19 juni 2011

"U was een jongetje als ik . ."


" Heer Jezus,
U was net als ieder mens ook ooit een baby'tje,
Huilend in de vroege morgen.
U lag daar, gewikkeld in een doek in een miezerige stal,
Ik lag in een redelijk comfortabel babybedje, gekleed in babyblauw.
U werd geboren in Nazareth, ik in Veenendaal.
Net als U, groeide ik van een baby naar een jochie.
Op school werd ik soms gepest,
Heer, bent U ook naar school geweest?
Werd U ook weleens gepest?
Had U vriendjes waarmee U spelen kon?

Toen ik twaalf was nam ik afscheid van zondagschool, 
Ik kreeg een spannend boek van W.G. van de Hulst mee naar huis..
Ù was in de tempel, en gaf Gratis onderwijs uit de Thora en de Profeten.
Blijkbaar was U weggelopen van Uw ouders, foei..
Deze leraren stonden verstèld van Uw kennis.
Ze luisterde aandachtig naar U.
Ik luisterde naar mijn zondagschoolmeester,
En graag, hij kon zó mooi vertellen!
Over de Herder die op zoek ging naar dat ene schaapje,
En over die ene nacht dat U over het water liep.
Mijn zondagschoolmeester is inmiddels 87 jaar.
Ik zie hem wel eens voorbij crossen op zijn elektrische fiets.

Wat gaat de tijd snel, Heer. 


Jezus, als jochie hield ik al van U, 
Maar begreep er verder nog niet zo heel veel van.
Heer, van Wie heeft Ù dat eigenlijk geleerd?
U reisde ieder jaar naar Jeruzalem,
Om het feest van Pascha te vieren met Uw ouders.
Ik ging bijna ieder jaar met mijn ouders naar De Alpen.
Paasfeest vierden we gewoon thuis en in de kerk.
De Bijbel die U gelezen heeft, noemen wij het Oude Testament..,
Want wij hebben ook het 'Nieuwe Testament',
De Tenach Deel II, zeg maar. Met U in de Hoofdrol.
Maar over Uw aardse leven tussen Uw 12e en 30e jaar, wordt niets verteld.
Wat deed U allemaal in die periode?..

Gooide U ook platte stenen over het wateroppervlak?
Ik wel, dat leerde ik van mijn vader, "slifferen" noemde hij dat.
Wie het vaakst de steen over het water kon laten stuiteren.
In Oostenrijk hielden we fanatieke wedstrijdjes.
Ik groeide op tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei,
U in Galilea.
Daar kon het best heet zijn. Bij ons op school hielden we dan een waterfeest.
Heeft U weleens in een waterfontein gespeeld?
Heer, viel er in de winter soms ook zoveel sneeuw, daar in Galilea?
Ik maakte dan een raar figuur van de verse sneeuw,
Een sneeuwpop noemen we dat, met een dikke wortel als neus,
U maakte misschien een sneeuwengel, met vleugels!?

Lieve Jezus,
Bent U ooit verliefd geweest op een mooi Joods meisje?
Waren er meisjes die om U giechelden?
Maakte U ze aan het lachen,
Of vertelde U ze over Mozes, de aartsvaders en de profeten?
Speelde U als tiener tennis of honkbal of iets wat daar op lijkt?
Gooide U ook soms iets aan diggelen Heer, zoals ik dat regelmatig deed?
Zal best weleens gebeurd zijn en ik hoor het U zeggen;
Stuur maar vast de rekening. Op een dag zal Ik àlles voor jullie Betalen..

Heer, als jongen hielp ik vaak mijn vader. Vaderdag of niet.
In- en uitschouwen van dozen met snoep en chocolade..
U zult Uw vader wel héél veel geholpen hebben.
In de werkplaats. Iets moois maken van hout.
Of hakte U misschien bomen om? Er moest immers wel hout zijn.
Toen U ouder werd en U inmiddels een volleerd timmerman was,
Zult U vast veel mooie banken en tafels hebben gemaakt.
U was een Vakman.., zònder hokjes..
Want bij U is iedereen Welkom.
Heer, dankuwel dat U ons telkens weer uitnodigt.
Om aan Ùw tafel te komen. De Tafel met brood en wijn.
De Tafel van Vergeving, Verzoening en Vreugde.
Dank U Heer, dat U àlles betaald hebt, door Uw leven te Geven.
Dat U aan het Kruis aan ons dacht, ja aan ìeder kind..
Kinderen van één Vader.

