31 mei 2012

Lucht en Leegte


"Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven?"
Ik citeerde vanmiddag deze tekst uit Prediker 1 aan mijn eigenwijze doch wijze moeder.
Haar antwoord op deze vraag van 'de Prediker' was simpel, wijs en raak: "Helemaal niets. Want zodra de mens iets heeft is hij er snel op uitgekeken, en moet weer iets anders hebben."
"Zo is het ma", stemde ik in met het heldere antwoord van mijn moeder.
Lucht en leegte is het.

"A man should own nothing but his harp."  ~Augustinus

 De Prediker zei:
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust,
Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.
Wanneer men van iets zegt: 'Kijk, iets nieuws,'
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 

De mens zwabbert van het ene ideaal naar het andere. Op zoek naar het volmáákte ideaal die hopelijk al hun verlangens vervult.. Een zoektocht, dat een eindeloos gehannes blijft. Voor menigeen duurt dat voort tot ze 75 jaar zijn, als ze die leeftijd mogen halen.. Ze vliegen van de ene 'uitdaging' naar de volgende uitdaging. En ze zijn iedere keer weer verbaasd en gefrustreerd hoe snel ze alweer op de uitdaging uitgekeken zijn..
Mensen raken zelfs op hun geliefde uitgekeken. Van tijd tot tijd horen we de trieste verhalen, en op een dag dichterbij dan je zou wensen.

"To be clever enough to get a great deal of money, one must be stupid enough to want it."  ~G.K. Chesterton

 De Prediker zei:
Al het gezwoeg dient ertoe dat de mens zijn buik vult, maar zijn verlangens blijven onvervuld.

Mássa's hebberige ogen loeren de wereld in..
Mensen "zwoegen onder de zon". Dag in dag uit. Hun korte leven lang. En dat allemaal voor het droomhuis, die droomauto en haar droomvakantie.
Je droomleven?
Ach, ook een 'droomleven' duurt maar even. Zelfs al wordt je oud.. Je moet àlles weer in-leveren, alles waar je onder de hete zon voor gezwoegd hebt. Of beter gezegd; je moet alles achter je laten. Alles is ook echt alles. En niets kunnen meenemen is dus ook echt nìets..

Foto: Michael Belk

De rijke wijze Salomo zei: Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. -Spreuken 30:7-9. En hij kon het weten..

Het is overigens een gift en een zégen om gezond te zijn en te kunnen werken voor je huis en gezin! Zeker in een tijd als deze.
Wat echter verdrietig is, is dat er zoveel 'carriere gemaakt' wordt, enkel en alleen voor goedkope luxeWant ondertussen verlìezen we alleen maar met al die hebberigheid.
Gods liefde en trouw wordt steeds vaker nog maar summier ervaren. Niet meer in oprechte dankbaarheid aanvaard. De vreugde voor en van de 'kleine' dingen, de cadeautjes van God. Ze worden niet veel meer gezien wanneer de portemonnee (te) dik wordt..
Maar het leven is niet maakbaar.
Jezus zei tegen de 'rijke' farizeeën: "Jullie kunnen zien, maar zijn nog steeds blind."

"One of the great dangers of having a lot of money is that you may be quite satisfied with the kinds of happiness money can give and so fail to realize your need for God. If everything seems to come simply by signing checks, you may forget that you are at every moment totally dependent on God."  ~C.S. Lewis

 De Prediker zei:
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.

Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen zegt een spreekwoord niet voor niets.
Je schatten in de hemel bewaren, is verreweg het beste! -Matteüs 6:19-21.

 Onder de streep is het enige wat je als mens bènt, datgene wat God van jou vind

Rijk zijn is niet verboden. Met veel centjes, kun je heel veel goeds doen..
 Maar je Rijk wéten, in Hèm, is enkel winst. Eeuwige Winst ..


Hierbij kun je lezen: Prediker 1, Prediker 5:9 - 6:12 en Johannes 9:24-41

28 mei 2012

De grootste Kracht op aarde


Pinksteren wordt in christenland ook wel het Feest van de Geest genoemd.
Ene prof. van Ruler zei ooit: "Pasen is het fundament waarop we staan en Pinksteren de kracht waardoor wij gaan."

