29 april 2012

Jongetje


Dromerig kijk ik vanaf de bedrand naar buiten.
Ik zie een klein fietsje staan. Een héél klein fietsje..
Mijn gedachten flitsen opeens naar 30 jaar eerder. Maar ik blijf geconcentreerd kijken naar het heden. Naar dat eenzame fietsje daar op het wandelpad.
Slechts luttele seconden later, zie ik een jochie lopen. Blond haar. Van plan om op zijn fietsje te stappen.
Plotseling ziet hij een vogeltje fladderen, en nog één. Het fietsje blijft nog even staan.
Hij kijkt aandachtig naar de vogels die een voorjaarsdans maken om zìjn fiets.
De vogeltjes zien het jochie niet. Alleen elkaar nog.
Het jongetje ziet niets meer, alleen nog de dansende vogeltjes .. overrompeld door het lente-liefdesspel van deze twee koolmezen.
Het is vast de eerste keer dat hij dit ziet.

Mijn staren veranderd langzaam in heimwee. Ik denk aan een ander jongetje.
Ook blond. Hoogblond.
Niet klein meer, maar waarschijnlijk nóg groter. Nooit echt klein geweest eigenlijk. 


En ik herinner me hoe hij met eenzelfde gefascineerde blik kon kijken naar een pissebed of torretje. Naar vlinders en vissen. Sprinkhanen en krekels. Naar eigenlijk alles wat beweegt en kronkelt. Naar alles wat pootjes heeft, vleugeltjes of vinnen.

Úren zat hij in de tuin. Of tegen een steil stukje Alpenweide.
Te staren naar een dikke oorworm of grote sprinkhaan die hij zelf gevangen had.
Of zich te concentreren op een nieuwe vangst voor in zijn insectendoosje.


Ondertussen.. staar ik nog steeds door het raam.
De toekomst inkijken kan niemand, maar door dit venster zie ik zowel heden als verleden ...
In één frame gevangen.

't Leuke ventje stapt eindelijk op zijn fietsje.
Het andere jongetje.. ik mìs 'em! Want dat jongetje,

  hij is mijn grote held ...

22 april 2012

Mijn liefde in de morgen

    Lieve Jezus,
Ik verlang naar de zomerzon. Naar warmte; letterlijk en geestelijk. Om mijn pijn te verlichten. Soms lijkt het alsof de aardse reis enkel bergopwaarts gaat. Heer, U bent mijn staf. De staf waar ik na iedere stap op rusten kan, op kan steunen om mij weer verder naar boven te duwen. Want de paadjes zijn wel erg vaak steil.. Uw staf zal niet breken, hoezeer mijn lichaam ook kreunt en kraakt.. U laat mij niet los. Als ik te zwak ben om de stok vast te houden, wilt U mijn hand dan vasthouden? 
Hòld me Jesus ..

Laat mij in de morgen Uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen
~Psalm 143:8 Geliefde,
wanneer de paden haast onbegaanbaar zijn, ben Ik bij je. Wees niet bang, Ik omgeef je van voren en van achter, Ik ben om je heen. Je bent ingepakt in Mijn Liefde!
Hoeveel bergen heb je in het verleden beklommen?! Hoeveel paden al bewandeld?
Je maakt Mij soms verdrietig als Ik zie hoe je opziet tegen de bergen in dit leven, terwijl je op de steile paadjes Mìj voorop moet laten gaan.. Want je hebt gelijk, Ik laat je nooit los!
Onderweg zullen Mijn stok en staf jou vertroosten (Ps. 23:4).
Hoe mistig en onrustig jouw gedachten soms kunnen zijn, Ìk ken je hart!
Rust uit in mijn stille Aanwezigheid. Ik wil je zegenen met Mijn Vrede.
Ik zal je pijn omkeren in vreugde. Ik zal je grote en prachtige dingen laten zien.
Ik heb je lief met de Liefde waarmee Ik mijn Vader liefheb ..
Ik zal je sterken, je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand (Jes. 41:10).
Ik wek je met Mijn Liefde in de morgen.Hierbij kun je lezen: Johannes 14:16-20 en Psalm 139:5-10 en Genesis 28:15