Heer, U was een jongetje als ik.. maak me een Man als U...
Help me om meer en meer op U te lijken,
Elke dag opnieuw.
Ik hou van U. " 
17 juni 2011

Eén dag dichter bij Jezus


Vroeger was er een dominee 'bij ons in de kark', die na de zegen aan het einde van iedere samenkomst zei: "Want de tijd is nabij".
De tijd raakt inderdaad op.
Jezus' voetstappen zijn hoorbaar. Steeds luider.
Jezus Messias komt met grote Macht en Heerlijkheid (Mat. 24:30).
Hij wacht slechts nog op het Teken van de Vader..
Het zal de Grootste Rentree in de geschiedenis zijn!!
Voor iedereen live te volgen, niet via live-streaming op grote led-schermen (of misschien ook wel). Hij komt met zóveel Licht dat sowieso iedereen Hem zien zal!
Dat heb ik als jochie al geleerd van Elly: "elk oog zal Hem zien als Hij komt, op de wolken, op de wolken" (zingend).
Het wordt tijd, maar nòg is er tijd..De aarde, deze wereld en maatschappij, raakt uitgeput door moreel verval. 
Lege luxe, individualisme, idiote geldlasten, nòg idiotere lusten.., met onuitsprekelijke pijn als gevolg. Intussen lijden miljoenen kinderen honger, omdat de rijke westerling geen genoeg kan
krijgen van zijn 'honger' naar geld en genot...
Hunker naar meer en meer.
Gezocht: "Handen en voeten". Heb je naaste lief, als jezelf.
Want de wereldklok tikt door. Maar hoe lang nog?
Als een tijdbom telt hij af.
Eén ding is hoe dan ook zeker:
Wanneer je je hart en leven aan God toevertrouwd,
is iedere nieuwe dag,
 één dag dichter bij Jezus ..
   12 juni 2011

God heeft geen smaak . .


Vanmorgen heb ik de geopende fles wijn uit de koelkast gepakt.. Een Spaanse, uit 2002.
Meteen maar een broodje erbij gepakt; Avondmaal gevierd. In mijn eentje. Why not.
Jezus is ook voor mij gestorven, realiseerde ik me diep van binnen.
Met brood en wijn mag ik stilstaan bij deze Hoogste daad van Liefde ooit. Daar heb ik geen kerkgebouw of lange tafel voor nodig. Geen zilverservies. Ook geen mannen in zwarte pakken, die de wacht houden of alles wel goed gaat ofzo..
De wijn was volgens mij làng zo goed niet als de mostwijn uit die grote kruiken in Kanaän. Dat wijnjaar zal nooit meer overtroffen worden. Maar goed, is smaak ècht belangrijk?

Picasso zei ooit: "Goede smaak is de grootste vijand voor pure kunst".
Daar zit wat in. Zodra je namelijk denkt dat alles perfect moet zijn en de 'goede smaak' moet hebben om mooi te zijn, is de schoonheid er al vanaf.. Want alles wordt dan geperfectioneerd en gecultiveerd.
Het doet me denken aan God. Ik bedoel; zou God smaak (voorkeur) hebben?
Nee, niet of iets lekker is, God weet wel wat lekker is, maar of wìj mooi of 'goed' genoeg zijn?
Ieder mens is anders, maar God houdt van ieder mens evenveel. Toch?


Christenen zeggen vaak: "God houdt van je". Hebben ze mij ook vaak gezegd. 
Maar ben ik daarmee dan speciaal?
Nee, want God houdt van alle mensen. Oké, misschien niet helemaal evenveel, maar toch, Hij hòudt van je. 

