30 augustus 2012

Noach

De Zomer van 2012 loopt ten einde.
Het was al met al een magere korte-rokjes-zomer. Van tijd tot tijd zelfs een zondvloedachtige Zomer. Tijd dus voor een blog over Noach.
Komt mooi uit nu Johan Huibers zijn nieuwe ark geopend heeft voor publiek. Ben er gisteren op geweest. Voor mij nogal vermoeiend, maar ik vond het indrukwekkend en de moeite waard!
Zie fotoserie ark.

Het verhaal van Noach, de ark en de zondvloed is niet in een klein logje te vertellen, sorry ..

Na Adam slaan we een kleine 1100 jaar en (slechts) 9 generaties over en komen we uit bij de geboorte van Noach. De man die in Gods ogen een voorbeeldig leven leidde. Daarom vond Noach "Genade bij God". Volgens de Statenvertaling wandelde Noach zelfs met God.. Dat betekent dat hij dicht bij God leefde. Net als zijn overgrootvader Henoch.
Na het scheppingsverhaal beschrijft de Bijbel het verhaal van Noach eigenlijk de hèrschepping. Het is een hilárisch verhaal maar vooral een heilig en indrukwekkend stukje geschiedenis.. Een Bijbel-gedeelte waarin aangrijpende teksten worden genoemd.

De schrijver vertelt dat Noach 3 zoons kreeg toen hij 500 jaar oud was: Sem, Cham en Jafeth. Geen mens werd op hoger leeftijd voor het eerst vader dan Noach. In zijn 500e jaar! En dan nog wel een 3-ling. Tenminste, ze worden in één adem genoemd. Het bleef voorlopig ook bij deze 3 zonen. Het Refo-tijdperk bestond kennelijk nog niet.. 3 Mannen (met hun vrouw) was voor God genoeg om de mensheid opnieuw op te bouwen. De geschiedenis van Noach laat ons zien dat de mensheid een tweede kans kreeg. 

God begon met een schone lei.

De generaties vóór Noach benoemt de bijbel als "de geweldigen en de reuzen uit de voor-geschiedenis" - De tijd vóór de tijd, zegt de schrijver (Mozes?) dus eigenlijk. Ook wel de "Oude wereld" genoemd. In 2 Petrus 2:5 staat: "Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen."
Deze mensen werden allemaal een klein millennium oud. Noach's vader Lamech stierf op de prachtige jackpot-leeftijd van 777 jaar.
Een rekensommetje leert ons dat Noach's vader Lamech het begin van de zondvloed nèt niet meemaakte. Hij stierf 5 jaar ervoor. Zal zo hebben moeten zijn..
Noach's opa Metuselach werd 969 jaar jong en daarmee de oudste bijbelfiguur. Hoewel, een blond jongetje zei me ooit: "de oudste mens is Jezus, want die was er altijd al". En zo is het maar net.
Noach was de achterkleinzoon van Henoch. Deze Henoch "wandelde met God" en werd tijdens één van die wandelingen opgenomen in de hemel op de voor die generaties jonge leeftijd van 365 jaar.
Diens vader Jered overleefde hem ruim. Noach's betovergrootvader werd namelijk 962 jaar. Those were the days..


Maar toen God zag dat de mens vol zonden was, zei Hij: "Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven .. hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven." Genesis 6:3.

Het was de tijd dat de gevallen engelen de dochters van de mensen namen, wie en zo vaak ze maar wilde.. want zij waren prachtigGenesis 6:2. Je zou bijna denken dat de volgende zondvloed niet lang op zich laat wachten… Maar dat zal niet gebeuren. Wat God belooft doet Hij, en een zondvloed zal er geen tweede keer komen beloofde God Noach na de zondvloed.
Mijn ogen vielen op enkele aangrijpende woorden. Hoe 'hilarisch' dit verhaal ook te beschrijven of uit te beelden is, er staan een paar teksten in die ons als kleine mensen nòg kleiner moeten maken.
Wellicht is Genesis 6 vers 6 één van de meest indrukwekkende teksten uit de Bijbel:

"God kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst."

