31 december 2011

"Heer, hier zijn mijn tranen"


De laatste uren van 2011.
Wèèr een jaar voorbij; en wat voor één...
Wat gaat er in 2012 gebeuren? Dromen mag, maar voorspellen is zinloos.
Tijdens deze "zeer strenge winter" krijgen we vanavond als verrassing de warmste jaars-wisseling ooit gemeten. 
In de toekomst kijken, kan God alleen.
2011 was een jaar van vele tranen en tranen van velen.. Van het pure verdriet van Mauro tot het ziekelijk verplichte wangwater van de Noord-Koreanen afgelopen week....
Tranen..

"Zalig hen die treuren, want zij zullen vertroost worden", zegt Jezus in de Bergrede. Maar waarom? Huilen is toch niet leuk!? Huilen komt toch meestal voort uit verdriet? Wat is daar nu zo "zalig" aan? Is de troost zoveel meer waard dan de tranen?

Ja.. Omdat tranen in Góds ogen kostbaar zijn.

"Wie met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich", zegt de Psalmdichter in Psalm 126.
Tranen, juist die van verdriet, zijn voor God kostbaarder dan goud. Verspil je tranen dus niet, en geef ze aan God... God huilt ook weleens. Hij zegt: Ik heb gezocht, maar ik vond niemand. Jezus weende over Jeruzalem, zie Lukus 19:41.
Heer, maak ons toegankelijk. Open onze harten.
                                                                                        
"One sees great things from the valley; only small things from the peak" ~ G.K. Chesterton.

Op de 'top' van je leven, of in een diep dal: De Heer wil je omarmen. Hij houdt van je!
Het is de allerhoogste vorm van Intimiteit: Met Jezus wandelen. Bij Hem schuilen en rusten. Op een boomstronk midden in de natuur, met Jezus naast je.. Denkend aan en pratend over alles wat er in je leven geweest is: Pijn en vreugde, verdriet en blijdschap. Vragen en verlangens. Hoop en wanhoop. Tranen en toekomst. Een blíjvende Toekomst..

Vlak voordat Jezus aan het Kruis stierf, fluisterde Hij; 
'Abba, lieve Papa, ik kom. Ik kom thuis, in Uw handen beveel ik mijn geest; in Uw hart beveel Ik mijn hart. Papa, het is volbracht. Ik kom Thuis'.

Gods liefde voor ons kan niet mooier verwoord worden dan in Hooglied 7:10 (NBV vs. 11):
 Ik ben van mijn Liefste 
en Zijn begeerte gaat naar mij uit. 


Gebroken, gescheurd, gelijmd of gerafeld. Soms (bijna) doormidden. Geen hart is heel..
Daarom gaat Gods Vaderhart uit, naar jòuw hart!!
Bij GOD kom je Thuis. GOD is ons eeuwige Thuis.

In een Opstandingsleven zullen er tranen  over je wangen kruipen. Maar denkbeeldig bloed zal aan je wangen blijven plakken als een teken van de hoogste Liefde!
Jezus Zèlf zal àl je tranen afwissen met Zijn eens bebloede doorboorde handen….

De Heer weet wat tranen zijn en Hij weet óók waar ze vandaan komen. Hij bewáárd ze zelfs, in Zijn fles -Psalm 56:9. Zie ook: Heb. 4:15.
Tranen zijn kostbaar.
Geen traan die in Gods fles terecht komt is verspilt.


"Jezus weende" toen Hij het verdriet bij Maria zag, zie Johannes 11:35. Het is de aller-kortste Bijbeltekst maar in die 2 woordjes laat God zien dat Hij mèns werd en ìn Zijn Zoon midden in onze gebrokenheid kwam staan.
Dèze God loopt met je mee, Hij laat je nòòit meer alleen.

Joy and sorrow are this ocean
And in their every ebb and flow
Now the Lord a door has opened
That all Hell could never close
Here I'm tested and made worthy
Tossed about but lifted up
In the reckless raging fury
That they call the Love of God

 ~ Rich Mullins

Onthoudt dit: Papa God, houdt evenveel van jou, dan van Jezus, Zijn geliefde Zoon.. 
Echt waar.
Ongelofelijk hè..
Je zou er bijna van gaan huilen… Laat ze maar lopen, je tranen. 

 "Heer, hier zijn mijn tranen".19 december 2011

Baby God . .


Mijn vorige blog heeft de titel: "Papa God". Dìt blog gaat over Baby God. Het is bijna Kerst...

"Baby God" klinkt misschien heel wat minder eerbiedig dan Abba God. Dat spijt me dan, maar God werd echt een tiener, een jongetje, een baby.. God bewandelde het neergaande Pad. Mijn God stapte van Zijn troon af en kroop in de baarmoeder van een vrouw... Met een moeilijk woord heet dat: Incarnatie. Dat klinkt nog eens theologisch hè ;-) Niet echt logisch dus..
Toch geloof ik het. Het betekent namelijk dat GOD, die Geest is, ìn Zijn zoon Jezus mèns werd en dus aan ons gelijk werd. Behalve in de zonde. (Zie ook blogje Mijn God werd Mens).

