15 september 2014

"Softly and Tenderly"Softly and Tenderly - 1880

Woorden en Muziek: Will L. Thompson, 1847 - 1909

"Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden."
Mattheüs 11:29,30Geen heel indrukwekkend verhaal achter deze hymne. Wèl een heel mooi lied die ook al weer tot één van mijn favorieten behoord :-) Zo uitnodigend de woorden klinken, zo klinkt ook de prachtige melodie. 

Will L. Thompson werd geboren in een klein plaatsje in de staat Ohio aan de Ohio River. Op dezelfde datum overigens als Billy Graham, 7 november. Maar dan 71 jaar eerder. Graham is inmiddels bijna 96.. De schrijver van dit lied is al ruim een eeuw overleden.

Thompson wilde van jongs af aan muziek schrijven en ging naar de Boston Music School van 1870-1873. Daarna studeerde hij Muziek in Duitsland.
Hij ging carrière maken in de seculiere muziekindustrie. De zaken liepen goed en hij werd, o.a. door het lied Gathering Shells From the Seashore, een beroemd en rijk man.

Hij was de Heer zó dankbaar (beetje paradox maar oké..) dat hij uit dankbaarheid enkel nog christelijke liederen wilde schrijven. Thompson startte een eigen label en muziekwinkel. Hij verkocht vervolgens 2 miljoen platen ...
Toch bleef hij gezien worden als de aimabele christelijke man, gewaardeerd en geliefd door kennissen, collega's en het volk.

Thompson maakte zich zorgen om het feit dat de bekende christelijke zangers (toen al..) optraden in de grote steden voor grote zalen maar zich zelden of nooit lieten zien en horen in de dorpen.


Daarop besloot hij op eigen houtje rond te reizen door Ohio. Hij laadde zijn piano op zijn wagen, die door twee paarden getrokken werd, en zo reisde hij van dorp naar dorp. 

Of hij goed kon zingen lezen we nergens, maar in alle dorpskerkjes die hij bezocht zong hij zijn eigen liederen. Zo werd hij een graag geziene gast in heel Ohio en omstreken.
Tjonge, dat waren nog eens tijden ...

Eind 1890 bracht Will een bezoek aan zijn vriend, de bekende evangelist Dwight L. Moody. Deze was erg ziek en lag op sterven.
De meeste bezoekers moesten huiswaarts keren zonder Moody te hebben gezien, maar toen Thompson op bezoek was vroeg Moody hem bij zich. Hij zou hem gezegd hebben: "Will, ik zou liever Softly and Tenderly Jesus is Calling hebben geschreven, dan wàt ik ook in mijn leven heb gedaan."


Will L. Thompson, een man die succes had met wat hij ondernam maar toch nederig bleef.
Nederigheid kan van ons leven een lied maken .. deze man liet een prachtig lied na. 

 1. Oh, for the wonderful love He has promised,
  Promised for you and for me!
  Though we have sinned, He has mercy and pardon,
  Pardon for you and for me
 2. You who are weary, come home;
  Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
  Calling, O sinner! come home
 3. Softly and tenderly Jesus is calling

Jezus roept je..

 en ook al hoor je Hem niet, ja vaak lijkt de hemel van koper ..
   tòch is er die fluisterende Stem in je hart:
Ik vergeef je, kom naar huis. Ik ben je Thuis.
  Jezus roept je
    Hij verwacht je ...                 |-| /-\ |\| S24 augustus 2014

Gaat een geloof groot genoeg, genezing geven?


De Bijbel is een geestelijk Boek. En zo moeten wij hem ook lezen meen ik. Juist in een tijd van ongekende Christenvervolging. Want het op hol geslagen westerse christendom dat kickt op wonderen heeft het Lichaam van Christus reeds veel leed aangedaan, vrees ik.

