22 september 2012

Blogpauze


Lezer en blogvrienden:
Ik kan niet anders dan voorlopig even een blogpauze inlassen.
Geen idee hoe lang 'even' zijn zal. 
Heb tè veel pijn.
Pijn en ziek-zijn went nooit. Voor niemand.
Het herinnert ons er wèl aan dat het leven fragiel is. 
Dat we door een gebroken wereld zwerven.
Broos, breekbaar, maar ook vol van schoonheid!
Nee, ons leven is niet maakbaar. 
 Je leven is een Geschenk.
  Verspil het niet ..


Vandaag wil ik graag deze tekst met je delen:

"Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft,
en ga de weg van de liefde, zoals Christus,
die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft."
-Efeze 5:1,2a
14 september 2012

Mag ik dan bij U zijn? Of ik nu goed of slecht geleefd zal hebben.
Op een dag zal ik moeten sterven.
Mijn eindstation op aarde.
~
En als ik dan dat station bereikt heb, Heer;
dan vraag ik U enkel nog om genade.
Genade, die mij léven schonk.
~
En alleen U weet hoe diep mijn geworstel en gevecht ging,
om mijn dromen te laten varen.
De pijn die ik mijzelf aandeed, toen ik vasthield aan mijn verlangens.
De pijn om de leugens en lastertaal,
die mij bijna kapot maakte..
~
En wanneer mijn lichaam dan eìndelijk tot rust is gekomen.
Verlost van alle aardse aanvallen.
Heer, wilt U dan mijn brokken verdriet verzamelen, en 
alle stukken pijn bij elkaar rapen?
~
Wilt U op de jongste Dag nieuw leven in mij blazen?
Maak - mij - Vrij.
~
En wanneer U een compleet nieuwe aarde zult scheppen,
maak dan alstublieft van de klei dat overblijft,
voor mij een lichaam dat eeuwig pijnloos blijven zal!

 Heer, mag ik dan bij Ú zijn?

Nu moet ik nog leren, om dagelijks enkel van genade te leven.
Nu worstel ik nog in het donker,
met demonen die ik niet zien kan.
~
Nu moet ik nog leven, met krassen op mijn ziel.
Op weg, naar dan en daar ..

Belalp - Wallis, Zwitersland, 2010


Heer, schenk mij meer en meer het verlangen,
naar de eeuwigheid met U.
Maak mij intussen hier nog even stil en verwonderd,
verras mij met vreugde.
Dìe vreugde, die U alleen geven kunt.
~
En Heer, wanneer U Uw woede over de kosmos blazen zal,
en Uw Koninkrijk bìjna zal aanbreken.
Wanneer brokken van de zon in zee zullen storten, en
sterren op de aarde worden gesméten,
en de hemel zich als een boekrol zal openen ..

Wanneer mijn geliefde bergen,
die voor mij soms al bijna de hemel waren,
zullen instorten.
~ 
Heer,
wilt U mij dan bevrijden?
Mag ik dan eìndelijk bij U zijn?!
  
Mag ik dan bij U zijn?

Naar een lied van mijn geestelijk vader Rich Mullins, Be with You

hierbij kun je lezen:
Openbaring 6:12-17, 2 Petrus 3:7-13 en Johannes 16:28-33.


10 september 2012

Politieke prietpraat


De politiek. Een poppenkast met levende poppen.

Overmorgen mogen wij Nederlanders weer 'stemmen'.
De campagne draait nog op volle toeren. De politici moeten live in één minuutje hun visie op belangrijke onderwerpen belichten. De media lijken vooral geïnteresseerd in het charisma van de lijsttrekker en zijn of haar oneliners.
Inhoud is kennelijk van minder belang. Het gaat om de poppetjes. Porseleinen, maar meestal plastic ..

Het is triest dat na iedere nieuwe regering je stem bij benadering niets waard blijkt te zijn ..
Nooit eerder opgevallen??

Overheden en regeringen brengen geen werkelijke Verandering in deze wereld, ondanks alle beloften. Stop er maar mee te vertrouwen op een regering. Bespaart je een hoop frustraties.

Ach, ik begrijp natuurlijk ook wel dat een land bestuurt moet worden. Maar ik geloof niet dat onze 'democratische' stem er ook maar een millimeter toe doet.

"Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is."
Psalm 146:3

Paulus suggereert overigens, in Romeinen 13, dat overheden door God zelf zijn aangesteld.
Ik weet niet precies over welke regering Paulus het destijds had, maar een dergelijk goddelijke overheid heb ìk nog nooit voorbij zien komen.. Waarschijnlijk doelde Paulus hier op het feit dat geen méns uit zichzelf macht heeft? Denk aan wat Jezus hierover zei tegen Pilatus.

Overheden en politieke macht zijn onderdeel van
de geestelijke sluier 
die over deze wereld hangt.

De sluier die de Werkelijkheid verdoezelt. De werkelijkheid die oneindig veel mooier is
dan alles wat nu zichtbaar is :
Gods komende Koninkrijk op een geheel nieuwe aarde.
Dàn zal er eindelijk vrede zijn. Eeuwige vrede. Maar zo ver is het nog niet.
Nòg niet.

