28 januari 2016

(Nieuw) Amerongse Bergrede

herhaling feb. 2012

" Gelukkig zij, die geen goedkeuring nodig hebben. Zij kunnen zijn wie ze in Mìj zijn.

Gelukkig zij, die aan weinig voldoende hebben, want zij zijn tevreden.

Gelukkig zijn zij, die hun onechte ik vaarwel hebben gezegd, want zij zijn Vrij.

Gelukkig hen die depressief durven zijn. Ze zullen blijvend getroost worden in Abba's armen.

Gelukkig hen die hun egoïstische ambities afleggen. Zij zullen dicht bij Gods Vaderhart leven.

Welzalig de man die al zijn verdriet en pijn-lijden aan Abba kan geven, want hij wordt geëerd.

Gelukkig zijn zij en degenen om hen heen, die afgerekend hebben met hun farizese geest:
Zij zijn bevrijdt van dode religie en de drang om anderen hun wet voor te schrijven.

Gelukkig die geven & vèrgeven, want zìj kunnen liefhebben.

Gelukkig zijn zij, die struikelend achter Mij aan slenteren,
zij zullen wonen in Mijn Vaders huis."
        -|-| a n s

 Hierbij kun je lezen: Matteüs 5:1-12, 2 Korintiërs 3:12-18, Romeinen 5:1-8 en Johannes 14:1-3


6 januari 2016

Top12 (24) - Bijbel hoofdstukken


 1. Johannes 14
 2. Psalm 73
 3. Johannes 17
 4. 1 Koningen 18/19
 5. Mattheus 6
 6. Filippenzen 2
 7. Psalm 63
 8. Jesaja 40/41
 9. 2 Korinthe 3
 10. Genesis 46
 11. Psalm 77
 12. Kolossenzen 3
 13. 2 Petrus 1
 14. Openbaring 22

   Klik op de namen om het hoofdstuk te lezen.


De laatste Top12. Zijn jullie eindelijk van die lijstjes af ;-) Vandaag Bijbel gedeelten.
Hoofdstukken, om precies te zijn. Teksten worden al snel eilandjes en in die zin vaker uìt de context gehaald dan er in gehouden.. Bekend voorbeeld van tekstje-eruit-pikken is de verpersoonlijking van Jeremia 29:11. Verhalen of zelfs hele boeken is daarentegen weer zo veel tegelijk en ook een beetje te makkelijk.
Een Top12 van Bijbelhoofdstukken samenstellen; best wel een lastige opgave hoor. Daarom is het een Top14 geworden; 2 x 7 is immers 14  :-)
Als het om Bijbelboeken gaat staat het Johannes evangelie bovenaan, Jezus' eigen woorden.

  Elia door de raven gevoed  
1 Koningen 19 hoort onlosmakelijk bij 1 Koningen 18
Deze poster hangt in m'n ateliertje
Elia is tevens mijn favoriete Bijbelfiguur


Veel van onze 'favoriete bijbelteksten' worden favoriet na een bijzondere gebeurtenis of bv. een onvergetelijke preek. Ze worden deel van ons leven...
Hoe dan ook: De Bijbel is het Woord van God. Gratis. Niet om elkaar omver te meppen met eigen waarheidjes.. maar om God Zélf te vinden...!

Met dank overigens aan de zelden commercieel ingestelde Evangelische Omroep voor hun gratis online Bijbel welke ik heb gebruikt voor de links. Het is de NBV BEAM jongerenbijbel. Laten we hopen dat deze online bijbel (wél) gratis blijft. Immers, alles is genade..

Genade zij u en vrede,


     -|-| a n s

25 december 2015

Gezegende Kerst en een Gelukkig nieuwjaar
"En alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien,
komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid."
Markus 13:26


~    He will come again   ~


19 december 2015

Top12 (23) - Rich Mullins songs


 1. Hold me Jesus
 2. Sometimes by Step
 3. Be with You
 4. If I Stand
 5. Hard to Get
 6. The Color Green
 7. Here in America
 8. The River
 9. Peace
 10. The Love of God
 11. Jesus (hier door Ashley Cleveland)
 12. Calling out Your Name

    Klik op de titels voor een youtube video


De één-na-laatste Top12. Vandaag twaalf+ liedjes van de man die ik mijn geestelijk vader noem. Deze lijst had ook een Top 75 kunnen zijn.. Een kleine aanvulling:
Growing Young, First Family, I See YouMy Deliverer, ElijahCreedBound to come some trouble, We are not as strong as we think we are, Land of my Sojourn, That where I am,
etc. etc..

Voor mij is er uiteindelijk maar 1 singer/songwriter die me ALTIJD weer weet te raken. Lyrics die anders zijn dan alle lyrics van alle andere christelijke songwriters.. Of met de woorden van Michael W. Smith: "Nobody on this planet wrote songs like Rich did." Zo is het!
Daarbij was hij ook nog eens een begaafd musicus. Hij bespeelde meesterlijk de piano en hammered dulcimer. En daarnaast nog vele andere snaarinstrumenten. Last but not least; Rich was een bijzondere en vooral wijze (Bijbel)leraar.

Snapshot uit Pursuit of a Legacy


Richard Wayne "Rich" Mullins. Inmiddels alweer ruim 18 jaar de tijd voor eeuwigheid ingewisseld, 19 september 1997. Hij werd het meest bekend door zijn lied: Awesome God.
Of werd MWS daar het meest bekend mee? ;-)
Hij schreef misschien wel duizend liedjes maar liet ons er zo'n 100 officieel op albums achter. Ze zijn het meer dan waard om ontdekt te worden. Weer eens iets anders dan die commerciële herhalingen dat de meeste moderne 'worship' is, meen ik.

Klik hier voor een documentaire over Rich Mullins, kort na zijn onverwachte dood gemaakt.
Zie ook dit blogje ter ere van Rich Mullins en Keith Green die op dezelfde datum werden geboren. Hun muziek is Eeuwig..
Zie ook: www.jhvannieuwamerongen.com/2014/10/never-beyond-your-reach


Sometimes I think of Abraham
How one star he saw had been lit for me
He was a stranger in this land
And I am that, no less than he
And on this road to righteousness
Sometimes the climb can be so steep
I may falter in my steps
But never beyond Your reach

Oh God, You are my God!
And I will ever praise You
I will seek You in the morning
And I will learn to walk in Your ways
And step by step You'll lead me
And I will follow You all of my days


Sometimes by Step,
Beaker & Rich Mullins, 1991


Joy and sorrow are this ocean
And in their every ebb and flow
Now the Lord a door has opened
That all hell could never close
Here I'm tested and made worthy
Tossed about but lifted up
In the reckless raging fury
That they call the love of God

The Love of God
Rich Mullins, 1989

   bé God's!

             -|-| a n s

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...