30 augustus 2012

Noach

De Zomer van 2012 loopt ten einde.
Het was al met al een magere korte-rokjes-zomer. Van tijd tot tijd zelfs een zondvloedachtige Zomer. Tijd dus voor een blog over Noach.
Komt mooi uit nu Johan Huibers zijn nieuwe ark geopend heeft voor publiek. Ben er gisteren op geweest. Voor mij nogal vermoeiend, maar ik vond het indrukwekkend en de moeite waard!
Zie fotoserie ark.

Het verhaal van Noach, de ark en de zondvloed is niet in een klein logje te vertellen, sorry ..

Na Adam slaan we een kleine 1100 jaar en (slechts) 9 generaties over en komen we uit bij de geboorte van Noach. De man die in Gods ogen een voorbeeldig leven leidde. Daarom vond Noach "Genade bij God". Volgens de Statenvertaling wandelde Noach zelfs met God.. Dat betekent dat hij dicht bij God leefde. Net als zijn overgrootvader Henoch.
Na het scheppingsverhaal beschrijft de Bijbel het verhaal van Noach eigenlijk de hèrschepping. Het is een hilárisch verhaal maar vooral een heilig en indrukwekkend stukje geschiedenis.. Een Bijbel-gedeelte waarin aangrijpende teksten worden genoemd.

De schrijver vertelt dat Noach 3 zoons kreeg toen hij 500 jaar oud was: Sem, Cham en Jafeth. Geen mens werd op hoger leeftijd voor het eerst vader dan Noach. In zijn 500e jaar! En dan nog wel een 3-ling. Tenminste, ze worden in één adem genoemd. Het bleef voorlopig ook bij deze 3 zonen. Het Refo-tijdperk bestond kennelijk nog niet.. 3 Mannen (met hun vrouw) was voor God genoeg om de mensheid opnieuw op te bouwen. De geschiedenis van Noach laat ons zien dat de mensheid een tweede kans kreeg. 

God begon met een schone lei.

De generaties vóór Noach benoemt de bijbel als "de geweldigen en de reuzen uit de voor-geschiedenis" - De tijd vóór de tijd, zegt de schrijver (Mozes?) dus eigenlijk. Ook wel de "Oude wereld" genoemd. In 2 Petrus 2:5 staat: "Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen."
Deze mensen werden allemaal een klein millennium oud. Noach's vader Lamech stierf op de prachtige jackpot-leeftijd van 777 jaar.
Een rekensommetje leert ons dat Noach's vader Lamech het begin van de zondvloed nèt niet meemaakte. Hij stierf 5 jaar ervoor. Zal zo hebben moeten zijn..
Noach's opa Metuselach werd 969 jaar jong en daarmee de oudste bijbelfiguur. Hoewel, een blond jongetje zei me ooit: "de oudste mens is Jezus, want die was er altijd al". En zo is het maar net.
Noach was de achterkleinzoon van Henoch. Deze Henoch "wandelde met God" en werd tijdens één van die wandelingen opgenomen in de hemel op de voor die generaties jonge leeftijd van 365 jaar.
Diens vader Jered overleefde hem ruim. Noach's betovergrootvader werd namelijk 962 jaar. Those were the days..


Maar toen God zag dat de mens vol zonden was, zei Hij: "Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven .. hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven." Genesis 6:3.

Het was de tijd dat de gevallen engelen de dochters van de mensen namen, wie en zo vaak ze maar wilde.. want zij waren prachtigGenesis 6:2. Je zou bijna denken dat de volgende zondvloed niet lang op zich laat wachten… Maar dat zal niet gebeuren. Wat God belooft doet Hij, en een zondvloed zal er geen tweede keer komen beloofde God Noach na de zondvloed.
Mijn ogen vielen op enkele aangrijpende woorden. Hoe 'hilarisch' dit verhaal ook te beschrijven of uit te beelden is, er staan een paar teksten in die ons als kleine mensen nòg kleiner moeten maken.
Wellicht is Genesis 6 vers 6 één van de meest indrukwekkende teksten uit de Bijbel:

"God kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst."

Als we deze tekst laten bezinken wordt het misschien het beste voorbehoedsmiddel tegen onze zonden ..

Noach moest dus een boot gaan bouwen. Vraag me trouwens af of er iemand vóór Noach al een bootje had gebouwd. Het moest hoe dan ook een bééstachtige boot worden.
Een Reddingsboot!
De bouwtekening kreeg hij van God zelf. Uitgaande van de gemiddelde Bijbelse el (0,50 m.) als lengtemaat, kreeg de Ark ongeveer de volgende afmetingen: 150 meter lang, 25 m. breed en 15 m. hoog. De verhouding 30:5:3 is opmerkelijk: Het is namelijk exact dezelfde verhouding als die van de mammoettankers van deze tijd.
Overigens, het woord "ark" betekent kist. Het werd dus een hoekig gevaarte dat kon varen..
Afijn, Noach begon pijnbomen te hakken. Hij had hout nodig. Hèèl veel pijnboomhout. Zijn drie zoons hielpen ongetwijfeld mee.
De Statenvertaling heeft het over "goferhout". Waarschijnlijk een cipres-achtige naaldboom.
Welk hout het ook geweest is, jaar na jaar bleven deze vier mannen zagen en timmeren. Ze werden bespot en belachelijk gemaakt door de mensen om hen heen. Niemand nam hen serieus. Maar wie van ons zou Noach niet een dwaas hebben gevonden?

