6 januari 2012

Dit is Jezus


Daar loopt Hij, samen met Zijn leerlingen: "Jezus van Nazareth".

Zie Hem lopen, over het strand aan het meer van Tiberias. Of 'gewoon' op het water van datzelfde meer..
Zie Hem zitten, op een heuvel, samen met Zijn volgelingen en vrienden die zich om Hem heen vergaderen. Hij legt ze de Torah en Profeten uit. Hij vertelt over Gods Liefde en hòe te leven, doormiddel van gelijkenissen die iedereen begrijpen kan. Nooit eerder hebben ze iemand horen spreken als deze Mens!
Zie Hem eten, van 't gegrilde lamsvlees, verse olijven en een stuk Pesach-cake met walnoten.
Zie Hem drinken, van de beste wijn ooit. Een Pinot-Yeshua. Of is het een Merlot-Ha'Mashiach?
Zie Hem liggen, aan een tafel vol met heerlijk eten, met aan Zijn voeten een hoer..
Zie de Meester, spelend met de kinderen. Hij gooit een meisje in de lucht en vangt haar weer op. Kinderen rennen om Hem heen en rusten uit op Zijn knie. Ze willen bij Hém zijn! Zìj wel.. 

Waarom?
Dit is Jezus. Gods Zoon.


Jezus komt als de Verlosser en wandelt door Galilea, Samaria en Judea.

Hij komt als Machtige Verlosser van de onderdrukten; de zieken, kreupelen, armoedzaaiers, wezen en de eenzamen.
Hij komt om de gebrokene van hart te troosten.
Hij heeft een zwak voor de 'zwakken'.
Hij hòudt van het 'uitschot'.
Jezus loopt niet minachtend om een hoer heen, maar gaat naast haar zitten.
Deze Man oordeelt niet en benadert ieder mens met een Hart van Liefde.
Hij komt om een radicale Ommekeer te brengen in 't bestaan en de toekomst van de mensheid!
Een verstoorder van de 'vrede'..
Iemand die lièfheeft en geeft om onze pijn en ons verdriet.
De Man die over water loopt en de storm kalmeert met één wenk en die van 5 broden in een seconde 10.000 broodjes maakt. Hij doet het allemaal in de Kracht van Zijn Vader.

Zie Hem spelen met de kinderen, terwijl Hij de hoogmoedige, egoïstische, lafhartige, blinde en liefdeloze 'doctors van de Wet' totaal doet verwarren en een les leert waar ze nìets tegenin te brengen hebben..
Want deze Man, spreekt de Waarheid.

Fine art foto's: Michael Belk

Deze Man is Liefde.
En wat doe je met liefde?... Daar kan geen wet of (bijbel)kennis tegenop..

Zie Hem hangen… aan een boomstam.. een stuk hout, door Hemzelf gemaakt.. ~Kol. 1:15-20
Hij wordt bespot, gemarteld en belachelijk gemaakt.
Hij sterft aan een Kruis. Opdat de dood voor Altijd niet het einde zou betekenen voor hèn die Hem liefhebben en geloven.
Hij geeft Zijn leven. Hij geeft eeuwig Leven.

Terug naar 2012.
Deze Man, de Verheerlijkte Jezus, regeert nu in de hemel waar Hij een plaats voor ons reserveert.
Hij doet dat voor eenieder die in Hem gelooft. Voor ieder mens die Zijn ultieme offer aanneemt belooft hij een plekje in Zijn Koninkrijk.
En wat Hij belooft, dóet Hij ook. Want liegen kan Hij niet ~2 Tim. 2:13.
Jezus wil in je hart wonen en op een Dag zal Hij voor altijd bij ons wonen ~Opb. 21.

 Dìt is Jezus.

Hij is Gods eniggeboren Zoon, en Hij roept ook jou:
 Geef Mij je hart, geef Me je hand, kom achter Mij aan, volg Mij, Ik zal je helpen!

