31 mei 2011

Als Jezus terugkomt


Wat dàn?..
En wanneer zal dat zijn?
En hoe? Zal ik een héél nieuw lichaam krijgen? Zal ik direct naar de hemel gaan?
Zullen we onze geliefden herkennen? Met ze kunnen praten, ze omhelzen, net als op aarde?.. Zal het echt zo bevrijdend zijn, ons ècht troost geven? Ik bedoel...., "geopende graven".. "de lucht vol met onbekende hemelse wezens".. "al mijn zonden die ontmaskerd zullen worden"... aiigch. Zo'n geweldig feest kan dat toch niet zijn zou je toch zeggen?..

Hoe lang zal het nog duren? En hoe lang heb ik nog hier op aarde? Zal ik nog gaan trouwen?  Vader worden? Opa!?
Zal Jezus terugkomen als ik nog leef, òf pas als ik allang begraven ben?.. En waar ga ik dan naartoe als ik sterf vóórdat Jezus terugkomt.. kippevel, wat een majestueuze gebeurtenis!.. Daar kan geen mens zich ooit op voorbereiden. Wel naartòe leven..

Als ik aan de gelukkigste momenten van mijn leven denk, en die liggen vrij vers in mijn geheugen, zullen die heerlijke momenten in de hemel dan overtròffen worden!?! Zal ik in de hemel weer net zó gelukkig zijn?
Ik hoop het! Maar hoe dan?..

Hoe zal het zijn?...
Zal ik net onderweg zijn, in de auto zitten? Zal ik alleen zijn, of samen met iemand? Kan ik nog afscheid nemen, net als een snel laatste knuffeltje van mama bij de bus voordat het schoolreisje begint? Zullen we onze geliefde(n) voor het laatst zien en herkennen?.., als Jezus terugkomt?... Ook al niet een opbeurende onzekerheid, toch?

Zal God echt al mijn zonden voor altijd vergeten?
Zal Jezus ook voor mìj terugkomen? Ik ben maar zo gewoontjes vergeleken zoveel anderen.
Ik heb niet 40 jaar voor dezelfde baas gewerkt, geen lintje ontvangen, heb veel fouten gemaakt. Waarom zou Hij in mij geïnteresseerd zijn?..

De één wordt opgenomen, de ander achtergelaten... Een Bijbeltekst die ik, meer dan ooit, nóóit meer zal vergeten ...Op een Dag sta ik daar dan. Op de drempel van de Hemel; Mijn familie gaat naar binnen, mijn kinderen, achterburen en vrienden. Maar als ìk aan de beurt ben, gaat de deur dicht..
Hoe kan ik zeker weten dat ik niet buitengesloten wordt?? Door het geloof alleen.In de hemel is geen reuma, geen fibromyalgie. In de hemel is geen kanker en iedereen heeft een sterk hart. In de hemel zullen we een nieuw lichaam en een nieuwe geest hebben! 
Op een dag, zal mijn aardse lichaam begraven worden. Ik heb nu al heimwee naar het leven... 
Maar naar wat of wie dan, vraag ik me nu af. Waarschijnlijk eenzelfde soort heimwee als die ik nù al heb....., maar dan Anders.
Gelukkig bestaat er in de hemel geen heimwee.

 Eeuwig bij Jezus

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. –1 Joh. 3:230 mei 2011

Kies voor jezelf


Komt een vrouw bij de therapeut

of

Komt een 'therapeut' bij de vrouw


" Mevrouw, je mag míj àlles vertellen
zeg mij eens,
tegen welke muren loop je op? 
ik luister naar je, 
jij bent immers de dupe geworden, 
jìj bent mijn klant, 
Is er iets wat je geluk in de weg staat? 
Gooi hèm dan aan de kant! 

Je zegt: hij heeft mij alles gegeven, 
maar jij moet verder met jòuw leven 
Op deze manier ga je stuk, 
híj is de barrière op jouw pad naar 'geluk' 
Jij wilt toch ook succes?! 
Jij wilt toch ook de wereld rond? 
Maar hij is niet gezond, 
ik denk ook niet tussen zijn oren


Meid, je bent nog jong en mooi,
en je wilt er toch ook helemaal bijhoren?! 
Hak de knoop dan zo snel mogelijk door, 
anders ga je er zelf aan onderdoor! 
Zet al je gevoelens maar even in de ijskast, 
want die lieve vriend van je, 
die is jou alleen maar tot last! 
Doe het nu!! 