De mensen die in de Bijbel beschreven staan, ook wel bijbelfiguren genoemd, zijn niet bepaald standaard.. 
Nee, de bijbel staat bomvol met rare dingen en vreemde mensen. Maar ja, wat is vreemd hè?..
Weet je?
God neemt àlle troep, al je fouten en rotzooi uit jouw leven, en Hij maakt er het mooiste kunstwerk van de wereld van!..


Als God net zo gecultiveerd was, net zo gekunsteld, als veel christenen dènken dat Hij is, zou Hij nutteloos zijn voor het Christendom..
Maar God, is God. Almachtig en ongekunsteld.

Mocht je denken voor al je vragen het antwoord te kunnen vinden in de Bijbel?.. laat hem dan maar dicht. Onthoud dit: God werd als ons, om ons ooit te laten worden, als God…
God werd mens, van vlees en bloed èn hart.. In de Persoon van Jezus Christus.
In Hèm werd alles vervuld.
Op Hem gaan lijken, meer en meer, is worden als een held.
Jezus kwam naar de aarde, om als Dè Held Zijn verloren Schat te heroveren. En Hij dééd het. Daarom zegt Jezus: "Houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!"

Zoeken naar de beste woorden in een gebed in de hoop dat je gebed bij God 'in de smaak' valt, is God foppen. En dat lukt je nooit..
Wij hoeven geen indruk te maken op God. Kan gelukkig niet eens..
En God heeft ook geen goede dag nodig, om ons lief te kunnen hebben. Want Hij houdt allang van je, meer dan wie ook in de wereld. Onvoorwaardelijk en voor Altijd.

God heeft geen smaak. Goddank!
Wel een Geest, die heilig is. De Geest van God wil je troosten en Hij wil bij je wonen.
Laat Hem maar binnen.
Vandaag is het Pinksteren.

7 juni 2011

Hòe groot is Gods Liefde?!


Bedenk toch hoe groot de Liefde is die de Vader ons heeft geschonken. -1. Joh. 3:1.

Hoe kunnen wij, ini-mini-mensjes, ooit Gods onmetelijke Liefde uitdrukken?
Een beetje wel natuurlijk, met een Bijbelwoord of de woorden van een prachtig gedicht.
Met expressies in kleuren en muziek. 
Maar dat is alles nog maar een glimp van Gods oneindige Liefde, meer niet. Want:
De Liefde van God gaat veel verder dan,
tong of pen òòit vertellen kan.

En die stem zei: Mijn Kind, je bent Mijn Geliefde, in jou vind Ik vreugde ~Matt. 3:17.

God gaf Zijn eigen Zoon
Om de wereld te redden
Hij stierf voor jouw zonden
Daarmee mag je komen voor Zijn troon
Want Hij vergeeft je
Èlke dag opnieuw
God zal je hart verwarmen
Met Zijn Tegenwoordigheid
En met Zijn Liefde.

Hoe kunnen we ooit Gods Liefde omschrijven?
Fred­er­ick M. Leh­man schreef in 1917 de hymne "The Love of God"
Onderstaand een vertaald vers hieruit:

Al zouden alle oceanen gevuld zijn met inkt,
En zou de lucht 1 groot papier zijn,
Was alles wat groeide een pen,
Ieder grassprietje en iedere korenstengel.
Al zou ieder mens schrijver zijn van beroep,
Om zo te kunnen omschrijven,
De Liefde van God;
De oceanen zouden droog staan!
En het papier zou te klein zijn ...

Gods onmetelijke Liefde voor ons, gaat veel verder dan, tong of pen ooit vertellen kan!
Gods liefde is onbeschrijflijk..

Vergeet nooit je eerste Liefde.
Wij mensen falen, telkens weer.
We voelen ons rusteloos, schuldig, eenzaam of onbegrepen.
Maar làng voordat je geboren werd hield God al van je.. Hij houdt op dit moment van je, wat je ook allemaal gedaan en nagelaten hebt ..
En Hij blijft van je houden, ook nadat je gestorven bent.
Voor God ben je geen nummer. Nee, jouw naam staat voor altijd geschreven in Zijn handpalm. 