De Bijbel vertelt niets over hoe lang de bouw geduurd heeft. Het zal wel een paar jaartjes geweest zijn, misschien wel 20. Maar dan heb je ook wat. Nu was het nog wachten op de regen. Op de grote vloed.
Het meeste water kwam niet van boven, maar van onder. Vanuit de aarde.
Of zoals de Bijbel het zegt: "de machtige oervloed". Dit betekent dat de aarde opensprong en het zijn 'oerwater' naar de oppervlakte stuwde.
Psalm 24:2 zegt: "Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd."
En in Psalm 136:6a zegt David; "die de aarde uitspreidde, op het water."
En dan nog in Psalm 33:7; "Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, Hij bergt de oceanen in schatkamers weg."
Denk ook aan Genesis 1:3-> "en de Geest van God zweefde over de wateren."
Waarschijnlijk kwam het meeste water dus uit de korst van de aarde. Dat maakt het weer een stuk logischer voor ons mensjes. Immers, van een halve zomer regen staat zelfs Nederland nog niet onder water ;-)
Lees in dit kader ook eens Job 38:8-11. Dan kunnen we ook begrijpen hoe de breuklijnen in de aardkorst zijn ontstaan. God naaide de scheuren in de aardkorst na de vloed dus weer dicht.

Toen zei de HEER tegen Noach: "Ga de ark in, samen met je hele gezin, want Ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent."
Slechts 8 mensen gingen de ark in. En mét hun dieren van allen soorten. 7 paartjes van het gevogelte en 7 paartjes van alle reine soorten. Slechts 1 paartje van alle onreine dieren.

Hoe hééft Noach ze allemaal de boot in gekregen?!
Nou, dat heeft hij niet gedaan.
Dat deden de dieren zelf, op Gods commando -Genesis 6:21.
Deze dieren luisterden wèl naar God.
Begrijpen blijft mij te wonderbaar..

Noach en zijn familie zijn aan boord.
De enige deur gaat dicht.
De rest van de schepping is verloren ...

Het gaat regenen.
En de aarde spuit haar oerwater omhoog.
De zondvloed is begonnen.


Wat zal het een beestenboel geweest zijn in die grote boot! Zoveel hokken, hekken en deuren. Poep en pies. Het was er slecht vertoeven zou je zeggen.. De dierenverzorgers van Ouwehand en Artis hebben vergeleken Noach en zijn zonen een luizenbaan. Wat zullen de leeuwen gegeten hebben? Het was immers ná de zondeval hè. De leeuw lag inmiddels niet meer bij het lam. Leeuw en leeuwin prefereerden inmiddels het liefst een mals gazelletje. Wat te denken van de krokodillen. Die moeten ook lastig te herbergen zijn geweest.. Het kan toch haast niet anders of God heeft voor een soort neutralisatie gezorgd. Het zijn allemaal menselijke gedachten, ik weet het. God is altijd Groter. Maar zou Hij bijvoorbeeld de roofdieren tijdelijk een vegetarisch appetijt hebben gegeven? Blijft gissen. Feit is dat er ook vandaag nog steeds malse herten en gazelletjes over de Veluwe en Afrikaanse vlakten dartelen. En gelukkig ook nog over de Utrechtse Heuvelrug.

Hoe dan ook, wanneer je deze beestenboot op je in laat werken is het een haast onmogelijk tafereel. Zo niet hilarisch.

Inmiddels blijft het maar hozen daar in het Midden-Oosten. Alles wat adem heeft, sterft.
40 Dagen en 40 nachten blijft het aan één stuk doorregenen en staan de sluizen van de afgrond open.
Noach en zijn vrouw, hun drie zonen en hun drie vrouwen, blijven geduldig wachten. Maand na maand.
Ik heb me altijd afgevraagd hoe het met de voorplanting van al die dieren zat. Want uiteindelijk hebben ze met ze allen zo'n 13 maanden op die Ark vertoefd hè. Hoeveel konijnen zouden er rond gelopen hebben?! :) En hoe vaak zouden ze de hyena's geplaagd hebben door voor hun hok rond te huppelen en hun achterste te laten zien? Waarschijnlijk heeft God ook hieraan gedacht en werd de voorplanting tijdelijk door Hem stopgezet. Genesis 8:17 zou dit kunnen bevestigen.
Overigens werd er bij zowel Noach's vrouw als bij de vrouwen van Noach's zonen geen baby geboren. Opnieuw een mogelijke aanwijzing dat het beroemde Refo-tijdperk nog (lang) niet was aangebroken :p.

