8 april 2012

Ik geloof ~ Pasen 2012


"Hij is hier niet hier."

Jezus leeft !!

Hij is opgestaan uit de kruisdood.
Ik kan het bijna niet geloven. Maar toch geloof ik het.
Ja, ik geloof.
En ik geloof, dat wat ik geloof mij maakt tot wie ik ben ..
Ik geloof in God de Vader en in Zijn Zoon Jezus, de Gezalfde. Ik geloof in Zijn lijden, dood en opstanding, in de vergeving van zonden, in de gemeenschap van Zijn Lichaam en ik verlang naar en geloof in een ééuwig leven!
Ik heb deze belijdenis niet gemaakt. Nee, het Maakt mij.. (Chesterton)


De opstanding van Jezus ging gepaard met een aardbeving. Evenals bij Zijn sterven ongeveer 40 uur eerder. Maria van Magdala en de andere Maria zijn erbij. Een engel nam de steen die voor de grafopening gerold was, weg.
De vrouwen waren doodsbang maar de engel zei:
"Wees niet bang, want ik weet, dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft."

Jezus is de opstanding en het leven. Eéuwig leven.

Toen Jezus' neef, Johannes de Doper, Hem voor de eerste keer zag, zei hij: 
"Zie, daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt"
~Johannes 1:29.

Wie in de Zoon van God gelooft is dood voor de zonden. Want je zult vergeven worden door het bloed van Jezus, die zich liet 'slachten' als een lam.. ~Jesaja 53:7
Het Lam van God stierf ook voor jòu.

Deze Verheerlijkte Jezus regeert nu in de hemel. Hij leeft!
 Én, Hij komt terug ....


2 opmerkingen:

  1. Het graf is leeg. Wat een bevestiging dat wij een levende Heer dienen. Waar is Hij nu? Velen zeggen bij de Vader en dat is waar. Maar ergens is Hij ook nu in Zijn lichaam op aarde en dat mogen wij met al de gelovigen in Zijn naam bij elkaar vormen... Wat een genade....

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Zo is het Peter!
    Wij zijn Zijn lichaam. God liet ons achter om het lichaam van Zijn Zoon te vormen. Een plan B had en heeft God niet. WIJ moeten het "Licht der wereld" zijn. Wàt een opdracht...

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...