12 augustus 2011

Ik heb jòu uitgekozen

  Lieve Jezus,
er werd een grote steen voor Uw graf gerold.
De dood was stiller dan ooit..
Maar een Engel ròlde de steen weg,
de zonnestralen verfriste Uw doodsgewaad..
U stond op, uit de dood..,
het begin van Het Opstandingsleven!
Bij U is gèèn duisternis,
want iedere duistere macht zal wìjken voor Uw Naam.
Jezus, U bent het Licht van de wereld.
Toch, soms voelt het alsof mijn hart ook omsloten wordt, door een grote steen..
Heer, wilt Ù dan alstublieft die steen wegnemen?!
Heer Jezus, hoort U mij? ..

.. vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie ..
~Johannes 15:15b,16a

  Geliefde,
ja, Ik hoor jou,
àltijd,
maak je geen zorgen,
Mij loopt nìets uit de hand.
Ik ben het Woord, en Ik ben vlees geworden,
Ik koos ervoor om jouw gebroken wereld binnen te stappen,
om samen met jou door het leven te hinken..
Kom maar struikelend achter Mij aan,
Ik til je op, iedere keer opnieuw.
In de wereld zul je problemen hebben,
mensen zullen je bespugen en uitspugen, vertel Mij wat..
Maar kind, houdt goede moed!
en vind rust, in Mijn belofte,
ontvang vrede, in Mijn Aanwezigheid.
Mijn Genade is ook voor jou genoeg.
En onthoudt:
jij hebt niet Mìj gekozen..,
Ik heb jòu uitgekozen.


 10 augustus 2011

Eén ding weet ik: God is Goed


Gisterenavond bedacht ik me al mijmerend het volgende:
En ik was God dankbaar. Dankbaar dat ik kan zìen.
Soms moet je door een diep dal van je leven,
soms door een donkere avond, een lange zwarte nacht heen,
om te bedenken wat een vreugde het is,

om te kunnen zien!

En vanmorgen liep ik door een tuin,
de tuinen-tuin van mijn lieve ouders,
en 'k zag overal God.
Zelfs met een heel bijzondere knipoog;
Een groepje grote vliegenzwammen, midden in de zomer..,
speciaal voor mij, bedacht ik..; vlìegenzwammen,
wat heb ik dìe vaak gefotografeerd, in de Herfst....
maar niet begin augustus...

Soms lijkt het of alles veranderd, soms voelt het ook echt zo..
Maar niets is minder waar;
Dezelfde maan die God schiep, scheen ook vannacht weer.
De sterren die God het heelal in slingerde,
dezelfde sterren die Abraham zag..,
staan ook vanavond aan de hemel...

Dingen komen, en dingen of mensen kunnen zomaar weer gaan,
maar één ding blijft bestaan: GOD.
En GOD = Liefde.
De God die de maan en sterren schiep, is nog steeds Dezelfde.

Ik weet niet wat het leven nog voor jou brengen zal.
Ik weet niet hoe de toekomst voor je zijn zal.
Maar dit weet ik:
God is Goed.
God ìs er, en liegen kan Hij niet.
God heeft ons het grootst mogelijke geschenk gegeven; het leven.
Soms zouden we willen dat God ons het leven van die ander gegeven had...
Maar Hij heeft jou, jòuw leven gegeven..
Verspil het niet.....

Alles is Genade,


2 augustus 2011

Kaartenhuis & Domino-steentjes


De Verenigde Staten maken weer geld. Helaas niet in de juiste betekenis van het woord, namelijk; geld verdíenen. Nee, er wordt extra geld 'gedrukt'.. Om het schuldenplafond te verhogen, om precies te zijn. Sinds 1962 al voor de 75e keer.. Anders kan de regering de rekeningen niet meer betalen.. Concreet gezegd; anders is het land failliet. Het gaat om 2100 miljard dollar, dit keer. Hiermee denkt men tot iets ná de presidentsverkiezingen van eind 2012, vooruit te kunnen.

Het gaat immers om poppetjes hè, niet om wijze lange-termijn besluiten.. Tegen die tijd is de schuld dus opgelopen tot een slordige 16,4 biljoen dollar (16.400.000.000.000). Een Biljoen noemt een Amerikaan triljoen. Bìljoenen, trìljoenen, ach, wat maakt het nog uit.. 

In Afrika zijn het trouwens miljoenen.. stervende kinderen .....

Afijn, de schuldenlast van de VS loopt enkel op en het enige wat men naast een hoop bagels, hamburgers en donuts bakt, is lucht..
O ja, er wordt tevens aan een bezuinigingsplan voor de komende 10 jaar gewerkt. Die bezuinigen moeten tussen neus en lippen door, zo'n 2000 miljard $ opleveren. Let wel, het is dan 10 jaar later hè.., en hoe vaak zou het plafond dan alweer verhoogd zijn?! Hoe dan ook, een dergelijk astronomische schuld is normaal gesproken nooit meer terug te verdienen. Een eind zonder eind dus.
Of toch een eind mèt een einde?...

Afijn, door de leningen zal de rente stijgen, de werkeloosheid zal geheid toenemen en de huizenprijzen zullen flink dalen. Kortom, als er niet snel draconische maatregelen worden getroffen, zal de Amerikaanse economie als een kaartenhuis instorten. De gevolgen zullen het meest voor Amerika zelf voelbaar zijn. Californië, de Staat met de meeste politieke invloed, is al een tijdje officieus failliet. Detroit is een spookstad van lege fabrieken en huizen. In heel de VS kunnen miljoenen gezinnen hun hypotheek niet meer opbrengen.

Amerika staat er niet best voor, voorzichtig uitgedrukt. Net als Griekenland trouwens.. en Portugal èn Ierland. Spanje en Italië zijn nu ook serieuze zorgenkindjes. Door de hoge rente op leningen in deze landen kan men eigen staatsschuld nauwelijks nog terug betalen. In plaats van hun essentiële bijdrage voor de hulp aan Griekenland, zullen zij zelf om financiële hulp moeten gaan vragen.
Kortom, Europese landen worden domino-steentjes..

Ratingbureaus zullen de kredietwaardigheid van de VS (voorlopig) niet afwaarderen. Want ook de wereld van de economie, is een wereld vol leugens en toneelspel... 

"Niets is wat het lijkt".

Ondertussen staan het Midden-Oosten en Azië paraat om de leiding in de wereld over te nemen.
De Islam inbegrepen ..


Wat in de meeste rapportages over dit onderwerp maar nauwelijks ter sprake komt is het enorme kostenplaatje voor oorlogvoering en vredesmissies. Sinds een kleine eeuw neemt de VS de verantwoordelijkheid voor zo ongeveer de hele wereld op zich.. Hoe zou Amerika er financieel voor staan als zij die verantwoordelijkheid nooit genomen had? De wereld had er zéker anders uitgezien! May God Bless America..

De rijke Joods-christelijke oorsprong en geschiedenis van Europa en Amerika smelt intussen weg. Als een gletscher in de Alpen. Er blijft uiteindelijk niets van over. Dat duurt dus niet hèèl lang meer..

Het is echt geen gewaagde voorspelling dat er niet heel veel van de Westerse macht zal overblijven. Amerika en Europa hebben hun langste tijd als 'machthebbers' gehad. In de Bijbel lezen we dan ook niets over 'het Westen'.
Kennelijk zal grootmacht Amerika, "het grote machtige christelijke Amerika", weinig invloed meer hebben in het laatste stukje geschiedenis van dèze wereld..
Tot die tijd: the show must go on.

"God Bless America" ...


    |-| /-\ |\| S


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...