Na 5 maanden liep de ark vast op de berg Ararat, op de grens van het huidige Turkije, Iran en Armenië. Na een tijdje stuurde Noach een raaf naar buiten. Die kwam met al die kadavers natuurlijk niet meer terug! Eten zat. Daarna stuurt hij tot drie keer toe een duif eropuit. Bij de derde keer kwam het beestje niet meer terugvliegen. Reden voor Noach om na een verblijf van ruim 12 maanden in de ark eìndelijk het luik open te duwen.

Uit dankbaarheid voor Gods goedheid voor hem en zijn familie, schenkt Noach God een brandoffer. Hij offert alle reine dieren en vogels een maal.. Dat zijn wel heel veel dieren en dus heel veel offers! De geur van de offers behaagde God en hij beloofde de aarde nooit meer te vervloeken, zie Genesis 8:21.
Afijn, alle dieren zoeken rustig hun weg naar de minst steile paadjes naar beneden. Want hé, ze staan nog steeds op de top van een 5100m. hoge berg hè. Overigens kan het goed zijn dat deze berg in die tijd minder hoog was. Hoe dan ook, de leeuwen lieten de hertjes eerst een voorsprong opbouwen.. Kennelijk hadden ze die eerste dagen of weken nog geen honger. Anders was voor veel dieren de lange boottocht nog voor niets geweest ... ;-)

God zorgde ervoor dat er genoeg dieren overbleven.
Zijn plannen falen nooit


En toen waren er nog 8.. Slechts acht mensen waren in leven. God moedigde hen aan met de woorden: "Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde."

Daarna sloot God een verbond met Noach en zijn zonen, Hij zei: "Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn.." Klinkt niet echt vrouwvriendelijk hè.. Maar God bedoelde het Goed hoor.

Hij beloofde nooit meer een zondvloed over de aarde te laten gaan. Als herinnering aan deze belofte van God aan de mensheid plaatste Hij een boog in de wolken. De regenboog werd het teken van dit verbond. Wat een gave manier om telkens weer aan herinnerd te worden!

Noach en zijn familie pakken de draad van het leven weer op.. Noach plant een wijngaard en wordt wijnbouwer. Veel klanten zal ie in het begin niet gehad hebben ;-) Daarom dronk hij er zelf maar van en werd prompt dronken. En wat doe je als je dronken bent? Dan ga je op bed liggen natuurlijk. In zijn geval poedelnaakt.. Cham, de pechvogel, zag dit per ongeluk en daarom vervloekte Noach zijn kleinzoon Kanaän, de zoon van Cham. Raar maar waar. De andere twee zonen zegende hij. Met dit vréémde voorval eindigt het verhaal van Noach.

Noach leefde na de zondvloed nog 350 jaar en stierf op de respectabele leeftijd van 950 jaar. Dat is volgens het denken in het jonge-aarde-creationisme ruim 1/7 deel van de hele geschiedenis..
Mens en dier werden gered.
Redding voor de Eeuwigheid zou nog 2500 jaar duren.
Die Redding kwam in het lijden, sterven en opstanding uit de dood van Jezus Messias, Gods Gezalfde.

Zorg ervoor dat jij de deur van je hart op tijd openzet voor Jezus. Want er komt een dag dat de Deur definitief dichtgaat. Net als bij de aanvang van de zondvloed. Daarna, is het te laat ...

Jezus zegt: 

Ik wil maaltijd met je houden, Ik wil dat je gered wordt.
Kom aan boord.
Ik ben je Reddingsboot.. Kom binnen.
Ik wil je erbij hebben.


Bijbehorend Bijbelgedeelte: Genesis 6:5-9:29.
Lees ook eens Job 38:8-11 en Psalm 136.24 augustus 2012

Wees niet bang

   Lieve Jezus,
Soms ben ik een beetje bang voor de toekomst. Gek eigenlijk, want ik heb dat nooit gehad. Kon altijd vrijuit en vrij-geestig bij de dag leven. Dat vertrouwen heeft nu voor een deel plaats gemaakt voor de zorgen van onzekerheid. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Zal mijn gezondheid (verder) achteruit gaan? Hoe ziet de toekomst van deze wereld eruit?
Maar zorgen maken is niet Uw business, Heer. Nooit geweest ook, ik weet het. U zei juist dat we geen zorgen moeten maken voor de dag van morgen.
Heer, hoe dòe ik dat ?!
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
~Matteüs 6:35 Geliefde,
met zorgen maken verleng je je leven niet. Niet dat Ik de lengte van je leven nou zo belangrijk vind hoor. Het enige dat telt is of je leven wáárdevol is. En liefde maakt ìeder leven waardevol.
Voor Mij is liefhebben het allerbelangrijkste. Heb Mij lief. Probeer ook je naaste lief te hebben. Toen je nog klein was wist Ik al wie je was. Ik kende je naam, lang voordat jij je voor de eerste keer zorgen maakte..

