31 december 2013

Jezus is meer dan mijn vriendje


Nee, ik geloof niet in het knuffeldier-christendom van: "de Heer heeft grote plannen met je",
"De Heer wil je genezen!" of "Jezus is mijn Vriendje", etc.

Ik geloof dat het God niet heel veel uitmaakt hoe "succesvol" wij zijn. Ook niet hoe gezond en sterk we zijn en zelfs niet hoe oud of jong wij worden ...
God wil van ons maar één ding weten: Geloof je in Mij en houdt je van Mij?

Dè reden voor ons bestaan is deze: Om uiteindelijk je laatste adem te kunnen uitblazen en bij Jezus te zijn. Want zonder aards leven, geen eeuwig leven ..

~ Als je werkelijk gelooft dat God Goed is, laat Hem dan de dingen doen die Hij doet  ~


The way of God is a daily cross.
No one has ascended into heaven through an easy life.
~Saint Isaac of Syria

Dit leven is uiteindelijk niets anders dan een voorbereiding op het eeuwige leven.
Ieder mens heeft tenminste één roeping, dat is tevens de belangrijkste: Wandelen met God.

Vader God heeft maar één wens: Dat jij straks bent, waar Hij is. Welkom Thuis, vriend(in).
Àl het andere, is in ruime mate van minder belang ..  be Gods ! 
Hierbij kun je lezen: Johannes 10:27-30 en Judas 1:24,25


26 december 2013

"It is Well with my Soul"
It is Well with my Soul - 1873

Woorden: Horatio G. Spafford, 1828 - 1888
Muziek: Philipp P. Bliss, 1838 - 1876
Melodie: Ville du Havre

"De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
Hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij,
Hij redt wie zwaar wordt getroffen."
~Psalm 34:18,19Dit is het lied en het verhaal van Horatio Gates Spafford, een zakenman uit het Chicago van de 19e eeuw. Hij schreef het lied in 1873 na een onvoorstelbare tragedie.

Deze hymne is mijn absoluut favoriet. Al meer dan 7 jaar. Het is de schreeuw en getuigenis vanuit de kelder van mijn hart. En die van miljoenen andere mensen, levend of inmiddels met de Heer. Dit lied werd een parel voor de Kerk.

Er ging een indrukwekkende geschiedenis aan vooraf. En de geschiedenis zou zich uitbreiden. Daarom is dit een lange blog is geworden ..
Neem de tijd, om te lezen, te denken, verder te lezen en te luisteren.

In 1861 trouwende Spafford met Anna Larsen, een Noorse, met dubbel o.. Horatio was een prominent advocaat en het welgestelde stel werd beroemd in het Chicago van de jaren 1860.
Niet veel later werd Horatio Spafford met het geld dat hij verdiende als advocaat een onroerend-goed-magnaat in de periode dat Chicago enorm floreerde. De Spafford's raakte goed bevriend met de bekende evangelist Dwight L. Moody en steunde zijn bediening financieel. Moody werd een invloedrijke evangelist en uitgever. Hij hield er overigens wel een norse blik op na..

In de winter van 1870 leden Horatio en Anna een onverwacht groot verlies. Het zou niet hun laatste zijn... Hun enige zoon, Horatio Jr., overleed op 4-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.


In de jaren 70 van de 19e eeuw werd er flink gebouwd in het steeds meer bruisende Chicago. En Spafford deed mee. Hij verwerkte het verdriet om het verlies van hun zoon met hard werken. De advocaat deed er steeds meer zaken bij. Maar hij was niet zomaar een geslaagd zakenman..

Spafford gaf te kennen dat zijn materiële eigendommen niets voorstelde ten opzichte van zijn èchte rijkdom. Met die instelling werd hij in Chicago een gerespecteerd man. Spafford hield veel van zijn vrouw, zoon en vier dochters. Hij was in elk opzicht, zo zei hij zelf, een gezegend man.


In de lente van 1871 kocht Spafford een grote hoeveelheid onroerend goed in het noorden van de stad, aan de oevers van Lake Michigan.

Maar zijn leven zou spoedig op de kop staan door de opeenvolgende, ondenkbare tragedies ..