Persoonlijk vind ik het lastig om de heilige Geest als een Persoon te zien. Toch spreekt de Bijbel over Hij en Hem, dus in de persoonsvorm. Het vormt de basis voor de leer van de Triniteit of Drie-eenheid. Dat woord staat niet in de Bijbel, maar ze legt het wel zo uit. Afijn, het is ook niet belangrijk. Voor mij, ik kan het ook niet helpen, ìs de heilige Geest God en ìs de heilige Geest Jezus. Hij is Gods aanwezigheid op aarde.
De heilige Geest staat voor vernieuwing, reinheid, puurheid en vrijheid. Zijn kleur is Wit ..
Want daar "waar de Geest van de Heer is, daar is Vrijheid" ~2 Kor. 3:17.
Daarom zit er zoveel kracht in de heilige Geest. Door de geest worden we Vrije mensen.

Door de Geest wordt de mens vernieuwd. We gaan alles met Andere ogen zien. We gaan de Bijbel door een geestelijke bril lezen en de Bijbel.. gaat Open.. Dat komt door Gods Geest. Het is de "Geest van de Waarheid". Zonder de heilige Geest zouden we er waarschijnlijk (helemaal) niets van begrijpen..

De uitstorting van de heilige Geest wordt wel de geboorte van de Kerk genoemd, Gods Gemeente. We zijn dus bijna 2000 jaar oud. Hoeveel jaren zullen er nog bij komen?Jezus zei tegen zijn discipelen:
"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb."
~Johannes 14:26


Jezus noemde de heilige Geest; de Trooster.
Dat is belangrijk te beseffen want juist dàt geeft ons hier en nu de moed om verder te gaan. Kracht en troost in een wereld vol lijden en in een aards leven vol teleurstellingen. Wij leven nog niet ìn het Koninkrijk, en leven dus ook geen Koninkrijksleven. Maar wanneer Jezus in ons hart zit, is dáár het Koninkrijk aanwezig! Hier en nu.

"Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven."
~Johannes 14:16,17  -- Hoe mooi is dat!

Karl Barth zei over de heilige Geest: "Het is de doopnaam van Jezus"..
Deze Geest zal ons leiden door de Bijbel en meer nog; door heel ons leven heen.
We kunnen niet zonder. Want dìt leven is bepaalt geen feest..
Maar met Jezus zijn we op weg naar het grootste en gaafste Feest ooit! Hàlleluja.
De heilige Geest vertegenwoordigt Jezus. Hij is dus àltijd bij ons, Hij wil zelfs in ons wonen.

De troostende werking van de heilige Geest is de grootste Kracht op aarde.


Hierbij kun je lezen: Johannes 14:15-27, 2 Korinte 3:12-18 en Handelingen 1:24-2:42

25 mei 2012

Maker van kleine teentjes en grote neuzen


Het is inmiddels diep in de nacht. Eigenlijk vroeg in de morgen. De vogels hebben inmiddels hun fluitconcert bijna afgerond. En ik? Ik heb nog steeds geen oog dicht gedaan.. Nou ja, wel braaf toegesloten hoor, maar mijn hersenen denken kennelijk dat ik dat enkel voor de lol doe. Ze maken geen microgram melatonine aan. Pipo Pijn verslaat dan mijn slaap.
Ik mijmer nog even over de dag van gisteren en bedenk me dat vandaag morgen weer gisteren zal zijn.
Hans, 's nachts moet je slapen, jongen.
Maar ja...

Er zìjn van die dagen..
Dagen dat je van verschillende kanten liefdevol advies en goedbedoelde tips krijgt.
Van mensen dus. Van lieve mensen.
Van andere mensen.
Die andere dingen hebben meegemaakt.
Soms hebben ze geen idee wat ze eigenlijk zeggen.
Soms zijn er mensen die zelfs een heel goed advies hebben, maar je blijft niet minder verward achter..


 "Jongen, volg gewoon je hart."
Hmm, klinkt goed. Maarre, waar gaat mijn hart naar uit?..

