30 december 2012

Bij God kom je thuis

Nog één dag, en 2012 is verleden tijd.. Wèèr een jaar voorbij.
Wat zal 2013 ons brengen? .. Schuldencrisis, Midden-Oosten, Islam, Europa, Amerika etc.
Zal het individualisme nog verder toenemen?
In de toekomst kijken kan niemand. En dat is maar goed ook.
Elk jaar is weer een mix van vreugde en tranen. Sommige jaren zijn gevuld met vreugde.
In andere jaren hebben tranen de overhand.

"Zalig hen die treuren, want zij zullen vertroost worden", zegt Jezus in De Bergrede.
Maar waarom? Huilen is toch niet leuk? Huilen komt toch meestal voort uit verdriet? Wat is daar nu zo "zalig" aan? Is de troost die volgt zoveel meer waard dan de tranen?
Ja .. Omdat tranen in Góds ogen kostbaar zijn.
Lees maar mee:

"Wie met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich", zegt de Psalmdichter in Psalm 126.
Tranen van verdriet zijn voor God kostbaarder dan goud.
Verspil je tranen dus niet, en geef ze aan God, Hij huilt ook weleens. De HEER zegt: Ik heb gezocht, maar Ik vond niemand. Jezus weende over Jeruzalem, zie Lucas 19:41.
                                                                                        
"One sees great things from the valley; only small things from the peak."
~ G.K. Chesterton.

Op de 'top' van je leven, of in een diep dal: De Heer wil je omarmen. Hij houdt van je!
Het is de allerhoogste vorm van Intimiteit: Met Jezus wandelen. Een onderonsje met Hem; pratend over alles wat er in je leven geweest is: Pijn en vreugde, verdriet en blijdschap. Vragen en verlangens. Hoop en wanhoop. Tranen en toekomst. Een blijvende Toekomst.

Vlak voordat Jezus aan het Kruis stierf, fluisterde Hij; 
'Abba, lieve Papa, ik kom. Ik kom thuis, in Uw handen beveel ik mijn geest; in Uw hart beveel Ik mijn hart. Papa, het is volbracht. Ik kom Thuis'.

Gods liefde voor ons kan bijna niet mooier verwoord worden dan in Hooglied 7:10 (NBV vs. 11) :

         Ik ben van mijn Liefste en Zijn begeerte gaat naar mij uit.
   
Gebroken, gescheurd, gelijmd, gerafeld.
Soms bijna doormidden.
Geen hart is heel.
Maar Gods vaderhart gaat uit naar ons hart. Altijd weer.

Bij God kom je thuis.
God zelf ìs ons eeuwige Thuis.
In een Opstandingsleven zullen er tranen over je wangen kruipen. Maar denkbeeldig bloed zal aan je wangen blijven plakken als een teken van de hoogste Liefde!


Jezus zelf zal àl je tranen afwissen met Zijn eens bebloede doorboorde handen ..

God weet wat tranen zijn, Hij weet waar ze vandaan komen en Hij weet wat ze met ons kunnen doen. Daarom bewaard Hij ze zelfs, in "Zijn fles" -Psalm 56:9. Zie ook: Hebreeën 4:15.
Tranen zijn kostbaar. Geen traan die in Gods fles terecht komt is verspilt..


"Jezus weende" toen Hij het verdriet bij Maria zag, zie Johannes 11:35.
Het is de allerkortste Bijbeltekst maar in die 2 woordjes laat God zien dat Hij mèns werd en in Zijn Zoon midden in onze gebrokenheid kwam staan.
De levende God loopt met je mee, Hij laat je nòòit meer alleen.

Joy and sorrow are this ocean
And in their every ebb and flow
Now the Lord a door has opened
That all Hell could never close
Here I'm tested and made worthy
Tossed about but lifted up
In the reckless raging fury
That they call the Love of God
~ Rich Mullins

Onthoudt: Papa God, houdt evenveel van jou, als van Jezus,
Zijn geliefde Zoon.
Ongelofelijk hè..

 Ik ben van mijn Liefste.

 ps.: Iedereen een Gelukkig 2013!

27 december 2012

In de wind


Er is meer dan de maan,
die schijnt in de eenzame nacht. 
Er is meer.

Maar hoe hard ik ook rijd,
jij blijft ver weg.
En hoe ver ik ook ga,
ver weg blijkt steeds weer een vreemde plaats.