We leven vandaag in een wereld waarin het nauwelijks nog uitmaakt wie er regeert.

De staatsschulden van de meeste Westerse landen zijn haast onmogelijk terug te verdienen. Draconische maatregelen mòeten genomen worden, door wie dan ook.

Dat wat politici roepen is veelal kletspraat. Nu wordt er A gezegd. Bij de formatie van een nieuw kabinet blijken ze er toch B (edrog) van gemaakt te hebben.
Als burgers blijven we er massaal intrappen, verkiezing na verkiezing na verkiezing.

Tijd voor verandering, doe mee! Yes we can! -- Allemaal leugens.

Polderpolitiek bedrijven lijkt op onmogelijk in te lossen beloften zo mooi mogelijk verpakken. Om ze niet veel later te verbreken met een zo glad mogelijk smoesje.
Buitenpolderlijke politiek trouwens ook.


De grootste ramp is misschien wel dat er geen echte leiders meer zijn. Staatslieden van formaat. Waar zijn ze?!
Men vliegt van de ene G20-top via een G8-top naar de volgende G20-top. En van de ene naar de volgende Eurotop. De zoveelste. Het is allemaal 'top'.
Maar een duurzame oplossing? Die lijkt onvindbaar.

Stemmen is niet verboden hoor. Ook niet door de Bijbel, zoals sommige sekten stellig menen..
Dus geloof jij nog steeds in de politiek en heb je het idee dat jòuw stem er echt toe doet? ...

  Alvast veel plezier dan met stemmen! ;-)


 


5 september 2012

De arme rijke jongeling


Nadat Jezus de kinderen heeft gezegend komt er een jong etterballetje op Hem af; een yup. Misschien een politicus of een jonge zakenman. Een mannetje met invloed, en dus geld. Of andersom..

Daar komt Jezus aan, eìndelijk - Dit is mijn moment om toe te slaan, denkt de yup. Hij weet hoe belangrijk invloedrijke relaties zijn. Het lijkt wel of hij een politieke campagne aan het voeren is..

Dit plaatje van mij en de goede Meester komt morgen in de 'krant' .. Hij denkt nog even goed na voordat ie de vraag stelt. Dit wordt een mooi platform voor mijn campagne. Het zal een vraag zijn waarvan mijn bewonderaars zullen denken: 'Wauw, hij stelt precies de juiste vraag aan Jezus. Hij is echt slim!' .. 
De mensen gaan voor het yuppie aan de kant. Ja, daar is Hij! Ehmmm,

"Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?"

Dat is nou precies de domste vraag die een mens aan God stellen kan ... 
Notabene net daarvoor heeft Jezus de omstanders duidelijk gemaakt dat ze moeten worden als een kind om bij Zijn Koninkrijk te horen. Vertrouw op Mij.

Jezus spreekt de jonge man aan. Dit geeft aan hoe nederig en wijs het vleesgeworden Woord hiermee omgaat. De Meester weet immers allang hoe zelfingenomen deze man is.. Wij zijn trouwens niet veel anders...

Foto's: Michael Belk (website)

Om de yup te triggeren zegt Jezus: "Verkoop alles wat je hebt, en volg Mij." 
Jezus wist dat deze jonge rijke man van zijn geld en goed hield. Maar een mens kan niet én Jezus volgen én zichzelf bewust verrijken. Feitelijk ben je dan nog steeds arm..

Jezus vertelde Nicodemus dat hij opnieuw geboren moet worden. Dat zijn goede komaf en aanzien als Farizeer niets voorstelt voor het Koninkrijk van de hemel. Nee, ook Nico de Mus moest opnieuw geboren worden. Maar Jezus vertelt hem niet dat hij afstand moest doen van alles wat hij had zoals Hij dat bij de rijke jongen deed. Waarom? Jezus wist waar het probleem zat bij Nicodemus. 

Het probleem van de de rijke jongeman was dat hij vast zat aan zijn vele bezittingen. Daarom zegt Jezus hem: "Verkoop alles wat je hebt en volg Mij."
Als de Heer niet ècht op nummer 1 staat bij je, helpen je brave bonuspunten helemaal niets..

Een mens kan geen Christen worden door de juiste informatie in te winnen.
Een mens kan ook geen discipel van Jezus worden door zich aan alle wetten te houden, zoals de yup beweerde te doen.
Een volgeling van Christus kunnen we enkel met ons hart worden. Door aanraking met de Geest van God. Door het Leven in te ademen. Door achter Jezus aan te gaan, de Waarheid.

We moeten Jezus dus geen domme vragen stellen, maar Hem gaan vòlgen.
Want dan ben je Zijn Kind. Zo simpel is het. Hoewel..
Hem volgen kan alleen als je bereidt bent je kruis op je te nemen. En daar ligt de grote uitdaging.. Jezus zei:


"Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen."
~ Markus 8:34.

God heeft ons geen hemel op aarde belooft. Wel een eeuwig leven voor oprechte kruisdragers.

 De hemel wacht nog, en Zij wacht geduldig
   óók op jou ..
Hierbij kun je lezen: Markus 8:34-38, Markus 10:13-27 en Lukas 18:18-26.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...