Op 8 Oktober kwam er opnieuw verdriet. Op die dag begon in Chicago een verwòestend vuur die 3 dagen aanhield en een groot deel van de stad in as en puin legde. De zogenoemde Great Chicago Fire. Honderden mensen kwamen om het leven en 9 vierkante kilometer van Chicago werd verwoest. Bijna alle panden van Horatio gingen verloren in deze vuurzee. Circa. 90.000 mensen verloren huis en haard.
Horatio Spafford hielp zoveel als hij kon hun dakloos geworden vrienden en kennissen.


Terwijl de wederopbouw nog in volle gang was besloten de Spafford's in 1873 naar Europa te gaan voor een vakantie en zich tevens in te zetten voor een evangelisatie-campagne van hun goede vrienden D.L. Moody en Ira Sankey in Engeland. 

Maar Horatio moest vanwege dringende zaken op het laatste moment achterblijven in New York.
Hij stuurde zijn vrouw en vier dochters, Maggie, Tanetta, Annie en Bessie vast vooruit.
Horatio bracht ze weg tot in het luxe schip Ville du Havre, een soort voorloper van de Titanic. Helaas in meerdere opzichten, zo zou gaan blijken ..
Good-bye en tot snel!

Op 19 november 1873 vertrok het schip vanuit de haven van New York richting Europa. Na vier dagen varen kwam het luxe 'steamship' in een mistbank terecht.
Op 22 november werden de passagiers in de vroege nacht op ruwe wijze uit hun slaap gehaald. De Ville du Havre werd in de flank geramd door een grote Schotse zeilboot, de "Loch Earn". Het ijskoude oceaanwater spoot de Ville du Havre binnen gelijk de Victoria-watervallen.

De Franse stoomboot "Ville du Havre", zinkend naar de bodem van de oceaan

De mensen schrééuwden het uit van angst en tuimelde over elkaar heen. Gebeden werden de nachtelijke lucht ingestuurd. Er speelde zich een ongekende tragedie af in deze luttele momenten. Mensen werden meegesleurd met de ijskoude golven en verdwenen onder water. Het schip zonk binnen 12 minuten en was na twee uur verdwenen in de donkere oceaan ...

Later schreef Anna dat ze alleen Tanetta nog even kon vasthouden. Maar de enorme kracht van het water trok ook Tanetta van haar los ..

"Anna Spafford later spoke of being sucked violently downward. Baby Tanetta was torn from her arms by a collision with some heavy debris, with a blow so violent that Anna's arm was severely bruised. She flailed at the water trying to catch her baby. Anna caught Tanetta's gown for just a moment before another smashing blow tore the little girl out of her arms forever. Reaching out again, all she could find was a man's leg in corduroy trousers. Anna, barely conscious, was then swirled about in a whirlpool before surfacing near the Loch Earn.
She instinctively clung on to a small plank and the next thing she recalled was the splash of an oar as she lay at the bottom of a small boat."

Van de 313 passagiers vonden 226 de dood.. Eén van de overlevende was Horatio's vrouw, Anna. Hun vier dochters overleden in één klap. Mevrouw Spafford kon zich vastklampen aan een wrakstuk en werd in bijna bewusteloze toestand gered.


Toen de 47 overlevenden veilig in de haven van Cardiff Wales, binnenvoeren, stuurde Anna een telegram naar haar man Horatio met de woorden: "Saved alone. What shall I do..."


"Saved alone".
Deze twee woordjes met onpeilbare diepte deed Spafford besluiten zo snel mogelijk naar Engeland te varen om zich bij zijn vrouw te voegen.
Op een koude nacht in december nam de kapitein Spafford apart en zei hem; "ik geloof dat we nu over de plek varen waar de Ville du Havre zonk."
Meteen ging Horatio naar zijn slaaphut maar kon zich die nacht niet meer overgeven aan zijn slaap..
Het is niet zeker of Spafford deze hymne schreef tijdens een visite van Moody en Sankey in 1875 of toch 2 jaar eerder tijdens zijn treurige reis naar Engeland.