Mijn vriend, één ding is zeker: Als Ik in jouw hart mag wonen, ben je van Mij. Dan stopt je leven nooit. Ook niet wanneer je bent gestorven. Dan begìnt het pas ..
Wees dus niet bang.
Niet voor de dag van morgen en niet voor de toekomst. Ìk ben je Toekomst. Ik ben bij je.
Wees niet bang.


      ~ 


22 augustus 2012

"Oh, U kent mij?!"


Op een dag komt Jezus ene Filippus tegen en zegt hem rechttoe rechtaan: "Volg Mij."

Filippus snelt vervolgens naar Nathanaël: "We hebben de Messias gevonden! De Gezalfde Gods waar Mozes en de profeten van spreken. Kom, het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth!"
"Uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen?", antwoord Nathanaël cynisch.
Maar hij gaat toch met de enthousiaste Filippus mee.

Even later wordt hij voorgesteld aan Jezus. Jezus ziet hem.. "Kijk nou toch, een échte Israëliet. In hem is geen bedrog."

Oh, U kent mij?!, antwoordt Nathanaël.

Wanneer je let op de details in Gods Woord kun je soms lachen.. Wat een zelfkennis heeft deze Nathanaël, haha. Hoewel de meeste vertalingen Jezus' opmerking toch echt op deze wijze vertalen zal Jezus waarschijnlijk bedoelt hebben dat hij, Nathanaël, goed zijn best deed. Zoals het een 'waar Israëlietbetaamde. Het aanvankelijke cynisme van Nathanaël lijkt Jezus hier te beantwoorden met een soort heilig sarcasme ..
Want in welk mens is 'geen bedrog'? Zie Job 14:15.

Maar Jezus méénde wat Hij zei :

Ik zág jou.

Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.
Ik zag jou 
Johannes 1:48

Nathanaël is in de wolken. Hij weet niet wat hem overkomt: "Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!" 
Tot de dood van Jezus toe, dachten Joden dat de Messias ook de koning van Israël zou worden. Klopt ook wel, maar niet tijdens Zijn eerste komst..
Het Goddelijk mysterie wil dat nog steeds veel Joden op hun messias wachten.

Hoe dan ook, de "ware Israëliet zonder bedrog", draait als een vijgenblad aan de boom om.
Toen Adam en Eva in de hof van Eden hun schaamte niet langer konden aanzien, bedekte zij zich met ... vijgenbladeren.
Een paar duizend jaar later zit Nathanaël onder een complete boom met vijgenbladeren!  :-)

Doen wij dat niet allemaal? Onszelf van tijd tot tijd verbergen?
Is het niet uit schaamte dan wel met een subtiele schijnheiligheid?..

Maar Jezus zìet Nathanaël

En Hij ZIET ook jòu.
Jezus kijkt verder dan onze schaamte of onze schaamteloosheid..
Hij prikt dwars door onze zogenaamde heilige inspanningen en prestaties heen.

Wat kunnen wij hieruit leren?
In ieder geval dat we ons voor God niet kunnen verschuilen. Goddank!
En we kunnen ons ook niet mooier voordoen dan we zijn. 
God is niet te foppen.
Niet met een opgesmukt en kunstmatig zelfbeeld.
En ook niet met vijgenbladeren die onze kleinzieligheid moeten bedekken..

God ziet àlles ...

Hierbij kun je lezen: Johannes 1:40-51

16 augustus 2012

Een zegenbede


Wanneer je wilt delen in Abba's eeuwige Vrede:


Moge dan al je verwachtingen in rook opgaan,

Moge al je plannen worden gedwarsboomd,

Moge al je wensen verdwijnen in het niets ..

Zodat je de machteloosheid van een kind zult ervaren,
en in Vrijheid kunt zingen en dansen voor de Liefhebbende GOD,

die Vader is,
  Zoon,
   en heilige Geest.

        Amen.Een Zegenbede geschreven door Larry Hein. Origineel:

May all your expectations be frustrated 

may all your plans be thwarted 
may all your desires be withered into nothingness
that you may experience the powerlessness and poverty of a child 
and sing and dance in the compassion of God, who is 
Father, Son, and Spirit

12 augustus 2012

Buffels van Basan

Drieluik Ziekte & Genezing 3/3
Vervolg op Strijd en Striemen.

We zien allemaal weleens beren op onze weg. En als je ze niet ziet zijn ze er toch.. Sommige mensen krijgen zelfs buffels op hun pad. Vraag maar aan David: Psalm 22:9-14, 23-27. Jezus citeerde deze Psalm aan het kruis!
Als je gelooft in God, ben je een kind van God. Maar daarmee wordt je leven nog niet als dat van een kind in een speeltuin..

