28 oktober 2012

Beukenblaadjes


Ik wandel in een prachtig bos.
Helemaal alleen.
Er staat een briesje wind.
Overal vreemde maar aangename geluidjes.
Het bos neuriet.
Mijn hart doet mee.
Momentjes van geluk.
~
Geknisper van schurende beukenblaadjes maken het lopen lichter.
Nou ja, ik doe alsof..
Een windvlaag neemt een wolk van bladeren mee.
Ze nemen alle tijd voor een laatste groet aan de takken op hoogte.
Pasteltinten hebben deze middag de overhand.
Hier en daar nog felgroene blaadjes.
De lucht over de Utrechtse Heuvelrug zorgt voor een vriendelijk licht.
~
Zacht zijn mijn fluisteringen met God.
Zacht is Zijn stem.
Ik hoor kastanjes landen op het zachte mos.
De wind zet aan.
Doet bomen voorzichtig maar gehoorzaam buigen voor de Schepper.
Takken zwieren mee.
Blaadjes dansen.


Hé,
hoor ik daar de hoeven van een ree?
Mm, misschien enkel gehoopt.
Eén ding weet ik zeker:
Er is nog steeds een geloof die bergen kan verzetten!
Een God die altijd groter is.
Een liefde die troost en vergeeft.
~
In dit leven wordt je gepolijst voor de eeuwigheid.
Het is daarom oké om alleen te zijn.
Zolang je maar Vrij bent.
Ik richt mijn blik omhoog, ver voorbij de hoge beuken.
Kijk in een tijdloze zone.
Want de tijd zal nooit weten,
Wat ik daar zie..
~
Gods adem is voelbaar in alle uithoeken van de aarde.
Alles juicht voor de Schepper.
Blaadjes dwarrelen in salto's naar beneden,
laten met plezier gaten achter in het bladerdak.
Een warme knipoog van de zon.
~
Wie is een God als de Maker van alles dat ademt?!
God, Ú bent mijn God.
Nooit heb ik alleen gewandeld ..

Stap voor Stap

26 oktober 2012

Ik zal je dragen

   Lieve Jezus,
mijn pijn, wanneer komt er een einde aan?! Het is soms bijna niet te dragen.
Kan heel goed begrijpen Heer, dat veel mensen U gewoon niet kùnnen geloven. Want hoe kun je geloven in een God die zó veel pijn toestaat? De wereld zit vol met lijden.
Heer, ik vraag mij soms hardop af wat toch de waarde van alle verdriet en ellende is? ..Niets aan mijn lichaam is nog gaaf, ik ben uitgeput,
gebroken, met bonzend hart schreeuw ik het uit. 
Heer, al mijn verlangens zijn U bekend, mijn zuchten is U niet verborgen.
~Psalm 38:8b-10  Geliefde,
Mijn kind, probeer je pijn over te geven. aan Mij.. Dat is moeilijk, Ik weet het. Maar probeer het, want in Mijn handen wordt je pijn van waarde.
Er ìs één alternatief: "In jezelf geloven." Dat is helaas wat het gros van de mensen doet. Hun therapeuten roepen het in koor: "Kies voor jezelf!" Maar Ik zeg je: Kies voor Mij.
Houd je vast aan Mij en Mijn beloften.

Ik zal je dragen, door heel dit leven heen. Hier in de hemel zul je verlost en beloond worden van en voor alles waar je op aarde onder geleden hebt.
Geef daarom je pijn aan Mij. Ik ken je tranen. Ik vang ze op in Mijn kruik ~Psalm 56:9.
Ik ben je Heer en Verlosser, en Ik zal je veilig op je eindbestemming brengen.
Vertrouw op Mij.


    ~

p.s. Het woordje pijn staat voor de pijn die ieder van ons hoe dan ook, vroeg of laat, te dragen heeft.

21 oktober 2012

Bent U mij vergeten?

  Lieve Jezus,
ook sinds Uw rentree in de hemel hoort U àl onze gebeden.
We sturen ze fluisterend, smekend, schreeuwend, stotterend of zuchtend de lucht in..
Maar Heer, soms denk ik: U hoort ze wel, maar wat doet U ermee? Er is zo onbegrijpelijk veel pijn en lijden in deze wereld. 't Spijt me Heer, maar ik ga U een wat onbeleefde vraag stellen :
"Bent U mij vergeten sinds U omhoog vloog?" ...


 
Mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou Hij niet langer liefhebben?
Uw weg, God, is een heilige weg –
welke god is zo groot als onze God? 
~Psalm 77:7b,8,14


 Geliefde,
Ik begrijp je.
Toen Ik liever niet wilde laten gebeuren wat mòest gebeuren, bad Ik het volgende:
"Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg. Maar laat niet Mijn wil geschieden, maar Uw wil."
Soms voelt het alsof de Vader de regie kwijt is hè, Ik weet het.. Maar wanneer je daarin blijft hangen, Mijn kind, zink je weg in leegte en wanhoop.
Dus leg jezelf er eindelijk bij neer dat Ìk degene ben die jou geleidt heeft .. op de plek ..
 waar je nu bent .. Dat is een plek die verloren genoeg voelt, om je door Mij te laten leiden.

Ik geef je hoop. Genoeg voor elke dag.
De duivel is de vader van de leugen. Trek het je niet aan. Jìj bent van Mij!
Mijn Genade gaat altijd verder.. en Mijn Geest, schenkt Léven.
Je hoeft niet meer wanhopig te zijn: In Mijn aanwezigheid zul je steeds weer vrede hebben - ééuwige Vrede.


     ~

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...