Kopie van het originele kladje met de woorden van Spafford.
Woorden die wereldberoemd zouden worden


 
 

My sin, oh the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord,
praise the Lord, O my soul!

Run now, I pray thee, to meet her,
and say unto her, Is it well with thee? is it well with thy husband?
is it well with the child? And she answered; It is well.
~2 Koningen 4:26  King James


De Spafford's verloren al hun vier kinderen. Horatio en Anna kregen na dit onbegrijpelijke verlies nog drie kinderen: Dochter Bertha Hedges, zoon Horatio Goertner en dochter Grace.
In 1880 overleed de kleine Horatio aan de gevolgen van roodvonk. Opnieuw verloren ze hun enige zoon...!

Hierop besloten de Spafford's in augustus 1881 te gaan wonen en werken in Jeruzalem. Ze stichtte een Amerikaanse kolonie en verrichtten samen met Zweedse christenen filantropisch werk.
Zij diende samen de behoeftigen, hielpen de armen, zorgden voor de zieken en nam dakloze kinderen op. Alles om de liefde van Jezus te laten zien.

In en direct na de Eerste Wereldoorlog runde ze samen met deze mensen, gaarkeukens, een ziekenhuis en weeshuizen. Dit deden ze onder zowel joden, moslims als christenen.

De Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf schreef over deze kolonie van christenen in haar tweedelig tellend Nobelprijs-winnend-werk "Jeruzalem".
Helaas werd ze meer beroemd met haar Nils Holgerssons wonderbare reis  ;-)

Horatio Spafford

De laatste tijd van zijn leven verloor Horatio zijn verstand. Het bracht hem op erg rare ideeën zoals dat hij de 2e messias zou zijn. Zijn familie liet echter weten dat dit kwam door de malaria waaraan hij leed. Tragisch wederom, maar het doet gelukkig niets af aan de rijke inhoud van het lied dat hij met zijn volle verstand 1,5 decennia eerder schreef.

Horatio Spafford zal worden herinnert als de man die bijna alles verloor 
maar kon zeggen dat al zijn zonden aan het kruis genageld zijn
en het daarom goed is met zijn ziel!

Op 16 Oktober 1888, 4 dagen voor zijn 60ste verjaardag, overleed Horatio Gates Spafford aan de gevolgen van malaria.
Hij ligt begraven op de Protestantse begraafplaats Mount Zion Cemetery net ten zuidwesten van de oude stadsmuur van Oost-Jeruzalem.It is Well door The Homecoming Friends in Jeruzalem,
geschiedenis verteld door Bill Gaither

Dochter Bertha Spafford Vester stichtte in 1925 een kindertehuis in Jeruzalem. Het latere: The Spafford Children’s Center. Klik hier voor de indrukwekkende geschiedenis van dit centrum.

Bertha Spafford Vesper

Bertha schreef het boek "Our Jerusalem". Hierin schrijft ze:

"Father became convinced that God was kind and that he would see his children again in heaven. This thought calmed his heart, but it was to bring Father into open conflict with what was then the Christian world.... To Father, this was a passing through the "valley of the shadow of death," but his faith came through triumphant and strong. On the high seas, near the place where his children perished, he wrote the hymn that was to give comfort to so many."

Bertha en Frederick Vesper

De muziek voor deze wereldberoemd geworden hymne werd geschreven door de bekende songwriter en componist Philip P. Bliss.
Het lied werd voor het eerst gezongen door Bliss zelf, voor een grote samenkomst geleid door D.L. Moody op 24 november 1876.


Alsof het verhaal van Horatio Spafford nog niet tragisch en indrukwekkend genoeg is, maakt de geschiedenis van Philip Bliss het nòg tragischer.

Bliss overleed in een afschuwelijke treinramp op 29 december 1876. Kort nadat hij de muziek voor It Is Well With My Soul had geschreven..