Als je de kleine tere handjes van een baby'tje ziet, bedenk dan dat iedere baby die ooit werd geboren door God geschapen werd... Ieder unìek in zijn of haar wezen.. En dat Hij jou liefheeft met een tederheid die alle verstand te boven gaat. Alleen de Levende GOD weet wat een mens nodig heeft... Omdat Hij niet alleen de mens schiep, maar ook Mens werd..

Sweet Little Jesus Boy, door Casting Crowns.

God werd zelfs een baby.
Een baby waar geen plaats voor was. 
Niemand in Bethlehem bleek een plekje over te hebben voor de langverwachte Messias..
Er is weer eens niets nieuws onder de zon.. Ook Kerst 2011 zal namelijk weer 'volgeboekt' zijn. Crisis of niet. Geen hotel of restaurant met een klein beetje allure die nog plek heeft voor onverwachte bezoekers… Alles vol en gereserveerd. "Het spijt ons". Alleen bij McDonalds of de snackbar om de hoek ben je op zo’n moment welkom. De snackbar en de Mc. zijn dus een beetje familie van 'de stal'..

Schilderij van Morgan Weistling

Bij gebrek aan een fatsoenlijk bedje, legde Jozef en Maria hun baby in een soort voederbak. Met misschien wat stro erin als matrasje. Overigens is de beroemde stal door mensen erbij verzonnen, net als de ezel en het lammetje die er tijdens de musical vaak vredig bijligt.. 
Hoe dan ook, Gods Zoon kwam 'overnachten' op aarde ...
En Bethlehem?

While You Were Sleeping, Casting Crowns

Bethlehem was in diepe slaap, terwijl hun Koning werd geboren.. Een engel en zijn koor van hemelbewoners begrepen wèl wat hier gebeurde en zongen een hemels mooi lied:
"Ere zij God, Vrede op aarde, voor alle mensen".
Wat zal dat mooi geklonken hebben!

Maar Vrede? Daar is weinig van terecht gekomen, het is zelden echt vrede geworden hier op aarde. Zal het ook nooit worden..
Tòtdat Jezus terug komt.
Het zal de grootste rentree in de geschiedenis worden! Dan komt eindelijk de Bruidegom Zijn Bruid ophalen... Dat is het ultieme doel van je leven. Dat is het grote Plan van God met het hele universum! Dat is waar GOD ook jòu voor geschapen heeft..

In opdracht van God noemde Jozef & Maria hun baby: Yeshua. Dat betekent: Hij die Redt.

Als de Redder Jezus Christus aanstaande zondag bij òns komt overnachten, blijven wij dan ook doorslapen? Of gaan we in 'de stal' kijken?..
Misschien komt Hij vannacht al ...


  een Gezegend Kerstfeest !
11 december 2011

Papa God


God is niet te begrijpen.
Maar ik weet: Hij heeft ons lief, Hij houdt intens van ons, met heel Zijn Vaderhart.
"De hemel is zijn troon en de aarde de voetbank voor zijn voeten" – Jes. 66:1.
Dat moet wel een heel Grote God zijn…
Gods grootheid is niet te bevatten, Zijn liefde niet te verwoorden ..
Je kunt een hele rits bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar zetten om Gods verlangen naar ons te omschrijven: onstuimig, vurig, hunkerend, onvoorwaardelijk, hartstochtelijk etc. Daarmee kom je dan een beetje in de buurt van Zijn onbeschrijfelijke Liefde voor jou en mij.
Voor ons mensen blijft dat een mysterie. Raadselachtig.

"Nu kijken wij nog door een spiegel, en zien we raadselachtige dingen .."1 Kor 13:12.

God heeft ons zó lief dat Hij het liefst door ons met "Papa" aangesproken wil worden..
Vader, lieve Papa, Abba. "U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader!" net als Jezus, zie Rom. 8:15 of Gal. 4:4-6

"Onze Vader".
Het zijn één van de bekendste woorden uit de Bijbel. De eerste woorden van het Gebed dat Jezus zijn discipelen leerde.
'Vader?!? Geen Jahweh of El Shaddai? Huh?!'.. moeten Jezus' leerlingen gedacht hebben ..
Inderdaad: Abba Vader. Papa.

  
In de tijd van Jezus, het prille begin van de Christelijke Gemeente, was het woord Vader voor God volstrekt nieuw. Het moet voor die arme rijke discipelen als revolutionair in de oren hebben geklonken. Maar het kwam uit de mond van hun Meester, Jezus zelf..
Johannes zegt: "Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden" – Joh. 1:12.