21 april 2012

Onze Vriendschap

    Lieve Jezus,
Alwéér een lentemorgen waarin het regenwater regeert.
Op een druilerige morgen als deze voel ik mij bijna net zo grijs als de lucht.. De berken en treurwilgen zorgen voor frisse groene kleuren. Het grijs en lichtgroen is een schril contrast. Het doet me denken aan mijn soms stuiterende gemoedstoestand.. Nu ik dit schrijf geeft de zon een waterig knipoogje.
Heer, help mij de dingen te accepteren die ik zelf niet veranderen kan.
Het geeft mij steeds meer rust en vreugde dat ik 100% afhankelijk ben van U.
Ik wil in Uw aanwezigheid zijn, Uw Liefde voelen. Als de warmte van de zon! Geef mij aUb de moed om een straaltje Licht in deze wereld te zijn.
Mijn hoop is op U.Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn..
~Romeinen 15:13
  Geliefde,
je zult nooit rust vinden door de stormen van je leven te willen ontwijken, want geloof Mij, dat lukt je nooit.
Ik zie hoe je soms opkijkt naar de donkere wolken van dit leven, terwijl Ik als Enige weet wanneer het zal regenen of wanneer de zon schijnen zal..
Verspil je tijd dus niet door je zorgen te maken, maar besteed het aan Onze Vriendschap! Samen zal het altijd een gezegende tijd zijn.
Stop je zorgen niet in de wasmand.. maar kom ermee bij Mij! Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, iedere dag heeft genoeg aan zichzelf (Matteüs 6:27,43).
Het is goed voor jou om dicht bij Mij te zijn, àlle dagen van je leven.
Licht en warmte zal Ik je geven. Warmer dan elk zonlicht op aarde.
Nu kijk je nog door de badkamerspiegel, maar op een Dag zul je Mij zien; van aangezicht tot Aangezicht.. Ik neem je bij de hand, op weg naar je Eindbestemming.
En wanneer de tijd daar is, leidt Ik je binnen,
in Mìjn Glorie! 

12 april 2012

Je bent van Mij

   Lieve Jezus, 
Ik verlang ernaar U te vertrouwen met heel mijn hart. Maar juist hierin faal ik de laatste tijd hopeloos. De tijd dat ik tegenspoed eerder als een zegen dan een vloek ervoer ligt inmiddels achter mij. Zelfs de absolute zekerheid van de eeuwige vreugde in Uw aanwezigheid maakt de pijn niet altijd minder. Eigenlijk nooit.. Maar wel anders. Want dat vooruitzicht geeft hoop, Heer. Maar zelfs die hoop kan ik niet elke dag grijpen. Hoe kan dat toch?

Hoe dan ook, hoe ouder ik word hoe meer ik ga beseffen dat ik U heel hard nodig heb.
Ik voel me hoe dan ook gezegend met een Vriend als U ..
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
~Filippenzen 4:4


 Geliefde,
elke dag, ja ieder uur van jouw bestaan, is Mijn gift.
In donkere dagen zal ik je met Mijn licht warmte geven. Ik wil je omarmen, je vertrouwen geven.
Verdrink niet in je zwak-zijn want dat hoeft echt niet. Maar je mag het gerust zijn hoor. Wanneer je in alles vertrouwt op Mij, dàn ben je sterk. Juìst in je pijn..
In Mijn aanwezigheid zul je vrede ervaren. Mijn Vader en Ik kunnen niet liegen, echt, onze beloften zijn betrouwbaar.

Verschuil je in Mijn boezem. Verberg je in het hart van Mijn Vader.
Wees moedig; in deze wereld zul je het nooit makkelijk krijgen, maar houdt goede moed:
Ik heb de duisternis overwonnen!
Trouwens, Ik ben ook blij met jou als volgeling en vriend. Je bent van Mij.


      ~ 

9 april 2012

Hij Leeft!

Hij leeft !

"Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij,
want Ik leef en gij zùlt leven" -Jezus

God is Goed.
Al begrijpen wij vaak niets van Hem..
Het leven kan soms zo verwarrend zijn. Het vergt moed om je Maker te blijven vertrouwen. 
Maar God is àltijd groter.
Groter dan onze gedachten. Groter dan onze wil en groter dan onze liefde.
Hem gehoorzamen door Jezus te volgen, is verreweg het beste!
God houdt van je, met een oneindige Liefde.
Soms voelt het niet zo, maar de Vader laat ons niet vallen.
God is de beste Reisleider.
Hij verlaat je nooit, Hij tilt je op en blijft bij je, tot aan het einde van deze aardse reis...
Want God is een Góede Vader.

 Het leven is goed, want God is Goed.


      ~

8 april 2012

Ik geloof ~ Pasen 2012


"Hij is hier niet hier."

Jezus leeft !!

Hij is opgestaan uit de kruisdood.
Ik kan het bijna niet geloven. Maar toch geloof ik het.
Ja, ik geloof.
En ik geloof, dat wat ik geloof mij maakt tot wie ik ben ..
Ik geloof in God de Vader en in Zijn Zoon Jezus, de Gezalfde. Ik geloof in Zijn lijden, dood en opstanding, in de vergeving van zonden, in de gemeenschap van Zijn Lichaam en ik verlang naar en geloof in een ééuwig leven!
Ik heb deze belijdenis niet gemaakt. Nee, het Maakt mij.. (Chesterton)


De opstanding van Jezus ging gepaard met een aardbeving. Evenals bij Zijn sterven ongeveer 40 uur eerder. Maria van Magdala en de andere Maria zijn erbij. Een engel nam de steen die voor de grafopening gerold was, weg.
De vrouwen waren doodsbang maar de engel zei:
"Wees niet bang, want ik weet, dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft."

Jezus is de opstanding en het leven. Eéuwig leven.

Toen Jezus' neef, Johannes de Doper, Hem voor de eerste keer zag, zei hij: 
"Zie, daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt"
~Johannes 1:29.

Wie in de Zoon van God gelooft is dood voor de zonden. Want je zult vergeven worden door het bloed van Jezus, die zich liet 'slachten' als een lam.. ~Jesaja 53:7
Het Lam van God stierf ook voor jòu.

Deze Verheerlijkte Jezus regeert nu in de hemel. Hij leeft!
 Én, Hij komt terug ....


7 april 2012

Het is stil . . ~ Lijdenstijd [10]


Jozef van Arimatea is een man met aanzien. Hij is een volgeling van Jezus, maar wel in het geheim omdat hij bang is ook opgepakt te worden. Hij vraagt aan Pilatus het lichaam van Jezus. Samen met Nicodemus balsemt hij Jezus' lichaam en lijkwade en legt Hen in de graftombe die hij kortgeleden heeft aangekocht. Deze twee vooraanstaande Farizeeën behandelen het lichaam van Jezus met de grootst mogelijke eerbied. Ze weten in hun hart dat deze Jezus de Messias is.
De steen is voor de opening van het graf gerold. Uit angst voor roof. Maar meer nog voor een bovennatuurlijke opstanding wordt de steen verzegeld en regelt het laffe Sanhedrin een wacht bij het graf..
Inmiddels is het Shabbat. Het Pesachfeest is begonnen.
Er heerst een vreemde sfeer in Jeruzalem..
Jezus' lichaam ligt in een graftombe.
 Het is stil ....

   .. maar schijn bedriegt.

  Oké, moeilijk te begrijpen,

Maar, het is slechts Zijn lichaam die in de uitgehouwen grafrots ligt. De Christus laat Zich zien in het dodenrijk. (Niet in hel!)
Hij zal de volgende dag opstaan uit zijn aardse dood.
Door dit wonder zal Jezus afrekenen met de macht van de dood die in handen van satan is/was.
Op deze stille Sabbat onttroont Hij voorgoed de doodsengel.


Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis 1 Petrus 3:19.

Jezus moest (deze dood) sterven om te kunnen afdalen naar 'de gevangenis'.
Door dit Goddelijke Plan kan en zal Hij leven geven aan eenieder die in Zijn offer gelooft..

Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk Openbaring 1:18.