Luister, Hij fluistert nog iets in je oor:
 Je bent van Mij, je hebt een plaats in Mijn Plan. Ik hou van jou, voor Àltijd.5 opmerkingen:

 1. Mooi portret van Jezus Han, zo mens en toch zo God.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Op dit moment spreekt het: de Man oordeelt niet, me erg aan. Heb nogal lelijke mail ontvangen omdat ik in twijfel durf te trekken of Goddelijke genezing wel altijd komt. Een kerngezond christen mailde mij dat ik het allemaal fout begrijp en later in de hemel heel wat aan God heb uit te leggen omdat ik meen dat mensen die ziek zijn, ook kinderen Gods zijn. Ga er maar aanstaan. En daarom voor mij het: deze Man oordeelt niet, als meest in het oog springende. Vraag: hoe komt het dat christenen zo dol zijn op wonderen en zo moeizaam uit de voeten kunnen met het niet oordelen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Probeer dergelijke boze opmerkingen LOS te laten, Peter. En voor deze persoon te bidden als dat lukt. Dit komt mij niet onbekend voor. Het is trouwens niet zo dat jij Goddelijke genezing in twijfel trekt, tenminste niet op je Blog, maar zo komt het bij deze mensen over hè. Logisch, gezien hun Godsbeeld… Hoe dat komt? Omdat sommigen christenen net mensen zijn..: Ze willen het zo spectaculair mogelijk allemaal. Denk aan de mega churches in Amerika met alle nodige ‘succes’verhalen.. Het gaat altijd om resultaat en succes (zelfs Geestelijk succes...). Maar hiermee maak je God niet Groot, maar klein.. voor zover dat mogelijk is.. Anders gezegd: Het offer van Christus wordt verloochent, immers bij een leven als volgeling van Jezus, “hoort ook een gezond lichaam en een leven van voorspoed”, beweren zij. Het is de grootste leugen binnen Christenland. Overigens krijgt hierdoor Jezus’ uitspraak: “Ik ben niet gekomen voor de gezonde mens maar voor de zieken” een hèèl andere lading ;-) Wanneer je Jezus gaat volgen reken dan maar eerder op tegenslag, dan op voorspoed... Toen Jezus’ discipelen het Werk van Jezus overnamen, na Zijn hemelvaart, werd hun leventje er bepaald niet één van voorspoed. Toen ze hun bootje verlieten om Jezus te volgen kregen ze er toch ook geen 100 boten voor terug? Uiteindelijk moesten bijna alle discipelen hun geloof bekopen met de marteldood nadat hun leven niet bepaald makkelijk was geweest. Maar zij zijn wel met grote eer ontvangen in de hemel!.. Bij GOD is niets ONmogelijk en zeker, GOD geneest! Maar meestal niet… Want Hij heeft nog iets veel Groters klaarliggen voor hen die Hem trouw blijven. In gezondheid én ziekte.. in voorspoed én tegenspoed.. De Vader zoekt Ware aanbidders (Joh. 4:23,24) en dat heeft nìets met onze situatie te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Marja: Mooi hè: GOD werd mèns, en Hij is ons overal in voorgegaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De spijker op de kop. God kan alles, het is enkel niet zo, dat we Hem in een vakje kunnen stoppen omdat wij een paar bijbelteksten over wensen te belichten. God kan genezen en in die 25 jaar dat ik christen mag zijn, heb ik het (als deze vrouw de waarheid sprak) ook één keer meegemaakt. Al die andere duizenden die ik naar voren heb zien gaan voor gebed kregen geen lichamelijke genezing maar (misschien) wel iets beters. Ze kregen deel aan het lijden en bleven staan in het geloof. Blijft jammer dat er mensen zijn die ons meteen in een hokje willen stoppen. Het hokje van de: “geloven niet in gebedsgenezing” want ik geloof in wonderen. Zie er elke dag een in de spiegel.

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...