 "Volg je neus", zeggen anderen.
Maar iedere keer als ik mijn hoofd draai, veranderd de richting van mijn grote neus mee.
Moet ik linksaf of rechtdoor? Of toch rechtsaf?..

 "Volg je dierlijk instinct."
Ha, als ik mijn instinct zou volgen, ga ik vast nog meer stinken..

 "Jongen, volg je dromen."
Maar in mijn dromen ben ik ver van huis..
Ze zijn meestal te wazig om over verder te dagdromen.

Maar de Maker van kleine teentjes en grote neuzen,
de Vader van harten,
Hìj is Degene die ik boven alles op aarde verkies.
"Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde." Psalm 73:25.
Hem, ja Hem alleen wil ik volgen!

Ik hoor de stemmen van honderd dromen.
Echo's van duizend dromers.
Er wordt weer eens genezing over me uitgesproken.
Ook al goed bedoeld natuurlijk, maar ik ben de tel kwijt geraakt ..
Honderden adviezen.
Over hoe de moderne mens nòg meer "voor zichzelf moet kiezen".
Jongen, meisje, volg je hart.
Droom gróte dromen ..

Maar de Maker van kleine teentjes en grote neuzen,
de Gever van dromen,
de Boetseerder van billen en oorlelletjes,
de Vader van harten,
Hèm wil ik volgen,
en straks voor eeuwig bij Hem zijn ...    |-| /-\ |\| S

20 mei 2012

Ik ben er !

    Lieve Jezus,
Mijn verlangen om naar Uw Vaderhuis te gaan wordt steeds groter.
Beter gezegd: Om dìcht bij U te zijn. Maar het voelt tevens als een uitvlucht.. Een escape uit dit aardse lijden. Er zijn misschien mensen die denken dat ik het leven beu ben. Maar ik hou juist heel veel van het leven! Hoe hard dit leven ook is.. 

Nu ik weer veel pijn heb, ben ik tot 2 dingen geneigd: Dicht naar U toe kruipen of in zonden en nonchalance vallen. Eigenlijk zou ik rechtstreeks naar U toe willen vliegen. Of net zo gaan als de profeet Elia, mijn held. Dank U wel trouwens, voor het Boek wat U ons achterliet. Ik geniet er steeds meer van. Moet erbij huilen en lachen. Ik bedoel: die beestenboel in de Ark, die pratende Ezel, David die Goliath verslaat, met één kiezelsteentje, een breed gebekte vis die Jona meeneemt.. Maar boven alles, Heer: het doet me naar Ú verlangen. Elke dag een beetje meer. Ik zie uit naar Uw komst!
Kom aUb snel terug, Heer.. en leer mij tot die tijd de onzichtbare dingen zien..


Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met Hem, in luister verschijnen. 
~ Kolossenzen 3:2-4

 
 Geliefde,
huil bij Mij. En lach met Mij. Geniet van alles wat ik geschapen heb. Wees niet bang.
Ik ken je pijn, Ik ben je Heer. Door Mij en tot Mij is alles geschapen (Kol. 1:16)
Ìk heb je gemaakt, ook voor dit aardse leven.. Ik weet dat het een moeilijk leven is, met pijn en teleurstellingen. Maar je bent daar niet bij toeval.

Naar je zonden kijk Ik niet. Ik vergeef ze.. Ik kijk niet zozeer naar alle dingen die je verkeerd gedaan hebt, Ik let niet op je dagelijkse fouten. Ik wil juist niets liever dan je vergeven..
Ik ben niet gekomen om 'correcte' meisjes en jongetjes te maken. Ik ben gekomen om léven te geven. Om àl jouw zonden weg te nemen. Om te verwijderen dat wat scheiding maakt tussen jou en Mijn Vader. En dat zal Ik blijven doen tot je laatste snik. Dat noem Ik Genade. Ik kijk naar je hart en naar die dingetjes die Mij wèl trots op jou maken. Het is niet de bedoeling van Mijn Vader om je in een engel te veranderen.. Hij heeft je geroepen om van Hèm te zijn, om te zijn wie je in Mìj bent. Kijk dus omhoog. In al je pijn en aanvechtingen: Kijk omhoog! 

