31 december 2011

"Heer, hier zijn mijn tranen"


De laatste uren van 2011.
Wèèr een jaar voorbij; en wat voor één...
Wat gaat er in 2012 gebeuren? Dromen mag, maar voorspellen is zinloos.
Tijdens deze "zeer strenge winter" krijgen we vanavond als verrassing de warmste jaars-wisseling ooit gemeten. 
In de toekomst kijken, kan God alleen.
2011 was een jaar van vele tranen en tranen van velen.. Van het pure verdriet van Mauro tot het ziekelijk verplichte wangwater van de Noord-Koreanen afgelopen week....
Tranen..

"Zalig hen die treuren, want zij zullen vertroost worden", zegt Jezus in de Bergrede. Maar waarom? Huilen is toch niet leuk!? Huilen komt toch meestal voort uit verdriet? Wat is daar nu zo "zalig" aan? Is de troost zoveel meer waard dan de tranen?

Ja.. Omdat tranen in Góds ogen kostbaar zijn.

"Wie met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich", zegt de Psalmdichter in Psalm 126.
Tranen, juist die van verdriet, zijn voor God kostbaarder dan goud. Verspil je tranen dus niet, en geef ze aan God... God huilt ook weleens. Hij zegt: Ik heb gezocht, maar ik vond niemand. Jezus weende over Jeruzalem, zie Lukus 19:41.
Heer, maak ons toegankelijk. Open onze harten.
                                                                                        
"One sees great things from the valley; only small things from the peak" ~ G.K. Chesterton.

Op de 'top' van je leven, of in een diep dal: De Heer wil je omarmen. Hij houdt van je!
Het is de allerhoogste vorm van Intimiteit: Met Jezus wandelen. Bij Hem schuilen en rusten. Op een boomstronk midden in de natuur, met Jezus naast je.. Denkend aan en pratend over alles wat er in je leven geweest is: Pijn en vreugde, verdriet en blijdschap. Vragen en verlangens. Hoop en wanhoop. Tranen en toekomst. Een blíjvende Toekomst..

Vlak voordat Jezus aan het Kruis stierf, fluisterde Hij; 
'Abba, lieve Papa, ik kom. Ik kom thuis, in Uw handen beveel ik mijn geest; in Uw hart beveel Ik mijn hart. Papa, het is volbracht. Ik kom Thuis'.

Gods liefde voor ons kan niet mooier verwoord worden dan in Hooglied 7:10 (NBV vs. 11):
 Ik ben van mijn Liefste 
en Zijn begeerte gaat naar mij uit. 


Gebroken, gescheurd, gelijmd of gerafeld. Soms (bijna) doormidden. Geen hart is heel..
Daarom gaat Gods Vaderhart uit, naar jòuw hart!!
Bij GOD kom je Thuis. GOD is ons eeuwige Thuis.

In een Opstandingsleven zullen er tranen  over je wangen kruipen. Maar denkbeeldig bloed zal aan je wangen blijven plakken als een teken van de hoogste Liefde!
Jezus Zèlf zal àl je tranen afwissen met Zijn eens bebloede doorboorde handen….

De Heer weet wat tranen zijn en Hij weet óók waar ze vandaan komen. Hij bewáárd ze zelfs, in Zijn fles -Psalm 56:9. Zie ook: Heb. 4:15.
Tranen zijn kostbaar.
Geen traan die in Gods fles terecht komt is verspilt.


"Jezus weende" toen Hij het verdriet bij Maria zag, zie Johannes 11:35. Het is de aller-kortste Bijbeltekst maar in die 2 woordjes laat God zien dat Hij mèns werd en ìn Zijn Zoon midden in onze gebrokenheid kwam staan.
Dèze God loopt met je mee, Hij laat je nòòit meer alleen.

Joy and sorrow are this ocean
And in their every ebb and flow
Now the Lord a door has opened
That all Hell could never close
Here I'm tested and made worthy
Tossed about but lifted up
In the reckless raging fury
That they call the Love of God

 ~ Rich Mullins

Onthoudt dit: Papa God, houdt evenveel van jou, dan van Jezus, Zijn geliefde Zoon.. 
Echt waar.
Ongelofelijk hè..
Je zou er bijna van gaan huilen… Laat ze maar lopen, je tranen. 

 "Heer, hier zijn mijn tranen".19 december 2011

Baby God . .


Mijn vorige blog heeft de titel: "Papa God". Dìt blog gaat over Baby God. Het is bijna Kerst...