Op die ene donkere middag op de rotsheuvel Golgotha, riep Papa Zijn Zoon Jezus naar Huis met een Intimiteit die met geen pen te beschrijven is..
Na de grootst mogelijke eenzaamheid ooit gevoeld en uitgesproken, richt Jezus zich met Zijn laatste kracht nog één keer tot Zijn Papa;
'Papa, in Uw handen beveel Ik mijn geest.. Papa, Ik kom Thuis'.

 Je leven aan Abba Vader geven,
  is Thúiskomen..

1 december 2011

Perfectie is saaai


Onze levens zijn een polonaise van imperfectie. Ons karakter is imperfect: Onze maniertjes, onze schijnheiligheid, onze vul-maar-in. Het leven ìs imperfect, net als de mens. Daarom is Genade en vergeving zo Broodnodig..
Toch streven veel mensen een perfect leven na. Ook de niet-perfectionisten.
Maar perfectie… is saaai. Oèrsaai.
Want perfectie, bestaat helemaal niet. Niet meer..
We zijn "vanaf den beginne", nou ja, bìjna vanaf het begin dus (Genesis 3), imperfecte mensen. Wezens met een "zondige natuur". We geven toe aan verkeerde dingen.


The imperfections of a man, his frailties, his faults, are just as important as his virtues. You can't separate them. They're wedded
~Henry Miller

Toch proberen veel mensen een perfect plaatje te leven, met name voor de buitenwereld.. Een soort 'masker van perfectie'.
Maar daarmee houden we niet alleen onszelf voor de gek, we doen tevens iets wat onmogelijk is: GOD voor de gek houden. GOD is niet te foppen (Gristenen & Jezusvolgers).
Veel christenen streven naar een geestelijk leven waarvan ze hopen dat het GOD 'behaagt'.. Én hun broeders en zusters. Met de nadruk op hùn.. Ook wel verward met geestelijke 'heiligmaking', maar feitelijk niets anders dan een zinloos toneelspel..
We moeten onszelf niet anders voordoen dan we zijn. Want een christen wordt pas een heilige als hij of zij weet dat hij of zij niet deugt. Een zondaar, als ìeder ander mens. 100% gered door Gods Genade. Mogelijk voor een hart dat verlangt naar vergeving. En dìe vergeving, is alleen te vinden bij GOD.

Laten we ons dus niet al te vroom voordoen, want we maken onszelf belachelijk. Eigenlijk maken we Gods ultieme offer belachelijk: De kruisdood van Zijn eigen Zoon. God wìst dat wij imperfect zouden zijn én blijven. Daarom was Jezus’ kostbare bloed nodig, om ons te reinigen van onze streken en gladde praatjes. Elke dag opnieuw wil de Vader ons vergeven.
En daarmee stijgt Gods Liefde hemelhoog boven ieder vroom regeltje uit! Gelukkig maar…

A good garden may have some weeds ~Thomas Fuller

Twee weken geleden las ik in het Algemeen Dagblad een stukje over een uitverkiezing tot "meest sexy man op aarde". De 'mr. Perfect' zeg maar.. Beoordeeld door vrouwen, uiteraard.. In het door een blond 'geëmancipeerd' vrouwtje geschreven artikel, stond het volgende: "Een man moet iets magisch over zich hebben. Alleen als iemand onbereikbaar is, blijft hij perfect".
Ach toch ...

De redding van Petrus lag gelukkig niet in het gegeven dat hij "perfect" was. Ook niet in zijn ‘beheersing van de waarheid’. Maar ìn Jezus Christus en wat Hij deed voor Petrus! En voor jou en mij.
Petrus hield zielsveel van Jezus. En Jezus wìst dat als geen ander, ondanks Petrus’ fouten.. Jezus hield ook Zielsveel van Petrus, precies zoals hij was.. Jezus zegende hem als de Rots en het Fundament van Gods Gemeente, de Bruid.

GOD wist allang dat we niet perfect zouden zijn. En toch: “Hij houdt van ons zoals we zijn, en niet zoals we zóuden moeten zijn. Want we zullen nooit zo zijn, zoals we zouden moeten zijn” ~Brennan Manning.

Juist omdat we van onszelf nìets zijn, zijn we ‘perfect’:
 Klaar om Gods vergeving te ontvangen,
  zondaren, gered door Gods Genade24 november 2011

Oh Happy Day !


Gisteren laat op de avond nog even TV gekeken. Immers, voordat mijn hersenen beseffen dat mijn ogen gesloten zijn omdat ik gewoon slapen wil, wordt het minimaal middernacht.
Da's al een half jaar zo, lang genoeg zou je zeggen.. Eerder op de avond ontdekte ik dat de film "Titanic" weer eens herhaald werd, dit keer door RTL5. Een film die ìets te lang duurt en waarin de iets te irritante Celine Dion haar beroemde lied zingt. Terwijl die deftige stoomboot toch wel zinkt..

