gods Zoon ging vrijwillig aan het kruis, zo leek het. 
Maar ìk, ik hield Hem niet tegen..
Wéér hoorde ik tussen al het lawaai, diezelfde stem.

Iemand dreef de spot bij het gekreun van de Man aan het kruis.
Niet veel later hoorde ik alleen mijn eigen stem nog.
Plòtseling ... was ik de enige bij dat kruishout..

Ik was het! ìk was het .. die de Lijdende bespotte.
Ja, ook ik was het,
die Zijn bloed vergoot ....     |-| .

 Afgeleid van een gedicht van Horatius Bonar (1808-1889)
 Herhaling re-edited, 4 april 2012

 Zie ook: Pijnlijke Vingers

1 april 2015

"My Jesus, I Love Thee"My Jesus, I Love Thee - 1864

Woorden: William R. Featherston, 1846 - 1873
Muziek: Adoniram J. Gordon, 1836 - 1895

"Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad."
1 Johannes 4:19

Adoniram Gordon

Wanneer je Internet afstruint op zoek naar wat beroemde mensen van weleer vonden van de jeugd van dat moment, kom je vaak onderstaand rijtje tegen. Ik zet ze even onder elkaar.

Maarten Luther zei ooit: "De jeugd van tegenwoordig is losbandig." Dat was in de 16e eeuw.
De Griekse filosoof Socrates zei rond 450 voor Christus al: "Jongeren van tegenwoordig houden te veel van luxe, ze hebben slechte gewoonten, lak aan overheden en respecteren hun ouders niet."
De beroemde filosoof Plato, een leerling van Socrates, herhaalde niet veel later: "De jeugd is rebellerend, steeds op zoek naar genot en neemt geen verantwoordelijkheid. Ook hebben ze geen respect voor hun ouders."
In een 6000 jaar(!) oude Egyptische tombe is de volgende inscriptie te vinden: "Wij leven in een verdorven tijd. Jonge mensen hebben geen respect meer voor hun ouders. Ze zijn onbeschoft en ongeduldig, ze vertoeven in herbergen en hebben geen zelfbeheersing."

Waarom deze intro?
Omdat deze hymne geschreven is door een zestien-jarige. Inderdaad, 16.
William Ralph Featherston werd geboren in Montreal, Canada. De plaats waar hij nog voor zijn 27e verjaardag ook stierf. Heel veel meer weten we niet van hem. Wel bv. dat dit de enige hymne is die op zijn naam staat en dat hij deze dus schreef op zeer jonge leeftijd, 16 of zelfs 12 jaar jong. Het is duidelijk dat William al jong van Jezus hield. De woorden getuigen van een diepe liefde voor en van de Here Jezus.


We zijn allemaal jong (geweest) ;-)  Het goede nieuws is dat God steeds weer jonge mensen heeft gebruikt om Zijn plan over te brengen en generaties te veranderen.
Jozef, David, Daniel, Jeremia, Maria etc. Denk bijvoorbeeld ook aan Charles Spurgeon.
Maar ook de schrijver van de vorige hymne uit deze serie, Isaac Watts, was nog maar een tiener toen hij gave gedichten/hymnen schreef.

Het enige dat we verder nog van William Featherston weten is dat hij de Methodist Church in Montreal bezocht. Verder gaat nog het verhaal dat hij nadat hij deze poem had geschreven, deze naar zijn tante in Los Angeles stuurde. Deze tante was zó enthousiast dat ze manieren zocht om het gedicht en hymne in wording, zo snel mogelijk te laten publiceren.

Enkele jaren na William's jonge dood maakte Adoniram Judson Gordon (oprichter van de Gordon Bible Institute) een melodie bij het gedicht "My Jesus, I Love Thee".
Een lied was geboren. Een hymne, die tot op de dag van vandaag gezongen wordt en tot de meest geliefde liederen behoort.

Net als de schrijver van "It is Well with my Soul", Horatio Spafford, werd ook Gordon goed bevriend met de beroemde evangelist Dwight L. Moody. Gordon hielp hem onder andere met zijn evangelisatiecampagnes in Boston.

Adoniram Gordon

My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign.
My gracious Redeemer, my Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

I love Thee because Thou has first loved me,
And purchased my pardon on Calvary’s tree.
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Vooral het tweede couplet maakt deze hymne tot een Lied voor Pasen.

