28 januari 2012

Verloren genoeg


"Heer Jezus, U bent slechts 33 jaar op aarde geweest.
Sinds een kleine 2000 jaar woont U weer Thuis, bij Uw Vader.
U hoort àl onze gebeden die wij sindsdien vanaf de aarde fluisterend, smekend, schreeuwend of stotterend de lucht insturen.
Maar soms denk ik: U hoort ze wel, maar wat doet U ermee?..
Er is zo onbegrijpelijk veel pijn en lijden in deze wereld.
Ik zou U wat willen vragen Heer, en het klinkt misschien een beetje onbeleefd, maar:
Bent U mij vergeten sinds U omhoog vloog? ...
Nou, één ding kan U verzekeren; ik herinner mij nog ìeder woord die U sprak!

U zocht naar geloof, maar vond bijna niemand..
Enkele vrienden volgde U.
Sommige volgelingen waren razend enthousiast en sloten zich ook achter U aan, maar dat was vaak alleen wanneer U wonderen verrichtte.
Er is niets nieuws onder de zon..

Onze liefde of ons geduld is nooit zo groot geweest als het Uwe.
Wij, die bang zijn voor pijn, en ons angstig voelen om te worden afgewezen.
Terwijl U toch èlk gebed dat wij bidden hoort, Heer. Dat weet ik ook eigenlijk wel.
Maar toch, maar toch Heer;
ik vraag mij soms af of mijn pijn en dat van miljarden anderen U werkelijk schelen kan.

Waarom gaan de dingen zoals ze gaan, Heer?
Toen U zich verlaten voelde, tranen liet en bloed zweette en Uw vrienden U in de steek lieten, wist U tóen al, dat òns leven ook niet bepaald makkelijk zou worden?..
Heer, blijven al die mensen die vandaag met intense pijn leven eenzaam achter? Zonder troost?

Ik weet wel, U bent begaan met onze pijn. U bent bekend met onze zorgen en eenzaamheid.
Ik weet wel, dat wanneer al het lijden in de wereld verklaard zou worden, er nog steeds even-veel lijden zijn zal.
Ik weet ook wel Heer, dat onze "waarom's?" altijd waarom's blijven, zolang wij nog hier aan deze wereld kleven..
En ik weet wel Heer, dat U ook gebeden vèrhoord.

Terwijl wij soms maar niet los kunnen komen van ons verleden, lukt het ons ook nooit om even in de toekomst kijken.. Dat maakt me soms bang, Heer.
Maar U ziet alles en weet alle dingen. Ook die komen gaan..
Zou het lijden vanaf nu dan misschien ietsje minder kunnen Heer?
Om te beginnen in mijn lichaam en daarna voor de rest van Uw schepping?...
Oké, in omgekeerde volgorde is ook goed. Al kan ik U niet beloven hoe lang ik dit nog volhoud.
Heer, U bent mijn Gids op de reis door het leven. Maar soms denk ik dat U de regie kwijt bent.

Tenzij ik mezelf er eíndelijk bij neerleg dat Ú mij geleid hebt.. 
op de plek .. waar ik nu ben...
Een plek die meestal verloren genoeg voelt, om mij door U te laten leiden..


Leer mij om steeds vaker eerst tot tien te tellen. Leer me stil te worden voor U, om in de boezem van Uw Geest te rusten voordat ik wèèr sukkelig struikel over mijn eigen frustraties. Ja, leer me tot tien tellen Heer, zodat ik telkens weer Uw liefde voelen kan, en niet weer ga zoeken op plaatsen waar ik U niet vinden zal..
Eén ding is zeker: welke plek of situatie dat ook was of zijn zal, U bent daar al eerder geweest..

Heer Jezus, ik hoop dat U vanaf nu wat minder verstoppertje speelt..
Zelf wil ik mij ook niet meer 'verstoppen' voor U. Wilt U me daarbij helpen? aUb?
Hoe dan ook: 1000x dank dat U stapelgek op mij bent!!

