16 november 2012

Geloof, hoop, liefde en de geestelijke leerschool


Als je goed leeft, wordt je ouder
Misschien..
Maar wanneer je ouder wordt, zul je verslagen worden
Door pijn, ziekte of verlies
Vroeger of later
Als je probeert in geloof en vertrouwen te wandelen,
zul je struikelen
Of heel hard vallen


Als je denkt dat je leven met Christus je een automatisch opwaartse spiraal 
van geestelijk moraal zal brengen,
dan vergis je je...
Als je denkt dat dit wel meevalt?
Lees dan nog eens hoe het Jezus' discipelen verging
Hun levens werden bevuild
Nee, ook zij blonken niet uit in heiligheid


Als je ernaar streeft om een heilig leven te lijden, zul je te maken krijgen met
twijfel en beproeving,
waarvan je het bestaan niet kende...
De weg van de geestelijke leerschool is confronterend.
Dat gaat gepaard met worstelen, maar..
Blìjf geloven


De Bijbel zegt: "almaar onvervulde hoop maakt ziek."
Dan kan de moed je in de schoenen zinken
 Maar wanneer je dan weer valt:
Blijf dan ook hópen
Want geloof, hoop en liefde zijn je kracht
Mocht je een leven leiden in de hoop en verwachting, en in het geloof dat God goed is,
en het leven je dus enkel prachtige dingen zal brengen?
Tja, dan zul je zwààr teleurgesteld raken...
Vroeger of later
Soms zelfs volledig breken


En als je ervoor kiest om lief te hebben,
kan je liefde onbegrepen of onbeantwoord blijven
Je liefde zal pijn met zich meebrengen
Vroeger of later
Maar geef het liefhebben nòòit op
Moeilijkheden,
ze blijven niet uit
De dood wacht ongedurig
Tranen komen vanzelf
Maar blijf geloven en hopen en
liefhebben


Heb goede moed!
Wees niet bang
Jezus heeft de wereld overwonnen
Vertrouw Hem
Dan wandelt Hij met je mee, alle dagen van je leven


En op een Dag zal Hij je opwekken uit je graf,
om je te brengen,
waar Hij is
Op de plaats van feest, vrede en aanbidding.
Omdat Hij ook voor jòu stierf..


God houdt van je.
En in Zijn liefde zijn geen gradaties,
daar is enkel Liefde..
Oneindig veel

oneindig

Hierbij kun je lezen 1 Korintiërs 10:12,13, 2 Timotheüs 4:7,8 en 2 Peter 3:17,18.

12 november 2012

Draagt alles bij aan het goede?


Vanuit Korinthe schreef de apostel Paulus aan zijn Romeinse broeders:

"En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede." -Romeinen 8:28 NBV.

Wanneer we bij een zieke vriend op bezoek gaan, is het niet wijs om meteen een tekst als deze te citeren, meen ik. Al is het nog zo goed bedoeld, iemand die net een zwaar verlies heeft geleden heeft geen behoefte om te horen dat God alles ten goede gebruiken zal.
Fluister en luìster. Zucht mee en bid eventueel. En als je de Bijbel openslaat.. lees dan even geen Romeinen 8:28...

Werkt dan toch àlles ten goede? Ja! Mits we onder alles ALLES verstaan ...
Het goede betekent hier namelijk niet een goede gezondheid voor jezelf én je hele familie, een goed betaalde baan, een prachtig groot huis, lieve ouders, een geweldige partner en een lang leven. Klinkt natuurlijk wel heel goed allemaal. Maar nee, dat betekent het goede in deze Bijbeltekst niet.

Let op: Na vers 28 volgen ook 29 en 30. Hierin worden vijf bijzondere werkwoorden genoemd:  uitgekozen, bestemd, geroepen, vrijgesproken en verheerlijkt.
Het is altijd al Gods bedoeling geweest om ons uit te kiezen, om ons op te nemen in HEERlijkheid. 
Sommige 'traditionele' kerken bleven zich lang vastbijten op dat ene woordje "uitgekozen". 
Sommige bijten zich er nòg op stuk.
Zonde..

Want het is àltijd al Zijn verlangen geweest dat degenen die Hij uitgekozen heeft gaan lijken op de Zoon. Dan zal Hij door jouw leven heen, goede dingen doen. Ook je pijn, verdriet, ziekte, tegenslag en eenzaamheid kan dan bijdragen aan het goede.

