22 februari 2012

Nieuw Amerongse Bergrede


Vandaag zat ik op een boomstronk, bovenop de Amerongse Berg. Met bijna 70 m. de hoogste 'berg' van de provincie Utrecht. Er stond een kóude wind, daar boven op die berg.
Nederzittende kwamen enkele overdenkingen in mij opborrelen..:


" Gelukkig hen, die geen goedkeuring nodig hebben. Zij kunnen zijn wie ze in Mìj zijn.

Gelukkig zijn zij, die aan weinig voldoende hebben, want zij zijn tevreden.

Gelukkig zijn zij, die hun onechte ik vaarwel hebben gezegd, want zij zijn Vrij.

Gelukkig hen, die depressief durven zijn. Ze zullen vertroost worden in Abba's armen.

Gelukkig hen die hun egoïstische ambities afleggen. Zij zullen dicht bij Gods Vaderhart leven.

Welzalig de man die al zijn verdriet en pijn-lijden aan Abba kan geven, want hij wordt geëerd.

Gelukkig zijn zij en degenen om hen heen, die afgerekend hebben met hun farizese geest:
Zij zijn bevrijdt van dode religie en de drang om anderen hun wet voor te schrijven.

Gelukkig die geven & vèrgeven, want zìj kunnen liefhebben.

Gelukkig zijn zij, die struikelend achter Mij aan slenteren,
  zij zullen wonen in Mijn Vaders Huis."

Hierbij kun je lezen: Matteüs 5:1-12, 2 Korintiërs 3:12-18, Romeinen 5:1-8, Johannes 14:1-3

12 februari 2012

Mee lijden


De helaas (veel te) jong overleden liedschrijver en zanger Rich Mullins, was één van de eerste (bekende) gospel-artiesten die ambassadeur werd voor de organisatie met de prachtige naam "Compassion". Overigens was hij zelf één van de grootste sponsors, omdat bijna alle gage van zijn albums en concerten bestemd was voor o.a. Compassion. Zelf had hij een modaal inkomen en geen eigen huis.. net als Jezus..
Na zijn overlijden, door een tragisch auto-ongeval in 1997, werd hij opgevolgd door oa Michael W. Smith en Amy Grant.

Rich Mullins (zie foto hiernaast) was niet alleen een groot ambassadeur van Jezus, maar werd tevens een ambassadeur voor vele gospelartiesten die zich naar zijn voorbeeld hebben verbonden met het werk van Compassion.

De laatste weken kwam het ene kind na het andere voorbij.. Ik heb het over de kindjes op de advertenties van Compassion International. Op mijn Fotolog staan de jongetjes, op dit Blog de meisjes:
Alain uit Burkina Faso, Emily uit Honduras, Benard uit Uganda, Abril uit Mexico, David uit Peru, Fred uit Tanzania, Fadette uit Burkina Faso, Doreen uit Uganda etc. Op dit moment van schrijven is Doreen nèt van deze pagina verdwenen. Gelukkig voor haar en haar ouders, àls ze die heeft.. Caroline uit Kenia is nu aan de beurt en zo gaat het maar door. De koppies die inmiddels zijn verdwenen hebben allemaal een sponsor gevonden. Maar de gezichtjes van vele anderen kinderen die wachten op een sponsor, blijven maar verschijnen.. Ontelbare kinderen die wachten, op onze 3 tientjes per maand..
(Update: inmiddels is de bewuste banner-actie gestopt).

Compassion.
Passion betekent: Lijden.
Com betekent: met of met anderen of delen.
Compassion betekent dus meelijden. Of het lijden delen, dat is nog mooier.
Compassion is een terechte naam voor een organisatie als deze.
Want Compassion heeft een Passie voor Jezus en daarom passie voor deze kinderen!"Compassion asks us to go where it hurts, to enter into the places of pain, to share in brokenness, fear, confusion, and anguish. Compassion challenges us to cry out with those in misery, to mourn with those who are lonely, to weep with those in tears. Compassion requires us to be weak with the weak, vulnerable with the vulnerable, and powerless with the powerless" -Henri NouwenAls ons grootste vorbeeld ooit, had Jezus een voorliefde voor de armen, de onderdrukten, voor de kanslozen. De 'hopeloze' gevallen van deze wereld. En toch, de grootste zonnestralen van hoop schijnen juist door de levens van dèze mensen heen!
Wanneer wij als het Lichaam van Christus ons identificeren met de armen en de hulp-behoevende gaan dienen, zullen we niet alleen Jezus op die plaatsen brengen maar ook Jezus in hen ontmoeten!
Zoals Dietrich Bonhoeffer zei: "Ik heb de Christus in jou nodig en jij de Christus in mij".