God werd Mens. Jezus was mens. Maar met een onsterfelijk lichaam ..
Wie in Gods Zoon gelooft zal de dood niet zien Johannes 11:25.

.. Daarom heeft Hij hun bestaan willen delen om door Zijn dood hem die de dood onder zijn macht heeft, de duivel, uit te schakelen Hebreeën 2:14 (GN).

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Opstandingsleven. Hij is de Sleutel tot het eeuwige leven.

 "Want wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven" Johannes 3:16,35,36

    De dood is voor àltijd overwonnen ...
Aanbevolen om hierbij te lezen: Psalm 16:7-11 en Psalm 49:8-21

6 april 2012

Mijn God, Mijn God ~ Lijdenstijd [9]


Eloï, Eloï ..
Jezus hangt inmiddels een paar uur aan het kruis.
Zijn moeder Maria, Johannes, de moeder van Johannes, Maria van Magdala en enkele andere vrouwen staan nog steeds bij Hem. Johannes viel de afgelopen nacht in slaap ondanks dat de Heer hem vroeg te waken. Deze Johannes zag de doodsstrijd van Jezus in Gethsemane niet. Hij zag niet het bloed door het zweet van de Meester stromen.
Maar nu staat hij bij Hem, nu waakt hij wèl bij Jezus.

Voorbijgangers roepen naar de Koning der Joden. "Als u de Zoon van God bent, redt Uzelf dan!". De soldaten en inwoners van Jeruzalem, ze spotten met Hem.
Een crimineel naast Jezus roept: "Jij bent toch de Messias?! Bewijs het en redt Jezelf en ons!"
Jezus kijkt Zijn moeder aan en fluistert met een hese stem: "Moeder, zie uw zoon, zoon zie uw moeder". Johannes zal vanaf dat moment Jezus' moeder in huis nemen.


Plotseling wordt het donker, midden op de dag..
Het blijft ongeveer 3 uur lang duister in het hele land. Geen enkel zonlicht. Nooit eerder voelde Jezus zich zó alleen. Hij voelt zich zelfs door Zijn Abba Vader verlaten..
"Eloï, Eloï, lama Sabachthani?". "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?".
De woorden van Psalm 22:2 klinken luid vanaf de Schedelplaats, uit de mond van de Redder..

Zijn lijden zit er bijna op. Hij weet dat zijn Taak erop zit.
Jezus kreunt "Ik heb dorst". De Verlosser drinkt nog één keer van de zure wijn.

 Dan fluistert Hij: Het is volbracht.

Jezus buigt Zijn hoofd en geeft de geest over aan Zijn Vader.
Het voorhangsel in de tempel scheurt op dat moment in tweeën!
Inderdaad, deze man was niet alleen rechtvaardig maar werkelijk een Zoon van God, zegt de centurion.
Volgens de schrijver van de Hebreeënbrief staat het voorhangsel synoniem voor Jezus, dè Hogepriester. Jezus is Hogepriester en niet een tijdelijke maar de eeuwige Hogepriester:

"Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God."  Heb. 10:19-21

Eén van de soldaten spietst een speer in Zijn zij. Bloed met water stroomt uit Zijn lichaam. De omstanders die tot het einde gebleven zijn, zijn getuigen van wat de profeet Zacharia profeteerde: "Zij zullen Hem aanschouwen die zij doorstoken hebben".
Een aardbeving doet Jeruzalem schudden. Zelfs graven gaan open!  Na Jezus' opstanding lopen overleden gelovigen levend door de straten van Jeruzalem.. Anderen herkennen hen.
Mensen kijken naar boven, naar de wolken, en fluisteren angstig en verwonderd:
Jahweh יהוה.

"Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen." 1 Petrus 3:18a

Jezus Christus heeft de Beker leeggedronken.

  Om ons bij de Vader te kunnen brengen5 april 2012

Hout & Spijkers ~ Lijdenstijd [8]


Bang voor de keizer en voor zijn eigen hachje laat Pilatus Jezus naar de Romeinse wet kruisigen. Jezus wordt dus gemarteld en gedood door middel van een brute kruisiging.

.. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden .. Handelingen 2:22-24.