Als we deze tekst laten bezinken wordt het misschien het beste voorbehoedsmiddel tegen onze zonden ..

Noach moest dus een boot gaan bouwen. Vraag me trouwens af of er iemand vóór Noach al een bootje had gebouwd. Het moest hoe dan ook een bééstachtige boot worden.
Een Reddingsboot!
De bouwtekening kreeg hij van God zelf. Uitgaande van de gemiddelde Bijbelse el (0,50 m.) als lengtemaat, kreeg de Ark ongeveer de volgende afmetingen: 150 meter lang, 25 m. breed en 15 m. hoog. De verhouding 30:5:3 is opmerkelijk: Het is namelijk exact dezelfde verhouding als die van de mammoettankers van deze tijd.
Overigens, het woord "ark" betekent kist. Het werd dus een hoekig gevaarte dat kon varen..
Afijn, Noach begon pijnbomen te hakken. Hij had hout nodig. Hèèl veel pijnboomhout. Zijn drie zoons hielpen ongetwijfeld mee.
De Statenvertaling heeft het over "goferhout". Waarschijnlijk een cipres-achtige naaldboom.
Welk hout het ook geweest is, jaar na jaar bleven deze vier mannen zagen en timmeren. Ze werden bespot en belachelijk gemaakt door de mensen om hen heen. Niemand nam hen serieus. Maar wie van ons zou Noach niet een dwaas hebben gevonden?

De Bijbel vertelt niets over hoe lang de bouw geduurd heeft. Het zal wel een paar jaartjes geweest zijn, misschien wel 20. Maar dan heb je ook wat. Nu was het nog wachten op de regen. Op de grote vloed.
Het meeste water kwam niet van boven, maar van onder. Vanuit de aarde.
Of zoals de Bijbel het zegt: "de machtige oervloed". Dit betekent dat de aarde opensprong en het zijn 'oerwater' naar de oppervlakte stuwde.
Psalm 24:2 zegt: "Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd."
En in Psalm 136:6a zegt David; "die de aarde uitspreidde, op het water."
En dan nog in Psalm 33:7; "Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, Hij bergt de oceanen in schatkamers weg."
Denk ook aan Genesis 1:3-> "en de Geest van God zweefde over de wateren."
Waarschijnlijk kwam het meeste water dus uit de korst van de aarde. Dat maakt het weer een stuk logischer voor ons mensjes. Immers, van een halve zomer regen staat zelfs Nederland nog niet onder water ;-)
Lees in dit kader ook eens Job 38:8-11. Dan kunnen we ook begrijpen hoe de breuklijnen in de aardkorst zijn ontstaan. God naaide de scheuren in de aardkorst na de vloed dus weer dicht.

Toen zei de HEER tegen Noach: "Ga de ark in, samen met je hele gezin, want Ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent."
Slechts 8 mensen gingen de ark in. En mét hun dieren van allen soorten. 7 paartjes van het gevogelte en 7 paartjes van alle reine soorten. Slechts 1 paartje van alle onreine dieren.

Hoe hééft Noach ze allemaal de boot in gekregen?!
Nou, dat heeft hij niet gedaan.
Dat deden de dieren zelf, op Gods commando -Genesis 6:21.
Deze dieren luisterden wèl naar God.
Begrijpen blijft mij te wonderbaar..

Noach en zijn familie zijn aan boord.
De enige deur gaat dicht.
De rest van de schepping is verloren ...

Het gaat regenen.
En de aarde spuit haar oerwater omhoog.
De zondvloed is begonnen.