Ik ben er, en Ik was daar ook, waar jij nu bent... Ik bèn er voor je, èlke dag van dit leven. Hou je haaks vriend. Straks zul je Mij zien en zullen we samen feesten.
En o ja, kijk naar de onzichtbare dingen.. Ik ben er!18 mei 2012

Het is genoeg !


De titel springt er uit hè..
Heb hem letterlijk uit de Bijbel geplukt, en wel uit 1 Koningen 19:4de NBG '51 vertaling.
'Het is genoeg geweest. Hoe lang nog, Heer?!' Het zijn kreten die mij na aan het hart liggen.

Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
Psalm 13.

Deze kreet: "Het is genoeg!" kwam uit de mond van niemand minder dan Elia. Hij is, samen met Petrus, mijn absoluut favoriete Bijbelfiguur.

Niemand minder dan 'de raven' kwamen hem aan de oever van de beek Kirit iedere morgen en avond brood en vlees brengen. Hoe raafgaaf is dat!?!
Elia streed voor God en Zijn Koninkrijk. Elia was de profeet die het volk van Israël weer terug moest leiden naar de HEER. Uitgekozen door God Zelf.
Maar dit volk was een weerbarstig volk. (Dat zijn ze nog..). Het werd een heftige strijd.. Mede door de afgrijselijke geest van Izebel.. De strijd werd Elia te veel.
"Het is genoeg geweest, Heer", zei hij. Elia kon niet meer en wilde niet meer verder.

Is dat niet een worsteling die wij allemaal van tijd tot tijd ervaren?

Van die momenten dat je de Jordaan over móet steken. Er is geen andere keus. God wil het.. Maar jij niet.. en je hart bonkt. Je hebt God nog maar één ding te zeggen: "Nee God, aub niet, ik kan het niet". Maar uiteindelijk kun je niets anders doen dan je overgeven. Je bonkende hart aan God geven; "hier is mijn hart, neem het Heer, en doe met mij wat U wilt".

In dit leventje worden wij op allerlei manieren beproefd. Gelouterd door God en het leven zelf. Er zijn mensen die heel 'vriendelijk' tegen je doen, maar ze zullen nooit je vrienden worden...
En op een dag kom je tot de conclusie, dat het leven eigenlijk best eenzaam is. Voor elk mens is het de Reis die je alleen begint, en alleen zal moeten eindigen..

Maar het is oké om alleen te zijn, zolang je maar Vrij bent.. Vrij in Christus.

De raaf wordt wel gezien als een symbool van eenzaamheid.
Elia was een eenzame man, maar wel de profeet die in alles gehoorzaam bleef aan God.
Hij deed wat God hem gebood.
Geloven = vertrouwen & gehoorzamen. Dwàrs door de stormen van dit leven heen.
Geloven, is dus zo makkelijk nog niet..
Gelukkig is Zijn Genade genoeg.

 Want je zult nooit Goed zijn, dus zorg ervoor dat je van God bent ! ..

  
  bé God's


Hierbij kun je lezen: 1 Koningen 18:45-19:18 en Psalm 18:32-40

13 mei 2012

Zijn Liefde maakt je Mooi


Als we ons via Jezus naar de Vader laten leiden, veranderd er iets vanbinnen.
We gaan met andere ogen de wereld inkijken.
De Bijbel gaat open, je hart wordt meer en meer gevuld.

Ik heb Jezus nooit gezien.
Ik zag geen van Zijn wonderen.
Ik was er niet bij toen Hij opstond uit de dood.
Maar ik geloof Hem.

Jezus wil ons compleet maken.
Hij kon met één handgebaar een storm op zee kalmeren, maar Jezus kon evengoed een angstige ziel tot rust brengen.


Zijn Liefde maakt ons Mooi.

Als je geduld je in de steek laat, Zijn Liefde maakt je weer mooi.
Toen je in zak en as zat, Zijn Liefde maakte je mooi.
Wanneer je keihard bent afgewezen, Zijn Liefde maakt je weer mooi.
Toen je vlees het weer eens won van je geest, Zijn Liefde maakte je mooi.
Als je er een puinhoop van gemaakt hebt, Zijn Liefde maakt je weer mooi.