Rond 23.00 uur zapte ik naar RTL4, waar de "Oprah Winfrey Show" werd getoond. Een groot spektakel ter ere van het afscheid van deze TV-host. Na 25 jaar stopt ze met haar wereldberoemde talkshow "Oprah".
Tjonge, wàt een poppenkast…

Tegen het einde van de show, overgoten met een dikke saus typerende Oprah-overdrevenheid, kwam Aretha Franklin ten tonele. Ze zong de bekendste en één van de mooiste christelijke Hymnen uit de geschiedenis: "Amazing Grace", op z’n 'Harlems' uiteraard. Na alle Tom Hanks', Tom Cruise's en Michael Jordan's kwam er een laatste konijn uit de hoed: Usher. Hij sloot af met "Oh Happy Day".
Wat een fakewereld. Wat een onzin. Houden deze mensen zichzelf massaal voor de gek, of zijn ze echt zoekende? Geloven ze in niets, in God of toch liever in iets? ...

Afijn, eerst was er dus:

Amazing grace, how sweet the sound.
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now I'm found,
Was blind, but now I see! …

En erachteraan:

Oh happy day, oh happy day!
Oh happy day
When Jesus washed
Oh when he washed
When Jesus washed
He washed my sins away!

Tja.. Dat klopt, crisis of niet, ijsberg of niet, wind mee of wind tegen: Jezus heeft alles betaald, alláng.
Wat zou het gaaf zijn als een deel van de TV-kijkers en de vele aanwezigen bij de Oprah Show begreep wat er gezongen werd! We zijn zondaren, gered door onvoorstelbare Genade. Schoon gewassen door het Kruis van Christus! Wat een Vreugde! ..

Ondertussen op RTL5.. Het schip begint nu echt te zinken. Tussen het ongeloof en de paniek door, spelen de vioolspelers gewoon hun lied. Totdat ook zij de naderende dood beginnen te voelen en ze maar 'een' Hymne inzetten;  Nearer My God to Thee.


There let the way appear, steps unto heaven;
all that Thou sendest me, in mercy given;
angels to beckon me,
nearer my God, to Thee;
nearer my God, to Thee, nearer to Thee!  De Titanic zinkt, en verdwijnt onder water..
Hoe dan ook, mijn avond eindigt met een derde christelijk lied, dat óók eindigt met een uitroepteken!
Ik kon rustig gaan slapen.
Net als vanavond.
Nearer my God to Thee.
Elke dag, één dag dichter bij Jezus.
Toch nog weer een mooie dag.
Oh Happy Day! ...
20 november 2011

Liefde heeft een Naam


" Heer Jezus, geef ons de moed om uit ons bootje te stappen,
leer ons over water lopen. 
Heer, leer ons ook te luisteren,
zodat we Uw stem kunnen verstaan.

Jezus, U leerde verlamde mensen dansen, 
Hier sta ik dan, op mijn knikkende knieën, 
Raak mij aan Heer, 
en leer me weer dànsen.

Wij mensen wisten niet wat pure liefde was, 
totdat Ú naar de aarde kwam. 
U kroop in de huid van de mens. 
Liefde, kreeg een gezicht, 
en liefde, kreeg een Naam: 

JEZUS


Jezus, de tijd kan U niet omvatten 
U vùlt de Eeuwigheid! 

U was er altijd al.. 

U bent het Begin en het Einde. 


Heer Jezus, U nodigt ons uit.
Als Gods Zoon, die ons met open armen verwelkomt, 
leg Uw tedere handen om onze schouders, 
èlke dag opnieuw. 

U wàcht op ons, 
want geen van onze zonden, 
zal buiten het bereik van Uw Vergeving belanden. 
Uw Genade gaat altijd verder! 

Geen verkeerde weg, zal ons kunnen "uitsluiten", 
van Gemeenschap met U, 
een eeuwige Relatie..
 Halleluja! "


13 november 2011

Noodpot of Noodlot?


Oorspronkelijke titel van dit blog: Silvio en de ondergang van Europa..
Gisterenavond werd er namelijk flink gefeest in Rome. Silvio Berlusconi stapt nu toch echt op, na al 554 keer eerder op de wip te hebben gezeten. De meest hippe dictator van dit millennium. Maar goed, ook hij weet; er valt geen eer meer te behalen. Italië, het land van Armani, Azzurri, Ferrari, Gucci én Berlusconi, moet in de uitverkoop..
Er gebeurd veel in Europa in korte tijd. Tè veel….