Wat zal het een beestenboel geweest zijn in die grote boot! Zoveel hokken, hekken en deuren. Poep en pies. Het was er slecht vertoeven zou je zeggen.. De dierenverzorgers van Ouwehand en Artis hebben vergeleken Noach en zijn zonen een luizenbaan. Wat zullen de leeuwen gegeten hebben? Het was immers ná de zondeval hè. De leeuw lag inmiddels niet meer bij het lam. Leeuw en leeuwin prefereerden inmiddels het liefst een mals gazelletje. Wat te denken van de krokodillen. Die moeten ook lastig te herbergen zijn geweest.. Het kan toch haast niet anders of God heeft voor een soort neutralisatie gezorgd. Het zijn allemaal menselijke gedachten, ik weet het. God is altijd Groter. Maar zou Hij bijvoorbeeld de roofdieren tijdelijk een vegetarisch appetijt hebben gegeven? Blijft gissen. Feit is dat er ook vandaag nog steeds malse herten en gazelletjes over de Veluwe en Afrikaanse vlakten dartelen. En gelukkig ook nog over de Utrechtse Heuvelrug.

Hoe dan ook, wanneer je deze beestenboot op je in laat werken is het een haast onmogelijk tafereel. Zo niet hilarisch.

Inmiddels blijft het maar hozen daar in het Midden-Oosten. Alles wat adem heeft, sterft.
40 Dagen en 40 nachten blijft het aan één stuk doorregenen en staan de sluizen van de afgrond open.
Noach en zijn vrouw, hun drie zonen en hun drie vrouwen, blijven geduldig wachten. Maand na maand.
Ik heb me altijd afgevraagd hoe het met de voorplanting van al die dieren zat. Want uiteindelijk hebben ze met ze allen zo'n 13 maanden op die Ark vertoefd hè. Hoeveel konijnen zouden er rond gelopen hebben?! :) En hoe vaak zouden ze de hyena's geplaagd hebben door voor hun hok rond te huppelen en hun achterste te laten zien? Waarschijnlijk heeft God ook hieraan gedacht en werd de voorplanting tijdelijk door Hem stopgezet. Genesis 8:17 zou dit kunnen bevestigen.
Overigens werd er bij zowel Noach's vrouw als bij de vrouwen van Noach's zonen geen baby geboren. Opnieuw een mogelijke aanwijzing dat het beroemde Refo-tijdperk nog (lang) niet was aangebroken :p.

Na 5 maanden liep de ark vast op de berg Ararat, op de grens van het huidige Turkije, Iran en Armenië. Na een tijdje stuurde Noach een raaf naar buiten. Die kwam met al die kadavers natuurlijk niet meer terug! Eten zat. Daarna stuurt hij tot drie keer toe een duif eropuit. Bij de derde keer kwam het beestje niet meer terugvliegen. Reden voor Noach om na een verblijf van ruim 12 maanden in de ark eìndelijk het luik open te duwen.

Uit dankbaarheid voor Gods goedheid voor hem en zijn familie, schenkt Noach God een brandoffer. Hij offert alle reine dieren en vogels een maal.. Dat zijn wel heel veel dieren en dus heel veel offers! De geur van de offers behaagde God en hij beloofde de aarde nooit meer te vervloeken, zie Genesis 8:21.
Afijn, alle dieren zoeken rustig hun weg naar de minst steile paadjes naar beneden. Want hé, ze staan nog steeds op de top van een 5100m. hoge berg hè. Overigens kan het goed zijn dat deze berg in die tijd minder hoog was. Hoe dan ook, de leeuwen lieten de hertjes eerst een voorsprong opbouwen.. Kennelijk hadden ze die eerste dagen of weken nog geen honger. Anders was voor veel dieren de lange boottocht nog voor niets geweest ... ;-)

God zorgde ervoor dat er genoeg dieren overbleven.
Zijn plannen falen nooit


En toen waren er nog 8.. Slechts acht mensen waren in leven. God moedigde hen aan met de woorden: "Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde."

Daarna sloot God een verbond met Noach en zijn zonen, Hij zei: "Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn.." Klinkt niet echt vrouwvriendelijk hè.. Maar God bedoelde het Goed hoor.

Hij beloofde nooit meer een zondvloed over de aarde te laten gaan. Als herinnering aan deze belofte van God aan de mensheid plaatste Hij een boog in de wolken. De regenboog werd het teken van dit verbond. Wat een gave manier om telkens weer aan herinnerd te worden!