'God is goed dus zal Hij dit of dat doen of dat of dit voorkomen' is de sinterklaas-achtige gedachte onder sommigen in het hypermoderne christendom dat aan een kwartjesautomaat doet denken.

Toch is de broeder of zuster die mij een arm om mijn schouder legt middenin mijn soms diepe lichamelijke pijn, voor mij oneindig meer mede-Reisgenoot van Jezus dan zij die verslaafd zijn aan (zogenaamde) wonderen. Deze lieden willen enkel wónderen zien. "Halleluja! Dronken in de geest, haha!!" Men staat te dansen en gek te doen op en voor het podium en meent helemaal "in de Heer te zijn".
Maar stil worden en mee-lijden? Ho maar.. Nee, er mòet iets gebeuren. Een soort 'geestelijk' carnaval is vaker dan eens het resultaat van deze armoedige verslaving ..

Het welvaartsevangelie, inclusief het genezingsevangelie,
is de grootste leugen in Christenland.
Het maakt meer kapot dan het Lichaam lief is.


Lijden is dè manier in de Wet van het Koninkrijk om ons duidelijk te maken dat dit leven waard is geleefd te worden! Al is het maar een paar jaar. Opdat ons leven een veel hoger doel heeft, dan slechts dìt leven ..

Jezus zei: Ik was ziek en jullie hebben mij genezen. Of zei Hij: gij hebt mij bezocht? ....

Wij hebben een Almachtig God voor wie niets onmogelijk is. Gezondheid en dus ook genezing is iets prachtigs. God geneest nog steeds. Makkie voor Hem.
Toch blijft het een wonder. Een uitzondering in het geheel. En dat is maar goed ook ..

In het wereldje van de "ministries" lijkt er soms een soort wedstrijd gaande wie het podium heeft met de meeste genezingen. Men organiseert zelfs trainingen over genezen. Inderdaad, "genezen" als werkwoord.. Beste mensen, is dit werkelijk Gods bedoeling? Ehmmm..

"genezingsfeest" (zo wordt het echt genoemd..)
idioterie ten top. verdrietig, voor zovelen zieken en niet in de laatste plaats voor God zelf ..

Als het echt zo was dat een groot geloof bergen zal verplaatsen en alle zieken doet genezen .. dan stond er geen berg meer op zijn oorspronkelijke plek en veel idioter nog; er zou geen (gelovige) zieke meer zijn.... Toch?

Maar als er geen lijdende mensen meer zouden zijn, was er ook niemand om werkelijk voor te zòrgen. Geen mee-lijden.
Willen we als christenen deze wereld ècht? Een wereld waarin geen zorgen-voor meer is?! ..

Nee, genezen is geen werkwoord, en ook geen geloofsspelletje.
Genezing is een WONDER.
Maar nog nìets vergeleken met het Wonder van de Eeuwigheid, met het wonder van al dan niet lijdende Jezusvolgers die meer dan wat ook uitzien Jezus te ontmoeten en hun eeuwig liefhebbende Vader ....    |-| /-\ |\| S

Hierbij kun je lezen: Matteüs 25:35-40 en Romeinen 8:17,18 en 2 Timoteüs 4:2-5


9 augustus 2014

"Neem je kruis op je, en volg Mij"


De westerse christen kan anno 2014 op vele manieren een beroep doen op zogenoemde "professionele hulp":

- Hulp in het benutten van je talenten.
- Hulp in het vergroten van je zelfvertrouwen.
- Hulp in het leren verstaan van Gods stem.
- Hulp in het leren genezen van je broeders en zusters ..
- Hulp in het verwezenlijken van je dromen.
- Hulp in het op christelijke wijze succesvol zakendoen.
Hulp in het worden van een leider.
   etc.

Het wemelt van de conferenties, trainingen, seminars en workshops in Christenland.
Allen met het hoogste doel om "geestelijk te groeien", menen de christelijke "trainers" op hun sites en pamfletten..