Ik moet denken aan een Engelse zendeling die 30 jaar lang in de binnenlanden van commu-nistisch China evangeliseerde. Hij deed dat onder erbarmelijke omstandigheden, kreeg vier jaar huisarrest en heel veel tegenslag. De man kwam na 30 jaar hard werken voor de Heer met zijn gezin terug in Engeland en kreeg binnen de kortste keren een dodelijke spierziekte. Na enkele jaren veel fysiek lijden stierf hij.
Dat is een leven met toewijding en in overgave aan Christus. Om te sterven mét Hem. Elke dag een beetje meer. Deze soldaten in het Leger van de Heer wacht een groots onthaal in de hemel.

En dáár is waar God je hebben wil. Wat je hier op aarde "bereikt" is voor de hemel van minder belang. Het gaat er niet om dat je een zo lang mogelijk gezond leven zult hebben. Het gaat erom òf je geleefd hebt - voor Hem ..

Eigenlijk heb je je leven gekregen om te kunnen sterven ..

Alleen door te sterven kunnen we de hemel binnengaan. En nìemand zal de hemel binnengaan, na een makkelijk leven.. -St. Isaac van Syrië.

Jezus stierf om ons te Genezen. Maar dat betekent nog niet dat jij nooit ziek zal worden, of voorzeker zal genezen..
Jezus stierf op 33-jarige leeftijd voor jòuw zonden. Maar dat betekent nog niet dat jij nìet jong zal hoeven sterven.
Als Jezus niet gestorven was in jouw plaats, was al het water in de wereld niet genoeg geweest om één van je zonden af te wassen..

Nee, dit leven is geen speeltuin. Het paradijs is verleden tijd. En duurde ook maar hèèl even.. Net als vandaag de dag een dagje uit ook maar een dagje duurt. Maar het paradijs komt weer tot leven na je laatste zucht op aarde. Dan ben je voor altijd verlost van je pijn en ziekte! Van al je eenzaamheid, verdriet en zorgen.
En weet je wat? De mooiste dingen op aarde zul je daar niet hoeven missen. Want de mooiste dingen hier, zullen daar 10.000 keer overtroffen worden! Beren zul je daar niet meer op je weg zien. En mochten ze toch plotseling voor je neus staan, steek dan maar je tong naar ze uit :p Ze zullen je niets aandoen. Net als de buffels.

Dankbaarheid naar God; is dat een zaak die afhankelijk is van onze omstandigheden?

"Wees niet bang. Ik, je Heer, ga met je mee. Strijd voor Mijn Koninkrijk. In de wereld zul je het moeilijk hebben, maar Ik heb de wereld overwonnen! - Wees niet bang."Hierbij kun je lezen: 2 Timoteus 1:1-13, Psalm 22 en Openbaring 21:1-7.


Boekentips voor evenwichtig Bijbelse visie op ziekte & genezing, lijden en Gods Plan. En voor troost & bemoediging:

- Joni Eareckson Tada - Een plaats voor Genezing
- Jenö Sebök - Job en de zin van zinloos lijden
- C.S. Lewis - Het probleem van het lijden
- Christa Rosier - Lijden in Gods hand (aanbevolen!)
- Philip Yancey - Teleurgesteld in God
- Ellisabeth Elliot - Een pad door lijden
- Aad Kamsteeg - De Leeuw is gevaarlijk maar Goed
- Brad Burke - Doet God nog steeds wonderen?
- J.C. Ryle - Ziek zijn
- Max Lucado - Als het leven tegenzit
- Larry Crabb - Gebroken dromen
- Henri Nouwen - Adam

10 augustus 2012

Strijd en Striemen

Drieluik Ziekte & Genezing 2/3

Wanneer je de volgelingen van de sinterklaasgod uit het vorige blog vraagt hoe het dan zit met het lijden voor Christus is hun antwoord ongeveer als volgt: "O ja zeker, lijden en vervolging voor de Heer is Bijbels. In de wereld zul je verdrukking hebben.. Maar ziekte valt daar niet onder!! Een kind van God mag aanspraak maken op de Jezus' striemen die genezen. Lees Jesaja 53 maar eens."

"God geneest! God is goed, hallelujah!!"

Dat klopt, God geneest. Maar meestal niet ...

Juist dit laatste druist in tegen de (vaak) overtuigende mening van veel Pinksterchristenen. Die luidt dat iedere zieke aanspraak maakt op genezing. (Sommige menen zelfs de genezing te kunnen claimen).
Maar kunnen wij echt zonder enige twijfel zeggen dat het altijd Zijn wil is om ons te genezen van elke lichamelijke ziekte?

De vraag is dus niet òf God kan genezen. Want Hij en Hij alleen kan dat.