Ik weet wel Heer, dat ik net al mijn frustraties botvierde op U..
Op die Ene..

  die het meest van mij houdt..."Hierbij kun je lezen: Psalm 77:2-14, Lukas 22:41,42,45 en Romeinen 7:18-25

Dit blogje schreef ik geïnspireerd op de woorden uit het eerlijke en prachtige lied "Hard to get", geschreven door singer/songwriter Rich Mullins.


21 januari 2012

Over Morgen

re-edited post, archief 21-01-2008

De tijd vliegt..
Maar wat is tijd eigenlijk?
Tijd is alles en tijd is niets.
'Alles komt op Zijn tijd'.
Alles wat groeit, heeft tijd nodig.
En alles wat tijd krijgt, groeit.
Tijd verspil je. Tijd neem je. En tijd geef je.
Tijd = kostbaar.
En morgen?
Wie weet morgen!? 
Prediker 3

Over Morgen

Overmorgen ben ik jarig, 
Geen 32, maar 36 jaar..
En zoals iedereen die verjaard,
Verbaas ik mij,
Over hoe snél alles gaat.
De wereld vliegt voorbij!
Ze racet..
Net als de tijd.
De ochtend is alweer geweest,
Maar de morgen zal terugkomen.

Morgen..

Vandaag is het een donkere dag,
Alweer..
Het woeit, het miezert en zwiept.
De avond klopt op de deur,
Het schemer valt al in,
De theelichtjes kunnen weer aan,
Toch een beetje gezelligheid..
Tijd vliegt,
Maar wie néémt er nog de tijd?

Heer, geef een Nieuwe morgen.
Hier is mijn verdriet, 
Hier al mijn pijn.
U, die alles ziet,
Ik wil graag dicht bij U zijn,
Voor deze tijd, en in de eeuwigheid.
Want bij U ben ik geborgen,
Er is Vrede,
In Uw Aanwezigheid.

De morgen komt, maar ook de nacht..
Jes 21:12

Goede God, 
Heb nog even geduld met deze wereld alstUblieft,
Geef Uw schepping nog even tijd, Heer.
Schenk ons nog een Nieuwe morgen.
Een Nieuw begin.
Nieuw Leven..


Totdat de jongste Dag zal aanbreken,
Dan zal het voor àltijd morgen zijn...
Want díe Zon, zal nòòit meer ondergaan!

Jezus zei:
"Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen!Johannes 16:16,22

Tot die Tijd:

Mo[u]rning turns 
Into songs of Praise!
Praise El Elohim
Yes, our God Saves!
Praise Adonai
From the rising of the sun
‘Till the end, of èvery day
  


16 januari 2012

Adam


Verbaas me steeds meer over dit geweldige Boek. Ik heb het over de Bijbel.
De Bijbel staat vol met helden, dwazen, mafkezen en avonturiers. Vroeger noemde mijn meester van klas 3 hun keurig "bijbelfiguren". Maar eigenlijk zijn het een stelletje hèle rare figuren bij elkaar, gebundeld in het meest gelezen boek ter wereld. De route naar Jezus loopt via moordenaars, hoeren, leugenaars en schuinsmarcheerders. Ik hou van dit Boek J Ben dit jaar begonnen met mijn 'project-hele-Bijbel-lezen'. (Niet de eerste keer dat ik hieraan begìn..)
De komende tijd hoop ik regelmatig te bloggen over een oudtestamentische 'bijbelfiguur'. Hoewel het Verhaal van Gods Plan voor mij eigenlijk pas ècht begint bij Zijn verbond met Noach en later het Verbond met Zijn vriend en aartsvader Abraham, doe ik toch een poging om te beginnen bij het begin: Adam. Of zoals Mozes omschrijft: "de mens en zijn vrouw"..


Adam. De eerste mens.
Wat valt er eigenlijk te vertellen over deze man?..