In Nederland kennen wij dit lied als: "Mijn Jezus, Ik hou van U", lied 392 uit de bundel Opwekkingsliederen. Zie en luister hieronder. De uitvoering is van de CD "In Verwondering", waar ik bijna 30 jaar geleden (al) graag naar luisterde ...


Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij v¢¢r U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

tekst: Elly Zuidervelddoor Selah


         |-| /-\ |\| S

 Bronnen: '100 More Hymn Stories'Kenneth W. Osbeck, 'Then Sings my Soul'―Robert J. Morgan, Wikipedia.

29 maart 2015

"When I Survey the Wondrous Cross"When I Survey the Wondrous Cross - 1707

Woorden: Isaac Watts, 1674 - 1748
Muziek: Gregoriaans
Arrangement: Lowell Mason, 1792 - 1872

"Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus,
onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld."
Galaten 6:14


In deze aflevering van de Serie-Hymnen een hymne van ruim 300 jaar oud!
Isaac Watts schreef dit lied in 1707 en gaf het oorspronkelijk de titel: "Crucifixion to the world by the Cross of Christ", geïnspireerd op het Bijbelvers Galaten 6:14, zie hierboven.

Watts werd geboren in Southampton, Engeland, en was de oudste van uiteindelijk negen kinderen. Op het moment van Isaac's geboorte zat zijn geleerde vader in de gevangenis omdat hij een afwijkende kijk op het Evangelie zou hebben. Andere tijden.. Hoewel...
Isaac bleek een pienter baasje. Op zijn 5e leerde hij Latijn, op zijn 9e Frans en op zijn 11e Grieks. Het geeft blijk dat hij als jongen al leergierig was.

Watts is vaak als "de vader van Engelse hymnody" betiteld. Hij was een voorstander van liederen in 'nieuwe stijl', en daarmee zouden we kunnen zeggen een verre voorvader van de hedendaagse aanbiddingsliederen.
Isaac uitte zijn zorgen over de staat en manier waarop de zang in de samenkomsten werd uitgevoerd. Psalmen werden destijds langzaam gezongen en iedere 1e regel werd eerst door een diaken voorgelezen. Moet inderdaad nogal saai geweest zijn ;-)
Watts schreef er ooit het volgende over: "The singing of God's praise is the part of worship most closely related to heaven; but it's performance among us is the worst on earth."
Kan de beste man wel begrijpen .. ;-)


Toen Isaac thuiskwam van de zoveelste saaie samenkomst zei zijn vader: "Waarom geef je ons dan niet iets beters, jongen?!" Nog voor de avonddienst begon had Isaac een nieuw lied geschreven. Deze werd enthousiast ontvangen door de kerkgangers. Vanaf die zondag schreef de wijze jonge poëet elke zondag een nieuwe hymne, voor een periode van 2 jaar!

Watts (her)schreef Psalmen in lijn met de Nieuwtestamentische boodschap. Sommige van deze liederen zijn nog steeds in gebruik. Ook een bekende: "I sing the Mighty Power of God".
Eigenlijk is Isaac Watts dus de uitvinder van Psalmen voor Nu  :-)

De bijzonder mooie woorden van het 1e en laatste couplet:

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

To Christ, who won for sinners grace
By bitter grief and anguish sore,
Be praise from all the ransomed race
Forever and forevermore.


De bekende poëet Matthew Arnold bestempelde deze hymne als de grootste in de Engelse taal.
De melodie is gebaseerd op een Gregoriaanse cantate. Volgens de geschiedschrijvers de oudste kerkmuziek die wij kennen. Zo wordt nieuw & oud weer eens herenigd.

Vóór het ontstaan van deze hymne in 1707, werd Isaac Watts pastor van de Mark Lane's Church in Londen. Op zijn 24e verjaardag, 17 juli 1698, hield hij zijn eerste preek.
De bekendste Engelse hymne-schrijver Charles Wesley heeft eens gezegd dat hij liever dit lied had geschreven dan al zijn eigen liederen bij elkaar. Lijkt mij een overdreven collegiale opmerking.. maar niet geheel onterecht.
De wereldwijd meeste gezongen Isaac Watts-hymne is waarschijnlijk Joy to the World.
Geen Kerst zonder deze populaire hymne..

Graf van Isaac Watts in hartje Londen

Isaac Watts stierf op 74-jarige leeftijd. Hij is van grote invloed geweest op de kerkzang. 
Klik hier voor meer van zijn nalatenschap.


door The Gaithers Gathering, 2007

Kathryn Scott


       |-| /-\ |\| S


Bronnen o.a.: Wikipedia, '100 Hymn Stories'Kenneth W. Osbeck, 'Then Sings my Soul'―Robert J. Morgan.


