24 maart 2012

Laatste avondmaal ~ Lijdenstijd [2]


In de straatjes van Jeruzalem is het druk. Het is één dag voor het Pesachfeest en de mensen treffen massaal de laatste voorbereidingen.
Tijdens het Pesachfeest herdenken de Joden (toen en nu) de verlossing uit de slavernij door de Egyptenaren. Vóór de uittocht uit Egypte kreeg het volk de opdracht van God een zogenaamd Pesachlam te slachten. Het bloed hiervan moest aan de bovenste deurdorpel gesmeerd worden om te voorkomen dat de eerstgeborene zou sterven. Tijdens de 10e en laatste plaag doodde God alle eerstgeborenen; mens én dier, Egyptenaren én Israëlieten.. Hierna werd het volk van Israël, Gods "eerstgeborene" Exodus 4:21-23.

U bent immers als ongedesemd brood omdat ons Pesachlam, Christus, is geslacht..

Jezus is op die drukke dag in Jeruzalem voor de laatste keer samen met zijn discipelen. Ze nuttigen samen het avondeten in een bovenzaal. Het laatste gezamenlijke avondmaal vóór Jezus zal worden gekruisigd.


Tijdens de maaltijd legt Jezus zijn bovenkleed af, doet water in een waskom en begint de voeten van alle discipelen te wassen. Daarna zegt Hij op bedroefde toon dat één van hen Hem zal verraden. Nadat Hij een stuk in saus gedoopt brood aan Judas Iskariot geeft, voer de satan in hem.. Jezus zegt Judas dat hij met haast moet gaan doen wat hij reeds van plan is. Jezus' volgelingen begrijpen het niet. Nòg niet.


Inmiddels is het nacht.
Jezus en Zijn volgelingen verlaten de bovenzaal om een avondwandelingetje te maken naar de tuin van Gethsemane.
 Het uur van Zijn gevangenneming is aangebroken..


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...