Het verhaal in het kort:
Toen de trein waar Bliss en zijn vrouw inzaten over een oude ijzeren brug reed, stortte de brug in en denderden de coupés het ravijn in.. De treinstellen vatte vlam maar Bliss kon ontsnappen door een raam. Toen hij echter zag dat zijn vrouw achterbleef in het brandende houten treinstel, aarzelde hij niet en baande een weg naar binnen, ondanks waarschuwingen van andere overlevenden.
Zowel Philip Bliss als zijn vrouw Lucy vonden de dood in de vuurzee ..


Deze woorden spreken voor zich

Hoe tragisch, en tegelijk hòe rijk, kan het verhaal van één familie zijn? Eén lied, één melodie.. maar één met een ongekende geschiedenis!!
"It is Well with my Soul" is nog steeds één van de meest geliefde hymnen in de Amerikaanse kerk. En zelfs wereldwijd ...


Kon het niet bij slechts één youtube laten. Hieronder nog 6 prachtige versies:


Met bijzonder, meestal overgeslagen couplet


Slow version met verhaal

 

Laatste couplet door David Phelps, kippenvel"De Drie Tenoren"
In aanwezigheid van de achterkleindochter van Horatio SpaffordEen schitterde uitvoering door Brian Doerksen


  It is Well,
               
                    -|-| /-\ |\| S 


24 december 2013

Het Wonder in de kribbe


Kerstavond;
'k ben niet in een grote kathedraal,
vol met flakkerende kaarsen, en kerststerren, wit en rood.
Ben ook niet in een kleine zaal,
met een stalletje van karton en als kribbe een bloembak, te groot.

Ben gelukkig ook niet in een grote hal vol groot-glimlach-geloof,
en ìets te veel kabaal ..

Ik zit gewoon lekker thuis,
waar mijn pijn me eigenlijk iets te veel wordt,
en in plaats van zachte sneeuw de regen tegen de ramen klettert,
maar waar het verder HEERlijk stil is ..
Kerst wordt gevierd omdat God de geschiedenis instapte,
als Mèns!
En Hij ons nog dagelijks heimelijk bezoekt ..
en belooft heeft op een Dag terug te komen in Glórie!

God zegt ons in zijn Zoon, dat àlles goed komt.

Sommige mensen vragen zich af waarom Jezus, zijnde God in vlees,
de Man van wonderen,
naar de aarde kwam in zóveel nederigheid.

Maar misschien was dat wel Zijn eerste wonder ...

Nee, niet al Zijn wonderen kochten ons vrij,
doch Zijn bitter lijden ..

Jezus negeerde de realiteit van het lijden niet,
Hij was bekend met eenzaamheid, teleurstelling, pijn en zelfs de dood.

Jezus proclameerde: 'De liefde van Abba Vader is zó overvloedig,
dat geen kwaad Gods liefde kan ontkrachten,
tot in eeuwigheid !'
 Halleluja     bé God's,He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning
or crying or pain,
for the old order of things has passed away.
~Openbaring 21:4


  Away in a Manger  


17 december 2013

Hemels tafelen


Boekje besteld bij Bol.com. Cadeautje voor mijn lieve zus. Bij het openen van de kartonnen envelop viel mijn oog al snel op het bijgevoegde foldertje "BOMVOL". Een boekje die de klant moet aanmoedigen hun huizen nòg voller te stouwen met (waarschijnlijk) overbodige luxe ... Op de voorkant staat:

                
"Hemels tafelen voor aardse prijzen"

In veel huizen wordt volgende week weer uitgebreid getafeld en veel te veel naar binnen 'gestouwd'.. Veelal "gepresenteerd" op vierkante porseleinen borden. Zó veel eten dat er nauwelijks nog ruimte is voor de afsluitende 'gang' van chocolademousse met warme frambozen ;-)
Het laatste moet weggespoeld worden met een Latte Macchiato, knetterend klaargestoomd uit een blits bijdetijds koffiezetapparaat. Je weet wel, zo'n gelikt apparaat die de meeste bezitters over 5 jaar spuugzat zijn en weer intens doet verlangen naar een 'ouderwetse' mok filterkoffie met volle koffiemelk :)

Als ragamuffin verlang ik intens naar tafelen met de Heer. Aan Zìjn tafel! Met een pijnloos lichaam en een hemels bakkie troost ...