Eergisteren stegen de beurzen weer flink. Je moet immers met een goed gevoel het weekend in hè. Een gevoel vergelijkbaar met die van de gemiddelde shopaholica die "zo’n goed gevoel" heeft in haar nieuwe outfit.. Van vrij korte duur dus.. De reden was het feit dat de Senaat in Italië de drastische bezuinigingsplannen had goedgekeurd. Logisch toch? Immers, met een goed plan zet je de neuzen weer in de juiste richting. Helaas een beetje te laat. Ook voor de neus van Santa Silvio, een jaar geleden hardhandig bewerkt met een miniatuur-uitvoering van de Dom van Milaan.
En hoewel dom, was dat toch best grappig ;-)

Echter, niemand vertelde er afgelopen vrijdag bij hoe de schulden die Italië heeft gemaakt, inclusief rente, ooit kan worden terug betaald.
Het gaat om bijna 2000 miljard Euro. Nog even en ook Italië gaat de 'schuldsanering' in… En wie betaald dat? Geen Fiat, Parmalat, Versace en Bertoli bij elkaar, kan een dergelijke zak met geld toch ooit terug verdienen?
Silvio: de vriend van ‘de kolonel’ wiens naam maar liefst op 8 manieren te spellen is. Waarschijnlijk na het aantal levens die deze "mad dog" leven mocht... Nadat kolonel Khadaffi opgepakt en opgeruimd is, mag nu dus ook zijn vriend-bij-leven Berlusconi zijn biezen pakken. Eerder dit jaar werd al afgerekend met Ben Ali (Tunesië), Osama bin Laden en Mubarak (Egypte). Je zult dit illustere rijtje maar mogen afsluiten…

Het is te hopen dat het illustere gezelschap nog aangevuld wordt met Assad van Syrië. Wat zijn de mensen van dit gesloten land dapper zeg. Hopelijk is Assad dus de volgende, en hoe sneller hoe beter! Prioriteit nummer 1.

Europa gaat toch wel failliet.. Is het niet dit jaar dan wel in 2013… Als Assad afgezet wordt, kan zelfs dè dictator (Iran) bang gaan worden. En dat is pas ècht winst!!


Europa moet de broekriem flink aantrekken. De waarheid wordt nog zo lang mogelijk genegeerd als in de geest van een "lichtzinnig Jeruzalem"; laten we feesten want morgen sterven wij, zie Jes. 22:13. Maar de taille waar de broekriem omheen moet, is ondertussen van een maatje 32.. De riem wordt langzaam maar zeker een strop.. De strop van failliete landen die elkaar ijlings opvolgen. De volgende die aanklopt bij Mercozy kunnen zo maar onze Zuiderburen zijn.
Of wijzelf..

Het noodfonds begon met een slordige zaterdagmorgen-zakcent van 200 miljard. Toen werd het "voor meer stabiliteit" opgeschroefd naar 750 miljard €. Inmiddels is het 1000 miljard? En je raad het al, ook dat zal làng niet genoeg blijken.
En wie gaat garant staan voor die enorme pot met geld?
Juist: China. In samenwerking met de Sultan van Brunei en Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan of één van zijn vriendjes..

55 Jaar geleden al, vroeg Winston Churchill aan de vorige week 93 jaar geworden evangelist Billy Graham: “Waar moet het heen met deze wereld”.
Inderdaad, waar gaat het heen?
Met of zonder Silvio; waar gaat het naar toe met dit wankelende Europa? Misschien is de volgende vraag nog wel nijpender: Waar mòeten we naar toe? Wie zal ons helpen? Amerika is namelijk ook in the Sale, zie mijn blogje van augustus 2011. In de VS leven op dit moment 49 miljoen mensen onder de armoedegrens.. Dat zijn alleen de geregistreerde…

We leven in spannende tijden.
Temidden van deze spanningen rijst een andere grote vraag: Waar zijn de leiders?!

De meeste werknemers zullen net als vorig jaar ook deze Kerst gewoon weer een verwen-pakket krijgen van hun werkgever. Een doos gevuld met mini-toastjes, mini-knakworstjes, een potje kersenjam, Italiaanse pasta, zakje mini-marsjes, natuurlijk een blik heerlijke ragout en een flesje goede huiswijn. Opgevuld met een XL-pak Italiaanse soepstengels en op gewicht gebracht door een grote zak (Griekse) theelichtjes…


Gelukkig hebben we eerst nog Sinterklaas! Weer een pot met geld uitgeven en er chocoladegeld voor terug krijgen.. Het lijkt de echte wereld wel: bijna alles is nep..

Hoe dan ook; het worden weer donkere dagen.
De donkere dagen voor Kerst 2011..
Gelukkig hebben we voldoende theelichtjes …

29 oktober 2011

"Wat zullen we bidden?"


Wat is bidden eigenlijk? En beseffen we ook wàt we bidden?

God luistert niet naar ons omdat we gelijk hebben ofzo, maar omdat Hij ons behandelt als Zìjn kinderen. Naar kinderen wordt immers niet geluisterd omdat ze altijd gelijk hebben. Soms praten ze zelfs alleen maar onzin. Net als Gods Kinderen trouwens …
Tòch luistert Hij naar ons, hoe kan het ook anders: De God die ons oren gaf om te horen.., hoort Zelf èlk oprecht gebed.