"Baby God" klinkt misschien heel wat minder eerbiedig dan Abba God. Dat spijt me dan, maar God werd echt een tiener, een jongetje, een baby.. God bewandelde het neergaande Pad. Mijn God stapte van Zijn troon af en kroop in de baarmoeder van een vrouw... Met een moeilijk woord heet dat: Incarnatie. Dat klinkt nog eens theologisch hè ;-) Niet echt logisch dus..
Toch geloof ik het. Het betekent namelijk dat GOD, die Geest is, ìn Zijn zoon Jezus mèns werd en dus aan ons gelijk werd. Behalve in de zonde. (Zie ook blogje Mijn God werd Mens).

Als je de kleine tere handjes van een baby'tje ziet, bedenk dan dat iedere baby die ooit werd geboren door God geschapen werd... Ieder unìek in zijn of haar wezen.. En dat Hij jou liefheeft met een tederheid die alle verstand te boven gaat. Alleen de Levende GOD weet wat een mens nodig heeft... Omdat Hij niet alleen de mens schiep, maar ook Mens werd..

Sweet Little Jesus Boy, door Casting Crowns.

God werd zelfs een baby.
Een baby waar geen plaats voor was. 
Niemand in Bethlehem bleek een plekje over te hebben voor de langverwachte Messias..
Er is weer eens niets nieuws onder de zon.. Ook Kerst 2011 zal namelijk weer 'volgeboekt' zijn. Crisis of niet. Geen hotel of restaurant met een klein beetje allure die nog plek heeft voor onverwachte bezoekers… Alles vol en gereserveerd. "Het spijt ons". Alleen bij McDonalds of de snackbar om de hoek ben je op zo’n moment welkom. De snackbar en de Mc. zijn dus een beetje familie van 'de stal'..

Schilderij van Morgan Weistling

Bij gebrek aan een fatsoenlijk bedje, legde Jozef en Maria hun baby in een soort voederbak. Met misschien wat stro erin als matrasje. Overigens is de beroemde stal door mensen erbij verzonnen, net als de ezel en het lammetje die er tijdens de musical vaak vredig bijligt.. 
Hoe dan ook, Gods Zoon kwam 'overnachten' op aarde ...
En Bethlehem?

While You Were Sleeping, Casting Crowns

Bethlehem was in diepe slaap, terwijl hun Koning werd geboren.. Een engel en zijn koor van hemelbewoners begrepen wèl wat hier gebeurde en zongen een hemels mooi lied:
"Ere zij God, Vrede op aarde, voor alle mensen".
Wat zal dat mooi geklonken hebben!

Maar Vrede? Daar is weinig van terecht gekomen, het is zelden echt vrede geworden hier op aarde. Zal het ook nooit worden..
Tòtdat Jezus terug komt.
Het zal de grootste rentree in de geschiedenis worden! Dan komt eindelijk de Bruidegom Zijn Bruid ophalen... Dat is het ultieme doel van je leven. Dat is het grote Plan van God met het hele universum! Dat is waar GOD ook jòu voor geschapen heeft..

In opdracht van God noemde Jozef & Maria hun baby: Yeshua. Dat betekent: Hij die Redt.

Als de Redder Jezus Christus aanstaande zondag bij òns komt overnachten, blijven wij dan ook doorslapen? Of gaan we in 'de stal' kijken?..
Misschien komt Hij vannacht al ...


  een Gezegend Kerstfeest !
11 december 2011

Papa God


God is niet te begrijpen.
Maar ik weet: Hij heeft ons lief, Hij houdt intens van ons, met heel Zijn Vaderhart.
"De hemel is zijn troon en de aarde de voetbank voor zijn voeten" – Jes. 66:1.
Dat moet wel een heel Grote God zijn…
Gods grootheid is niet te bevatten, Zijn liefde niet te verwoorden ..
Je kunt een hele rits bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar zetten om Gods verlangen naar ons te omschrijven: onstuimig, vurig, hunkerend, onvoorwaardelijk, hartstochtelijk etc. Daarmee kom je dan een beetje in de buurt van Zijn onbeschrijfelijke Liefde voor jou en mij.
Voor ons mensen blijft dat een mysterie. Raadselachtig.

"Nu kijken wij nog door een spiegel, en zien we raadselachtige dingen .."1 Kor 13:12.

God heeft ons zó lief dat Hij het liefst door ons met "Papa" aangesproken wil worden..
Vader, lieve Papa, Abba. "U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader!" net als Jezus, zie Rom. 8:15 of Gal. 4:4-6

"Onze Vader".
Het zijn één van de bekendste woorden uit de Bijbel. De eerste woorden van het Gebed dat Jezus zijn discipelen leerde.
'Vader?!? Geen Jahweh of El Shaddai? Huh?!'.. moeten Jezus' leerlingen gedacht hebben ..
Inderdaad: Abba Vader. Papa.