De eerste gedachte die in mij opkomt is een beeld van een gespierde Tarzan-achtige-Ken-van-Barbie-figuur die door het mooiste decor ooit huppelt. Een natuurgebied met kleuren en geluiden van alle dierentuinen en nationale parken van de wereld bij elkaar. Achter hem aan keuvelend, een prachtige Jane-achtige-Barbie-van-Ken-brunette, op zoek naar ingrediënten voor het avondeten.. 
Zoiets dus als Brooke Shields en Christoper Atkins op de set van The Blue Lagoon.. maar dan zonder oceaan.


Maar als ik de eerste hoofdstukken van de Bijbel seriéus in me opneem, is het allereerste waar ik aan denk, dat deze Adam niet geboren werd… Als enige mens óóit, samen met Eva, is deze man nìet geboren.. Adam werd door GOD Almachtig Zelf geboetseerd! Met Hemzelf als voorbeeld (klik). Een voor ons onvoorstelbare gedachte eigenlijk. De naam Adam betekent in het Hebreeuws (adama): rode aarde.
GOD mààkte Adam van klei, en Hij blies hem levensadem in.. wauw…

De 2e vraag is deze: Wat was de leeftijd van Adam toen GOD hem maakte?...
"Nul jaar natuurlijk". Oké, maar dan met een lichaam van een 16-jarige? Of 23? Of 50? Zouden zijn hormonen meteen vanaf het begin meegedaan hebben? Of had hij Eva de eerste jaren alleen als "hulp" gekregen. Was er nog geen sprake van seksueel contact? Waarschijnlijk niet, want de Bijbel heeft het ná de zondeval voor het eerst over gemeenschap tussen deze 2.
Hoe dan ook, trouwen deed dit stel niet. Het zou ook wel een hèèl klein feestje geworden zijn.. Geen familie of vriend om uit te nodigen.. Adam had trouwens ook geen goedkeuring van zijn ouders of aanstaande schoonvader nodig. En dat scheelt, haha! Ook Eva hoefde niet bang te zijn dat haar vader haar toekomstig echtgenoot als "ongeschikt" zou bestempelen.. En ook niet als "in vele opzichten volkomen ongeschikt".. Immers, van een maatschappelijke ladder was nog geen sprake. Banksaldo’s bestonden nog niet...
Maar een wit-strand-sprookje als in The Blue Lagoon, nee dat was het evenmin.

De 3e vraag die bij mij opkomt: Zou Adam ooit aan de hemel gedacht hebben?
Tot het moment dat hij een hap nam van die verraderlijke vrucht, leefden ze immers al in een soort hemel; het Paradijs: Ongeschonden natuurschoon met dieren en flora waar wìj ons zelfs geen voorstelling van kunnen maken (al doen fantasierijke wetenschappers daar hun uiterste best voor). Stel je voor: Een gezond sterk lichaam, geen oorlog, geen mislukte oogst, geen honger, geen stress, geen deadlines, geen fraude, geen burenruzies, geen familieruzies. Nòg niet. Hmm, het waren duidelijk andere tijden, maar dat duurde niet heel lang.
Nee, aan een eeuwig leven dacht Adam voorlopig niet. Maar goed, zijn leven duurde ook ééuwenlang. Bijna een millennium!
De moderne mens doet dat ook niet veel, aan het 'hiernamaals' denken. christen of niet, veel mensen menen dat ze minstens 500 jaar oud zullen worden, zo lijkt het.
De dood wordt vooruitgeschoven en zoveel mogelijk weg gedacht.
Er is dus niet veel nieuws onder de zon, blijkt maar weer..

Afijn, ouders en schoonouders hadden Adam en Eva dus niet.
Adam heeft niet van de borst van mama gedronken en "papa" was niet zijn eerste woordje. 
Hoe communiceerde die 2 überhaupt met elkaar? Net zo beroerd als in de meeste volgende huwelijken?.. ;-)

De eerste opdracht die GOD aan Adam gaf was het bewerken en onderhouden van het Paradijs, ook wel de Tuin van Eden genoemd. Wat een mooie job! En als een soort part-time baantje daarnaast, moest hij de dieren benoemen. Adam gaf alle dieren die hij tegenkwam een naam.. Hoe cool is dat?!
Wat ik me weleens afvraag hè: Zou er vandaag de dag nog één dier zijn die de naam draagt die Adam aan het beest gaf? Van overlevering op overlevering? Ik denk het wel! J
En volgens mij is het de leeuw. Adam noemde de leeuw: Leeuw. Gave gedacht toch? Later werd het the King of the Jungle. En niet te vergeten the King of Kings. De Leeuw van Judah..