Maar misschien,
misschien is liefde meer te vinden,
in datgene wat we loslaten,
dan in wat we krampachtig vast willen houden.

Er is meer dan de zon,
die opkomt in de stille morgen,
Er is meer.

Wilde weg (met jou).
De hele weg.
Met de snelheid van Vrijheid.
Vrijheid die alle oude leugens achterlaat in de wind.

Maar misschien,
misschien zit liefde meer in dat wat we loslaten,
dan in wat we vast wilde houden.

En misschien, ik weet het niet,
maar misschien,
zijn we dichter bij elkaar,

dan we ooit waren


P.

3rd Christmas Day
21 december 2012

Jozua en Yeshua - Kerst 2012

Bijna 25 december: Kerst !!
Het feest dat ons herinnert aan de komst van Yeshua ha'Mashiach naar de aarde..

Nativity Story
Eigenlijk de komst van God naar de aarde. De God die Zijn Godheid aflegde en de gestalte van een mens, een dienstknecht aannam. ~ Fil. 2:5-11.

Als baby kwam de Messias ter wereld, net als ieder mens.. Uitgezonderd de 1e twee. Onbegrijpelijk voor ons, maar het past in Gods plan.
Het kindje van Jozef en Maria kreeg de naam: YESHUA  תשווע

Want "Hij zou het volk verlossen".
De langverwachte Messias.

Yeshua is de Hebreeuwse vorm van Jozua -- Jezus (Iesous) is de Griekse vorm van Jozua.
Deze krijgsman Jozua volgt Mozes op als leider van het volk Israël. Het gelijknamige bijbelboek is een indrukwekkend vervolg op de Thora. 

‘Toen zei de Here tot Mozes, neem u Jozua, de zoon van Nun, een man in wie de Geest is, en leg hem uw hand op’... ~ Deut. 34:9 of Numeri 27:18. 

Als jonge jongen werd Jozua al een dienstknecht van Mozes.
Jozua is een type zoals de Heer.

Jozua betekent: Jahweh redt. 

Jozef moest het kindje "Jezus" noemen.
Want zei de engel tot hem in de droom: 'Hij is het die zijn volk redden zal van hun zonden'~ Matteüs 1:21. 

Jozua's echte naam was eigenlijk Hosea. Een naam die ook op verlossing wijst, maar dan in algemene zin. Maar Mozes noemde hem; "Jozua". 'Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua'~Numeri 13:16. 


Jozua  &  Jezus 
Jozua is de door God aangewezen man die het volk het Beloofde land in moest leiden.
Jezus is Gods Zoon. Hij is de enige weg naar de Vader, de enige weg tot Verlossing.

De lange lange woestijnreis van de Israëlieten is ten einde gekomen en Gods belofte gaat in vervulling. Maar eerst moet er nog strijd geleverd worden. Het volk kan niet eventjes rustig dit Beloofde land binnen wandelen. De verovering zelf duurt ook nog eens 7 jaar! Eén van de moeilijkste obstakels vormt de grote stad Jericho met zijn stadsmuren en gesloten poort. God beveelt Jozua om met het leger 7 dagen lang rondjes om deze stad te wandelen. Ook moeten 7 priesters, ieder met ramshoorn, voor de ark uit lopen. De eerste 6 dagen 1 keer en de 7e dag 7 keer rondom de stad. Gewoon wandelen dus… Daarna moeten de priesters op de sjofar blazen en juichen. Waarom eigenlijk, dit is toch een dwaas militair plan?! .. 

Maar Jozua en het volk gehoorzamen de Allerhoogste. 

En... de muren van Jericho.. vallen om.
Wanneer wij gehoorzaam zijn aan God zal Hij grote dingen voor ons doen. Hoe raar de opdracht ook lijkt te zijn of hoe moeizaam het leven vaak verloopt. Want bij God is niets te gek..

Het leven is van nature een strijd.

Maar voor Adonai Tsevaot (Joods voor: HEER van de hemelse machten) is niets onmogelijk.

Het boek Jozua leert ons dat er (altijd) strijd is in dit aardse leven. Uít deze strijd komen en geestelijk overwinnen, kan alleen door voortdurend gehoorzaam te zijn aan God en Zijn Woord.
Voor wie Hem werkelijk lief hebben, zullen alle 'muren' in het leven, medewerken ten goede. Blijf vertrouwen op God, ook al is het plotseling of opnieuw donker in je leven.

