24 augustus 2014

Gaat een geloof groot genoeg, genezing geven?


De Bijbel is een geestelijk Boek. En zo moeten wij hem ook lezen meen ik. Juist in een tijd van ongekende Christenvervolging. Want het op hol geslagen westerse christendom dat kickt op wonderen heeft het Lichaam van Christus reeds veel leed aangedaan ben ik bang.

'God is goed dus zal Hij dit of dat doen of dat of dit voorkomen' is de sinterklaas-achtige gedachte onder sommigen in het moderne christendom dat aan een kwartjesautomaat doet denken.

Toch is de broeder of zuster die mij een arm om mijn schouder legt middenin mijn soms diepe lichamelijke pijn, voor mij oneindig meer mede-Reisgenoot van Jezus dan zij die verslaafd zijn aan (zogenaamde) wonderen. Deze lieden willen enkel wónderen zien. "Halleluja! Dronken in de geest, haha!!" Men staat te dansen en gek te doen op en voor het podium en meent helemaal "in de Heer te zijn".
Maar stil worden en mee-lijden? Ho maar.. Nee, er mòet iets gebeuren. Een soort 'geestelijk' carnaval is vaker dan eens het resultaat van deze armoedige verslaving ..

Het welvaartsevangelie, inclusief het genezingsevangelie,
is de grootste leugen in Christenland.
Het maakt meer kapot dan het Lichaam lief is.


Lijden is dè manier in de Wet van het Koninkrijk om ons duidelijk te maken dat dit leven waard is geleefd te worden! Al is het maar een paar jaar. Opdat ons leven een veel hoger doel heeft, dan slechts dìt leven ..

Jezus zei: Ik was ziek, en gij hebt mij genezen. Of zei Hij: gij hebt mij bezocht? ....

Wij hebben een Almachtig God voor wie niets onmogelijk is. Gezondheid en dus ook genezing is iets prachtigs. God geneest nog steeds.
Maar het blijft een wonder. Een uitzondering in het geheel. En dat is maar goed ook ..

In het wereldje van de "ministries" lijkt er soms een soort wedstrijd gaande wie het podium heeft met de meeste genezingen. Men organiseert zelfs trainingen over genezen. Inderdaad, "genezen" als werkwoord.. Beste mensen, is dit werkelijk Gods bedoeling? Ehmm.

"genezingsfeest" (zo wordt het echt genoemd..)
idioterie ten top. verdrietig, voor zovelen zieken en al helemaal voor God...

Als het echt zo was dat een groot geloof bergen zal verplaatsen en alle zieken doet genezen .. dan stond er geen berg meer op zijn oorspronkelijke plek en veel idioter nog; er zou geen (gelovige) zieke meer zijn.... Toch?

Maar als er geen lijdende mensen meer zouden zijn, was er ook niemand om werkelijk voor te zòrgen. Geen mee-lijden.
Willen we als christenen deze wereld ècht? Een wereld waarin geen zorgen-voor meer is?! ..

Nee, genezen is geen werkwoord, en ook geen geloofsspelletje.
Genezing is een WONDER.
Maar nog nìets vergeleken met het Wonder van de Eeuwigheid, met het wonder van al dan niet lijdende Jezusvolgers die meer dan wat ook uitzien Jezus te ontmoeten en de eeuwig liefhebbende Vader .....    |-| /-\ |\| S

Hierbij kun je lezen: Matteüs 25:35-40 en Romeinen 8:17,18 en 2 Timoteüs 4:2-5


9 augustus 2014

"Neem je kruis op je, en volg Mij"


De westerse christen kan anno 2014 op vele manieren een beroep doen op zogenoemde "professionele hulp":

- Hulp in het benutten van je talenten.
- Hulp in het vergroten van je zelfvertrouwen.
- Hulp in het leren verstaan van Gods stem.
- Hulp in het leren genezen van je broeders en zusters ..
- Hulp in het verwezenlijken van je dromen.
- Hulp in het op christelijke wijze succesvol zakendoen.
Hulp in het worden van een leider.
   etc.

Het wemelt van de conferenties, trainingen, seminars en workshops in Christenland.
Allen met het hoogste doel om "geestelijk te groeien", menen de christelijke "trainers" op hun sites en pamfletten..


Doet bij mij de volgende vraag rijzen:

Wie zijn nu eigenlijk de hulpbehoevenden? En wie zijn ècht getraind?
De gediplomeerde trainer? Of de persoon met een grote rugzak vol levenservaring? ...

Er bestaat één cursus die aan alle eisen voldoet. Die klinkt zo:

"Neem je kruis op je, en volg Mij."Hoe? Door je leven te accepteren zoals het is. Door je lijden te aanvaarden als een waardig Soldaat van Christus.
Laten we ons kruis op ons nemen. Dat is óók medemens zijn. Of misschien leren we juist alleen zo een médemens te zijn? .. De hemel werkt graag samen met bewogen harten.

