7 april 2012

Het is stil . . ~ Lijdenstijd [10]


Jozef van Arimatea is een man met aanzien. Hij is een volgeling van Jezus, maar wel in het geheim omdat hij bang is ook opgepakt te worden. Hij vraagt aan Pilatus het lichaam van Jezus. Samen met Nicodemus balsemt hij Jezus' lichaam en lijkwade en legt Hen in de graftombe die hij kortgeleden heeft aangekocht. Deze twee vooraanstaande Farizeeën behandelen het lichaam van Jezus met de grootst mogelijke eerbied. Ze weten in hun hart dat deze Jezus de Messias is.
De steen is voor de opening van het graf gerold. Uit angst voor roof. Maar meer nog voor een bovennatuurlijke opstanding wordt de steen verzegeld en regelt het laffe Sanhedrin een wacht bij het graf..
Inmiddels is het Shabbat. Het Pesachfeest is begonnen.
Er heerst een vreemde sfeer in Jeruzalem..
Jezus' lichaam ligt in een graftombe.
 Het is stil ....

   .. maar schijn bedriegt.

  Oké, moeilijk te begrijpen,

Maar, het is slechts Zijn lichaam die in de uitgehouwen grafrots ligt. De Christus laat Zich zien in het dodenrijk. (Niet in hel!)
Hij zal de volgende dag opstaan uit zijn aardse dood.
Door dit wonder zal Jezus afrekenen met de macht van de dood die in handen van satan is/was.
Op deze stille Sabbat onttroont Hij voorgoed de doodsengel.


Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis 1 Petrus 3:19.

Jezus moest (deze dood) sterven om te kunnen afdalen naar 'de gevangenis'.
Door dit Goddelijke Plan kan en zal Hij leven geven aan eenieder die in Zijn offer gelooft..

Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk Openbaring 1:18.

God werd Mens. Jezus was mens. Maar met een onsterfelijk lichaam ..
Wie in Gods Zoon gelooft zal de dood niet zien Johannes 11:25.

.. Daarom heeft Hij hun bestaan willen delen om door Zijn dood hem die de dood onder zijn macht heeft, de duivel, uit te schakelen Hebreeën 2:14 (GN).

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Opstandingsleven. Hij is de Sleutel tot het eeuwige leven.

 "Want wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven" Johannes 3:16,35,36

    De dood is voor àltijd overwonnen ...
Aanbevolen om hierbij te lezen: Psalm 16:7-11 en Psalm 49:8-21

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...