Maar weet je? ten diepste begrijpen we vaak absoluut niet wat we zelf bidden. Tenminste, dat ervaar ik en soms kàn ik zelfs helemaal niet bidden.. Ken je dat? Het is dan zoeken, zuchten én… juist; in slaap vallen.. Geloof me, God glimlacht erbij en Hij hoort onze gebeden en vérhoort ze soms ook nog.... Niet omdat wìj precies het juiste zeggen of vragen hoor, maar omdat God naar ons omziet en bij ieder oprecht gebed Zijn Vaderhart wil gebruiken als ontmoetingsplek. Dan wordt bidden ont-moeten. Een samenzijn van God en mens. De levende GOD hoort ons gebed, àltijd. Nee, niet omdat wij precies begrijpen wat we bidden of moeten bidden. We begrijpen vaak zelf niet eens wàt we bidden.. Maar God verstaat en begrijpt in Zijn wijsheid ons gebed wèl. Omdat GOD de Genadige God is.

Als God niet onze zonden zou vergeven, zouden we met zijn allen kunnen bidden tot we een ons wegen, geen gebed, met welke inhoud ook, zou de hemel óóit bereiken..


"The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous."  -Spreuken 15:29


Wanneer weten we dat wat we bidden, ook nuttig is om (voor) te bidden? Nou, als de juf vanwege het schoolreisje om een zonovergoten dag bid terwijl de boer uit hetzelfde dorp om de broodnodige regen bid voor zijn akkers, tsja.. Tegen elkaar op bidden heeft nog nooit een goede oogst opgebracht ;-)

Sommige mensen blijven zich maar afvragen waarom God hun vragen en smeekgebeden maar niet verhoort. (Daar hoor ik soms ook bij). En dat terwijl God Zich maar af blijft vragen waarom wìj niet doen wat Hij van òns vraagt…

Hoe dan ook, het gebed is het beste wapen. Want er gebeurd altijd iets in de hemelse gewesten. En soms zelfs iets bij jezelf... Komen voor de Troon van God met je gebed kan en zal je hart vùllen met vrede.. Dan leer je niet alleen bidden, maar ook dánken. .."dank GOD onder àlle omstandheden" -1. Tes. 5:18

Bidden is dus praten met God, je Maker. 
Met de God van Vrede en de God die Hoop geeft.
En met de God die jou àltijd hoort.

22 oktober 2011

Ik mis ze


Verlang steeds meer terug naar de dagen, die momenten, dat ik een envelop uit de brievenbus kon pakken. Ik mis ze..
Niet zo ééntje van de bank of zorgverzekeraar. Ook niet zo’n blauwe of andere nietszeggende brieven.. Ook niet een uitnodiging van een lokale kledingwinkel om mij te overtuigen dat ik nú moet profiteren van de abnormale kortingen. Ook niet die witblauwe met mijn ‘loonstrookje’, want dat is toch iedere maand hetzelfde.. Niet een verjaardagskaart, die hoogstens één keer per jaar in de bus zit.. Klinkt ondankbaar, maar het is waarschijnlijk zo’n voorgedrukte van Hallmark. En hoewel goed bedoeld, met niet veel meer dan de naam van de afzender eronder geschreven. Je kent ze wel.

Wat ik mìs in de brievenbus, is zo’n ongebruikelijk gekléurde envelop. Een “ik hou van je”-kaartje, of een “ik-denk-aan je”-kaartje. Ik mis ze..
Ik denk ook aan die unieke handgeschreven afscheidsbrief van mijn tante met een handschrift waar de gebrokenheid en het tijdstip van haar leven uit af te lezen viel .. Maar ook haar liefde en Verlangen naar God. 
tekenaar onbekend

Waar zijn de hánd-geschreven brieven?! Hoewel, 'k heb een heel trouw schrijvende tante ;-)
Want wat is er nog leuker dan een brief te mogen ontvangen, die handgeschreven is?!? Dat er dus iemand is die de moeite heeft genomen om jou te schrijven omdat hij of zij aan jou dacht… Dèze brieven, heb ik àllemaal bewaard.