Noach en zijn familie pakken de draad van het leven weer op.. Noach plant een wijngaard en wordt wijnbouwer. Veel klanten zal ie in het begin niet gehad hebben ;-) Daarom dronk hij er zelf maar van en werd prompt dronken. En wat doe je als je dronken bent? Dan ga je op bed liggen natuurlijk. In zijn geval poedelnaakt.. Cham, de pechvogel, zag dit per ongeluk en daarom vervloekte Noach zijn kleinzoon Kanaän, de zoon van Cham. Raar maar waar. De andere twee zonen zegende hij. Met dit vréémde voorval eindigt het verhaal van Noach.

Noach leefde na de zondvloed nog 350 jaar en stierf op de respectabele leeftijd van 950 jaar. Dat is volgens het denken in het jonge-aarde-creationisme ruim 1/7 deel van de hele geschiedenis..
Mens en dier werden gered.
Redding voor de Eeuwigheid zou nog 2500 jaar duren.
Die Redding kwam in het lijden, sterven en opstanding uit de dood van Jezus Messias, Gods Gezalfde.

Zorg ervoor dat jij de deur van je hart op tijd openzet voor Jezus. Want er komt een dag dat de Deur definitief dichtgaat. Net als bij de aanvang van de zondvloed. Daarna, is het te laat ...

Jezus zegt: 

Ik wil maaltijd met je houden, Ik wil dat je gered wordt.
Kom aan boord.
Ik ben je Reddingsboot.. Kom binnen.
Ik wil je erbij hebben.


Bijbehorend Bijbelgedeelte: Genesis 6:5-9:29.
Lees ook eens Job 38:8-11 en Psalm 136.19 opmerkingen:

 1. Een mooi post met een humoristisch tintje. ken je de driedelige roman serie over de zondvloed, de tijd ervoor en er na? Is prachtig.

  Nou, het stortregende hier net!Bij jou vast ook ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ja, waren heftige buien net hè. Die serie ken ik denk ik niet. Maar lees ook weinig romans hoor, heb er niet zoveel mee eerlijk gezegd. Net wel Thuiskomst van Alcorn uit, voor het eerst van kaft tot kaft gelezen: Prachtig boek!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is zeker een prachtig boek Hans. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem gelezen heb maar hij is schitterend.

   Verwijderen
 3. Heerlijk om dat hele verhaal te lezen.En de olifantenfoto: :))
  De kleinere ark lag een paar jaar terug in Lelystad afgemeerd en ik was behoorlijk onder de indruk van het doorzettingsvermogen van Johan Huibers.
  En dan nu dat veel grotere exemplaar. Ik ben er benieuwd naar...dit jaar willen we er met de huisgemeente heen. Het is de reis erheen vast en zeker waard.
  Het laatste stuk wat je schrijft vind ik zo mooi:
  Zorg ervoor dat jij de deur van je hart op tijd openzet voor Jezus. Want er komt een dag dat de Deur definitief dichtgaat. Net als bij de aanvang van de zondvloed. Daarna, is het te laat ...

  Ik wil maaltijd met je houden, Ik wil dat je gered wordt.
  Kom aan boord. Ik ben je Reddingsboot..
  Kom binnen! Ik wil je erbij hebben.

  Bedankt weer!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Die 'olifantenfoto' is de mok waar ik mijn thee uit drink :)
  Ja, het is echt de moeite waard om deze ark te zien. Het is een reuzenboot.
  Dat laatste gaat het om hè: Jezus wil ons aan boord hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Je hebt er een mooi verhaal van gemaakt Hans, geweldig. Het staat ook nog steeds op mijn verlanglijstje om er een keertje langs te gaan,lijkt me erg indrukwekkend.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dank je Wendy. Het is ook een indrukwekkend Verhaal. De ark van Johan is imponerend. Als het goed is wordt hij morgen officieel geopend. Als je kans hebt moet je zeker eens gaan kijken!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Zo leuk om te lezen, heb me kostelijk vermaakt, zeker wel 10 minuten ;) Serieus; goed stuk Hans! Ben heel wat wijzer geworden, vooral over hoe God het eea had gepland met de dieren. Maar je hebt gelijk zoals je in je laatste krachtige slotzin schrijft: 'Zorg ervoor dat jij de deur van je hart op tijd openzet voor Jezus(...)'. het overlezen waard ;) En die ark, daar wil ik echt heel graag naar toe...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik hoop voor jullie dat het lukt om de ark te gaan bekijken. Het is echt schitterend. Vooral als je erbij staat, vond ik. Bedankt, en leuk dat je er wijzer van geworden bent ;-) Het is een indrukwekkend verhaal.