De prijs is gratis. Hòewel, dit tijdelijke leven met pijn en verdriet moet eerst nog overwonnen, overleefd worden.. Omdat de hemel 'bomvol' zal zijn met pelgrims moet je je aardse koffers achterlaten. Voor bagage is daar geen plek ... Johannes 14:1-3.

Dit leven wòrdt overleefd als je Jezus in je beschadigde hart hebt toegelaten. Als Heer en Verlosser. Want de dood is eigenlijk pas het begin van het leven. Het hemels Leven. Omdat Christus de dood vrijwillig inging. Om ons te kunnen vergeven. Om ons het eeuwige leven aan te kunnen bieden. Om Zijn kinderen te ontvangen voor een hemels diner!! Gratis. Niet 50% maar 100% korting .. Genade. De vrede en vrijheid van Kerst, ontvangen we als we ons kunnen overgeven aan Zijn soevereine wil en doel met ons leven.
Niet wanneer we denken gevrijwaard te blijven van lijden & verdriet.
Maar alleen in overgave.
Overgave aan Hem, die Zich gaf ....
voor jou.

 

   Merry CHRISTmas,

                               |-| /-\ |\| S


11 december 2013

Hij kwam bij ons heel gewoon, zonder reputatie


Dit jaar, 2013 noemde wij het, is bijna voorbij. De kerst staat weer voor de deur. Op scholen, verenigingen en kerken is men deze dagen weer aller betlehems druk met de voorbereidingen voor het kerstfeest ..

God werd mens en kwam naar deze wereld als Dienaar. In dienst van Gods volk, in dienst van de volken uit de heidenen. Een begin van een 'nieuwe' wereld, dat verloren was in schuld.
Deze dienaar diende tot de dood, de dood aan een kruis.
Daarna werd Hij verhoogd door Zijn Abba, hoog verheven boven èlke naam.
~Fil. 2:3-11

God werd Mens. 
Dat is een rare gedachte hè. Welke God werd nou mens?!
De meeste goden zijn toch van hout of ijzer? Maar een God die mens wordt, is de Enige God die ons begrijpen kan.. Jezus was er altijd al. Dat is simpelweg niet te bevatten. Maar we mogen het geloven. God daalde af naar de aarde. Hij kroop in een baarmoeder en werd een foetus ...
Jezus werd geboren, om te sterven ...
Alleen de God die sterft, kan ons Verlossen.
Vóór Jezus de Man van Smarten werd, was Hij een foetus. God werd baby, jongetje, tiener ..

 
the Humbled and Exalted Christ
  
6. who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God,
7. but made Himself  of no reputation,
taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men.
9. For this reason also
God highly exalted Him, and bestowed on Him the Name
which is above every name.

                            bé God's ! 

                                                                                   |-| /-\ |\| S


P.s.st :
Kerst op 25 december heeft een heidense achtergrond. In de eerste eeuwen na Christus vierde de Romeinen en Germanen op deze datum het midwinterfeest en feest van de zonnewende.
In de vierde eeuw werd deze datum "gekerstend" door Constantijn de Grote door op deze dag de "Kerstmis" te vieren. Het feest waarin anno 2013 nog steeds veel oprechte christenen de geboorte van de Verlosser gedenken en vieren. Lijkt mij de aller allerbeste reden voor een feest!

7 december 2013

Novotel met zwembad en Mandela


Categorie: "herinneringen om saaie sneeuwloze donkere winterdagen door te komen."

Ooit was ik niet ver bij wijlen Nelson Mandela vandaan. Misschien zo dichtbij, dat het in meters is uit te drukken. Dat was bij het Novotel in Arusha, Tanzania. Mijn goede vriend Martin en ik waren van plan te gaan zwemmen. 
Het was zo'n typisch een na laatste vakantiedag waarin je de tijd moet doden. Het liefst zo aangenaam mogelijk.
Zwemmen in Oost-Afrika was er nog niet van gekomen daar we te druk waren geweest met Kilimanjaro's beklimmen en cheetah's filmen. Zodoende.. ;-) Navraag leerde ons dat er geen openbaar zwembad is in Arusha. Maar er was wel een mogelijkheid om te zwemmen in het zwembadje van het Novotel, net buiten de stad. Inpakken, taxi aanhouden, en gáán.


