6 april 2012

Mijn God, Mijn God ~ Lijdenstijd [9]


Eloï, Eloï ..
Jezus hangt inmiddels een paar uur aan het kruis.
Zijn moeder Maria, Johannes, de moeder van Johannes, Maria van Magdala en enkele andere vrouwen staan nog steeds bij Hem. Johannes viel de afgelopen nacht in slaap ondanks dat de Heer hem vroeg te waken. Deze Johannes zag de doodsstrijd van Jezus in Gethsemane niet. Hij zag niet het bloed door het zweet van de Meester stromen.
Maar nu staat hij bij Hem, nu waakt hij wèl bij Jezus.

Voorbijgangers roepen naar de Koning der Joden. "Als u de Zoon van God bent, redt Uzelf dan!". De soldaten en inwoners van Jeruzalem, ze spotten met Hem.
Een crimineel naast Jezus roept: "Jij bent toch de Messias?! Bewijs het en redt Jezelf en ons!"
Jezus kijkt Zijn moeder aan en fluistert met een hese stem: "Moeder, zie uw zoon, zoon zie uw moeder". Johannes zal vanaf dat moment Jezus' moeder in huis nemen.


Plotseling wordt het donker, midden op de dag..
Het blijft ongeveer 3 uur lang duister in het hele land. Geen enkel zonlicht. Nooit eerder voelde Jezus zich zó alleen. Hij voelt zich zelfs door Zijn Abba Vader verlaten..
"Eloï, Eloï, lama Sabachthani?". "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?".
De woorden van Psalm 22:2 klinken luid vanaf de Schedelplaats, uit de mond van de Redder..

Zijn lijden zit er bijna op. Hij weet dat zijn Taak erop zit.
Jezus kreunt "Ik heb dorst". De Verlosser drinkt nog één keer van de zure wijn.

 Dan fluistert Hij: Het is volbracht.

Jezus buigt Zijn hoofd en geeft de geest over aan Zijn Vader.
Het voorhangsel in de tempel scheurt op dat moment in tweeën!
Inderdaad, deze man was niet alleen rechtvaardig maar werkelijk een Zoon van God, zegt de centurion.
Volgens de schrijver van de Hebreeënbrief staat het voorhangsel synoniem voor Jezus, dè Hogepriester. Jezus is Hogepriester en niet een tijdelijke maar de eeuwige Hogepriester:

"Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God."  Heb. 10:19-21

Eén van de soldaten spietst een speer in Zijn zij. Bloed met water stroomt uit Zijn lichaam. De omstanders die tot het einde gebleven zijn, zijn getuigen van wat de profeet Zacharia profeteerde: "Zij zullen Hem aanschouwen die zij doorstoken hebben".
Een aardbeving doet Jeruzalem schudden. Zelfs graven gaan open!  Na Jezus' opstanding lopen overleden gelovigen levend door de straten van Jeruzalem.. Anderen herkennen hen.
Mensen kijken naar boven, naar de wolken, en fluisteren angstig en verwonderd:
Jahweh יהוה.

"Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen." 1 Petrus 3:18a

Jezus Christus heeft de Beker leeggedronken.

  Om ons bij de Vader te kunnen brengen4 opmerkingen:

  1. Het belangrijkste moment in heel de schepping, meen ik. En straks als Israel de rustdag gaan vieren is de Heer die de rust kan geven in de dood. Niet om er te blijven want de dood kon de Heer van het leven niet vasthouden. Jezus breekt de dood van binnenuit open en de vijand beseft dan pas dat ze mee hebben gewerkt aan hun eigen ondergang. Nimmer heeft de duivel beseft dat hij door de Heer te willen doden, zichzelf gruwelijk vergiste. Hoe staat dat er ook alweer? Als de machten van deze wereld geweten hadden van dit geheimenis, dan zouden ze de Here niet naar het kruis gebracht hebben?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Tis 1 cor 2 vers 8: En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...