29 oktober 2011

"Wat zullen we bidden?"


Wat is bidden eigenlijk? En beseffen we ook wàt we bidden?

God luistert niet naar ons omdat we gelijk hebben ofzo, maar omdat Hij ons behandelt als Zìjn kinderen. Naar kinderen wordt immers niet geluisterd omdat ze altijd gelijk hebben. Soms praten ze zelfs alleen maar onzin. Net als Gods Kinderen trouwens …
Tòch luistert Hij naar ons, hoe kan het ook anders: De God die ons oren gaf om te horen.., hoort Zelf èlk oprecht gebed.

Maar weet je? ten diepste begrijpen we vaak absoluut niet wat we zelf bidden. Tenminste, dat ervaar ik en soms kàn ik zelfs helemaal niet bidden.. Ken je dat? Het is dan zoeken, zuchten én… juist; in slaap vallen.. Geloof me, God glimlacht erbij en Hij hoort onze gebeden en vérhoort ze soms ook nog.... Niet omdat wìj precies het juiste zeggen of vragen hoor, maar omdat God naar ons omziet en bij ieder oprecht gebed Zijn Vaderhart wil gebruiken als ontmoetingsplek. Dan wordt bidden ont-moeten. Een samenzijn van God en mens. De levende GOD hoort ons gebed, àltijd. Nee, niet omdat wij precies begrijpen wat we bidden of moeten bidden. We begrijpen vaak zelf niet eens wàt we bidden.. Maar God verstaat en begrijpt in Zijn wijsheid ons gebed wèl. Omdat GOD de Genadige God is.

Als God niet onze zonden zou vergeven, zouden we met zijn allen kunnen bidden tot we een ons wegen, geen gebed, met welke inhoud ook, zou de hemel óóit bereiken..


"The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous."  -Spreuken 15:29


Wanneer weten we dat wat we bidden, ook nuttig is om (voor) te bidden? Nou, als de juf vanwege het schoolreisje om een zonovergoten dag bid terwijl de boer uit hetzelfde dorp om de broodnodige regen bid voor zijn akkers, tsja.. Tegen elkaar op bidden heeft nog nooit een goede oogst opgebracht ;-)

Sommige mensen blijven zich maar afvragen waarom God hun vragen en smeekgebeden maar niet verhoort. (Daar hoor ik soms ook bij). En dat terwijl God Zich maar af blijft vragen waarom wìj niet doen wat Hij van òns vraagt…

Hoe dan ook, het gebed is het beste wapen. Want er gebeurd altijd iets in de hemelse gewesten. En soms zelfs iets bij jezelf... Komen voor de Troon van God met je gebed kan en zal je hart vùllen met vrede.. Dan leer je niet alleen bidden, maar ook dánken. .."dank GOD onder àlle omstandheden" -1. Tes. 5:18

Bidden is dus praten met God, je Maker. 
Met de God van Vrede en de God die Hoop geeft.
En met de God die jou àltijd hoort.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...