Doet bij mij de volgende vraag rijzen:

Wie zijn nu eigenlijk de hulpbehoevenden? En wie zijn ècht getraind?
De gediplomeerde trainer? Of de persoon met een grote rugzak vol levenservaring? ...

Er bestaat één cursus die aan alle eisen voldoet. Die klinkt zo:

"Neem je kruis op je, en volg Mij."Hoe? Door je leven te accepteren zoals het is. Door je lijden te aanvaarden als een waardig Soldaat van Christus.
Laten we ons kruis op ons nemen. Dat is óók medemens zijn. Of misschien leren we juist alleen zo een médemens te zijn? .. De hemel werkt graag samen met bewogen harten.

Geen cijfers en resultaten, geen genezings-percentages, geen evangelie van voorspoed, geen podia met populaire swingende succes-pastors.
Maar oprechte Compássion!
Mee-lijden en leven. Dat zal het Lichaam balsemen. Het zal de strijd in het hier & nu niet kunnen wegnemen, want de "heerser dezer wereld" raast door...
Maar het verlangen naar de eeuwige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, zal louter toenemen.

Ja dan zullen we meer en meer met ons hart gaan voelen dat we uiteindelijk slechts om één reden zijn geschapen: Wandelen met God. De Meester volgen.

Beste mensen, we leven enkel van Genade. Maar deze Genade was en is niet goedkoop ..

Nee, ik geloof niet zo in al die snelle cursussen.
In alle nood hebben we elkáár nodig,
 en God boven alles.


   be God's !
15 juli 2014

De Vogel Vlucht


ik vlieg over mijn leven heen
ik overzie
dwaal in archiefbeelden
ik herinner

een kronkelend kreekje door hoge bergweiden
de lach van die kleine reus
ochtendgloren met een Schotse collie aan een oude Ierse haven
een schilderij, een vergezicht

in gedachten vlieg ik weg
vlucht
vliegen zonder vleugels
gevangen

geblokkeerd door onzichtbare krachten
opgesloten
in een lichaam vol pijn,
haast machteloos


een zee vermengd met tranen
onophoudelijke golven
maar diep vanbinnen;
een stille vreugde, die àlle pijn bedekt


waar blijft dan je herstel?
Ik bèn een nieuwe schepping
wanneer komt dan eindelijk je genezing?!
mijn Verlosser, Hìj
staat mij bij|-| .

10 juli 2014

De Dromer


een dromer
zo ben ik geboren
ook als doener
maar meer mijmeraar
raar?

ik zie wat ik zie
ik zie zoveel
soms
te veel

ze zien maar
anderen
wat ze vinden
of nooit zien

maar ik zie
en voel
met mijn ogen dicht, mijn pijn
de hoge kliffen en golven
en alle diepe dalen


wat geeft het?
ik ben maar even hier
op weg
naar altijd

want
de tijd, is maar tijdelijk
ìk heb de tijd
voor altijd

lang leve de dromer
lang leve het leven
gekregen,
van de Droomgever
Eeuwig!|-| .7 juni 2014

Een Boek vol 'idioten'


Eén van de redenen dat ik van de Bijbel hou is omdat dit Boek vol staat met mafkezen.
Ja echt, 't zijn allemaal vreemde snuiters. Er zit geen normale gast bij, bedoel ik te zeggen.

Toch proberen veel christenen, met de nodige inspanningen, een 'goed christen' te zijn..
Of ze denken meer genezingen te moeten verrichten dan Petrus en Paulus bij elkaar..
Weer anderen menen recht te hebben op minimaal de luxe en rijkdom van Salomo ...

Maar ach, geef mij de zwervers en mislukkelingen van de Bijbel maar. Daar kan ik mij steeds meer mee vereenzelvigen ;-)

Gezocht: Wezen en weduwen. Zieken en onderdrukten. Verlamde en berooide mensen.
(Jezus)

Een volgeling van Jezus is een bedelaar die niets anders kan dan kloppen op de herbergdeur van Gods genade. De ragamuffin weet dat hij enkel leeft van Gods genade en liefde.
Hij weet ook dat dìt leven, het Evangelie niet is ... maar vooral de belofte van het ééuwige leven.

