15 februari 2013

Stap van je troon om straks met Hem te zitten op de Troon

God is het begin van alles dat geschiedenis heet.
God kwam in de gedaante van een mens naar deze aarde. Hij zette alle klokken op nul. Behalve de Joodse..
Hij kwam niet om land te veroveren. Niet om in een absurd duur gewaad en gouden ring aan de vinger te gaan zitten op een gouden troon als 'leider van de kerk' ofzo. Gods zoon had geen behoefte om een idool te zijn. Jezus had en heeft geen hart dat verlangt naar afgoderij - Jezus ìs God..
En toch hield Hij zijn gelijkheid aan God niet vast maar deed afstand van de troon.
Jezus Messias kwam naar de aarde om te ... sterven.
Hij werd door zijn 'eigen' mensen gekruisigd..
Jezus stapte van zijn troon in de hemel, en kwam om te dìenen. Niet om populair te worden maar om Zijn kruis op zich te nemen. Om er zelfs aan vastgespijkerd te worden..
Hij bewandelde in gehoorzaamheid aan zijn Abba het neergaande pad. Van Troon tot Kruis.
Jezus kwam als een onopvallende, als een "onooglijke", om de mensheid voor eeuwig te verlossen.
Hij deed het ook voor jou ..
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met mij.
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op Zijn troon zit.
~ Openbaring 3:20,21.
Jezus is de Opstanding en het leven ~ Het Leven tot in Eeuwigheid.


14 februari 2013

40 en Zien op Jezus


Gisteren zijn de 40 dagen voorafgaand aan de 'Palmzondag' weer begonnen: "Lijdenstijd".

Een tijd van reflectie.
Van stil zijn en meer gebed.
Een tijd van vasten en soberheid,
van afvallen, afwegen en wegen..
Van loslaten en overgeven.
Een tijd van voorbereiden en verlangen.
Een tijd van uitzien;
Zìen op Jezus.

Ook een witte Valentijnsdag valt daarbij in het niets ...

40 dagen. Het getal 40 zien we vaker terug in de Bijbel:

-Wanneer Noach & familie de ark binnenstappen, vallen er 40 dagen en nachten stortregens.
-Mozes en het ganse volk Israël zwerven 40 jaar door de woestijn.
-Elia slaat op de vlucht voor Izebel. 40 dagen zwerft hij door de woestijn alvorens hij schuilt in een grot bij de berg Horeb.
-Goliath daagt de Israëlieten 40 dagen lang uit alvorens hij wordt verslagen door de dappere David.
-Jezus bidt en vast 40 dagen in de woestijn.
-Jezus zal na Zijn opstanding nog gedurende 40 dagen aan Zijn discipelen verschijnen.

Lijdenstijd = 40 dagen (ver)wachten.
40 Dagen proberen gewoon lief te hebben.
De lijdenstijd begint dit jaar in een periode dat de Paus gewis zijn Roomse 'troon' inwisselt voor een kloosterleven, terwijl andere mensen misschien hun 40e verjaardag zullen vieren.. 
Het klooster ga ik niet in maar deze periode zal ik mij wel minder met bloggen bezighouden.


Klik hier voor de 10-delige miniserie ~Lijdenstijd~ die ik vorig jaar schreef.
Wens iedereen een bijzondere Lijdenstijd toe,

 in Christ alone

  ~

11 februari 2013

"I Have Decided To Follow Jesus"


Serie-Hymnen #2

I have decided to follow Jesus - 19e eeuw, jaar onbekend

Woorden: Sadhu Sundar Singh, 1889 - 1929
Muziek: William Jensen Reynolds, 1959 -

"Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden."
Mattheüs 10:39Bij sommige hymnen vraag je je af of de ontstaansgeschiedenis wel helemaal klopt. Sommige verhalen achter het lied, zijn haast te mooi of indrukwekkend om waar te zijn. Dat geldt wat mij betreft ook voor deze hymne: I have decided to follow Jesus.

Toch, al zou maar de helft op waarheid berust zijn, is het nog steeds een geschiedenis die het meer dan waard is om door te geven.

Dit verhaal begint met een opwekking die ruim een eeuw geleden plaatsvond in Wales, Engeland. Als gevolg hiervan werden veel bekeerlingen zendeling. Ze wilde hun leven in dienst van de Heer stellen. Sommige van hen kwamen terecht in noord-west India, in een provincie die toen de naam Assam had. In dit grote gebied leefden honderden primitieve stammen. Agressieve koppensnellers, zo stonden ze bekend: De jonge man kon zijn status, en dus zijn kans op een 'goed' huwelijk.. verhogen door het aantal koppen dat hij verzameld had.
De verzameling hoofden hing men aan de muur in het huis. Geen aangenaam gebied dus om het Evangelie te brengen... En juist hier probeerde een groep van zendelingen uit Wales het Evangelie te brengen. Het evangelie van hoop & liefde in Christus.

Uiteraard waren ze nergens welkom. Toch lukte het één van deze zendelingen om een man uit de stam tot bekering te brengen. In navolging van deze man en zijn gezinnetje volgen veel andere dorpsgenoten. Dit tot grote woede en ergernis van andere stamleden en vooral van het dorpshoofd. Hij riep de man die als eerste zijn leven aan Jezus had gegeven en stelde hem voor de duivelse keuze: 
Publiekelijk zijn geloof verloochenen òf onthoofding. Daar waren ze goed in, de bosjesmannen..