Overigens maakte GOD de mens Adam samen met Jezus… God zei: "Laat Ons mensen maken". Jezus bestond al (lang) voordat de eerste mens Adam werd geschapen -Joh. 8. Dat noemt de afgestudeerde theoloog de "Pre-existentie". Maar goed, dit is ten eerste totaal onbelangrijk en ten tweede heeft het weinig met Adam te maken. Hoewel, Jezus wordt door Paulus als een 'tweede Adam' of 'laatste Adam' omschreven, zie Rom. 5:12-19.
De Volmaakte Mens, geen aards wezen maar een levendmakende geest, zie 1 Kor. 15:44-45.

O ja, kleren droeg dit stel niet.. Totdat het mis ging. Toen wisten ze zich geen raad om hun naaktheid te bedekken!
Kledingzaken en klerenmakers bestonden nog niet. Geen HEMA, Zara of hm.com.nl. Nee, hun eerste kleding werd gemaakt door GOD Zélf!!… zie Genesis 3:21. Van dierenvellen, om precies te zijn. Het beeld van een Tarzan van Jane wordt er stiekem door versterkt..
Dieren aten elkaar nog niet op, het was immers het Paradijs hè.. Wellicht aten Adam en Eva ook geen vlees? Ze waren de eerste mensen, misschien ook wel de eerste vegetariërs.

In hoofdstuk 3 (van de 1189) van de Bijbel gaat het al mis.. De schaamte voor hun naaktheid ontstond nadat ze "als GOD" geworden waren: Namelijk kennend het verschil tussen Goed en Kwaad. Dat kwam omdat ze van de boom aten waarvan GOD geboden had dat ze jùist van dìe boom geen vruchten mochten eten. En de vruchten waren nog wel zó mooi en zó lekker..
Dus trapte de vrouw Eva in de list van satan… denk aan de leugenachtige reclames van tegenwoordig.. er is ook in dat opzicht weinig veranderd.. Eva liet haar man ook van de vrucht proeven. Adam nam een hap.. Verleid door de schoonheid van de vrucht, én door zijn vrouw.. Toen ze kort daarna GOD aan hoorde komen, verstopte zij zich gauw, want vanaf hun eerste zonden wìsten ze dat ze naakt waren en zij schaamde zich voor GOD. Eva gaf de slang de schuld, Adam gaf Eva de schuld.
Ach, de mens... elkaar de schuld geven: Er is in pak-en-beet 7000 jaar niets veranderd..
Ook de eerste 2 mensen waren meer vlees, dan geest.

Een blonde Eva: altijd link ;-)

De zonde zag het levenslicht.. Omdat Adam en Eva gedaan hadden wat GOD had verboden, stuurde Hij hen het Paradijs uit. En daarmee was voor de mens definitief geen eeuwig leven op (deze) aarde weggelegd. Een engel blokkeerde voor hen de ingang tot de Tuin van Eden met flikkerende zwaarden. 
Een tijd later kregen zij hun eerste kind. Een jongentje, met de naam Kaïn. De eerste mens die als foetus in de buik van zijn moeder groeide en na 9 maanden (ga ik vanuit) als baby het levenslicht zag. Na Kaïn volgde Abel, die geen lang leven beschoren was.. Adam en zijn vrouw kregen nog vele vele kinderen..
Adam stierf op de respectabele leeftijd van 930 jaar...

"In het begin schiep GOD de hemel en de aarde". Daarna schiep Hij Adam, de eerste "mens".

Het begin van alles dat geschiedenis heet.
6 januari 2012

Dit is Jezus


Daar loopt Hij, samen met Zijn leerlingen: "Jezus van Nazareth".

