29 december 2010

Ik zeg Jezus


Dit jaar, 2010 noemen wij het, is bijna voorbij. Kerstfeest dus ook. Een ‘gekerstend’ heidens feest, waarin veel oprechte christenen de geboorte van de Verlosser vieren. Van Jezus.
En daar is op zich niets mis mee. God werd mens en kwam naar deze wereld als dienstknecht.
In dienst van Gods volk, in dienst van de volken uit de heidenen. Een begin van een ‘nieuwe’ wereld, dat verloren was in schuld en nog steeds is.
Maar er is Hoop, dankzij de komst en het "Het is Volbracht" van Jezus.
Geboorte van Jezus: een gebeurtenis dus, die het waard is gevierd te worden!
Deze "Jezus van Nazareth" is de eniggeboren Zoon van God. Naam bóven alle namen.
Over namen gesproken..

Sommigen christenen zeggen: Here Jezus.
Sommige zijn ervan overtuigd dat het "Heere Jezus" is, 1 e-tje meer..
Sommigen christenen zeggen voluit: Heer Jezus Christus.
Sommige gewoon "Heer", de Engelsen bv..
De Bijbel heeft nog veel meer opties;
De Verlosser,
Het Lam Gods,
Het Woord,
Heiland,
Redder,
Licht van de Wereld,
De Alfa en Omega,
Messias,
De Mensenzoon,
De Morgenster,
Koning (der Koningen),
Immanuel,
Ik Ben,
Heer der Heren,
Vredevorst,

Goede Herder,
De Deur,
De Weg,
De Waarheid,
Het Leven,
Het Brood (des levens),
De laatste Adam,
Zoon van God,
Zoon van David,
Leeuw van Juda,
Hogepriester,
Man van Smarten,
Middelaar,
Rabboeni,
of voluit Hebreeuws: Yeshua ha’Mashiach.

Ik zeg gewoon: JEZUS, net als Jozef dat deed..
En ik ben blij dat we weer Kerst kònden vieren. Dat God ín Jezus, mens werd. De Verlosser en de Enige weg tot onze Vader, de Schepper van alle dingen. De Wetgever en Rechter van de wereld. Hij zond Zijn Zoon, Jezus. Het bloed van Jezus brengt vergeving en heling.

Jozef moest het kindje “Jezus” noemen zegt de Bijbel. Want, zei de engel tot hem in de droom: ‘Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden’, Matteüs 1:21.

Dus ik zeg: JEZUS.

Wat een HEERlijke naam ..

 ~Hans.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...