  
In de tijd van Jezus, het prille begin van de Christelijke Gemeente, was het woord Vader voor God volstrekt nieuw. Het moet voor die arme rijke discipelen als revolutionair in de oren hebben geklonken. Maar het kwam uit de mond van hun Meester, Jezus zelf..
Johannes zegt: "Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden" – Joh. 1:12.

Op die ene donkere middag op de rotsheuvel Golgotha, riep Papa Zijn Zoon Jezus naar Huis met een Intimiteit die met geen pen te beschrijven is..
Na de grootst mogelijke eenzaamheid ooit gevoeld en uitgesproken, richt Jezus zich met Zijn laatste kracht nog één keer tot Zijn Papa;
'Papa, in Uw handen beveel Ik mijn geest.. Papa, Ik kom Thuis'.

 Je leven aan Abba Vader geven,
  is Thúiskomen..

1 december 2011

Perfectie is saaai


Onze levens zijn een polonaise van imperfectie. Ons karakter is imperfect: Onze maniertjes, onze schijnheiligheid, onze vul-maar-in. Het leven ìs imperfect, net als de mens. Daarom is Genade en vergeving zo Broodnodig..
Toch streven veel mensen een perfect leven na. Ook de niet-perfectionisten.
Maar perfectie… is saaai. Oèrsaai.
Want perfectie, bestaat helemaal niet. Niet meer..
We zijn "vanaf den beginne", nou ja, bìjna vanaf het begin dus (Genesis 3), imperfecte mensen. Wezens met een "zondige natuur". We geven toe aan verkeerde dingen.


The imperfections of a man, his frailties, his faults, are just as important as his virtues. You can't separate them. They're wedded
~Henry Miller

Toch proberen veel mensen een perfect plaatje te leven, met name voor de buitenwereld.. Een soort 'masker van perfectie'.
Maar daarmee houden we niet alleen onszelf voor de gek, we doen tevens iets wat onmogelijk is: GOD voor de gek houden. GOD is niet te foppen (Gristenen & Jezusvolgers).
Veel christenen streven naar een geestelijk leven waarvan ze hopen dat het GOD 'behaagt'.. Én hun broeders en zusters. Met de nadruk op hùn.. Ook wel verward met geestelijke 'heiligmaking', maar feitelijk niets anders dan een zinloos toneelspel..
We moeten onszelf niet anders voordoen dan we zijn. Want een christen wordt pas een heilige als hij of zij weet dat hij of zij niet deugt. Een zondaar, als ìeder ander mens. 100% gered door Gods Genade. Mogelijk voor een hart dat verlangt naar vergeving. En dìe vergeving, is alleen te vinden bij GOD.

Laten we ons dus niet al te vroom voordoen, want we maken onszelf belachelijk. Eigenlijk maken we Gods ultieme offer belachelijk: De kruisdood van Zijn eigen Zoon. God wìst dat wij imperfect zouden zijn én blijven. Daarom was Jezus’ kostbare bloed nodig, om ons te reinigen van onze streken en gladde praatjes. Elke dag opnieuw wil de Vader ons vergeven.
En daarmee stijgt Gods Liefde hemelhoog boven ieder vroom regeltje uit! Gelukkig maar…

A good garden may have some weeds ~Thomas Fuller

Twee weken geleden las ik in het Algemeen Dagblad een stukje over een uitverkiezing tot "meest sexy man op aarde". De 'mr. Perfect' zeg maar.. Beoordeeld door vrouwen, uiteraard.. In het door een blond 'geëmancipeerd' vrouwtje geschreven artikel, stond het volgende: "Een man moet iets magisch over zich hebben. Alleen als iemand onbereikbaar is, blijft hij perfect".
Ach toch ...

De redding van Petrus lag gelukkig niet in het gegeven dat hij "perfect" was. Ook niet in zijn ‘beheersing van de waarheid’. Maar ìn Jezus Christus en wat Hij deed voor Petrus! En voor jou en mij.
Petrus hield zielsveel van Jezus. En Jezus wìst dat als geen ander, ondanks Petrus’ fouten.. Jezus hield ook Zielsveel van Petrus, precies zoals hij was.. Jezus zegende hem als de Rots en het Fundament van Gods Gemeente, de Bruid.

GOD wist allang dat we niet perfect zouden zijn. En toch: “Hij houdt van ons zoals we zijn, en niet zoals we zóuden moeten zijn. Want we zullen nooit zo zijn, zoals we zouden moeten zijn” ~Brennan Manning.

Juist omdat we van onszelf nìets zijn, zijn we ‘perfect’:
 Klaar om Gods vergeving te ontvangen,
  zondaren, gered door Gods GenadeRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...