Zie Hem lopen, over het strand aan het meer van Tiberias. Of 'gewoon' op het water van datzelfde meer..
Zie Hem zitten, op een heuvel, samen met Zijn volgelingen en vrienden die zich om Hem heen vergaderen. Hij legt ze de Torah en Profeten uit. Hij vertelt over Gods Liefde en hòe te leven, doormiddel van gelijkenissen die iedereen begrijpen kan. Nooit eerder hebben ze iemand horen spreken als deze Mens!
Zie Hem eten, van 't gegrilde lamsvlees, verse olijven en een stuk Pesach-cake met walnoten.
Zie Hem drinken, van de beste wijn ooit. Een Pinot-Yeshua. Of is het een Merlot-Ha'Mashiach?
Zie Hem liggen, aan een tafel vol met heerlijk eten, met aan Zijn voeten een hoer..
Zie de Meester, spelend met de kinderen. Hij gooit een meisje in de lucht en vangt haar weer op. Kinderen rennen om Hem heen en rusten uit op Zijn knie. Ze willen bij Hém zijn! Zìj wel.. 

Waarom?
Dit is Jezus. Gods Zoon.


Jezus komt als de Verlosser en wandelt door Galilea, Samaria en Judea.

Hij komt als Machtige Verlosser van de onderdrukten; de zieken, kreupelen, armoedzaaiers, wezen en de eenzamen.
Hij komt om de gebrokene van hart te troosten.
Hij heeft een zwak voor de 'zwakken'.
Hij hòudt van het 'uitschot'.
Jezus loopt niet minachtend om een hoer heen, maar gaat naast haar zitten.
Deze Man oordeelt niet en benadert ieder mens met een Hart van Liefde.
Hij komt om een radicale Ommekeer te brengen in 't bestaan en de toekomst van de mensheid!
Een verstoorder van de 'vrede'..
Iemand die lièfheeft en geeft om onze pijn en ons verdriet.
De Man die over water loopt en de storm kalmeert met één wenk en die van 5 broden in een seconde 10.000 broodjes maakt. Hij doet het allemaal in de Kracht van Zijn Vader.

Zie Hem spelen met de kinderen, terwijl Hij de hoogmoedige, egoïstische, lafhartige, blinde en liefdeloze 'doctors van de Wet' totaal doet verwarren en een les leert waar ze nìets tegenin te brengen hebben..
Want deze Man, spreekt de Waarheid.

Fine art foto's: Michael Belk

Deze Man is Liefde.
En wat doe je met liefde?... Daar kan geen wet of (bijbel)kennis tegenop..

Zie Hem hangen… aan een boomstam.. een stuk hout, door Hemzelf gemaakt.. ~Kol. 1:15-20
Hij wordt bespot, gemarteld en belachelijk gemaakt.
Hij sterft aan een Kruis. Opdat de dood voor Altijd niet het einde zou betekenen voor hèn die Hem liefhebben en geloven.
Hij geeft Zijn leven. Hij geeft eeuwig Leven.

Terug naar 2012.
Deze Man, de Verheerlijkte Jezus, regeert nu in de hemel waar Hij een plaats voor ons reserveert.
Hij doet dat voor eenieder die in Hem gelooft. Voor ieder mens die Zijn ultieme offer aanneemt belooft hij een plekje in Zijn Koninkrijk.
En wat Hij belooft, dóet Hij ook. Want liegen kan Hij niet ~2 Tim. 2:13.
Jezus wil in je hart wonen en op een Dag zal Hij voor altijd bij ons wonen ~Opb. 21.

 Dìt is Jezus.

Hij is Gods eniggeboren Zoon, en Hij roept ook jou:
 Geef Mij je hart, geef Me je hand, kom achter Mij aan, volg Mij, Ik zal je helpen!

Luister, Hij fluistert nog iets in je oor:
 Je bent van Mij, je hebt een plaats in Mijn Plan. Ik hou van jou, voor Àltijd.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...