Echter, de kans dat God Nick Vujicic alsnog 2 armen en benen zal geven, is ongeveer 0%. Maar niet omdat God dat niet zou kunnen. Nee, God heeft veel grotere Plannen dan gezondheid voor dit tijdelijke leventje. Ook Joni Earickson Tada zal nooit gaan lopen. Het zal niet gebeuren, en al helemaal niet op het genezings-podium.. Het spijt me wanneer dit hard overkomt maar het is de waarheid, en Jezus hechtte de grootste waarde aan de Waarheid ..

Daarentegen, als je de kleurenfolders van de 'gebeds-genezers' leest, schijnt God hele volksstammen te genezen van te korte benen, bekkeninstabiliteit, migraine en kleuren-blindheid. God heeft kennelijk een voorkeur voor bepaalde ziekten om juist die te genezen..
Geloof je 't zelf ?!


  Gods Parels: Joni Earickson Tada & Nick Vujicic

"Gods Zoon leed tot de dood toe, niet om mensen het lijden te besparen, maar opdat hun lijden op dat van Hem zou gelijken." George MacDonald


In de Evangeliën lezen we dat Jezus veel mensen genas. Er is echter één groot verschil met de veruit meeste genezingen die ons vandaag worden voorgeschoteld: Bij Jezus' wonderen lag het genezingspercentage op 100%. 

Bij iedere pipo die in het hier en nu stiekem heel graag als gebedsgenezer door het leven wil gaan, ligt dit percentage op zo'n 0,2%. Naar boven afgerond. Die ene is genezen door Gods genade alleen. Daar is echt geen podium met draaiende camera's voor nodig .. "Vertel het niemand", zei Jezus. 
De andere 499 leven verder ònder Gods genade. Door àlles in Zijn handen te leggen, ervaren zij Vader's nabijheid. Midden in hun pijnen. Misschien wel meer dan ooit.

Tot die laatste groep behoor ik zelf. En dat is best een heftige strijd maar ook een grote eer. Zonder strijd, geen overwinning.. Zou trouwens niet meer weten, mij niet meer voor kunnen stellen, hoe een leven in volle gezondheid eruit ziet. Zou me geen raad weten en 1000 dingen tegelijk willen doen! Haha!
Ook ik blijf bidden en hopen op genezing. En ik zou God enorm dankbaar zijn wanneer Hij mijn fysieke pijnen met de helft verminderd. Liever vandaag dan morgen.

Voor hen die moeten lijden door ziekte: In de hemel wordt er wellicht harder gedanst om jouw standvastige vertrouwen, dan om de (goedkope) "halleluja's" en "dank U Jezuuuhs!" Jùist in je ziek-zijn kun je een groot Getuigenis zijn voor het Koninkrijk van Jezus. Houdt je daaraan vast! Je bent een Soldaat van Christus.

"Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem.1 Petrus 4:19

Theoloog Richard Mayhue zei: "Jesaja 53 verwijst allereerst naar het geestelijke leven van de mens. Deze tekst gaat in op de morele zaak van ziekte, namelijk de zonde, maar zegt daarmee niets over de onmiddellijke beëindiging van alle gevolgen van de zonden - waaronder ziekte."
Logisch toch? Anders zou God wel hèèl selectief en summier Zijn beloften nakomen, niet? ..

Zijn striemen brachten ons genezing. Of zijn ons genezing geworden. Het is dus voltooide tijd. Het IS volbracht! De genezing moet niet nòg plaats vinden. Nee, we ZIJN Genezen. Hallo?!
Onze soevereine en rechtvaardige God heeft ons zó lief dat Hij Zijn Zoon offerde, in onze plaats..


Je bènt genezen van je zonden, door Zijn wonden


Een ieder die in Hem gelooft, heeft eeuwig leven Johannes 3:15,16.

Ook wanneer je eeuwige leven begint met een ziek of gehandicapt lichaam ....

 
Hierbij kun je lezen: Jesaja 53:2-7 en 1 Petrus 4:1-7,16-19
 

9 augustus 2012

Sinterklaas en Snoepautomaten

Drieluik Ziekte & Genezing 1/3
Wat schuilt er achter zo'n rare zoete titel?
Nou gewoon, de God van de Bijbel.
De levende God. De God die gèèn sinterklaas is: God geeft ons (lang) niet alles wat wij op ons verlanglijstje hebben geschreven. Ook niet per sé die dingen waar je uitroeptekens achter hebt gezet. Hij zal je verlangens niet vervullen enkel omdat je in Hem gelooft. Geloven is geen ruilhandel ofzo..
God is ook geen snoepautomaat: Je gooit er twee euro in en dat wat je uitgekozen hebt komt eruit rollen. Pakken maar, die zoetigheid.
Dìe god, is een god die helaas steeds populairder wordt ...

