1 april 2012

Jezus bij Pilatus ~ Lijdenstijd [5]In de vroege ochtend wordt Jezus bij Pontius Pilatus gebracht.

Pilatus is Romeins gouverneur over Judea en in dienst van keizer Tiberius.
Hij vertoeft tijdens het Pesachfeest in de paleiselijke ambtswoning.
Deze Pilatus loopt naar buiten en bonkt tegen een muur van morrende Joden op..
"Wat heeft deze man gedaan?", vraagt Pilatus.


"Als hij niets had gedaan, hadden we Hem niet bij u gebracht!", roepen de Farizeeën met een sneer.
Pilatus neemt de Heer mee naar binnen voor een onderOnsje.
"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld", fluistert Jezus tegen Pilatus.
"Dus U bent een Koning?", vraagt Pilatus.
Jezus antwoordt: "U zegt dat Ik een koning ben".
Pilatus snapt er geen sikkepit van en heeft alleen maar medelijden met deze Stakker.
Eén ding staat nu al voor hem vast: Deze ongewone maar onschuldige Jood moet ik zo snel mogelijk vrijlaten. Maar Jezus is voor de fundamentalistische Joden een rebél, in hun ogen de grootst mogelijke vijand. Ze háten Jezus.
De Koning staat in hun midden, maar in plaats van "de Koning der Joden" laten deze Joden nog liever een bandiet vrij. Blind voor de Genade van de Messias... Pilatus weet niet wat hij hoort en wordt iedere minuut nerveuzer.

De vorige dag, toen Zijn volgelingen nog geen idee hadden wat er de komende 24 uur zou gaan gebeuren, profeteerde de Meester het volgende: Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten.
Pilatus, de stadhouder, denkt de joelende Joden tevreden te kunnen stellen bij het zien van een gegeselde Jezus..
Maar de menigte begint elkaar na te schreeuwen: "Kruisig Hem! kruisig Hem!".


.. nu heeft hij door Christus’ sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor Hem zult staan. Kol. 1:15-22

Ondertussen bemoeit ook zijn vrouw zich met de zaak. Zij heeft van Jezus gedroomd, maar het is een nare droom, zegt ze vaag. Ook al geen fijne aanmoediging voor de stadhouder..
Pilatus wordt nu ècht bang.
Nog ruim voor het middaguur stuurt hij Jezus naar Herodes. Herodes is deze dagen ook in Jeruzalem. Jezus kwam immers uit Galilea en viel dus eigenlijk onder het gezag van deze Herodes Antipas, de "viervorst" over Galilea en Perea. Hij was een zoon van Herodes de Grote, de Herodes ten tijde van Jezus' geboorte. Deze Antipas is (mede) verantwoordelijk voor de dood van Johannes de Doper én van Jezus.. Herodes ondervraagt Jezus, maar Jezus geeft geen enkel antwoord. Ook de soldaten van Herodes drijven de spot met Jezus, net zoals die van Pilatus. Ze doen de Meester een pronkgewaad aan en lachen Hem uit.

De hele club gaat terug naar het Paleis van Pilatus.
Hij zakt door de grond van ellende als hij de meute weer aan ziet komen..
"Weg met Hem!"
Jezus kijkt lijdzaam toe. Bloed druipt over zijn voorhoofd en kleeft aan zijn wangen. Hij wist als geen ander dat Hij de beker tot de laatste druppel leeg moest drinken. Tot de dood toe ...
"Kruisig Hem! kruisig Hem!!"


.. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis .. Fil. 2:5-11.

Pilatus begint zich meer en meer te irriteren aan Kajafas en de zijnen. Zijn angst neemt toe en hij willigt gefrustreerd de eis van deze Joden in. Hij voelt dat zijn oordeel een laffe daad is. Nog één keer heeft hij oogcontact met de gegeselde Jezus..
Dan buigt de Koning der Joden zijn hoofd.

 Besmeurd met bloed begint de Meester aan zijn laatste etappe naar het Kruis ...Hierbij kun je lezen: Kolossenzen 1:15-22, Filippenzen 2:5-11 en Mattheüs 27:1-26


3 opmerkingen:

  1. Mooie website heb je! Mooi geschreven ook, die serie over de lijdenstijd. Als ik me in Jezus' situatie verplaats, op dit bovenstaande moment... Brr. Dan dringt het tot je door, dat het echt niet 'zomaar iets' was. Dat Hij het meende toen Hij smekend bad: "Laat deze beker aan mij voorbijgaan!" En vervolgens zich toch schikte naar Gods wil: "Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde!" Dát zie ik bijzonder groot. Veel mensen hebben verschrikkelijk geleden hier op aarde(lichamelijk, geestelijk), maar zoals Hij het lijden vrijwillig onderging, is een ontzaglijk offer: Hij vernederde zich, boog zich, gehoorzaamde zijn Vader tot de dood aan toe.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hoi Annemieke, dank je! Was zeker niet zomaar iets, maar dè Omwisseling in de geschiedenis. De ommekeer in HisStory. Jezus droeg aan dat kruis de zonden van alle mensen van alle tijden op Zich. Dat was wellicht nog Zijn grootste lijden...

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Wat is lijden? Ik denk dat Maarten 't Hart een redelijk punt heeft als hij stelt dat de uren van de Heer aan het kruis vreselijk waren maar niet opwogen tegenover iemand die aan kanker langzaam wegkwijnt. Toch gaat hij dan aan iets belangrijks voorbij want het lijden van de Heer bestond daarin dat Hij een weg ging waar wij geen enkel zicht op hebben dan een stukje buitenkant. Hij kreeg de schuld, droeg deze in Zijn lichaam en ziel en stierf eraan. Dat is een vorm van lijden die wij niet kennen. Goed, wij sterven aan onze eigen zonden. Maar dat is iets anders dan sterven aan de zonden van die anderen...

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...