En dan zijn er heel soms van die regenachtige dagen.. van die druilerige, waarin er niets gebeurd. Dat zijn nu juist de dagen dat ik dìe brieven erbij pak en ze herlees. En nog eens lees.
Zou het niet gezellig zijn als mensen weer (meer) handgeschreven brieven gaan schrijven?!
In plaats van al die e-mailtjes? Dat lettertype kennen we namelijk wel; Times New Roman, Arial of Comic Sans, in inktzwart en Facebookblauw..
Het wordt tijd dat we terug gaan naar de ‘goede oude tijd’. Brieven schrijven met je hand dus.
Een stukje papier en iets om mee te schrijven; Wat heeft een mens nog meer nodig?
 Handgeschreven kaartjes en brieven -
  Ik mis ze.16 oktober 2011

Schatten


Het leven draait niet om uiterlijk. En ook niet om uiterlijk vertoon.. Zeker niet in het geestelijke leven... Het gaat maar om één ding; Wìe ben je? Welk verhaal vertelt je hart? Is dat verhaal puur en open? En voor wie klopt je hart? ...
Als we weten van Wìe we zijn, willen we uiteindelijk niets liever dan onszelf zijn. Toch?
Want het is God Zelf die jou, jòu gemaakt heeft. Niet alleen uiterlijk, maar vooral juist innerlijk. Wanneer dat besef diep in je hart gaat leven, gaan alle maskers af.. In deze wereld zal liefde nooit volmaakt zijn, laat staan uiterlijk.
Maar het Volmaakte leven wacht op ons! Perfecte liefde. Perfect lichaam.... Ik kan niet wachten.. Een Leven vol van Agapè-liefde. Geen jaloezie, geen haat, geen leugens, geen egoïsme, geen afscheid, geen scheiding, geen pijn, geen dood .. zucht ..


In Gods handen zijn we parels. Hij weet als geen Ander ons op waarde te schatten. Voor Hem zìjn we Schatten. Hoe stout we ook zijn..
Hij kent ons en Hij houdt oneindig veel van je, meer dan wie ook in dit leven. Zijn liefde wordt zelfs niet minder omdat God je verleden kent. Hij weet àlles van ons, geen grote fout of kleine zonde die je ooit deed, is Hem ontgaan.. En nog steeds blijft de Vader van je houden! Zijn liefde voor jou wordt nòòit minder.
Hij kijkt dwars door onze buitenkant heen. Rècht ons hart in. Een hart door Hem gemaakt, een hart dat klopt. Hij verlangt dat ons hart klòpt, voor Hèm.. Hij wil er Wonen.
Als ons hart klopt voor het kloppend Vaderhart, zal het warmte afgeven.
Want Gods Vaderhart is een oneindig ritme van liefde, passie, vergeving en bewogenheid.
Gods liefde is ònvoorwaardelijk. Eéuwig ...7 oktober 2011

Jobs en Job


Gisternacht overleed Apple-medeoprichter Steve Jobs. Een icoon. "The iMan" of "Mister Apple" of "Stevie Wonder".
Geen journaal sloeg dit nieuws over. Het waren geen korte mededelingen maar lange items. De Nederlandse kranten zijn er vandaag goed mee gevuld. Hij was sinds 2003 ernstig ziek en werd 'slechts' 56 jaar. Iedereen is lovend over deze man:
"Een visionair die de wereld veranderde."  
"Creative Genius and Amazing human being" vermeldt de site van Apple. Barack Obama: "Steve behoorde tot de grootste Amerikaanse vernieuwers - moedig genoeg om anders te denken, brutaal genoeg om te geloven dat hij de wereld kon veranderen en getalenteerd genoeg om dat ook te doen." Paris Hilton praat weer eens anderen na: "Hij heeft de wereld verandert." Op de harde schijf van de pc van acteur Jim Carrey blijft Jobs doorleven..

Toegegeven, wat Steve Jobs gedaan en bereikt heeft is uniek.
Hij had een groot doorzettingsvermogen en zijn creatieve innovaties verklappen dat de man veel talenten had.
Anderzijds, de telefoon was er al.. De mobiele variant bestond ook al eerder. Nu scrolt echter de halve wereld met zijn of haar vingertoppen over het wereld wijde web. Via zijn of haar iPhone bijvoorbeeld. Of iPad.
Wat Jobs echt veranderd heeft, zijn de bewegingen van onze vingers..
Die glimmende hebbedingetjes zijn handige gadgets.

Zelfs zó handig, dat over 10 á 20 jaar de mensen met een burn-out niet meer te tellen zijn. Laat staan te betalen.. Want we kunnen overal iedereen bereiken. Tenminste, als die ander ook zo’n i Thing heeft.. We zijn overal bereikbaar. En vindbaar..
De (digitale) wereld ligt aan onze voeten ef in onze hand. 24 Uur per dag. Thuis en op je werk, op het toilet, in de trein, in de 2e Kamer en op vakantie.
Maar ondertussen, heeft die digitale wereld jòu in zijn hand.. Ik geloof dat de wereld er echt niet beroerder aan toe zou zijn als er nooit een 'Ai-Thing' or whatever gekomen was. Hoe handig ze ook kunnen zijn hoor. Ik bedoel, het is handig en ontspannen om met een piepklein apparaatje (de iPod) je favoriete muziek te luisteren tijdens het joggen of als je in bed ligt.
Dat is wat Steve Jobs gedaan heeft: van gebruiksvoorwerpen hebbedingen maken.
Maar wat brengen al die hebbedingen ook veel onrust voor onze geest ...