Bij aankomst bleek het een drukte van belang bij de ingang van het Novotel. Eenmaal uit de antieke Peugeot 504 taxi gestapt, banen we ons een weg door een rits lange Mercedessen. Camera's met het logo van CNN draaiden. Een rode loper lag uitgerold.
Wat is hier aan de hand?!

Op zo'n 25 meter van de ingang werden we tegengehouden door een zwarte Schwarzenegger met spiegelende zonnebril en kaki commando outfit inclusief de nodige wapens.
Nog even geduldig wachten, jullie. Er moesten nog wat mensen instappen. Oké, omdat jij het bent.
Op de kentekens van de verlengde Mercedessen was in hoofdletters te lezen: Rwanda, RSA, Uganda, Mozambique.
Tijdens het wegrijden van de auto's mochten we naar binnen. Van opwinding struikel ik over de rode loper... De lobby stond nog vol met hoogwaardigheidsbekleders die interviewtjes weg gaven.

Het zwembad bleek nogal klein, maar gezien we toch de enige enthousiastelingen waren was het meer dan prima.

Mount Meru Hotel, voorheen Novotel Arusha

Pas ná dat we de eerste rimpelingen op het slapende water veroorzaakt hadden, drong het tot ons door dat we.. ja, werden bekéken zeg maar. Door heel veel mannen. De meeste in 9-delig pak.
Terwijl ze nog na-vergaderen genieten ze aan keurige tafeltjes van hun drankje in de tuin van het Novotel. Met stomme verbazing kijken ze naar het water dat langzaamaan steeds grotere kringen vertoont. Het is duidelijk dat ze zich ergeren aan het geplons van deze blanke toeristen, waarvan één zelfs blond.
Op de achtergrond wordt er een pose geoefend voor wéér een interview.

We probeerde de situatie met humor te overwinnen, maar het beschamende gevoel verloor van de gemaakte nonchalance.

Vanaf de 'ligweide' versierde Mount Meru ons uitzicht. Een berg van ruim 4500 meter hoog. Wat een prachtige achtergrond! We trekken een paar baantjes met zo min mogelijk spetters maar houden het niet veel later toch maar voor gezien..
Het is ondanks de prachtige locatie in deze exotische hoteltuin niet prettig zwemmen met al die ongevraagde aandacht, haha.

Masai Mara, februari 2000

"After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb."
― Nelson Mandela

Afijn, de volgende dag kochten we een krant. De Tanzaniaanse "Daily News". Tot onze stomme verbazing (lees: naïef) lezen we het verslag van de internationale vredebesprekingen die gehouden werden in het Novotel te Arusha... Met de aanwezigheid van o.a. presidenten Mbeki en Chirac werd er gematigd positief (of zoiets) terug gekeken op de top die onder leiding stond van ..... Nelson Mandela. 
Oké, vandaar dat overdreven trompetgeschal, die dubbel verlengde Mercedessen en rode loper.
We waren dus nèt te laat.
Veel later begreep ik dat het allemaal om de vrede in Burundi te doen was.

Hoewel president-af zal Mandela ongetwijfeld in de presidentiële suite op de bovenste verdieping vertoefd hebben. Misschien genoot hij stilletjes van het imponerende uitzicht op Mount Meru en Mount Kilimanjaro in de verte?

There are many more hills to climb, fluisterde hij zachtjes. En hij nam nog een slok van zijn koude Tusker. Of was het een Kilimanjaro? ..   ~ |-| /-\ |\| S
 

2 december 2013

The Giving Tree


December. De feestmaand. De komende dagen en weken worden weer veel mensen verwent met (onzinnige) cadeautjes. Best leuk hoor. Maar wanneer je in een ruime financiële positie
verkeert wordt het pas ècht leuk; dan kun je namelijk cadeaus wèg geven. Immers ..

geven maakt gelukkiger dan ontvangen

Soms, heel soms, zien of horen wij iets dat we waarschijnlijk nòòit meer vergeten.
Dit overkwam mij niet lang geleden met een beroemd (kinder)verhaal uit 1964.