.. alles is door Hem en voor Hem geschapen .. Kolossenzen 1:13-20.

Jezus liet de boom groeien om het kruis van te maken waar Hijzelf aan vastgenageld zou worden..
IJzererts plaatste Hij in de aarde om spijkers van te laten maken, bestemd om zijn eigen handen te doorboren..
De struik waar Zijn doornenkroon van gevlochten werd, liet Hij zelf groeien en bloeien..
God Zelf gaf Pilatus de autoriteit om Jezus over te leveren aan de Joden. Jezus antwoordde Pilatus: "U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was".

Jezus laat het gebeuren.
Hij drinkt de Beker helemaal leeg.

 Jezus kon het eigenlijk niet ― maar Hij dééd het.
 
  Voor jou en mij.4 april 2012

Ik was het ~ Lijdenstijd [7]


Stond ik ook niet bij dat middelste kruis?
Was ìk niet degene die de soldaat de spijkers aanreikte?
Kruisigde ìk stilletjes Jezus van Nazareth??

Ja, ik stond daar ook, stiekem tussen de menigte.
Plotseling hoorde ik een stemmetje.
Het was alsof ik mijzelf hoorde, of toch niet?

Ik keek om mij heen.
Daar stonden snikkende mensen.
Vrouwen die om Hem huilden.

Gods Zoon ging vrijwillig naar het kruis, zo leek het. 
Maar ìk, ik hield Hem niet tegen..
Wéér hoorde ik tussen al het lawaai, diezelfde stem.

Iemand dreef de spot bij het gekreun van de Man aan het kruis.
Niet veel later hoorde ik alleen mijn eigen stem nog.
Plòtseling .. was ik de enige nog bij dat kruis.

Ìk was het! ik was het .. die de Lijdende bespotte ..
Ja, ik was het,
die Zijn bloed vergoot ...
Afgeleid van een gedicht van Horatius Bonar (1808-1889)


3 april 2012

De Kruisweg ~ Lijdenstijd [6]


Romeinse soldaten trekken de koningsmantel van Jezus' lichaam.
Door vastklevend bloed worden de geselwonden nòg verder opengetrokken.
Ze doen Hem Zijn eigen kleren weer aan.
Twee soldaten leggen hardhandig een dwarsbalk op Zijn schouders.
Ze spotten met de Maker van het universum.

Soms is het bijna stil.
Dan weer een luidruchtig joelen en jennen.
Sommige huilen.
Mannen verkrampen van verdriet.
Ze wenden hun hoofd af.
Vrouwen jammeren.
Ze slaan de handen voor hun gezicht.

Jezus strompelt verder.
Doornen prikken in Zijn hoofd.
De weg van het paleis van Pilatus naar Golgotha is een kleine kilometer.
Heel ver is het niet.
Maar de Meester begint steeds meer te wankelen.
Het is een Lijdensweg.

               
Op bevel van enkele soldaten neemt ene Simon van Cyrene het dwarshout van Jezus over.
Vrouwen slaan zich in Joodse traditie op hun borst en blijven weeklagen om Hem.
Een menigte van mensen volgt de lijdende Christus.

Plotseling keert Jezus zich tot enkele vrouwen:
"Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: 'Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.' Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: 'Val op ons neer!' en tegen de heuvels: 'Bedek ons!' Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?"

Midden in Zijn eigen lijden, profeteert Jezus dat Zijn volk een groot lijden te wachten staat ..

De weg loopt nog een klein stukje omhoog.
Jezus' moeder heeft de hele weg meegelopen, dicht bij Hem.
Sommige discipelen zijn ook getuige.

Golgotha, de "Schedelplaats" nèt buiten Jeruzalem.
Een Romein biedt Jezus wijn met een pijnstillend middel aan.
Jezus proeft eraan, Zijn keel is droog, Hij heeft dorst.
Maar de Meester weigert er verder van te drinken.
Jezus laat zich niet verdoven.
Gods Zoon wil Zijn lijden volkomen dragen.
Deze gifbeker smaakt bitterder dan bitter.
 De executie van de Verlosser is begonnen...
  