"A ragamuffin knows he's only a beggar at the door of God's mercy."
Brennan Manning

Wij kunnen nooit perfect zijn.. Maar we zijn niet gered om wat wìj (zogenaamd goed) doen, maar om wat Hij deed. Voor ons! We mogen ons uitstrekken naar Abba Vader, die vol van genade is en jou en mij liefdevol schiep."I would rather live on the verge of falling and let my security be in the
all-sufficiency of the Grace of God than to live in some kind of
pietistic illusion of moral excellence."
Rich Mullins


We zijn allemáál vreemde snuiters. We zijn mensen.. :)
 Neem je kruis op je. En probeer niet 'goed' te zijn, maar van Gód te zijn,
   be God's !


2 juni 2014

Graankorrels in Gods akker


Christenland wordt steeds vaker en massaler geïnfecteerd met het dodelijke "succes"-virus. 
Het egoïstische idee, welke gebracht wordt als een evangelie, dat zegt dat wij succesvol zullen zijn als we geloven in onszelf en de woorden die wij uitspreken.. We zullen dan stellig 'slagen' in dit leven, met een gezond lichaam, riant inkomen, goede relaties etc. etc. ...

"You are supposed to be powerful, that's Gods will for you!" (Joyce Meyer) of "Whatever I touch, is going to prosper and succeed!" (Joel Osteen) en oneindig meer van dit soort ijdele kreten van de populairste pastors dezer eeuw.

Oh hoe armzalig de mens die dit wenst te geloven. Beste mensen, geloof niet in deze nonsens. Ongelukkig zij die geloven in zichzelf ..

"Ik geloof werkelijk dat het de mens vergaat zoals het graan, word je niet gezaaid
om op aarde te kiemen, wat geeft het, je wordt vermalen tot brood."
Vincent van Gogh, Saint-Rémy, 1889

De Zaaier, Vincent van Gogh, Arles, juni 1888
Kröller-Müller Museum Otterlo.

"Men begint veeleer duidelijker in te zien, dat het leven maar een soort van bemestingstijd is, en de oogst niet hier."
Vincent van Gogh, 1883

De Zaaier (naar Millet), Vincent van Gogh, Etten, 1881
Van Gogh Museum Amsterdam.
Het is vandaag, 2 juni 2014, de 41e verjaardag van het Van Gogh Museum.
Een duim meer of minder op het doek maakte niet uit haha, zie filmpje.


"So go out and live real good and I promise you'll get beat up real bad. But,
in a little while after you're dead, you'll be rotted away anyway.
It's not gonna matter if you have a few scars.
But it will matter if you didn't LIVE."
Rich Mullins


Waarachtig, Ik verzeker u:
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Wie zijn leven liefheeft verliest het,
maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor
het eeuwige leven.
Wie Mij dient moet Mij volgen:
waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal
door de Vader geëerd worden.
Jezus, in Johannes 12:24-26


Dìt leven is het Evangelie niet..
Ons leven is als een graankorrel. Jezus zei dat als we niet bereid zijn te sterven aan onszelf, we niet meer dan ons armzalige eigen-ik blijven.
Als ons leven enkel gericht is op de oogst, op resultaat, op (geestelijk) succes, zullen we, ook al worden we uiteindelijk net als graankorrels 'in de grond gestopt', vruchteloos blijven.

Maar wie zijn leven in dèze wereld haat is in staat om zijn kruis op zich te nemen. Dan kun je een grote oogst nalaten, op Gods eeuwige akkers ...


 
    |-| /-\ |\| S

p.s. Lees hier meer over 'graankorrels'.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...