29 september 2011

Mijn God werd MensMijn God, is de levende God. De God die ooit in de huid van een mens kroop..
Hoe kunnen wij ons ooit voorstellen wat God voelde toen Hij ìn Zijn Zoon, méns werd?!..
C.S. Lewis heeft dit mooi verwoord, op zijn geheel eigen-wijze: Wordt als mens eerst maar eens een slak en wurm je dan in een slakkenhuis.. dan praten we verder.. Met andere woorden: Het mysterie van de Incarnatie gaat ons verstand vèr te boven. Hoe kon God mens worden? Laat staan een baby, en een foetus... Wij mensen kunnen dat nooit begrijpen.
Alleen geloven.

Mijn God werd Mens.
De reden waaròm, is simpeler dan het fysieke en theologische vraagstuk. Namelijk omdat God alleen zó voor ons de weg naar Hem kon vrijmaken. Uitgestippeld door het bloed van de Zoon. Die Weg kon dus alleen een God van vlees en bloed nemen...
Jezus werd geliefd en bemind. Maar Hij werd vooral bespot, bespuugd en vernederd.
Hij leed pijn en verdriet. Hij weet hoe pijnlijk onbegrip en afwijzing voelt.
Hij voelde zich eenzaam en verlaten.
Zelfs door God, Zijn Abba Papa..: "Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"
Voor het eerst in de geschiedenis van het universum bad de Zoon van God, zonder dat de Vader hem antwoordde...

Waarom?
Omdat Hij alleen op die manier, ons in álles kan begrijpen. Jezus kan voelen, wat wij voelen…
God accepteert ons, door het offer van Zijn Zoon. Omdat Jezus op dat moment gelijkgesteld werd aan onze zonden. Wij zijn aanvaard, doordat Hij verworpen is. Wij zijn geaccepteerd in Jezus, de Geliefde ~Efeze 1:6. De afwijzingen in je leven, maken plaats voor acceptatie.

Mijn Verlosser was een Mens die graag feestjes bezocht. Maar Hij ging ook naar stille plaatsen. 

Om in al Zijn eenzaamheid en aanvechtingen te gaan bidden tot Zijn Abba Vader. Jezus kende zowel vreugde als diep verdriet, vrolijk gezelschap als eenzaamheid. 

Jezus Christus is onze voorloper. Hij loopt voorop. 
Aan ons de keuze om de Meester te volgen. Hij is de Mensenzoon, de God die vlees en bloed werd; Brood en Wijn. Door Zijn leven, lijden, sterven èn opstanding, kan alleen Hìj ons de Weg wijzen naar het Koninkrijk. “Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”, zei Hij.


De Weg naar de Vader: Dat is wandelen op de Weg van het Opstandingsleven. 

Daarom zei Jezus: "Ik ben de Weg, de Waarheid en hèt Leven".
Dat is een leven, zònder dood ...


19 september 2011

Holland's next topmodel


Holland's got talent is weer voorbij, las ik net in de krant. Een meisje van 11 mocht na de uitslag de trofee in haar handen houden. Arm kind..
Maar geen nood: Holland's next topmodel is weer begonnen! Yesss .... :-( 

Er lijkt vandaag de dag een steeds groter verschil te komen tussen 2 'soorten' vrouwen: 

De vrouw die Gód schiep, en de vrouw die de vrouw schiep.. Wel verder lezen hoor ;-)

Vrouwen die zichzelf worden, zijn en blijven, òf
vrouwen die maar onrustig om hun heen blijven kijken en zich laten beïnvloeden door foute media. Sommige laten zich dingen aanpraten door hun vriendinnen of therapeut..
"Ben ik mooi, trendy en onafhankelijk genoeg?"..
Valkuilen ...

Waarom kijken deze vrouwen niet gewoon door hun eìgen spiegel naar zichzelf?...
De spiegel die in de badkamer hangt. Of die ene, de belangrijkste spiegel; je eigen hart..
Jonge meisjes en helaas ook oudere meisjes (vrouwen..), lijken steeds meer beïnvloed te worden door reclamefolders en alle shit op TV.

Reclames of programma’s, zoals "Hollands next topmodel" en andere zielige varianten hierop, maken vrouwen op een leugenachtige manier wijs hoe ze er uit moeten zien om mooi te zijn (gevonden te worden).

Trap er niet in, want God schiep ook de vrouw "fearfull and wonderfully", "in His Òwn image".
Er is voor alle duidelijkheid niets mis met make-up en sieraden. Dus maak je vooral (nog) mooi(er), koop een gave tas (tenminste, als het niet je 16e is..) en trek laarzen aan die jìj bij jou vind passen. Die "helemaal jou zijn", hahaha.

Maar wees vooral gewoon jezelf.
 Wees vròuw.
  Mooier kan niet ..     -|-| /-\ |\| S

8 september 2011

"Je kunt krijgen wat je hebben wilt!"