Jezus is niet gekomen om ons een goed moraal aan te meten.
Nee, Hij kwam om ons léven te geven. Het leven, en alles wat leeft, komt van God.

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond ..
vol van Genade en Waarheid.
Johannes 1:14

 
Jezus is de enige weg naar God. Jezus zei: "Niemand komt tot de Vader, dan door Mij ".
Jezus geeft eeuwig leven.
Eeuwig leven dat hier en nu begint.. en het wáárd is geleeft te worden!
Niet door de enige 'ware leer' aan te hangen. En zeker niet door goede werken alleen.
Je kunt een hoog moraal hebben, maar Geestelijk zo dood zijn als een pier..
Alleen de Waarheid maakt een mens Vrij.

  De Waarheid is Jezus.

   Zijn Liefde maakt je Mooi !
11 mei 2012

Twee Inspirerende filmpjes . .


Deze twee filmpjes raakte mij ..


I
Mensen vragen haar, Lacey Buchanan, waarom zij haar baby niet aborteerde...
Gewoon, omdat hij, deze Christian, "de liefde van haar leven" is.
Een geweldige boodschap van moederliefde en Gods Vaderliefde!


Voor bekijken YouTube, klik HIER


II
Ian & Larissa ontmoetten elkaar in 2005 op school. Ze gingen met elkaar daten. Ian werkte toen regelmatig voor z'n vader. Onderweg naar z'n werk kreeg hij een ongeluk. Hij kreeg een hersenbeschadiging en was niet meer in staat om te communiceren met zijn vriendin Larissa. Ondanks het ongeluk bleef zij hem trouw. Larissa: "Het was gek. Hij kon niet praten en eten. We zagen er gek uit wanneer we daten. Ik praatte maar gewoon tegen hem."

Voor het ongeluk wilde Ian al trouwen met zijn vriendin. Larissa: "Toen hij niet meer kon praten, wist ik dat hij door wilde gaan met onze relatie en wilde trouwen. We zagen andere mensen om ons heen trouwen en hoopte dat wij ook zouden gaan trouwen. We besloten dat we niet zouden trouwen als Ian niet kon communiceren met me. Als hij dat wel kon, dan zouden we gaan trouwen." Uiteindelijk leerde hij praten. Nog voordat ze zich verloofden, stierf de vader van Ian.

Het huwelijk van Larissa en Ian zou heel anders worden dan andere huwelijken. Larissa: "Ian kan niet voor me werken of eten koken. Hij kan me wel geestelijk leiden. Ian gaat altijd terug naar wie God is en helpt me met m'n emoties. Dat geestelijk leiden is het meest belangrijk."


Op hun huwelijksdag van Ian & Larissa klonken de woorden van John Piper: 'Het huwelijk gaat niet om het economisch goed hebben. Het gaat om het laten zien van de liefde tussen God en Zijn kerk. Christus kennen is belangrijker dan een bestaan opbouwen. Christus koesteren is belangrijker dan het baren van kinderen. Het huwelijk is misschien kort, het mag mooie dagen hebben, of dagen met bewolking. Maar als we van ons huwelijk maken wat God er mee bedoeld heeft, dan zullen problemen of verdriet geen obstakel vormen, maar een middel zijn om te slagen.'

Ian over God: "Weet je, Hij is te gek."

Voor bekijken YouTube, klik HIER

10 mei 2012

Mijn Rots

   Lieve Jezus,
Uw apostel Paulus zei het eerlijk: "Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik". Ehmmm, eigenlijk voel ik hetzelfde als Paulus, Heer.
En soms verdrink ik in mijn eigen schaamte..
Heer, ik ben al tegen veel muren opgebotst. Ik zoek dingen die ik niet nodig heb, en eigenlijk niet eens wil. In plaats van datgene aan te nemen wat U me aanbiedt; Uw Vaderliefde en de dingen die ik ècht nodig heb. Vergeef me en help me alstUblieft.
HEER: 'U bent mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.' (Ps. 91:2).Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, 
nooit zal ik wankelen
~Psalm 62:2,3
 
    

 Geliefde,
Ik ben de Rots, de "Leeuw van Juda". 
Wees een wijs man en bouw je geestelijk huis op de rots, op Mij.
Ieder huis heeft zijn bouwer nodig (Heb. 3:4). Laat Mij je Fundament zijn en laat Mij aan je leven bouwen. Beken je zonden, en Ik zal je Genezen (Jakobus 5:16).
Ik hoop dat je nu eindelijk eens wat minder doet wat je eigenlijk nìet wilt..
Want Ik wil dat liever ook niet.. En onthoud: Wat je niet krijgt, kun je ook niet verliezen.