    Om ook jou te Verlossen ..
1 april 2012

Jezus bij Pilatus ~ Lijdenstijd [5]In de vroege ochtend wordt Jezus bij Pontius Pilatus gebracht.

Pilatus is Romeins gouverneur over Judea en in dienst van keizer Tiberius.
Hij vertoeft tijdens het Pesachfeest in de paleiselijke ambtswoning.
Deze Pilatus loopt naar buiten en bonkt tegen een muur van morrende Joden op..
"Wat heeft deze man gedaan?", vraagt Pilatus.


"Als hij niets had gedaan, hadden we Hem niet bij u gebracht!", roepen de Farizeeën met een sneer.
Pilatus neemt de Heer mee naar binnen voor een onderOnsje.
"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld", fluistert Jezus tegen Pilatus.
"Dus U bent een Koning?", vraagt Pilatus.
Jezus antwoordt: "U zegt dat Ik een koning ben".
Pilatus snapt er geen sikkepit van en heeft alleen maar medelijden met deze Stakker.
Eén ding staat nu al voor hem vast: Deze ongewone maar onschuldige Jood moet ik zo snel mogelijk vrijlaten. Maar Jezus is voor de fundamentalistische Joden een rebél, in hun ogen de grootst mogelijke vijand. Ze háten Jezus.
De Koning staat in hun midden, maar in plaats van "de Koning der Joden" laten deze Joden nog liever een bandiet vrij. Blind voor de Genade van de Messias... Pilatus weet niet wat hij hoort en wordt iedere minuut nerveuzer.

De vorige dag, toen Zijn volgelingen nog geen idee hadden wat er de komende 24 uur zou gaan gebeuren, profeteerde de Meester het volgende: Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten.
Pilatus, de stadhouder, denkt de joelende Joden tevreden te kunnen stellen bij het zien van een gegeselde Jezus..
Maar de menigte begint elkaar na te schreeuwen: "Kruisig Hem! kruisig Hem!".


.. nu heeft hij door Christus’ sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor Hem zult staan. Kol. 1:15-22

Ondertussen bemoeit ook zijn vrouw zich met de zaak. Zij heeft van Jezus gedroomd, maar het is een nare droom, zegt ze vaag. Ook al geen fijne aanmoediging voor de stadhouder..
Pilatus wordt nu ècht bang.
Nog ruim voor het middaguur stuurt hij Jezus naar Herodes. Herodes is deze dagen ook in Jeruzalem. Jezus kwam immers uit Galilea en viel dus eigenlijk onder het gezag van deze Herodes Antipas, de "viervorst" over Galilea en Perea. Hij was een zoon van Herodes de Grote, de Herodes ten tijde van Jezus' geboorte. Deze Antipas is (mede) verantwoordelijk voor de dood van Johannes de Doper én van Jezus.. Herodes ondervraagt Jezus, maar Jezus geeft geen enkel antwoord. Ook de soldaten van Herodes drijven de spot met Jezus, net zoals die van Pilatus. Ze doen de Meester een pronkgewaad aan en lachen Hem uit.

De hele club gaat terug naar het Paleis van Pilatus.
Hij zakt door de grond van ellende als hij de meute weer aan ziet komen..
"Weg met Hem!"
Jezus kijkt lijdzaam toe. Bloed druipt over zijn voorhoofd en kleeft aan zijn wangen. Hij wist als geen ander dat Hij de beker tot de laatste druppel leeg moest drinken. Tot de dood toe ...
"Kruisig Hem! kruisig Hem!!"


.. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis .. Fil. 2:5-11.

Pilatus begint zich meer en meer te irriteren aan Kajafas en de zijnen. Zijn angst neemt toe en hij willigt gefrustreerd de eis van deze Joden in. Hij voelt dat zijn oordeel een laffe daad is. Nog één keer heeft hij oogcontact met de gegeselde Jezus..
Dan buigt de Koning der Joden zijn hoofd.

 Besmeurd met bloed begint de Meester aan zijn laatste etappe naar het Kruis ...Hierbij kun je lezen: Kolossenzen 1:15-22, Filippenzen 2:5-11 en Mattheüs 27:1-26


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...