Er zijn ouders die zeggen: "Zoon, als jouw ogen zien wat je wilt, gá ervoor en zorg dat je het krijgt!" Dit gedachtegoed, dat explodeert van egoïsme.., is niet alleen in Nederland gemeengoed. In heel de Westerse wereld hoor je ditzelfde liedje; "Gá ervoor! En je zult je dromen uit zien komen.. Als je maar wìlt!".. (kun je krijgen want je ogen met een onverzadigbare hebberigheid verlangen..) De vader zegt tegen zijn zoon: "Wees ambitieus, haal eruit wat erin zit!"  
En de vader denkt dat hij nog een vaderfiguur is ook..
Hoe meer luxe we nastreven, hoe meer materialistischer we worden, hoe meer we hèt leven zelf, verliezen.
We verlìezen er alleen maar mee.


Want zodra we die felbegeerde auto in bezit hebben, dat telefoontje of vul maar in; vragen we onszelf af wat we ermee moeten, en of we het geld èigenlijk niet beter hadden kunnen besteden… En na 6 weken is de sjeu en de kick er alweer bijna of helemaal vanaf. Wat het ook is wat je zó graag hebben wilt; het zal vroeg of laat teleurstellen en je niet de vreugde geven die je er dàcht van te zullen hebben.
Herkenbaar?

Uiteindelijk zal niets onze behoefte naar geluk, luxe of perfectie kunnen bevredigen. Ook niet datgene wat je 'bereikt' hebt, want je gaat je afvragen: Is dit het nou?
En hup, we bedenken alweer iets nieuws. Wat zullen we nu eens gaan doen? Wat zullen we nu eens gaan restylen of vernieuwen?.. Het zoveelste projectje van je leven is tot een einde gekomen en na verloop van tijd(je) denk je bij jezelf: "is dit het nou?" ..
Herkenbaar?

Het grootste genoegen voor mensen komt niet van datgene wat ze "bereikt" hebben, maar van datgene, waar ze mee bézig zijn.

John Lennon zei het ooit heel treffend: "Life is what happens to you, when you ary busy making other plans." Die rare John begreep het wel.
President Eisenhower zei ongeveer hetzelfde, hij zei: "The plan is nothing, planning is everything."

Deze wereld tettert en twittert het in je horen dat niets in je leven zó belangrijk is, dan dat je krijgt wat je hebben wilt! Juist daarom is er misschien wel zoveel pijn...


Want wij vinden echt geen geluk door assertief en (over)ambitieus te zijn…
Wij vinden geen vreugde en geluk in het omverlopen van andere mensen om òns doel te bereiken.., ook wel 'over lijken lopen' genoemd..
Hoe tegenstrijdig dit misschien ook klinkt: Jezus leert ons om nìet assertief te zijn...
De Bijbel leert ons juist om bescheiden te zijn. De weg van het neergaande Pad, zoals Jezus die liep. En hòe is dàt tegen de houding van deze consumptiemaatschappij in!!
Nee, bescheidenheid is geen populair idee… Maar het is wel wat Jezus ons geleerd heeft.
En ons elke dag leren wil..; Zalig de zachtmoedigen. Loop ook een tweede mijl met die eenzame vriend mee. En alles wat je voor je naaste hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.

"Zelfontplooiing" zal pas een ontplooiing zijn wanneer je jezèlf kan zijn.. Zonder jezelf, ben je eigenlijk nergens. Want het is God, de Vader, die jou jezelf heeft gemaakt.
En niet je vader.. Die heeft slechts zijn genen doorgegeven, zonder daar enig invloed op te hebben.. Het enige wat je je kind kàn en mag doorgeven, is de Liefde van Jezus. Amèn?! Bovendien, je kind heb je in bruikleen.. En God, die gunt de vader en/of moeder de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Wat een eer!

Dus maak er geen ànder kind van.., want het is Zìjn kind.. Zoals Corrie ten Boom het zo mooi zei: God heeft geen kleinkinderen, alleen Kinderen. Het kind in het voorbeeld hierboven, zal op de één of andere manier vast kunnen lopen en op latere leeftijd op zoek gaan naar.. zichzelf. Een tocht die ieder mens maakt. Maar wanneer je aan het begin van die route al de verkeerde kant opgestuurd wordt kun je nogal van slag raken...

Verpest het leven van je kind niet.
Er was eens een mens op aarde; Hij was God èn Hij was mens.. Deze Man liet iedereen in zijn of haar waarde. Deze God, is Vrìjheid. Of zoals ik van de week een bekeerde ex-moslim hoorde zeggen: "God is Vrijj". Geweldig hè? Bevrijd van manipulatie, wetticisme en angst. Hallelujah..
Dat kan alleen Jezus bij je doen. Dus zet de deur van je hart maar open.
Hoe 'ambitieus' de wereld ook zijn mag; Het enige wat je uiteindelijk ècht nodig hebt,
is Jezus ...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...