Wij zijn in Christus gezet in de hemelse gewesten en daar gezegend met allerlei geestelijke zegening ~ Efeze 1:3-6, Efeze 2:6.
In Jozua zien we speciaal een type van Christus als degene die Zijn volk door de kracht van de Heilige Geest invoert in dit hemelse land. ~ Hebreeën 3,4.

Laat de strijd in je leven dus over aan God. Dan zal Hij je de overwinning schenken.
~ Exodus 14:14.

Wees Sterk en Moedig ~ Jozua 1:6,9.
Ná de strijd zul je gezegend worden met een hemelse Woning.. 
  De strijd meer dan waard, toch?!


    Goede Kerstdagen!   


18 december 2012

Alles komt goed


Kerstfeest bestaat niet...
Tenminste, niet als Bijbels feest.

Kerstfeest is ondanks alle mooie en lekkere balletjes, lichtjes, sterretjes, drankjes, konijntjes en chocolademousse-jes bij elkaar, bovenal het Feest van de Belofte. De belofte dat God, die de geschiedenis startte (HisStory), en ons ìedere dag opnieuw genade schenkt ... op een Dag terugkomt in GLORIE ..
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn,
want wat er eerst was is voorbij.
En Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’
~ Openbaring 21:4,5a.

Geen lijden is onherstelbaar.
Geen verlies blijvend.
Geen pijn onopgemerkt.
Geen teleurstelling cruciaal.
Geen noodlot fataal.
Geen onrecht doorslaggevend.
Geen kwaadspreken funest.
Geen gemis is definitief.
Nee, nìets kan je voor eeuwig beschadigen.

God zegt in Zijn Zoon Jezus Christus dat alles Goed komt.

Jezus negeerde het lijden niet. Jezus was niet blind voor ontgoocheling, ellende, onrecht, frustraties, eenzaamheid en zelfs niet voor de dood.
Wat Jezus deed was het hemels Koninkrijk proclameren, en verkondigen dat dìt Koninkrijk alle verschrikkingen zal verslaan!
Niet per se hier & nu, maar wel dan & voor altijd.

De Liefde van Vader is zó onstuimig, dat geen kwaad zich ertegen verzetten kan.
Alles wijkt voor de overrompelde Liefde van Abba Vader.
Zichtbaar gemaakt in het volbrachte Verlossingswerk van zijn Zoon Jezus Messias.
Alles komt goed.
 Want alles is Goed.16 december 2012

Adventus Gaudete


Vandaag de derde zogenoemde "Adventszondag".
Gaudete is de Latijnse naam voor de 3e Adventszondag en betekent letterlijk: Verheugt u.
Waarin kunnen wij ons dan verheugen? .. In de HEER.
Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete! -- "Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!" ~ Fil. 4:4.

Amerongen, 11-2-2012
Advent. 
Verwachting.
Hoop.
De Christus kwam naar de aarde.
De Verlosser is gekomen.
Zon der Gerechtigheid.
Het is Volbracht.
Verzoening.
Vrede.
Vrijheid.
Vreugde.
Vervulling.
De Verlosser, Hij komt weer!

Geen zonsondergang noch zonsopkomst meer..
 Voor àltijd in het Licht.
12 december 2012

"What a Friend We Have In Jesus"


Vandaag de eerste aflevering in de serie "Hymnen", waarna er hopelijk nog veel zullen volgen. Want de (oude) hymnen, ze hebben een plek in mijn hart. En er zijn er zó veel. De meeste zijn 100 jaar en ouder. Parels van liederen, door zowel inhoud als melodie.

Serie-Hymnen #1

What a Friend we have in Jesus - 1855

Woorden: Joseph M. Scriven, 1819 - 1886
Muziek: Charles C. Converse, 1832 - 1918

"Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd,
een echte vriend is meer waard dan een broer."
Spreuken 18:24


Een bekend lied. Maar de bijzondere geschiedenis achter dit lied is wellicht minder bekend:

Deze hymne is geschreven door de Ier Joseph M. Scriven (1819-1886) in 1855. Joseph werd geboren in Dublin, uit welgestelde ouders. Hij studeerde af aan het Trinity College in Dublin. Zijn ouders behoorden tot de zogenaamde Plymouth Brethren.
Op 25-jarige leeftijd kreeg Joseph het idee om te emigreren naar Canada, mede omdat hij zich niet helemaal kon verenigingen met de invloeden van het religieuze denken van zijn ouders. (Hm, kan ik me wat betreft de Brethren wel ìets bij voorstellen).