Geen cijfers en resultaten, geen genezings-percentages, geen evangelie van voorspoed, geen podia met populaire swingende succes-pastors.
Maar oprechte Compássion!
Mee-lijden en leven. Dat zal het Lichaam balsemen. Het zal de strijd in het hier & nu niet kunnen wegnemen, want de "heerser dezer wereld" raast door...
Maar het verlangen naar de eeuwige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, zal louter toenemen.

Ja dan zullen we meer en meer met ons hart gaan voelen dat we uiteindelijk slechts om één reden zijn geschapen: Wandelen met God. De Meester volgen.

Beste mensen, we leven enkel van Genade. Maar deze Genade was en is niet goedkoop ..

Nee, ik geloof niet zo in al die snelle cursussen.
In alle nood hebben we elkáár nodig,
 en God boven alles.


   be God's !
15 juli 2014

De Vogel Vlucht


ik vlieg over mijn leven heen
ik overzie
dwaal in archiefbeelden
ik herinner

een kronkelend kreekje door hoge bergweiden
de lach van die kleine reus
ochtendgloren met een Schotse collie aan een oude Ierse haven
een schilderij, een vergezicht

in gedachten vlieg ik weg
vlucht
vliegen zonder vleugels
gevangen

geblokkeerd door onzichtbare krachten
opgesloten
in een lichaam vol pijn,
haast machteloos


een zee vermengd met tranen
onophoudelijke golven
maar diep vanbinnen;
een stille vreugde, die àlle pijn bedekt


waar blijft dan je herstel?
Ik bèn een nieuwe schepping
wanneer komt dan eindelijk je genezing?!
mijn Verlosser, Hìj
staat mij bij|-| .

10 juli 2014

De Dromer


een dromer
zo ben ik geboren
ook als doener
maar meer mijmeraar
raar?

ik zie wat ik zie
ik zie zoveel
soms
te veel

ze zien maar
anderen
wat ze vinden
of nooit zien

maar ik zie
en voel
met mijn ogen dicht, mijn pijn
de hoge kliffen en golven
en alle diepe dalen


wat geeft het?
ik ben maar even hier
op weg
naar altijd

want
de tijd, is maar tijdelijk
ìk heb de tijd
voor altijd

lang leve de dromer
lang leve het leven
gekregen,
van de Droomgever
Eeuwig!|-| .7 juni 2014

Een Boek vol 'idioten'


Eén van de redenen dat ik van de Bijbel hou is omdat dit Boek vol staat met mafkezen.
Ja echt, 't zijn allemaal vreemde snuiters. Er zit geen normale gast bij, bedoel ik te zeggen.

Toch proberen veel christenen, met de nodige inspanningen, een 'goed christen' te zijn..
Of ze denken meer genezingen te moeten verrichten dan Petrus en Paulus bij elkaar..
Weer anderen menen recht te hebben op minimaal de luxe en rijkdom van Salomo ...

Maar ach, geef mij de zwervers en mislukkelingen van de Bijbel maar. Daar kan ik mij steeds meer mee vereenzelvigen ;-)

Gezocht: Wezen en weduwen. Zieken en onderdrukten. Verlamde en berooide mensen.
(Jezus)

Een volgeling van Jezus is een bedelaar die niets anders kan dan kloppen op de herbergdeur van Gods genade. De ragamuffin weet dat hij enkel leeft van Gods genade en liefde.
Hij weet ook dat dìt leven, het Evangelie niet is ... maar vooral de belofte van het ééuwige leven.

"A ragamuffin knows he's only a beggar at the door of God's mercy."
Brennan Manning

Wij kunnen nooit perfect zijn.. Maar we zijn niet gered om wat wìj (zogenaamd goed) doen, maar om wat Hij deed. Voor ons! We mogen ons uitstrekken naar Abba Vader, die vol van genade is en jou en mij liefdevol schiep."I would rather live on the verge of falling and let my security be in the
all-sufficiency of the Grace of God than to live in some kind of
pietistic illusion of moral excellence."
Rich Mullins


We zijn allemáál vreemde snuiters. We zijn mensen.. :)
 Neem je kruis op je. En probeer niet 'goed' te zijn, maar van Gód te zijn,
   be God's !


2 juni 2014

Graankorrels in Gods akker


Christenland wordt steeds vaker en massaler geïnfecteerd met het dodelijke "succes"-virus. 
Het egoïstische idee, welke gebracht wordt als een evangelie, dat zegt dat wij succesvol zullen zijn als we geloven in onszelf en de woorden die wij uitspreken.. We zullen dan stellig 'slagen' in dit leven, met een gezond lichaam, riant inkomen, goede relaties etc. etc. ...