Het leven hier duurt maar even, 
dus kies voor een gelukkig leven 
Begrijp je het nou?! 
Het enige wat jouw vriend doet is: 
Hij "manipuleert" jou 
Hij was voor jou een held, 
maar het enige wat hij je gaf, 
waren knuffels, God en geld 
Wat geweest is, is geweest, 
dus ..

kies voor jezèlf,
en je leven wordt weer een feest! "-|-| .


God houdt van vrouwen


"Ja.. natùùrlijk" zul je misschien zeggen.
Maarre, wacht even, er is meer:
Mannen en vrouwen zijn namelijk gelijkWAARDIG. Maar beide hebben zij hun specifieke talenten en taken. De Bijbel zegt "De man hoort zijn vrouw lief te hebben, de vrouw haar man te respecteren.", zie Efeze 5:30-33.

Ook in de Gemeente wil God vrouwen gebruiken en zegenen, op vele manieren en plaatsen. Met hun zorgzaamheid, wijsheid, creativiteit en liefde.
Jezus werd bij Zijn reizen bijna altijd vergezeld door één of meerdere vrouwen;
Maria & Martha, de zussen uit Betanië, Susanna, Joanna e.a. Zij zorgde ook voor de Heer.
God houdt van vrouwen. En Hij wil ze gebruiken.

God geeft de vrouw een bijzondere plaats, telkens weer. De Bijbel staat vol met voorbeelden hiervan:

Eva is de "moeder aller levenden".

Ruth volgde haar schoonmoeder en tevens geestelijk moeder Naomi. Ze gehoorzaamde Gods stem. Ruth werd een deel van het voorgeslacht van koning David en Koning Jezus..

God maakte van Esther een beeldschone vrouw. Hij gebruikte haar schoonheid en intelligentie om Zijn volk te verlossen van de Perzen.

Het was bij een vrouw dat Jezus Zijn tranen zichtbaar over Zijn wang liet rollen..
Het was een vrouw die Jezus' voeten met olie balsemde.

Dan was er Maria van Magdala, de prostituee die Jezus’ voeten waste met haar tranen en ze afdroogde met haar haar. Schone symboliek van genegenheid.
Zij was voor Jezus een toonbeeld van liefde. Jezus zou zich toch niet laten kussen door een hoer?, dacht Simon, de gastheer. Maar deze Maria ging van zonden vergeven naar huis, omdat ze èèrlijk was.. God zoekt ons hart.
Hij is niet geïnteresseerd hoe 'goed' we wel niet zijn. Hij wil alleen ons hart en wil ons vergeven.

Opnieuw was een vrouw een voorbeeld, ook voor de aanwezige mannen.

Jezus liet zich na Zijn opstanding, als eerste zien aan deze Maria van Magdala. Hij bleef net zolang in de graftuin wachten totdat Petrus en Johannes weer huiswaarts keerden.. Maria bleef nog even bij het graf en dat was niet zomaar. Nee, nadat ze eerst getroost werd door de Engel, mocht ze even later als eerste mens de opgestane Heer zien!! God koos hiervoor een vrouw uit..

De overspelige vrouw die door de wettische (=doodse) Farizeeën vol minachting op het tempelplein gesmeten werd, wordt even later door de Heer vol Liefde naar huis gestuurd.
Geen veroordeling. Nee, Jezus gebruikt haar om de fundamentalisten van die tijd een spiegel voor te houden, en ze dropen lafhartig af.
Vandaag heerst de geest van angst, lafhartigheid en oordeel nog steeds in de harten van tè veel farizeeën..

De Samaritaanse vrouw, wiens verleden bij Jezus bekend was, kijkt Hem met grote ogen aan. Een Jood die haar om water vraagt?! Jezus openbaart Zichzelf aan deze vrouw: "Ik Ben het". Een paar dagen lang trekt Jezus op met de Samaritaanse gemeenschap waartoe deze vrouw behoorde, en vele geloofde Hem..Vrouwen waren van grote waarde toen Jezus van dorp naar dorp reisde en het Evangelie uitlegde.