Ik weet dat niets zó moeilijk voor je is, dan je leven aan mij overgeven.
Want dan begint de Strijd pas..
Maar met Mij ontvang je àlles wat je nodig hebt. Mijn Genade is genoeg.
Mìj heb je, en Ik heb jou. Op Mij kun je vertrouwen.


Hierbij kun je lezen: Hebreeën 3:1-14, Klaagliederen 3:57,58 en Romeinen 7:7-24

9 mei 2012

Plan A


Het beloofde vervolg op mijn vorige blog. Want wie A zegt moet ook B zeggen ;-)
Dit blog heet "Plan A". Omdat God simpelweg niet met een Plan B kwam.
Waarom?
God liet òns achter, niemand anders..
Om vrede te brengen.
Om Zijn Liefde door te geven.
Om het Lichaam van Christus te zijn.
Om de handen en voeten van de Here Jezus te zijn.
Om een beetje licht te verspreiden, in een duistere wereld. 
Jezus zei: "Jullie zijn het Licht in de wereld". ~Mat. 5:14.
God Zelf koos de Kerk uit, de Gemeente, om het verschil in deze wereld te maken.
Niemand anders, geen enkele organisatie, kan dat doen..
De Kerk is het enige instituut, de enige groep van mensen die werkelijk een Verandering teweeg kan brengen.
Ga heen, verkondig Mijn naam, heb elkaar lief en zorg voor de armen, zieken en de wezen, en de wereld zal zien dat jullie Mijn discipelen zijn.
De Kerk was en is Gods Plan... u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit ..
~ 1 Korinte 12:27
Educatie en onderwijssystemen brengen geen vrede in deze wereld.
Stop er maar mee daarop te vertrouwen.
Overheden en regeringen brengen geen verandering, ondanks alle beloften..
Dus stop ermee te vertrouwen op een regering.
Je zult ook geen licht in de wereld zijn door nòg meer make-up op te doen.
Ook niet door in nog meer TV-shows te verschijnen, om je one-man-show op te voeren..
Je zult geen vrede brengen door meer bommen te maken, of door nieuwe gevechtsvliegtuigen te bestellen.
Je kunt geen werkelijke verandering in de wereld teweegbrengen door een rits titels voor je naam..

Nee, je zult pas een stukje Vrede zijn, een stukje Jezus, als je je leven aflegt. Op aarde zul je je leven moeten overgeven. Om te 'sterven' met Hem. In gehoorzaamheid en vertrouwen. In dienst van de Heer en in dienst aan mensen.
Jezus volgen én gehoorzamen. Jezus zei: "Alles wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan".

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.
~ 1 Johannes 3:16

Als je Jezus dienen wilt, kies je er voor om mèt Hem te sterven. Elke dag een beetje..
"Neem mijn leven, laat het U toegewijd zijn".
God heeft je niet geroepen en je niet gezegend om die zegen voor jezelf te houden. Maar om de zegen door te geven! Om te wijzen op vergeving, bevrijding en redding die alleen te vinden is bij Jezus Christus. Je mag ietsje van Zijn liefde uitstralen. Hij wil ook jòu gebruiken.
 Plan A, is Gòds Plan,
   nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en een eeuwig leven.