15 maart 2015

Vermoeiende mensen (die christenen)


Wat zijn christenen toch vreselijk vermoeiende mensen hè. Vindt u ook niet?
Wordt soms zó moe van die figuren ..
Oh, u weet niet waar ik op doel? Zal u wat voorbeelden geven.

"Hoi Hans, hé ik weet iemand die jou kan genezen!"
 O ja?
"Ja, met acupuncturistische kruidentherapie. Wacht, hier heb je het adres."

 Oké, dank je,
  Zucht ...

In de supermarkt, tijdens een slepend rondje boodschappen doen:
"Hé Hans!, hoe is het nu, zo te zien een heel stuk beter hè!? Ja hè! Het gaat beter zie ik. Prijs de Heer!"

 Ehh-eh, doeg
  Zucht

Volgende gangpad:
"Hé Hans!, hè, je loopt!? Hoorde van je ouders dat je bijna niet meer kon lopen. Dus je bent weer beter!?!"
Leunend op de winkelwagen die dienst doet als stevig looprek en nog niet voor een kwart vol boodschappen zal komen ..
 ehhm, ehh, hé, hoe is het met jou dan?..

 Ohh-ké,
  Zucht!

In het volgende gangpad, vlakbij de potjes (mini)augurken, je weet wel, tegenover de chemische diepvries pizza's:
"Ehmm, help me even, ik ken je niet meer."
  ... ....
"Sjòh, tis wat hè, sjonge. Hé, maar-eh, ben je al bij Jan Zijlstra geweest!?!"
 Nee, ik ga meestal naar Jezus Nazarethstra.
Zeg, vind je het goed als wij vanavond voor je bidden?"  (Tja, het wordt echt gezegd)
 (Nee, laat dat, nou goed!?)

  Zucht tot de macht 7

ReisgenootFacebook:
Iemand deelt weer eens wat. Niet zijn of haar hart, maar een aankondiging. 
"Wonderlijke zondag."
Héé, waar ben ik die eerder tegengekomen?
Genezingsdiensten en pastor's met hun bediening van 'zalving van genezing' (halle-luujah).

Ja, ik heb ze meer dan eens bezocht beste mensen. Iets te veel naar m'n zin. En liet hen hun gang gaan met mijn zieke lichaam .. Het gebed VAN de gelovige zal de zieke genezen, toch?

"Satan, ik bevéél je uit dit lichaam te vertrékkenn (chaboebarreborrelboosrikketakketoktok) {tongentaal}, en te gaan naar de dorre plaatsen waar je thuishoort!!, en ... "
Nou ja, ik zal u er verder niet mee vermoeien lieve lezers. Heb nooit maar dan ook nòòit ook maar één moment tijdens al deze 'sessies' gevoelt dat er contact was met de levende God. Maar goed, dat terzijde.

  Zucht tot de macht 12

"Maar je wordt een gevangene van je eigen ziekte. Laat de ziekte je niet verstikken. Ondanks je ziekte geeft God je het leven."

  Zucht. Ongelofelijk.. Welkom in de wereld van het lijden (werkwoord).

"WIJ bidden iedere dag om genezing!!! Blijf het verwachten! Bij God is alles mogelijk!!!!"

  Sjezus... wat bemoedigend toch allemaal .. Intens verdrietig vooral.


Ja, wat zijn christenen anno 2015 toch vaak verworden tot door deze wereld dolgedraaide druktemakers. En wat hebben ze het vaak over "genezing", "genieten!", "halleluja" en "zegen!"

Wat is het belachelijk vermoeiend om een volgeling van Jezus te zijn hè. Vooral als broeders en zusters je per se gezond willen zien en dat dan ook nog eens vertalen als "geloof"..... Feitelijk is het de diepgewortelde angst zèlf chronisch ziek te worden of andere persoonlijke ellende mee te moeten maken ..

Jézus! Help!!!!

  Zucht, van verlichting ...      |-| /-\ |\| S

p.s.
Ja, ik HAAT het postmoderne christelijke welvaartsdenken. Zoveel als ik maar haten kan.
Het is vaak zó onCHRISTelijk.
Alsof God gebroken mensen, ziek of gezond, niet gebruiken kan ofzo. Hij weet wel beter..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...