Voor Jezus waren de Kanaänitische en de bloedvloeiende vrouw voorbeelden van een groot geloof.
Lukas vertelt iets over een profetes met de naam Anna.
Een weduwe op leeftijd. Ze was 7 jaar getrouwd toen haar man overleed, daarna wijdde zij haar leven aan de Heer. Ze vastte en bad de hele dag in de tempel.
Èn.. "zij sprak over God tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtte". En dan te bedenken dat de Hebreeuwse cultuur eigenlijk niet toeliet dat vrouwen publiekelijk optrokken met één of meerdere mannen. Laat staan dat een vrouw uitleg gaf uit de Tenach... Ai ai. Ach, de wetten van Gods Koninkrijk vertellen iets hèèl anders.

Ergens in de Korinthebrieven staat dat een vrouw niet mag 'onderwijzen'.
Maar er staat zoveel in de Bijbel...


Bijbellezen is niet tjaktjak, smijten met hapklare verzen. Dìe verzen die toevallig jouw 'overtuiging' of beleving lijken te gronden..

De bijbel is een geestelijk boek. Dus geen boek voor fundamentalisten, die denken dè waarheid te kennen.. maar geen geestelijke bril dragen... Christenen die op dìe manier de bijbel lezen, creëren bij zichzelf (en helaas ook voor hun omgeving) een verlammende angst met alle gevolgen van dien. Hoogmoed wordt de standaard.. Jezus heeft vaak gewaarschuwd voor dit Farizese gedrag.

De zussen van Lazarus, Martha en Maria, waren niet alleen de beste vriendinnen van Jezus, ze waren tevens een voorbeeld van discipelschap. Waar Hij ook ging, zij volgde Hem.
 Zij waren voorbeelden. Ook voor ons.
  Vrouw, of man.

12 mei 2011

Soaps, Apps en Chocolade


We leven in een tijd dat iedereen met iedereen 'verbonden' is middels de onbegrensde mogelijkheden van communicatie en community. Het is de tijd van Facebook, Twitter en Hyves. Nintendo's en Iphone's zijn niet aan te slepen.. Er moet 'Getweet' worden voor de 'volgelingen' en de laatste 'Apps' moeten worden gedownload! Maar ondertussen.., zijn veel mensen, ook kinderen, eenzaam. Heel eenzaam.
Eenzaamheid is een ongewenst maar logisch resultaat van deze tijd. Een groeiend probleem voor de jongste generatie.

Geliefd, begrepen of geaccepteerd worden zijn de grootste behoeften van de mens.

Maar het lijkt wel of steeds minder mensen inzien dat alleen primaire behoeften ons werkelijk gelukkig kunnen maken; een eenvoudige vrede in je hart.

Het Internet heeft vele voordelen, maar toch. Zelfs Koningin Beatrix had gelijk.. In haar kersttoespraak van 2009 zei ze dat de mens door Internet afstandelijker is geworden:
"Technische vooruitgang en individualisering hebben de mens onafhankelijker en afstandelijker gemaakt. We zijn geneigd van de ander weg te kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. Met virtuele ontmoetingen wordt die leegte niet gevuld. Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien".

Eenzaamheid was het eerste waarvan God zag dat het nìet goed was.. (Gen. 2:18).
Juist die gevoelens van pijn, verdriet en eenzaamheid vieren vandaag hoogtij en we zoeken verdoving op Internet en in chocola, 'games', soaps en andere totaal zinloze Tv-programma's. Een normaal, leuk en verantwoord Tv-programma schijnt tegenwoordig niet meer gemaakt te kunnen worden. Het is allemaal platte entertainment waar natuurlijk weer miljoenen mee worden verdiend..

En de mens? Die wordt steeds eenzamer...

Eigenlijk zegt de tijdgeest van nu tegen ieder mens: Zoek het zelf maar uit!
Pijn en verdriet kunnen niet weggestopt worden.. Deze moeten juist worden geuit!
Joden tonen hun emoties vaak heel eerlijk en zichtbaar, door bijvoorbeeld op de grond te vallen of op hun borst te slaan. De Bijbel leert ons dat ook God intens woedend, verdrietig of jaloers kan zijn.

Onze emoties kunnen ons dus iets leren over het karakter van God.
Nee, soaps en chocolade zullen onze eenzaamheid niet wegnemen.
Ook de mensen waarvan we (heel veel) houden, zullen de diepste eenzaamheid niet oplossen. 

"We moeten beseffen dat geen mens ooit ons verlangen naar een intieme, betekenisvolle relatie volledig kan stillen", zegt christen-psychologe Dina Mazzolari.
En dit laatste wijst ons op maar één ding, op de Enige: God, de Liefdevolle Vader.
Alleen in Hem is volmààkte gemeenschap.


 be God's!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...