De andere reden dat de jonge Joseph zijn familie en geboorteland wilde verlaten was een tragische gebeurtenis in zijn nog prille leven:
De verloofde en jeugdliefde van Joseph viel van haar paard nadat deze plotseling stopte. Ze viel onfortuinlijk een riviertje in en zwemmen konden de meeste mensen toen nog niet..
Kort nadat ze was verdronken vond Joseph haar aan de waterkant en keek in de levenloze ogen van het meisje waar hij de volgende dag mee zou trouwen. De wereld verdween onder hem vandaan. Hij was radeloos.
Overal waar hij ging en keek in dit prachtige land, steeds weer werd hij herinnert aan de mooiste dag van zijn leven, die nooit kwam..

Vanaf die dag veranderde het leven van Scriven radicaal.
Hij verliet Ierland en emigreerde naar Canada. Joseph ging wonen in Port Hope (wat een mooie naam!) aan het meer van Ontario, waar hij ook de rest van zijn leven bleef.
Hij begon De Bergrede van Jezus letterlijk te nemen én te leven. Vanaf dat moment was het zijn grootse verlangen om de hulpbehoevenden te helpen en op die manier Gods liefde te laten zien.

40 Jaar lang zette hij zich geheel en al in voor de armen en wezen. Voor hen die er behoefte aan hadden zaagde hij hout in stukken. Op een dag zag een man Scriven met zijn houtzaag door de straten van Port Hope wandelen en vroeg aan de omstanders: "Wie is die man, ik zou graag hebben dat hij bij mijn komt werken." Men zei deze man dat Joseph niet beschikbaar was; "hij zaagt enkel voor de zieken en arme weduwen." Hij hielp hen zonder geld, zonder prijs. In Port Hope werd Scriven bekend als "de barmhartige Samaritaan".
Hij verdiende een beetje geld met lesgeven en deelde zijn schamele bezittingen met hen die nog minder hadden. Gaf kleren weg die hij droeg. Alles wat je doet voor de minste van mijn broeders, heb je voor Mij gedaan ..
Zijn hulp kwam uit een goed hart. Een hart geheiligd door lijden en Gods genade.
Op een dag werd hij verliefd op een vrouw met de naam Eliza Catherine.
In het voorjaar van 1854 zouden ze gaan trouwen. Enkele weken voor hun huwelijksdag sloeg het noodlot opnieuw toe in Scriven's leven: Joseph's verloofde kreeg tuberculose, en stierf ...

Opnieuw werd zijn hart gebroken en opnieuw vond hij zijn kracht in de God die tevens zijn meest dierbare Vriend was. Het jaar erop vernam Joseph dat zijn moeder ziek was. Ter bemoediging schreef hij voor haar een gedicht en verstuurde die naar Ierland waar zijn moeder nog steeds woonde. De woorden in dit gedicht omschreven zijn buitengewone Vriendschap met de God die hem vreugde en kracht gaf. Midden in het grootst denkbare verdriet ...

What a Friend we have in Jesus,
all our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry
everything to God in prayer!
O what peace we often forfeit,
O what needless pain we bear,
All because we do not carry
everything to God in prayer.
Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged;
take it to the Lord in prayer.
Can we find a friend so faithful
who will all our sorrows share?
Jesus knows our every weakness;
take it to the Lord in prayer.

Deze tijdloze woorden werden in Ierland in eerste instantie anoniem gepubliceerd, door een vriend van Joseph’s moeder.Toen Scriven zelf ziek werd kreeg hij bezoek van een buurman. Zijn oog viel op een frommelig papiertje. Op dit stukje papier stond het gedicht voor zijn moeder gekrabbeld. Het gedichtje dat later wereldberoemd zou worden.
10 Jaar nadat hij dit gedicht aan zijn moeder schreef, zou Scriven aan deze buurman vertellen dat het zìjn woorden waren, "én die van de Heer, we hebben het samen geschreven", zo zei hij.

Het is nooit Joseph's bedoeling geweest dat de dierbare woorden die hij aan zijn zieke moeder schreef ooit gepubliceerd zouden worden.
Joseph Scriven was inmiddels 66 jaar en werd zieker en zwakker. Toen hij op de middag van 10 Oktober 1896 in verwarde toestand naar het Lake Rice strompelde, niet ver van zijn huisje, verdronk hij. Net als zijn eerste verloofde ..