Het is echt waar: De Liefde van God wordt het meest zichtbaar in de levens van hen die in armoede leven. Wanneer wij meer hart krijgen voor de mensen die in 'duisternis', die in de afgronden van de wereld vertoeven, zullen we ook gaan zien dat juist dáár Gods licht schijnt!! Anders dan bij ons..
Er is een speciale zegen weggelegd voor en ìn eenieder die lijdt.. Dit is een zegen oneindig groter dan de zegen van onze Westerse voorspoed.. Want dat is vaak maar goedkope luxe...


Het is het Lichaam van Christus, de Kerk, die voor de armen mag en mòet zorgen. Niet de overheden.. Zij geven geld.
Maar De Kerk is de organisatie die voor de armen zòrgt. Dàt is de Kerk die Jezus in de wereld heeft geplant.
Gelukkig zijn de armen van geest en gelukkig hen die treuren want zij zullen vertroost worden, zìj zullen het Koninkrijk van de hemel zien.
Dit is de Wet van Gods Koninkrijk.

 "Blessed are the poor.."


  Bé God's!

Ps:
Sponsor vandaag nog via Compassion een kindje, een moeder met baby of een student. Zegen iemand in een ontwikkelingsland en je zult je gezegend voelen. Misschien wel meer dan ooit..
WorldVision is overigens ook een gave organisatie.

2 februari 2012

Plannen en Stappen


Stappenplannen .. Daar zijn er heel wat van.
Voor totaal uiteenlopende doeleinden. Zowel emotioneel als lichamelijk. In het bedrijfsleven, de psychiatrie, of in de sportwereld, bijna overal wordt met 'stappen' gewerkt.
Binnen de christelijke wereld, met name de pinkstergemeenten, hoor je sinds een aantal jaar de kreet ook steeds vaker: "stappen". En bijna altijd gelinkt aan wat men noemt: "bevrijding en genezing" of "bevrijdingspastoraat".

In 7 stappen naar Vrijheid, In 4 stappen naar een sterkere identiteitIn 12 stappen op weg naar een nieuw leven of Stappenplan voor een gezonde levensstijl.
Verzin ze niet zelf, het zijn de titels van bestaande boeken. Bestsellers vaak..
Toch kost echte verandering slechts 1 Stap...

Voor Vrijheid en Genezing is maar 1 ding vereist: Jezus volgen.

Als je achter Jezus loopt, wandel je in je bestemming. Je ware identiteit is gelegen in het feit dat je van Hém bent. Je bent Gods kind. Hij houdt van je. Meer dan wie ook.

Zelf ben ik chronisch ziek. En weet je wat je te horen krijgt van zeg maar de ietwat overenthousiaste pinksterbroeder?
Dit: "Ben je wel helemaal vrijgezet om genezing te ontvangen!?!".
Het is mij echt meer dan eens gevraagd. Bizar...
Ik begrijp deze gedachtegang van christenen echt tó-táál niet.
Ervaar het slechts als blasfemie....

Wanneer je je leven aan Jezus hebt (over)gegeven, bèn je Vrij. Ziek of gezond. Rijk of arm. Dat is tenminste mijn ervaring, prijs de Heer. En gebonden aan een zondige natuur blijft de mens tot zijn dood. Maak je daar dus geen zorgen over, God weet dat als geen ander.
Vandaar Zijn Plan...

De hemel begint pas ná dit leven.
Daarom zal je je leven moeten loslaten om de hemel binnen te kunnen gaan.. Je zult je eigen kruis op je moeten nemen, om achter Jezus aan te gaan. Daar is moed voor nodig, zeker. Jezus volgen gaat gepaard met strijd, het is vallen en opstaan en weer vallen. Toch is het geen moeten maar het gááfste mogen. Een grotere vreugde en troost bestaat niet. Want Hij tilt je àltijd weer op. Je staat beschreven in het boek met de naam: "Gods Plan".

"We can make our plans, but the LORD determines our steps" Spreuken 16:9


Vertrouw dus op Jezus en zet die eerste Stap. Al zijn de volgende stappen strompelend en struikelend, dat maakt niets uit. God is de meest geduldige Gids..
De plannen van de wereld zijn naast je verantwoordelijkheid nemen, vooràl gericht op resultaat en succes, op carrière en ambities, op je status en aanzien.. (Een tamelijk leeg leven dus, maar veel mensen moeten eerst 70 worden om dat eìndelijk in te zien..)
Het Plan van God vertelt ons gelukkig het tegenovergestelde.God wil dat je van Hém bent. De rest is bijzaak..

Voor Vrijheid is maar één Stap nodig. De eerste achter Jezus aan.
Geloven = vertrouwen & gehoorzamen. Dwars door alles heen.
"Succes en resultaat", die behaal je maar op je zaak.. In de Geestelijke wereld bestaan geen resultaten. Alleen vernieuwde harten.

 Prijs God voor Zìjn stappen Plan!Hierbij kun je lezen: Spreuken 16:8,9,19 en Jesaja 55:6-9 en Jakobus 4:10-17

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...