De god die enkel "grote plannen met jou heeft". Want dat wordt er dan tegen je gezegd hè: "Welkom in Gods familie! Hij heeft grote plannen met jou!" Hoezo "grote plannen"? denk ik dan.
Is er dan nog een groter Plan denkbaar dan Gòds Plan? Dat is namelijk een eeuwig Plan: Vergeving en Verlossing en eeuwige Vreugde.
Dit leven is geen grote droom..
Wanneer je Jezus leert kennen wordt het leven er niet bepaald makkelijker op. Gezondheid is geen vanzelfsprekende bonus voor hen die Hem liefhebben.

De sinterklaasgod is de god die er zogenaamd voor zorgen zal dat je niet ziek wordt. En o ja, mocht je per ongeluk tòch ziek worden (...) "dan zal Híj je genezen!"
"Want", zo citeert men Jesaja 53:3-5 dan meestal: "Hij heeft jouw ziekten op zich genomen, en Zijn striemen hebben jou genezing gebracht".
Tja. Uitgepraat, toch? Vaak wel helaas..
In deel 2 van dit drieluik meer over deze verzen uit Jesaja 53.

Wanneer ik weer iets dergelijks hoor, denk ik altijd: Waarom laat God zijn kinderen dan eerst ziek worden? Een kind van God behoeft immers niet ziek te blíjven. Waarom dan wel ziek wòrden? Vreemde gedachte toch?
Nog zieliger is dat de figuur die dit roept en genezing over je uitspreekt, zelf een bril draagt. Of een hoorapparaat nodig heeft. Of zijn kunstgebit kraakt op halve noten.. Of gewoon kaal is.
Je zou toch haast cynisch terug roepen: "Ik spreek een nieuwe haardos over je uit!" :)

Ook ik geloof in de God van wonderen. Voor God is nìets onmogelijk ~Lukas 1:37. Wonderen zie ik iedere dag in de Schepping, met duizenden tegelijk. En elke morgen in de spiegel.
Het leven zèlf is al een wonder.. Een levensgroot wonder!

Maar beste mensen, in deze gebroken wereld verkeerd ook ons lichaam in een gebroken status. Onze fysiek gaat met de jaren enkel achteruit. Voordat we sterven (als onderdeel van die gebrokenheid zul je op een dag moeten sterven..) worden we vroeg of later; kaal, doof, reumatisch, slechtziend, vergeetachtig, afhankelijk van medicijnen, slecht ter been, etc. etc.

Het welvaartsevangelie is de grootste leugen in Christenland.

En het 'genezingsevangielie' is daar helaas tè vaak een onderdeel van.. Wij hebben namelijk helemaal nergens "recht" op. Behalve op een Rechtvaardig en Liefdevolle God. En dìe God zegt: "Geef Mij je hart". Dat is Zìjn grootste verlangen. En dat is Alles wat wìj nodig hebben..

De mens heeft geen eigendommen, feitelijk is niets op aarde van de mens. We hebben dus alles in bruikleen, zelfs je 'eigen' lichaam... Dat is een geheel Andere insteek dan "ik heb recht op dit en op dat; op gezondheid en op voorspoed".. Wij hebben namelijk niets te claimen. Ook niet als christenen, meen ik.


"Papa God wil juist graag voorspoed voor ons en ons RIJKelijk zegenen, omdat we Zijn kinderen zijn! God is goed! Amen!"
 
Citaat in dikke letters hierboven is het antwoord dat ik van iemand kreeg via de facebook-pagina van Wilkin van de Kamp op het cursieve erboven. 'Als kind van God mag je een leven van overvloed claimen.' Veel christenen menen echt dat dit de weg van een Jezusvolger is. Maar o wee, als je hen probeert duidelijk te maken dat dit een vals Godsbeeld is ..
Nee, de God waar gelukkig nog veel christenen naar wijzen, die willen ze niet.

Men heeft liever een god die meer weg heeft van een sinterklaas dan van Abba Vader..

Ga de boodschap van "Papa God wil graag voorspoed voor ons" eens verkondigen bij de ontelbare vervolgde en onderdrukte Christenen. Vertel tegen de 100-den miljoenen die geen andere mogelijkheid hebben dan in armoede of eenvoud te leven, dat er "overvloed weggelegd is voor ieder kind van God".. Vertel het met een blij gezicht de miljoenen Soldaten van Christus die dagelijks nauwelijks voldoende te eten hebben.
Zijn zij dan geen kinderen van God? Gelukkig weet God Zelf wel beter. Hij kent ze bij naam.
En Hij wacht hen op, met open armen!
Hun loon zal groot zijn in de hemel, daar waar het nìet roest.

Want 'welvaart' is lucht. Maar God verkoopt Zijn kinderen geen lucht. Abba Vader heeft zijn kinderen lief en biedt ze eeuwig leven aan.Hierbij kun je lezen: Psalm 73 en 2 Timoteus 2:1-13


2 augustus 2012

Komt een vrouw bij de bron


De Meester en zijn discipelen komen aan in het dorpje Sichar, in de provincie Samaria. Vermoeid van de voetreis van Judea naar Galilea stoppen ze in dit dorpje om te rusten.