De heilige Geest gaf de man dezelfde woorden die hij sprak bij zijn bekering. Nu om te getuigen voor heel het dorp. Hij begon ze te zingen:
  
I have decided to follow Jesus,
No turning back, no turning back.


Uit woede en frustratie sommeerde het stamhoofd zijn pijl & boog schietende onderdanen om direct de 2 kleine kinderen van de man te doden.
Terwijl deze doodbloedde .. vroeg 'het hoofd' voor de 2e keer: "Wil je je geloof verloochenen of niet?! Je kinderen zijn nu dood, je vrouw vermoorden we ook."

De man antwoordde:
Though no one joins me, still I will follow,
Er is gèèn weg terug, er is geen weg terug.

Het dorpshoofd was buiten zichzelf van woede en gaf direct het commando aan de boog-schutters om ook zijn vrouw te doden. Binnen een paar minuten lagen daar zijn vrouw en kinderen gespietst met pijlen. Dood..

Nu vroeg het dorpshoofd voor de laatste keer, "Ik geef je nog één kans om je geloof te verloochenen en in leven te blijven."

De man antwoordde:
The cross before me, the world behind me,
Er is gèèn weg terug, er is geen weg terug.

Zo gebeurde het dat de eerste volgeling van Jezus in dit grote gebied samen met zijn vrouw en kinderen werd vermoord. Omdat hij Jezus als de Messias erkende ...
 
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd
in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst
zal worden geopenbaard. 

Na deze brute moordpartij van dit complete gezinnetje vond er een groot wonder plaats:
Het dorpshoofd werd zó bewogen en aangeraakt door het geloof van deze man dat hij zich begon af te vragen: "Waarom laat hij zijn vrouw en kinderen vermoorden en geeft hij zijn eigen leven voor een Man die ooit, lang geleden, in een ver land op een ander continent leefde?
Hier moet een bovennatuurlijke kracht achter zitten. En die Kracht wil ik leren kennen!"

In een spontane geloofsbelijdenis verklaarde hij: "Ik wil ook deze Jezus volgen!"
Toen de menigte dit uit de mond van hun leider hoorde, nam het  hele dorp Christus aan als hun Heer en Verlosser. 

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. 
Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld,
maar houd moedIk heb de wereld overwonnen!

Deze hymne is duidelijk met Christenvervolging verbonden. Misschien wel meer dan welk lied ook.
Geen bevolkingsgroep wordt meer en agressiever vervolgd dan Christenen.   in Christ alone,


Indrukwekkende video (met schokkende beelden):6 februari 2013

Soms heb je een Duitsland nodig


Toen ik nog jong(er) was reden we als gezin vaak door Duitsland.
Zelden bleven we er langer dan een half-uur durende parkeerplaatsstop.
Voor de warme koffie of chocolademelk en witte bolletjes met gebraden gehakt van moeder. Niets was lekkerder..

Toen ik ouder werd was ik altijd weer blij wanneer we Duitsland achter ons lieten want dan was het nog maar 2 uur rijden naar onze bestemming; de bergen van Oostenrijk of Zwitserland.

Toen ik zieker werd, werd de autorit über der Deutsche autobahn nog minder interessant. Zo snel mogelijk doorheen racen dus.

Ik moest hier aan denken toen ik gisterenavond opkeek naar een redelijk heldere sterrenhemel.

.. dezelfde sterren die Abraham zag ..

Ze stonden nog steeds aan de Pruisisch blauwe hemel.
En ik dacht aan het feit, hoewel mijn zicht minder wordt,
wat een wónder het is om te kunnen zien!

Toen ik eens met vier heel bijzondere mensen in de auto zat, en door hetzelfde Duitsland reed als 25 jaar eerder, gingen mijn ogen open en zag ik hoe schokkend mooi Duitsland kan zijn.
De vakwerkhuizen, sauerkraut mit bratwurst, de schone raststätten, de Allgäuer Alpen, de talrijke karakteristieke kerktorens, romantische kastelen en groenblauwe meren.

En toen we de heldere nacht inreden,
op nog steeds diezelfde 'oneindige' autobahn van vroeger,
verschenen weer de twinkelende 'sterren van Abraham'.

De wereld veranderd, mooie dingen verdwijnen, geliefden sterven..,
maar sommige dingen veranderen nòòit.
Het leven is goed, want Gód is goed.
Misschien moeten wij daar opnieuw en opnieuw aan herinnerd worden, soms door ogenschijnlijk gewone dingen..

Soms hebben we een Duitsland nodig, om te herontdekken
wat een zegen het is dat je kunt zìen.
Om te mogen weten dat ondanks alle moeite van het leven,
God Goed is.

Om te ervaren dat je leven een geschenk is.
Je grootste Geschenk..
Gekregen van de God van sterren en Duitslanden.
Van de Schepper van hemel en aarde,
de God van genade,
de hemelse Vader,
die ons keer op keer vergeeft,
en ook jou onvoorwaardelijk liefheeft ...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...