"You are supposed to be powerful, that's Gods will for you!" (Joyce Meyer) of "Whatever I touch, is going to prosper and succeed!" (Joel Osteen) en oneindig meer van dit soort ijdele kreten van de populairste pastors dezer eeuw.

Oh hoe armzalig de mens die dit wenst te geloven. Beste mensen, geloof niet in deze nonsens. Ongelukkig zij die geloven in zichzelf ..

"Ik geloof werkelijk dat het de mens vergaat zoals het graan, word je niet gezaaid
om op aarde te kiemen, wat geeft het, je wordt vermalen tot brood."
Vincent van Gogh, Saint-Rémy, 1889

De Zaaier, Vincent van Gogh, Arles, juni 1888
Kröller-Müller Museum Otterlo.

"Men begint veeleer duidelijker in te zien, dat het leven maar een soort van bemestingstijd is, en de oogst niet hier."
Vincent van Gogh, 1883

De Zaaier (naar Millet), Vincent van Gogh, Etten, 1881
Van Gogh Museum Amsterdam.
Het is vandaag, 2 juni 2014, de 41e verjaardag van het Van Gogh Museum.
Een duim meer of minder op het doek maakte niet uit haha, zie filmpje.


"So go out and live real good and I promise you'll get beat up real bad. But,
in a little while after you're dead, you'll be rotted away anyway.
It's not gonna matter if you have a few scars.
But it will matter if you didn't LIVE."
Rich Mullins


Waarachtig, Ik verzeker u:
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Wie zijn leven liefheeft verliest het,
maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor
het eeuwige leven.
Wie Mij dient moet Mij volgen:
waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal
door de Vader geëerd worden.
Jezus, in Johannes 12:24-26


Dìt leven is het Evangelie niet..
Ons leven is als een graankorrel. Jezus zei dat als we niet bereid zijn te sterven aan onszelf, we niet meer dan ons armzalige eigen-ik blijven.
Als ons leven enkel gericht is op de oogst, op resultaat, op (geestelijk) succes, zullen we, ook al worden we uiteindelijk net als graankorrels 'in de grond gestopt', vruchteloos blijven.

Maar wie zijn leven in dèze wereld haat is in staat om zijn kruis op zich te nemen. Dan kun je een grote oogst nalaten, op Gods eeuwige akkers ...


 
    |-| /-\ |\| S

p.s. Lees hier meer over 'graankorrels'.


25 mei 2014

Sterrennacht en striae strepen


Deze wereld is een plek waar gekunsteldheid te vaak wint van kunst ..
De pure schoonheid van het leven vinden we langs de ongebaande wegen, waar de mooiste veldbloemen gratis staan te bloeien.

Normality is a paved road: It’s comfortable to walk, but no flowers grow on it.
Vincent van Gogh


De schoonheid van het leven komt misschien wel het gaafst tot uitdrukking in ouder worden. In rimpels en littekens. In striae strepen en (over)hangende lichaamsdelen. Ja zelfs of juìst in zwakte en loslaten. In de kracht van overgave.

Al vanaf het moment dat we geboren worden sterft ons lichaam beetje bij beetje. Het gaat al snel bergafwaarts. Zèlfs als je het geluk hebt gezond te zijn ..
Gelukkig zij die bereidt zijn te wìllen sterven. Iedere dag een beetje meer. Stop het 'werken' naar meer zelfvertrouwen of zelfverzekerdheid. Vergeet jezelf! Je zult het veel leuker hebben .. En de mooiste dingen zien ...

I often think that the night is more alive and more richly colored than the day.
Vincent van Gogh


"Sterrennacht"
Vincent van Gogh, Saint-Rémy, juni 1889

‘Zie, ik had een andere droom’ zei hij,
‘ik droomde dat ik de zon zag, en de maan en elf sterren die voor mij bogen.’

Sommige mensen zijn bang dat ze het in dit leven nooit zullen redden, wat "het" ook moge zijn. 
Het goede nieuws is: Dat zullen we ook nooit. Want wij zijn nietig, en God is alles. Zonder de God van zonnebloemen en zwaartekracht zouden we niet eens adem hebben.

Ons leven is uit God en voor God. We hebben niets meegenomen en kunnen niets meenemen.
We krijgen er wèl iets voor terug. Alles zelfs! Tenminste, wanneer je je aardse tent verlangt te verruilen voor een onsterfelijk lichaam. En dat kan alleen als we bereidt zijn te sterven, aan onszelf ...

  'k verlang steeds meer naar die Dag waarop God mij een nieuw lichaam schenkt.


     |-| /-\ |\| S


Now I understand
what you tried to say to me
and how you suffered for your sanity
and how you tried to set them free
they would not listen they did not know how
perhaps they'll listen now

For they could not love you
but still your love was true
and when no hope was left inside
on that starry starry night

But I could have told you,
Vincent,
this world was never ment for one
as beautiful as you


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...