Het is 12.00 uur. Jezus gaat bij een waterput zitten. Een bron die stamt uit de tijd van Jacob.
Op het land dat Jacob aan Jozef gaf. Bijzonder toch? Zijn leerlingen gaan ondertussen wat voedsel halen. Geen chips, snickers en redbull maar ècht voedsel: Iets van een zakje met noten, vijgen, olijven en gedroogde vruchten.


Terwijl de Meester gaat zitten totdat Zijn discipelen terugkomen, verschijnt er een vrouw. Een Samaritaanse.
Jezus bedenkt zich geen moment en vraagt of Hij wat slokjes water mee mag drinken.
Hij heeft dorst... Ze ziet al gauw dat Hij een Jood is (neus, bovenkleed?) en is eigenlijk stomverbaasd.
Zal ze gedacht hebben: Vraagt hij dat aan mij?! ? Joden en Samaritanen mochten namelijk niet uit dezelfde kruiken of bekers drinken. De meeste Joden hadden niet eens het fatsoen om met Samaritanen te praten. (Hebben ze nog steeds last van..) Bovendien is de vrouw alleen, net als Jezus. En een man alleen met een vrouw, aiaiai dat mocht al helemáál niet..

Jezus antwoord:
"Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u levend water geven."

De Samaritaanse kan die vreemde Jood maar moeilijk serieus nemen: "Meneer, u hebt niet eens een kruik bij u, en u wilt mij water geven?! Waar moet u dat vandaan halen?.. U denkt toch niet dat u beter bent dan Jacob? Hij schonk ons deze waterput". Jezus geglimlacht even. Hij loopt richting de waterput en antwoord: "Wie van dit water drinkt krijgt opnieuw dorst. Maar wie Mijn water drinkt, zal nooit meer dorst krijgen."

"Mijn water wordt een opborrelde bron van levend water en die het drinkt, heeft eeuwig leven."


De vrouw begint Jezus een stumper te vinden. Ze speelt het 'spel' maar gewoon mee en antwoord: "Meneer, geef mij van dàt water zodat ik nooit meer dorst heb, haha! Dan hoef ik ook niet meer al die moeite te doen, niet iedere keer dit water op te halen."

Jezus antwoord: "Ga uw man eens roepen, en kom dan weer terug".
"Ik heb geen man", antwoord de vrouw.
"U hebt gelijk. U bent met vijf mannen getrouwd geweest. En diegene met wie u nu leeft, is niet uw man. U heeft me de waarheid verteld".
Dan geeft de Samartitaanse een typisch vrouwen-antwoord: "Oh meneer, ik zie dat U een profeet bent." Tja, opeens 'ziet' ze het, haha  ;-)
Nu Hém nog ...

De vrouw vertelt dat haar voorouders God aanbaden op deze plek. "Maar jullie Joden zeggen dat we dat in Jeruzalem moeten doen."
Jezus legt haar uit dat er een Eeuwig leven is: "Er komt een tijd dat men de Vader noch hier noch in Jeruzalem zal aanbidden. Jullie Samaritanen weten niet wie jullie aanbidden."
Let op wat Jezus hier achteraan zegt. Het is een Messiaanse openbaring:

"Wij Joden wéten Wie we aanbidden, want de Verlossing is uit de Joden."

Jezus kende de Tenach (het OT). Jezus wist dat Hij een Jood was.. Het Evangelie was eerst voor de Joden en daarna voor de gelovigen uit de heidenen. Verlossing komt uit de Joden..
In Romeinen 11:11 staat: ".. door hun overtreding konden de heidenen worden gered."

Jezus legt de vrouw uit dat God Geest is en dat de mensen die Hem willen aanbidden dat alleen kunnen doen in Geest en Waarheid. De vrouw antwoord: "Ik weet wel dat de Messias zal komen, en wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen."
Dan openbaart Jezus zich aan de vrouw: "Dat ben Ik, degene die met u spreekt." ..


Op dat moment komen Zijn discipelen terug en zien Hem samen met de vrouw. Ze durven Hem niets te vragen.
De vrouw laat haar kruik staan en rent terug naar het dorp waar ze vertelt dat ze de Messias ontmoet heeft. "Hij weet alles van me. Vlug, kom kijken!"
De dorpelingen zijn zó verheugd om Jezus in hun midden te hebben dat Hij twee dagen bij hen blijft. Veel Samaritanen komen tot geloof. Ze vertellen de vrouw: "Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is."

Jezus werkt door ménsen heen.
Mensen die Hem zonder fratsen liefhebben.

"Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen?"
Zeker weten.
Want de Messias, Zijn naam is Jezus van Nazareth.
Deze Jezus kijkt niet naar je verleden. Hij houdt geen logboek bij hoe vaak je de fout bent ingegaan.
Bekeer je, en Hij vergeeft je. Keer op keer.Hierbij kun je lezen: Johannes 4:1-42 en Romeinen 11:11-14.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...