8 september 2011

"Je kunt krijgen wat je hebben wilt!"


Er zijn ouders die zeggen: "Zoon, als jouw ogen zien wat je wilt, gá ervoor en zorg dat je het krijgt!" Dit gedachtegoed, dat explodeert van egoïsme.., is niet alleen in Nederland gemeengoed. In heel de Westerse wereld hoor je ditzelfde liedje; "Gá ervoor! En je zult je dromen uit zien komen.. Als je maar wìlt!".. (kun je krijgen want je ogen met een onverzadigbare hebberigheid verlangen..) De vader zegt tegen zijn zoon: "Wees ambitieus, haal eruit wat erin zit!"  
En de vader denkt dat hij nog een vaderfiguur is ook..
Hoe meer luxe we nastreven, hoe meer materialistischer we worden, hoe meer we hèt leven zelf, verliezen.
We verlìezen er alleen maar mee.


Want zodra we die felbegeerde auto in bezit hebben, dat telefoontje of vul maar in; vragen we onszelf af wat we ermee moeten, en of we het geld èigenlijk niet beter hadden kunnen besteden… En na 6 weken is de sjeu en de kick er alweer bijna of helemaal vanaf. Wat het ook is wat je zó graag hebben wilt; het zal vroeg of laat teleurstellen en je niet de vreugde geven die je er dàcht van te zullen hebben.
Herkenbaar?

Uiteindelijk zal niets onze behoefte naar geluk, luxe of perfectie kunnen bevredigen. Ook niet datgene wat je 'bereikt' hebt, want je gaat je afvragen: Is dit het nou?
En hup, we bedenken alweer iets nieuws. Wat zullen we nu eens gaan doen? Wat zullen we nu eens gaan restylen of vernieuwen?.. Het zoveelste projectje van je leven is tot een einde gekomen en na verloop van tijd(je) denk je bij jezelf: "is dit het nou?" ..
Herkenbaar?

Het grootste genoegen voor mensen komt niet van datgene wat ze "bereikt" hebben, maar van datgene, waar ze mee bézig zijn.

John Lennon zei het ooit heel treffend: "Life is what happens to you, when you ary busy making other plans." Die rare John begreep het wel.
President Eisenhower zei ongeveer hetzelfde, hij zei: "The plan is nothing, planning is everything."

Deze wereld tettert en twittert het in je horen dat niets in je leven zó belangrijk is, dan dat je krijgt wat je hebben wilt! Juist daarom is er misschien wel zoveel pijn...


Want wij vinden echt geen geluk door assertief en (over)ambitieus te zijn…
Wij vinden geen vreugde en geluk in het omverlopen van andere mensen om òns doel te bereiken.., ook wel 'over lijken lopen' genoemd..
Hoe tegenstrijdig dit misschien ook klinkt: Jezus leert ons om nìet assertief te zijn...
De Bijbel leert ons juist om bescheiden te zijn. De weg van het neergaande Pad, zoals Jezus die liep. En hòe is dàt tegen de houding van deze consumptiemaatschappij in!!
Nee, bescheidenheid is geen populair idee… Maar het is wel wat Jezus ons geleerd heeft.
En ons elke dag leren wil..; Zalig de zachtmoedigen. Loop ook een tweede mijl met die eenzame vriend mee. En alles wat je voor je naaste hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.

"Zelfontplooiing" zal pas een ontplooiing zijn wanneer je jezèlf kan zijn.. Zonder jezelf, ben je eigenlijk nergens. Want het is God, de Vader, die jou jezelf heeft gemaakt.
En niet je vader.. Die heeft slechts zijn genen doorgegeven, zonder daar enig invloed op te hebben.. Het enige wat je je kind kàn en mag doorgeven, is de Liefde van Jezus. Amèn?! Bovendien, je kind heb je in bruikleen.. En God, die gunt de vader en/of moeder de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Wat een eer!

Dus maak er geen ànder kind van.., want het is Zìjn kind.. Zoals Corrie ten Boom het zo mooi zei: God heeft geen kleinkinderen, alleen Kinderen. Het kind in het voorbeeld hierboven, zal op de één of andere manier vast kunnen lopen en op latere leeftijd op zoek gaan naar.. zichzelf. Een tocht die ieder mens maakt. Maar wanneer je aan het begin van die route al de verkeerde kant opgestuurd wordt kun je nogal van slag raken...

Verpest het leven van je kind niet.
Er was eens een mens op aarde; Hij was God èn Hij was mens.. Deze Man liet iedereen in zijn of haar waarde. Deze God, is Vrìjheid. Of zoals ik van de week een bekeerde ex-moslim hoorde zeggen: "God is Vrijj". Geweldig hè? Bevrijd van manipulatie, wetticisme en angst. Hallelujah..
Dat kan alleen Jezus bij je doen. Dus zet de deur van je hart maar open.
Hoe 'ambitieus' de wereld ook zijn mag; Het enige wat je uiteindelijk ècht nodig hebt,
is Jezus ...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...