   Verwijderen
 8. Elke keer als ik over de brug rijd word ik er letterlijk aan herinnerd;)Echt een mooi gezicht, 15 september hebben we leidersdag op de boot, dus dan ga ik er ook ff rondsnuffelen. Een paar jaar geleden lag de kleinere versie in Sliedrecht, geweldig om te zien hoe al dat hout verwerkt is! En dat God gewoon de afmetingen heeft afgeleverd, die nu nog gebruikt worden, echt gaaf.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Leuk om er zó dichtbij te wonen, Mirjam. Precies, je wordt er telkens aan herinnerd. Vanaf de Merwedebrug bedoel hè, dan zie je de ark inderdaad prachtig liggen. Je krijgt het gevoel dat je direct 5000 jaar terug gaat in de tijd. Nog twee weekjes dan mag jij er ook op, veel plezier alvast!

   Verwijderen
 9. Gelukkig kennen wij de ware ark waarin echte redding te vinden is. Niet een van hout maar van de persoon Jezus Christus. Iedereen is geroepen maar wat komen er weinig. Nog even dan sluit de Deur zich en is het te laat...

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Prachtig verwoord, Hans. Ik ga binnenkort ook een kijkje in de ark nemen. Ik ben er al regelmatig langs heen gefietst. Voor mij een klein afstandje. Je hebt prachtige foto's gemaakt. Genieten!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Moet je zeker doen als je in de gelegenheid bent.
   Dankjewel voor je compliment!

   Verwijderen
 11. Mooi blog Hans... Ja 2012 was de zomer van de vele regen...
  Ik ben ook bij de Ark geweest in Dordrecht, zelfs nog voor de officiele opnening, Daarna door naar dochter. :)
  Ik denk trouwens dat Noach 120 jaar aan de Ark heeft gewerkt.
  Gen 6:
  3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

  Ik lees dat dan zo dat dit volgens vers 5 wat hierna komt, het moment is dat God besluit tot de zondvloed en Noach de opdracht geeft tot het bouwen van de ark. En is dan de periode tot de zondvloed dat die ark in gereedheid werd gebracht... 120 jaren, het aantal jaren dat de mensen nog gegeven wordt, volgens vers 3.
  .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je foto's had ik nog nooit gezien. Herkenbaar, leuk omdat ik er ook zelf ben geweest. :) En leuke beker op je foto hier ... ook herkenbaar. :)

   Verwijderen
  2. Prachtig gevoel, om opeens deze Ark te zien liggen hè. Floep, hopsa en je bent even in Bijbelse tijden...

   Verwijderen
  3. Hmm, die 120 jaar kan ik niet uit deze teksten opmaken eerlijk gezegd. Die puzzel is mij iets te wiskundig ;-)

   Verwijderen
  4. Voordat Noach aan de ark begint te bouwen heeft hij al zijn 3 zonen. Die kreeg hij op zijn 500e, zie 5:38. Dan zegt God dat Noach samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen in de ark moet gaan, zie 6:18. Noach begint dus na zijn 500e te bouwen aan de ark, en zijn zonen hebben al vrouwen. Begonnen ze destijds niet heel jong aan ;-) In 9:28 staat dat Noach na de zondvloed nog 350 jaar leefde en hij werd 950 jaar. Dus hij kwam zo rond zijn 600e de ark uit.
   Zijn zonen hadden al vrouwen, stel op hun 30e. Dan zou je dus kunnen stellen dat Noach zo'n maximaal 600-530 = 70 jaar aan de ark gebouwd heeft.

   Verwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...