Hierbij kun je lezen: 1 Johannes 3:14-18, 1 Petrus 3:8-11, Johannes 1:8-17,  Matteüs 5:9-16, Jakobus 2:5-8 en 1 Korinte 12:13-27

5 mei 2012

Psalmen en PinguïnsEr zijn van die momenten in ons leven dat we wat vaker dan normaal terugdenken aan vroeger. Momenteel ben ik even in zo'n fase beland..
Denk de laatste tijd regelmatig terug aan 'de kerk van mijn vader'.
De mannen in het zwart
Als ik die coole pinguïns op TV zie waggelen in die prachtige natuurdocumentaires, ik kan het ook niet helpen, maar dan denk ik vaak aan "de kerkenraad".
Die mannen kwamen keurig in een rij als laatste de kerk binnen. Maar zij hadden wèl het mooiste plekje. Terwijl menigeen om 10 minuten voor half 10 moest vechten om een stukje hout voor hun achterwerk.. Ná 10 voor half 10 bestond het risico dat je belandde op een James Bond-achtig uitschuifplankje. Zo’n verslapene zat dan anderhalf uur op 20 bij 20 cm.
Het was zeg maar de goede oude tijd. De tijd dat de kerk zondagsmorgens nog uitpuilde.
's Middags trouwens ook..


De mannen in het zwart. Zij zaten iedere "eredienst" vooraan. De opmerking van Jezus "de laatste zullen de eerste zijn" nam de kerkenraad (hierna te noemen: pinguïns) in dit opzicht dus wel hèèl letterlijk. Wanneer de deur van de "consistorie" precies om 5 minuten voor half 10 openging, gaven de mannen één voor één de dominee een lowfive en namen ze plaats in de stijlvolle 3-rijige houten 'dug-out'. De mannen met weinig of enige ervaring in het ambt, zeg maar de ezelspinguïns, namen plaats op de achterste en middelste bank en de ervaren rotten in het vak, de zwartvoetpinguïns, in de voorhoede. O ja, er was een speciale tweede dug-out, daar gingen de overgebleven diakenen zitten. Zij zaten in de startblokken om tijdens de laatste Psalm vóór de preek de collecte op te halen. "De Heere zegene u, én uw gave" .. Jaja.

De binnenkomende rij 'men-in-black' werd ná de "ouderling van dienst" steevast gesloten door "de dominee". Hij nam de positie van rechtervleugelspits in. De ouderling-van-dienst, de first pinguïn, wist van tevoren dat hij mocht bidden en danken voor en na de eredienst en sommige pinguïns hadden al enkel om die reden een slechte nacht gehad.

Na de mededelingen 'besteeg' de dominee, meestal in advocatentenue, zijn podium. In goed jargon ook wel kansel of preekstoel genoemd.


Zingen
Niets werd aan het toeval overgelaten..
Veilig omkaderd op een houten bord, werden met spierwitte plastic letters de te zingen psalmen vermeld. Een spontaan (nieuw) lied zat er dus niet in. Kolossenzen 3:17 werd gelezen: Prijs de Heer met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Een enkele keer piepte er dan ook een gezang tussendoor. "Enige gezangen" waren immers door bobo’s in het verre verleden geschikt bevonden voor de eredienst.. Op hee-lee noot werd met enige regelmaat ook Psalm 98 gezongen: "Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere". Maar het nieuwe gezang?.. helaas, dat kwam er nooit. Psalm 40:4a kon dat ook niet veranderen ...

Ook de kerst- of paasliederen werden zorgvuldig van tevoren uitgekozen en op een A4-tje gedrukt. Toentertijd heette dat geloof ik nog stencil. Een papiertje dat keurig klaarstond op een soort boekenplank onder een hoek van 60 graden, pal voor je neus. Een plank die ik overigens graag benutte om mijn opgevouwen been via de knie te laten rusten. Uiteraard wel met een Bijbel/Psalmen-boekje ertussen, in donkerbruin of gitzwart leder gebonden.

De liederen op het stencil werden vóór de dienst gezongen. Het was immers een eredienst hè, daarin kon dus geen plaats zijn voor àndere mooie geestelijke liederen. De dominee besteeg in een kerst-of paasdienst dan ook niet eerder de preekstoel voordat deze (meestal vier) liederen waren volbracht. Nadat iedereen het papiertje had opgevouwen verdween het keurig in haar handtasje of in zijn binnenzak en kon de dienst pas ècht beginnen ...