Of juìst je gebrokenheid..
Waarom? Omdat we leren beseffen dat we als mensjes volledig afhankelijkheid zijn van God en het ons dichter bij Christus zal brengen.

Dàt is "het goede". Een eeuwig leven met Jezus. Je bestemming. 
Niet zozeer een 'lang en gelukkig leven'. Niet een vet betaalde baan en een veel te groot huis. Niet een kring van vooraanstaande vrienden. Niet de meest interessante partner 

Jezus had niets van dit alles ..

We zijn gemaakt om Hem lìef te hebben.
Dan zal alles bijdragen aan het goede.
Wandel jij al in je Bestemming?
9 november 2012

Steeds puurder

   Lieve Jezus,
ik dacht altijd dat met het stijgen van de jaren en toenemen van de rimpels en wratten, mijn zonden vanzelf sterk zouden afnemen. Maar ik moet U eerlijk bekennen dat dit helaas geen werkelijk is gebleken. Afijn, dat wist U al langer dan vandaag.
Het enige dat duidelijk minder wordt zijn de haren op mijn hoofd, helaas (:|
Heer, ik heb donkere plekken in dit leven gezien, die ik liever nìet had gezien.. Het kind in mij is al lang geen kind meer. Nu ben ik ouder geworden, gegroeid en al lang weer uitgegroeid.
Maar mijn zonden zijn niet opgehouden..
Heer Jezus, waarom kost dat toch zo'n strijd?


En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
~Galaten 2:17,20b

 Geliefde,
alleen zij die tegen verleidingen hebben gevochten, weten hoe sterk ze is.. 
Slechte mensen hebben daarom zelden last van een slecht zelfbeeld. Ach, dat is natuurlijk droevig zelfbedrog.
Zonden maken je verdrietig. En Mijn vriend, dat is maar goed ook! Dat komt omdat je van Mij bent. Daarom besef je dat je met je zonden ook Mij teleurstelt.
Maar Ik verzeker je: Bij Mij blijf je altijd welkom!
Er is geen zonden die voorbij gaat aan Mijn genade.

Paulus waarschuwde terecht dat je niet bewust moeten blijven zondigen, zodat Mijn genade zogenaamd zou toenemen.. -Rom. 6:1,2.
Probeer dus niet met genade te spelen, maar er juist tegen te strijden.
En wees niet bang, Ik vergeef je. Opnieuw en opnieuw.
Wanneer je Mijn vrede inademt, zul je steeds puurder worden.
Er komt een Dag dat je vóór Me zal staan,
 voor Mijn troon.. sprànkelend schoon.Hierbij kun je lezen: Lukas 15:11-24 en Matteus 19:14


1 november 2012

Het is oké

  Lieve Jezus,
Hoe lang nog zult U mij vergeten, hoe lang nog verbergt U voor mij Uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? -Psalm 13.
Heb erbarmen HEERwant ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen! -Psalm 31.
Laat ze niet om mij lachen nu mijn voet wankelt ... àltijd vergezelt mij de pijn. -Psalm 38.
HEER, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor U neer. Laat mijn gebed U bereiken, luìster naar mijn klagen-Psalm 88.
 Keer U tot mij en wees mij genadig. 
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.
~Psalm 25:16a,18  Geliefde,
... zucht ... Het is oké. Ik begrijp je.
Het is oké, vriend.
Waar jij nu bent, en was of ooit zult zijn, ben Ik al geweest ... Ik begrijp je.
Ooit verging Ik van de pijn.. Ik voelde Mij vreselijk eenzaam. Totáál verlaten zelfs..
Je citeert enkele Psalmverzen. Wist je dat Ik als tiener ook vaak de Psalmen las? Die van David, Asaf en de kinderen van Korach. Later, op Mijn meest eenzame moment, citeerde Ik Psalm 22; "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"
Maar die onmenselijke pijn en kosmische eenzaamheid had Ik ervoor over om de mensheid voor eeuwig te verlossen. Ik dacht toen ook aan jou..
En geloof me, Ik ben je nooit vergeten!
Ik heb je lief. Vertrouw op Mij, Ik ben je God. -Psalm 31:15.
 Het is oké.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...