Liefde, voor àltijd.5 juni 2011

Gristenen en Jezusvolgers


De geest van deze tijd schreeuwt of fluistert in onze oren: "Zoek het lekker zelf uit"... Ook veel Christenen doen hier aan mee. Ze leven weliswaar een 'godvruchtig' leven, denken ze.. Immers; ze hebben een goed huwelijk, een goede opleiding, een (dik) betaalde baan, gaan wekelijks naar de kerk, doen mee met de Bijbelstudiekring en zijn misschien ook nog 'oudste' of iets dergelijks in de gemeente.
Kortom; They live a 'good' life in their perfect 'little' house, with their beautiful little wife and their perfect little children. Het perfecte plaatje dus. Dat moet het tenminste voorstellen..

Ze zijn feitelijk ontzettend druk met hun eigen leventje. En hoe een voorbééldig gristelijk leven geleid dient te worden..
Mensen uit minderheidsgroeperingen? Daar blijven ze vaak vèr vandaan. Homo’s zijn 'goddeloze mensen', Jezusvolgers die hun lege handen omhoog heffen zijn oneerbiedig bezig, drugsverslaafden worden gemeden. Een paar keer per jaar wordt er aan de deur braaf een euro in een collectebus gedaan. Het geweten wordt gesust, met een euro, of 2.. Ware gemeenschap hebben ze alleen met hùn 'dierbare' broeders en zusters in de Heer. Maar o wee, als je iets doet wat hun geestelijk (on)vermogen teboven gaat, dan ben je opeens niet meer zo "dierbaar"....

Deze christenen zijn te herkennen aan hun hoogmoedig gedrag wat vaak gepaard gaat met oordeel, angst en achterdocht. Samenvattend: Ze zonderen zichzelf af door zich uìt te zonderen. Want zìj zijn in dè waarheid. Hierdoor zijn er vele soorten mini-eilandjes van kerkelijke gemeenten ontstaan die ieder 'preken voor eigen parochie'. Deze mensen tonen zelden hun hart, wat ontstaan is door de ingeslopen geest van angst. En dat is tragisch.
De ene christen of gristen, voelt zich nog meer verheven dan de ander. Hun eigen fouten zien ze niet, een logisch gevolg van hoogmoed..
Daarom wordt een christen pas een Christen als hij sterft aan zijn eigen ik.            
"Ik moet minder worden.." Baptist of Gereformeerd, Evangelisch of Hervormd.
Anders blijf je een naamchristen. Of: gristen.

Je hebt ook Jezusvolgers. Volgelingen van Christus worden Christenen genoemd..
Maar een ware volgeling van Christus is een mens die boven alles, op JEZUS wil lijken. En dat gaat met vallen en opstaan.. En juist door dat vallen, leer je jezelf kennen en leer je nederig te worden!.. Alles wat gij voor de minste van Mijn broeders gedaan hebt, hebt gij voor Mij gedaan. Een Christen luistert naar wat Jezus zegt: “Volg Mij”. En dat is ook dòen.

Snapshots uit The Gospel of John

Ik moet altijd weer denken aan Petrus. Dat moet een mooie kerel geweest zijn. Een gast waarmee ik in de hemel graag een kop koffie zou willen drinken. Of een potje vissen, maar ja, da's dan weer lastig in een glazen zee..
Daar lopen ze dan, de vissers, met hun verweerde zongebruinde huid over een strandje aan het meer waar ze zo vaak samen gevist hebben. Ze hadden net samen een broodje met vis gegeten. Waarschijnlijk de laatste keer mèt de Heer, maar dat wisten ze niet. Jezus had Petrus bij de barbecue tot 3 maal toe gevraagd of hij ècht van Hem hield. Even later vraagt Petrus aan Jezus: "En hij dan Heer", wijzend naar Johannes, "wat gaat er met hem gebeuren?"
Jezus antwoord: "Wat gaat het jou aan?, waar maak je je druk om Petrus?  ..Volg Mij".


Spoedig zouden deze mannen vissers van mensen worden. Want ze wilden Jezus volgen. 
In àlles. Zij hadden geleerd; wie bereid is zijn leven te verliezen, dìe zal het Behouden..
Deze eenvoudige vissers werden de eerste Christenen. Jezusvolgers.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...