27 september 2010

"Wat heb jìj te bieden?"

 
De huidige maatschappij staat in het teken van consumptie.

"Je kunt het. Ga ervoor! Haal eruit wat erin zit. Je leeft maar één keer."

Op allerlei manieren probeert men ons wijs te maken dat we zijn, wat we presteren.
Triest genoeg maken veel mensen dit zichzelf wijs. Dat is rampzalig, want het is een leugen en eindigt in een verslaving naar méér, in alle opzichten.
"Wat kun je. Wat heb je te bieden?" Het is de grote verleider, de satan die hier spreekt.

We worden dagelijks uitgedaagd door de duivel. Hij is maar op één ding uit: Alles wat heel is, kapot maken. Zo snel mogelijk. En hij krijgt het steeds makkelijker hier op aarde, dat sinds zijn degradatie zijn woonplaats is. Ja, satan woont hier.. Sterker nog, hij is "de overste der wereld". Zó noemt Jezus hem, in Johannes 14:30.

"De Heer regeert", wordt er gezongen.. Dat klopt, maar dan in de Hemel.. èn als nieuw mens, in je hart! En straks op de nieuwe aarde (1000-jarig rijk?). Maar Hij regeert niet in dèze wereld. Hier regeert satan. Hier houdt satan huis en hij gaat tekeer.. En aan ons de heilige uitdaging om deze “overste der wereld” te weerstaan! Elke dag opnieuw. Het goede nieuws is dat Jezus hem reeds verslagen hèèft! En als wij ons volledig overgeven aan Jezus, zijn ook wij mèèr dan overwinnaars. (Rom. 8:37).
De zonde heeft geen macht meer over ons, de dood is overwonnen! Dan ben je Familie geworden van een hemels huisgezin!

Laat je dus niets wijsmaken omtrent je identiteit. We zijn geen product, maar hemelse schepsels. En in Hem, vòlmaakt.

In deze verwarde egocentrische maatschappij lijkt het alleen om zichtbare resultaten te draaien. Om vooruitgang. We moeten ons imago oppoetsen om onszelf te verkopen. We moeten nètwerken. We moeten mooi zijn! De wereld vertelt ons dat we grenzeloze ambities moeten hebben. En dus profileren we onszelf op het Internet en hopen via 'onze' netwerken promotie op promotie te maken. Is het niet op zakelijk niveau dan wel in de relationele sfeer en zelfs op kerkelijk terrein...

Want macht = aanzien. Uitsteken boven 'de rest'. Òpvallen!

We moeten ònafhankelijk worden (feminisme/emancipatie) en vooral zelfverzekerd overkomen.. Maar die zogenaamde ‘zelfverzekerdheid’ ontstaat meestal uit een onzeker en leeg bestaan. De behoefte om populair te zijn en geprezen te worden, wordt hierdoor steeds groter…
En zonder dat we het door hebben, gaan we het belangrijk vinden om belangrijk gevonden te worden..


Maar Jezus' wandel op aarde was geen pad 'omhoog', Zijn weg liep precies andersom. Jezus ging trouw de weg van het Neerwaartse pad. Dit Pad, het Master Plan van God, was door Zijn Vader uitgestippeld. Een Kosmisch Plan dat toewerkt naar Eeuwig Nieuw Leven.

Door het Zoenoffer van Zijn Zoon, de Dienstknecht.

Nee, Jezus zocht niet naar erkenning of eer. Jezus negeerde de verleidelijke aanbiedingen van satan. Hij, Jezus, "was gelijk aan God maar nam de gestalte van een dienstknecht aan, Hij heeft zich vernederd en bleef gehoorzaam tot aan de dood, de dood aan het Kruis."

Waarom?

“..opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong belijden zal: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader."
~Fil. 2:7-8,10-11.

De wereld zegt: Wat heb je bereikt en wat heb je te bieden?

 Jezus zegt: Volg Mij
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...