Daarna was het weer de hoogste tijd voor de ruim 200 jaar 'oude' psalmen, begeleid door een reusachtig pijporgel. Volgens sommige het enige eerbiedige of geschikte instrument voor een "eredienst". Vooral bij het zingen van Psalm 150: Looft Hem met hoorngeschal, trommels en snarenspel  ;-)


Ik heb me recent laten vertellen dat de kerst- en paasdiensten nog steeds beginnen met eenzelfde soort voorprogramma. Vandaar dat deze diensten een kwartier eerder aanvangen.
Net als vroeger. Some things never change.
Hoe zouden deze mensen 300 jaar geleden eigenlijk kerkje hebben gespeeld? Zònder 150 berijmde psalmen. En zònder orgel? Gelukkig maar voor deze mensen dat God juist hen ná 1773 geboren liet worden. Afijn..

Dat bijvoorbeeld Franciscus van Assisi al een half millennium eerder een bundel prima geestelijke liederen schreef, daar had kennelijk niemand bij stil gestaan.
Nee, in dè kark hoor je berijmde psalmen te zingen  ;-)

Jesus is King
Wat ook bij de eredienst scheen te horen was het iets te luidruchtig verfrommelen van papiertjes van Anti-Flu of Karamelsnoepjes. En natuurlijk het doorgeven van de rol Mentos.


Dit werd vlàk voor de preek massaal  gedaan, zodat niemand in "Gods huis" er tijdens "de preek" last van zou hebben. Op de één of andere manier bleef het rolletje King hiervan gevrijwaard. Dit beroemde rolletje pepermunt kon gedurende de ganse preek als een soort eerste levensbehoefte door de rijen blijven gaan.

Een andere herinnering aan 'de kerk van mijn vader' is dat ik weleens bad of God de reusachtige kroonluchter vast wilde houden. Mijn enige gebed tot nu toe, dat Hij àltijd heeft verhoord. Want als dàt ding naar beneden zou vallen.. Wat een gevaarte is me dat! De glazen bodem met pek dichtsmeren en je kunt er de hele Bisschop Davidsgrift mee afvaren. Tot vèr voorbij De Palmen Grift.


Soms kwam de "Heidelbergse Catechismus" aan bod. Een bijna 500 jaar oud boekje met 52 hoofdstukjes bestaande uit 129 vragen & antwoorden. Dikwijls werd hieruit de preek opgemaakt, een zogenaamde "Catechismus-preek". Bijvoorbeeld Zondag 20, zie foto. Tot op de dag van vandaag nooit begrepen wat hiervan de (meer)waarde is. Een commercieel trucje zat er niet achter want het was standaard mee gedrukt in de Statenvertaling.
Statenvertaling, berijmde psalmen, Geloofsbelijdenis, H.C. en de altijd bemoedigende "Dordtse leerregels".. Allemaal voor dezelfde prijs. Was dat laatste juist de truc misschien? haha.

Lichaam van Christus
Afijn, de Psalmen. Psalm 25 bijvoorbeeld: 's Heeren goedheid kent geen palen.. 
Ik dacht dan als 8-jarig kereltje: "palen?" .. ehmm, God is recht, dus zal Hij door ..? "Ehmmm, dat ben ìk ook". Tenminste, in die tijd was ik kaarsrecht. Een paal zelfs.. Afijn, je begrijpt mijn verwarring als jochie destijds.

Ik hou overigens veel van de Psalmen hoor. Eén van de mooiste Bijbelboeken!! En berijmde Psalmen vind ik ook heel mooi. Van welk jaartal dan ook ..

En om maar meteen alle misverstanden bij voorbaat de wereld uit te helpen:
Ik hou van de Kerk. Ja, ook van de kerk van mijn vader.
En ook van pinguïns met stropdassen..

Want de Kerk is het Lichaam van Christus.
Het is Gods "Plan A". En een Plan B bestaat niet. God liet òns achter, niemand anders..
De Kerk is niet van steen, hout en glas. Nee, de Kerk, dat zijn wij.
Dat zijn volgens Jezus zijn volgelingen: "Jùllie zijn het Licht van de wereld", zei Hij.

Meer over Gods "Plan A" in het volgende blog.


  bé His,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...