20 april 2011

Wie zoek jìj?


Op die Morgen daalde er een engel, (die eruit zag als een bliksem en een grote aardebeving veroorzaakte!..), uit de hemel af naar het graf van Jezus.
Maria van Magdala trof diezelfde morgen een leeg graf aan. Ze treurde. Maar de engel die de steen weg genomen had, zei tegen haar: “Wees maar niet bang, ik weet dat je Jezus zoekt, maar Hij is hier niet.
Hij leeft!”.

Even later zei Iemand anders tegen Maria: "Waarom huil je, wie zoek je". Het was Jezus ...
Op Die eerste dag van de week, werd de dood voor altijd overwonnen!


Jezus leeft, en wie in Hem gelooft, zàl leven. Eeuwig Leven.
Een Leven in Vrijheid. In Genade. Vrij gekocht door het bloed Jezus.
Vrij gemààkt door Zijn Liefde en Genade.
Ja, ik weet, er is Iemand die heeft meer geleden dan mij. Meer dan wie ook. De Enige Mens zonder zonden, nam de zonden van héél de wereld op Zich. De zonden van alle mensen van alle tijden.

Geloof jij dat?..


Jezus zei eens tegen Marta:
“Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zàl leven, ook al is hij gestorven. Een ieder die in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?”. (Joh. 11:25).
Ik kan het met mijn verstand niet bevatten en daarom; ik geloof.

Jezus, Hij is hier niet .. Maar deze Jezus, de Messias, Hij komt terug. En tot die tijd, wacht Hij op ons. Elke dag opnieuw..

Toen Lazarus gestorven was riep Marta Maria en zei:
"Daar is de Meester en Hij roept u". Zoek Hem en luister naar Zijn stem. Hij roept vandaag ook jou.
Heet Hem welkom. Welkom in je hart.

"Jezus is Waarlijk opgestaan"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...