15 juli 2010

"God geneest!" Maar meestal niet . . .


Door de enorme charismatische chaos en misleiding van de laatste jaren, is het noodzaak om je broertje- en zusje in Christus, in alle liefde te waarschuwen. En waar mogelijk te beschermen voor de excessen op het 'Evangelie'-podium..

Ook ik heb steeds meer moeite met het 'concept' van genezingsdiensten- en campagnes. Geloof me, ik ben zelf chronisch ziek, heb er tè veel van meegemaakt. Het stuit me tegen de borst. Temeer omdat er op deze manier niets van in de Bijbel staat.
Nergens houden Jezus en (later) zijn discipelen/apostelen speciale 'genezingsamenkomsten' of iets dergelijks.

Sommige christenen draaien de boel vaak om, meestal onbewust overigens. Eerst de wonderen en dan als bonus nog wat bekeringen.. Maar in de Bijbel zie ik dat er bijna altijd eerst het Evangelie werd gepredikt, door Jezus zelf of discipelen en apostelen. En als teken werden er (eventueel) mensen genezen van hun ziekte of aandoening.

De genezingen vonden óveral plaats en niet alleen in de tempel tijdens een speciaal ingerichte tijd voor genezing, op of voor een speciaal podium...

Dat neemt niet weg dat God het kan gebruiken en dat Hij dat ook zeker doet! Ook vandaag nog. Geen enkele twijfel daarover. Maar de tekenen van genezing vonden jùist plaats in de tijd van Jezus' bediening in Israël en niet meer zozeer in deze tijd. Immers, de Joden zouden door de wondertekenen van Jezus weten dat Hij de Messias is! (En nog geloofde ze Hem niet..)

Mensen in deze tijd, die ècht overtuigd zijn dat God hen een genezingsbediening of gave van genezing heeft gegeven, zouden ermee de straat op moeten! De ziekenhuizen en Aidsklinieken in, om voor deze zieke mensen te gaan bidden! En ze te genezen.. Waarom doen ze dàt niet?! 

Ben bang dat er maar weinig 'beroemde' gebedsgenezers de straat op gaan (zoals Jezus en de eerste discipelen deden) om spontaan voor zieken te bidden. 'Succesvolle' gebedsgenezers in deze tijd, zoals de Benny Hinn's en Jan Zijlstra's, doen dit dus ook niet. Althans, niet in eigen land... Niet búiten de veilige setting van hun eigen podia om.. Overigens blijken helaas ook bij hen veel "geclaimde" genezingen achteraf helemaal geen genezingen te zijn. Áls je al naar voren mag komen. Want je wordt zorgvuldig geselecteerd, of juist geweerd... 

Vraag dat maar aan Joni Eareckson Tada, die jaren geleden een bijeenkomst van Kathryn Kuhlman bezocht.

Ze kwam niet eens door de voorrondes van de 'Kathryn Kuhlman-show'..
Benny Hinn is overigens ook een voorbeeld voor meerdere Nederlandse evangelisten. Onbegrijpelijk, maar waar.

Benny Hinn, 'de gezalfde'..

Dit alles is niet echt Bijbels te noemen, voorzichtig uitgedrukt.
Bovendien, in Jezus' tijd was iedereen die door Jezus of de apostelen genas, ook écht genezen!
Er werd je niet verteld dat je nog maar eens 6 keer naar Leiderdorp of Drachten af moest reizen, om het opnieuw en opnieuw te proberen....

En wat blijft er over? Verdrietige en teleurgestelde zieke mensen. Mensen die het al zo moeilijk hebben. Mensen die al hun vertrouwen op God stellen (stelde..) maar in verwarring raken door dit soort ernstige misleidingen. Inderdaad, er wordt ze zelfs verteld dat het ligt aan hun gebrek aan geloof. "Voel je al wat?, nee?, je geloof is denk ik niet groot genoeg!". Misdadig gewoon.
Heel erg verdrietig allemaal. Op de eerste plaats voor GOD Zelf..

Één ding vergeten deze 'Godsmannen': Wie deel hebben aan Zijn lijden (ook door ziekte), zullen straks ook in diezelfde mate deel hebben aan Zijn Heerlijkheid! Wat een rijke belofte!

Jesaja zegt: "Zijn striemen brachten ons genezing". En zo is het. Genezing van onze ziel, van ons hàrt.
Het enige wat God van ons verlangt, is ons hart. Ons héle hart. Hij wil ons hart hélen.

Geen gebed wordt door de hemel hoger geëerd dan het: "Niet mijn wil Heer, maar Uw wil geschiedde".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...