Ik moest denken aan Jezus, die zichzelf volkomen gaf. Zichzelf weg gaf.
Zijn lichaam liet offeren. Zijn leven gaf, in onze plaats.. zodat wij kunnen ontvangen ..
Vergeving.
Rust.
En eeuwig Leven.

Lees eerst onderstaand stukje bijbelgedeelte even en bekijk dan de animatie gebaseerd op de beroemde poëm van en door Shel Silverstein. De korte boodschap bevat een tijdloze waarheid.

The Giving Tree

Filippenzen 2:3-8 (NASB):

3. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves;

4. do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others.
5. Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus,
6. who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped,
7. but emptied Himself,
taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men.
8. Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.


"but emptied Himself "       
    bé God's,
     |-| /-\ |\| S


23 november 2013

"Safe in the arms of Jesus"Safe in the arms of Jesus - 1868

Woorden: Fanny J. Crosby, 1820 - 1915
Muziek: William H. Doane, 1832 - 1915

"Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen."
~Marcus 10:16


Fanny Crosby, de blinde poëet en Amerika's "Mother of modern congregational singing" en "Queen of Hymns", trouwde op 5 Maart 1858 in stilte met Alexander Van Alsteine.

Slechts een jaar later werd het pasgetrouwde stel getroffen door een tragedie. 
Blij in verwachting van hun eerste kindje, gebeurde er iets dat Fanny diep in haar hart trof.
Later schreef ze in haar biografie: "God gave us a tender babe, soon the angels came down and took our infant up to God and His throne."
Het verlies had een diepe impact op het leven van Fanny. Volgens een goede vriend was ze niet in staat om er ook maar één keer over te praten. Fanny heeft de rest van haar leven gerouwd om het verlies van hun enige kind Frances, die 1 dag oud werd.

Jaren later, in 1868, klopte Howard Doane op de deur van Fanny's appartement in Manhattan. "Ik heb maar een uurtje want ik mag de trein naar Cincinnati niet missen", zei hij. "Hoor eens, ik heb een mooie melodie! Ben benieuwd wat het jou zal zeggen." Hij neuriede de melodie en Fanny riep na haar handen ineen geklapt te hebben: "Het zegt 'Safe in the arms of Jesus!'"
Het lied was in een half uur geschreven.


Safe in the arms of Jesus werd één van Fanny's meest bekende en gezongen hymne.
Niet veel later liet ze weten dat het lied bedoeld was "voor hen die rouwen, in het bijzonder voor de moeders die hun kind hebben verloren." Wanneer ze een met droefheid geslagen moeder probeerde te troosten zei ze: "Onthoud, je kleine lieveling is nu Safe in the arms of Jesus."

John Hall, predikant van de Presbyterian Church van Fifth Avenue, New York City, vertelde Fanny dat voor moeders die hun kind hadden verloren geen lied zoveel vrede gaf dan haar hymne, meer dan welk lied ook.

Het lied werd ook gezongen tijdens de begrafenis van Ulysses S. Grant, de 18e president van de Verenigde Staten, 1885. De man die altijd even stoïcijns op een 50 dollar biljet prijkt ..


Safe in the arms of Jesus
Safe on His gentle breast
There by His love o’ershaded
Sweetly my soul shall rest~  Veilig in Jezus' armen  ~

  Op duizenden en duizenden grafstenen wereldwijd is deze songtekst van Fanny gegraveerd.
Als een stille maar blijvend getuigenis.
Graven van talloze kinderen en ook van volwassenen.
Totdat de Dag zal aanbreken,
dat alle graven van Zijn kinderen zullen opengaan!
Wanneer de zee zijn doden zal teruggeven en zerken zullen barsten.. 
wanneer de ontslapenen zullen opstaan,
klein en groot,
dan zal het Grote Familiediner eindelijk aanvangen ..


Therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling,
fix your thoughts on Jesus.
Christ is faithful as the Son over God’s house. And we are His house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory.


         |-| /-\ |\| S

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...