Volgens veel missionarissen is What a Friend we have in Jesus één van de eerste liederen die pas bekeerden aangeleerd wordt.

Iets buiten het stadje Port Hope staat het graf van deze nederige en móedige man.
Klik hier voor een fotoserie van leef- en begraafplaats van Joseph Scriven.

Dit aangrijpend stukje geschiedenis eindig ik met het ontroerende feit dat Scriven begraven ligt tegenover zijn geliefde Eliza. De gedachte is ze bij de Opstanding op de jongste Dag, elkaar direct in de ogen kunnen kijken .......

Uiteraard kennen wij in Nederland dit lied als Welk een Vriend is onze Jezus. (JdH 150).
Vandaag de dag behoord What a Friend we have in Jesus nog steeds tot één van de meest geliefde hymnen.
11 december 2012

Intro Hymnen


Vandaag start ik met een nieuwe serie: Hymnen.
Een serie die ik met veel plezier zal schrijven. Hoop iedere keer het verhaal achter de betreffende hymne te vertellen. Ik hou van deze (eeuwen)oude liederen! Veel van deze hymnen doen mij meer dan het gros van de moderne worship songs.. Ze worden nòg mooier als je de geschiedenis achter het lied kent. Want die zijn soms indrukwekkend.

Hymnen als "It is well with my soul", "Just as I am" of "Abide with me" zijn liederen vanuit de Diepte. Ze zijn zeg maar niet van het type 'halleluja-lekker-praisen-met-z'n-allen' ..
Nee, sommige van deze hymnen zijn zelfs geschreven vanuit persoonlijk tragedie, midden in verdriet, pijn of verlies.
Het Godsvertrouwen dat vanuit de eeuwenoude woorden klinkt geeft troost, moed en vreugde. Het is dan ook geen toeval dat ze de tand des tijds met gemak doorstaan hebben. In Amerika worden ze nog steeds elke zondag in honderden of misschien wel duizenden kerken gezongen.


Sommige zijn in het Nederlands vertaald en tevens opgenomen in de Opwekkingsbundel. Voorbeelden hiervan zijn Blesses Assurance (Opw. 220 - Volle Verzeek'ring, Jezus is mijn) en My Jesus, I love Thee (Opw. 392 - Mijn Jezus, ik hou van U).
Tevens zijn veel hymnen vertaald en opgenomen in zangbundel van Johannes de Heer.

De meeste hymnen zijn geschreven in de 19e eeuw en veelal van Britse of Amerikaanse oorsprong. Een bekend hymne-schrijfster was Fanny Crosby (1820-1915). Een blinde vrouw die meer dan 8000 (!) hymnen schreef. Haar volledige naam was Frances Jane Crosby. Ze werd één van de meest invloedrijke vrouwen van Amerika in die tijd. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, helaas.. Haar bekendste hymnen zijn Blessed Assurance, To God be the Glory en Save in the arms of Jesus.
Andere bekende hymnal schrijvers waren bijv. Robert Lowry, Isaac Watts en de gebroeders John & Charles Wesley.

Morgen aflevering 1: "What a friend we have in Jesus".
Een bijzonder ontroerend verhaal.
1 december 2012

Een mens is een ziel


Als je gezond bent, heb je geluk. Als je veel geluk hebt, ben je helemaal gezond. Als je heel veel geluk hebt ben je gezond én sterk. Als je astronomisch veel geluk hebt, dan heb je een lang leven lang een gezond en sterk lichaam.

Maar dan nog. Dan nog is dat slechts je lichaam ....

Een mens is geen lichaam.
Een mens is een ziel. Hij hééft een lichaam.
C.S. Lewis


Als je gelooft in de Zoon van God, heb je eeuwig leven.
Dan leeft je ziel voort, in een níeuw lichaam. Gezond en beresterk.
Op het moment dat vanuit de hemel de bazuinen klinken, zul je opstaan uit je graf in een compleet nieuw lichaam..
De Bijbel noemt dat een verheerlijkt lichaam. Net als Jezus.
Best wel gaaf woord: verHEERlijkt. Een lichaam net als de Heer, zie 1 Johannes 3:2.
Dat is geen geluk meer. Nee, dat is Gods belofte.
 Ik kan soms niet wachten .. elke dag..
  Jij?

Hierbij kun je lezen: 1 Korintiërs 15:52-57

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...