31 januari 2011

"Opstand in Egypte" en Gods Plan met Israël"Moslimextremisten en criminelen ontsnapt uit Egyptische gevangenissen" 

Na Tunesië komen nu de Egyptenaren in opstand tegen hun heerser. Het roept veel vragen op. Wat zullen de gevolgen zijn van deze historische massale opstand? Egypte is sinds 1979 de ènige bondgenoot van Israël in het Midden-Oosten.

Er is niets nieuws onder de zon; tijdens de dagen van Jozef als onderkoning, sloot de Farao ook maar wat graag 'vriendschap' met Jozef en zijn vader, de aartsvader Jacob.. Hoewel Egypte Israël vaak gesteund heeft, zijn het nooit echte vrienden geworden. Egypte is trouwens ook bondgenoot van Amerika. Hoe mild zal de houding van islam-sympathisant (zie foto's hier beneden) Obama blijven?.. 
Islamitische regimes vallen onverwachts om.
Is Jordanië het volgende land? Syrië misschien? Hoe groot zal het domino-effect zijn?

Vredesakkoord van 1979. De voorganger van Mubarak, Anwar Sadat (vermoord in 1981, door de Egyptische Jihad), Jimmy Carter en de Israëlische premier Menachem Begin.

Er is één groot gevaar; Genoemde landen, Tunesië minder, zijn hoewel Islamitisch, als enige in de regio (gematigd) pro-Westers.. Ze zijn onderdeel van het Islamitische Rijk.. Het is dus maar de vraag of dit een keerpunt ten goede zal zijn. De kans is aanwezig dat deze opstand zal leiden tot een 'fundamentalistische theocratie''. Simpel gezegd: 'Allah aan de macht'.. Weer een bondgenoot minder… Welke kant gaat dit op?

 
31 Augustus 2010, half jaartje geleden:

President van Egypte Hosni Mubarak, Israëlisch Premier Benjamin Netanyahu, president van de VS Barack Obama, president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas en Koning van Jordanië Abdullah II.Vrienden ..De relatie van Israël met Egypte is altijd bijzonder geweest.
Toen Abrams geliefde vrouw Sara onvruchtbaar bleek te zijn, nam hij op Sara’s aandringen de slavin van Sara als tweede vrouw. Haar naam was Hagar en ze kwam uit.., jawel, Egypte. Later stuurde Abraham haar, op 'bevel' van zijn vrouw, weer terug naar Egypte, mèt zijn zoon Ismaël..

Egypte: Het land met velden vol graan, waar Jozef onderkoning werd. De vrouw van Jozef, de schoondochter van Jacob, was een Egyptische prinses, zij baarde 2 zonen; Manasse en Efraïm. Beide dus half-Egyptisch. Toch werd de jongste, Efraïm, later Gods 'troetelkind' (Gen. 48:19,20).

Een Farao die Jozef niet gekend had, gaf opdracht om alle Joodse jongetjes in de Nijl te werpen.. Ook in Egypte wilde men een einde aan het bestaan van Gods volk.., toen al...
Egypte. Het land waar de Edomiet Hadad (Edom was het volk waartoe Esau behoorde), politiek asiel kreeg.

Egypte was het land waar ook de jonge Jezus asiel kreeg, op de vlucht voor Herodus..
Egypte zal door God vernederd en verhoogd worden. Deze profetieën kan ik maar moeilijk bevatten. Lees erover in Ezechiel 29. In Jesaja 19 lezen we ook hoe God Egypte weer zal verhogen. In het laatste vers noemt God Egypte "Zijn volk"...

Kortom, Egypte heeft een bijzondere plaats in Gods Plan. Hoe zullen de huidige gebeurtenissen daarin passen?

Jeruzalem
Eén ding is zeker: Tót Jezus' wederkomst zal er strijd blijven. Een scheiding tussen de nakomelingen van Ismaël tegen de nakomelingen van Isaak, de zonen van Abraham.

Een strijd die begint en eindigt in Jeruzalem, in Sion. De profetieën over Jeruzalem zijn talrijk in de Bijbel.

“Welke kant dit alles op gaat?” Het antwoord is heel simpel: Naar het einde der tijden. Maar zo simpel is het ook weer niet.. Eerst gaat het nog allemaal richting Jeruzalem:

Zacharia 12: "2. Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 9. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen."

Hfst. 14:2; "Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem."

Zoals de Messiasbelijdende Jood Lance Lambert het zegt in zijn boek "Israël is Uniek": Zacharia’s woorden zijn toepasselijk voor deze generatie; “een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom". Dat is een bedwelmende schaal, die alle normale vermogens aantast. En: "een lastige steen voor alle volken". Dat is zò’n zware steen!, iedereen die hem optilt, breekt..

En dit is precies wat Jeruzalem is geworden, en in de toekomst nog zal zijn. Iedereen die zich bemoeit met en vergrijpt aan Jeruzalems bestemming zal door-sneden worden. Het maakt niet uit welke natie dat zijn zal, of grootmacht of de Verenigde Naties, ze zullen alle ten val komen als ze zichzelf "beladen" met Jeruzalem.

In Zacharia 12:6 staat iets opmerkelijks. Daar voorzegt God over de toekomstige veldslagen om Jeruzalem:

"En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem." Met de woorden van John Knox: 
Als alles voorbij is, zal Jeruzalem staan, waar Jeruzalem stond.

God zei tegen Abraham: "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken." Deze belofte (en waarschuwing!) is te lezen in Genesis 12:3.

Geen land zal de strijd om Jeruzalem winnen. Iran niet. Syrië, Jordanië of Libanon niet. Niet Egypte. En zelfs niet allemaal tegelijk.. Het zal de stad zijn en blijven voor de Kinderen van God. Jeruzalem zal de stad zijn van waaruit Jezus zal regeren als Koning!
God Zèlf koos Jeruzalem uit tot Zijn woonplaats. Hoe gaaf is dat?!

De Psalmist zegt: "13. Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. 14. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen..", Psalm 132:13,14

Sion is de ondeelbare Stad van God.

Als alles gezegd en gedaan is, zal er Vrede heersen op aarde. Wat een Toekomst!
De dood is het einde niet. De dood van Jezus heeft een Kosmische betekenis.
Want Jezus heeft de dood overwonnen. Voor àltijd.
Daarom noemen ze Hem Messias. De Verlosser.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...