We leven in de zogenaamde Wifi-generation. Ieder Westers kind of kind van een rijke Arabier heeft vanaf 10 jaar tegenwoordig een smartphone of een i-thing.
Overal online. Met alle gevolgen van dien…
De iPad wordt overigens in China gemaakt. De krakende Amerikaanse economie en haperende werkgelegenheid worden er dus niet heel veel beter van…

De looks van Jobs met zijn ronde brillenglazen leek de laatste jaren van zijn leven erg veel op die van John Lennon. En dat was geen toeval. Steve was groot fan van The Beatles. Hij reist in zijn jonge jaren, net als zijn idolen, naar India. Hij experimenteert met lsd en verdiept zich in het boeddhisme.
De hap uit de appel, het herkenbare logo van Apple, werd gisteren creatief vervangen met het silhouet van het hoofd van Jobs. En hòe toevallig; Je zou haast denken dat het John Lennon is.. Of Mahatma Gandhi, de oud-president van India.
Mahatma betekent "grote ziel" in het Sanskriet, leert Wikipedia mij. Net als Gandhi wordt ook Jobs deze dagen als een 'grote ziel' herdacht en geëerd. Tja...

Maar voor hoelang?
In New York zijn de groenteboeren aardig door de appels heen. Bij de Apple Store liggen heel veel appels. Voor Soedanezen zouden die appels een feestmaal zijn. In The Big Apple zijn de eetbare appels nu een symbool voor rouw.. Met uit elke appel een hap ter nagedachtenis aan Steve. Een hap voor Steve… Bij de bloemen, kaarsen en appels die bij de in een bedevaartsoord omgedoopte Apple Store worden neergelegd, staat een man met in zijn linkerhand de riem van zijn levende poedel en in de andere hand zijn iPhone. Zijn dode iPhone.. Hij denkt er het zijne van.

In hetzelfde New York City, bij Wallstreet, wordt er momenteel volop geprotesteerd tegen het ongebreidelde kapitalisme omdat een groot deel van de westerse wereld de buik ervan vol heeft. Niet van de appels, maar van de woekerwinsten, consumentisme en de idioterie van de beurzen. Wàt een contrast met de eer voor een overleden visionaire zakenman.
Zoals Jerry Goossens het zegt: de man die de wereld verzadigde met glimmende hebbedingetjes. Kortom, paradoxaler kàn bijna niet..

Met alle respect voor de dode, voor zover bekend was Jobs helaas geen liefhebber van goede doelen. Toen hij in 1996 terugkeerde bij Apple, werden niet veel later alle filantropische activiteiten op zijn bevel gestopt. Kennelijk was Bill Gates (ook) daarin geen voorbeeld voor Steve..
Verder ontkende Jobs jarenlang het vaderschap van zijn oudste dochter, tot in de rechtbank aan toe.. En dat is toch niet echt "visionair" of "geniaal" te noemen.. En ook niet liefdadig, zo’n houding ten opzichte van je eigen kind... Hopelijk heeft hij het ruimschoots goedgemaakt met zijn dochter. Niet met miljoenen dollars, maar met zijn hart. Want afgewezen worden door je vader, is dodelijk..

Steve Jobs had ook geen behoefte om zijn eigen Syrische vader te ontmoeten. De 2 hebben elkaar nooit gezien, ondanks de recente oproep van zijn vader.

"De dood is waarschijnlijk de grootste uitvinding van het leven", zei Steve in zijn speech in 2005 voor een grote groep afgestudeerden van Stanford University.
Hij vervolgde: “Het gooit al het oude weg om plaats te maken voor het nieuwe".
Jobs had dit keer helemaal gelijk. Al begreep hij helaas niet waarom..
~ Poor Jobs

Nee, dan Job! Job wíe?.. Job. Gewoon Job. De Job uit het gelijknamige boek in de Bijbel.
De Hebreeuwse naam Job betekent: Hij die weent.
Job was ook ooit één van de rijkste mannen op aarde. Ook hij werd ‘onsterfelijk’ en niet alleen doordat het verhaal van zijn leven vereeuwigd is in de Bijbel. In dat verhaal daagt satan de God van Job uit. Job verliest al zijn rijkdom. Maar zijn onsterfelijkheid was niet afhankelijk van aardse bezittingen of een uitvinding die ‘de wereld veranderde’. Nee, hij geloofde in God en vertrouwde op zijn Maker. Degene die hem liefdevol schiep en hem rijk beloonde omdat Job dwars door alle ellende en verdriet van zijn leven heen op God bleef vertrouwen.
~ Rich Job

“Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft" ~ Lucas 12:15.
“Bewaar je schatten in de hemel, daar waar het nooit rot of verroest", zei Jezus.

Job, Jobs of Jobless… dàn ben je pas rijk.
 Onsterfelijk rijk.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...