29 oktober 2013

Zegenbede, Abba’s kind


Bid je toe dat je;

de rest van je kleine tijd op planeet aarde
mag gaan zien
en voelen in je hart

het wonder
en de schoonheid
van je ware identiteit;

Abba’s geliefde kind
en een tempel
van de heilige Geest

door het bloed van Christus Jezus
onze Heer en
Verlosser

amen


~

21 oktober 2013

Keith Green en Rich Mullins


"In the end it won't matter if you have a few scars, but it will matter if you didn't LIVE."
Rich Mullins

Deze Rich was zanger en muzikant, een singer-songwriter en een bijzondere bijbelleraar.
Een "man Gods". Rich Mullins kwam op 41-jarige leeftijd plotseling om het leven door een auto-ongeluk. 19 september 1997. 13 Jaar later werd hij mijn geestelijk vader.
Net als Keith Green (28 jaar, vliegtuigongeluk), werd ook Rich Mullins patsboem uit het leven gerukt ..

"If your heart takes more pleasure in reading novels, or watching TV, or going to the movies, or talking to friends, rather than just sitting alone with God and embracing Him, sharing His cares and His burdens, weeping and rejoicing with Him, then how are you going to handle forever and ever in His presence...? You'd be bored to tears in heaven, if you're not ecstatic about God now!"
Keith Green

Bizar; 2 'profeten', 2 vaderfiguren. Keith Green en Rich Mullins zijn op dezelfde datum geboren, namelijk op 21 oktober. Keith 2 jaar eerder dan Rich. Keith zou vandaag dus zijn 60e verjaardag gevierd hebben. Het is hemels vreemd dat juist deze Godsmannen zo jong sterven.

Beide blonken ze uit in het overbrengen van het enige zuivere Evangelie:
God heeft ons onvoorwaardelijk lief, Hij houdt niet van degene die je zonodig worden moet maar van wie je bènt. Als Jezus mij kan redden, dan zeker jou.. Stel je vertrouwen op Hem, en ga, al struikelend, rádicaal achter Hem aan. That's all ... 
  

"Christianity is not about building an absolutely secure little niche in the world where you can live with your perfect little wife and your perfect little children in your beautiful little house where you have no gays or minority groups anywhere near you. Christianity is about learning to love like Jesus loved and Jesus loved the poor and Jesus loved the broken."
Rich Mullins

Jezus kwam nìet naar de aarde om te oordelen. Hij kwam ook niet speciaal voor de mensen die bij voorbaat alles beter weten. Jezus heeft geen voorkeur voor hen die menen als een despoot te moeten regeren over hun 'eigen' clubje of familie.
Nee, Hij kwam om zondaren zoals jij en ik te redden. Ons lìef te hebben met een hemelse Liefde. Dat is het Evangelie van Jezus Christus. Radicaal uitgedragen door Keith Green en Rich Mullins tijdens hun korte tijd op aarde.
De hemel is nooit meer hetzelfde geweest sinds deze profeten hun muzikale talenten aldaar inzetten ;-)

"Never forget what Jesus did for you. Never take lightly what it cost Him. And never assume that if it cost Him His very life, that it won't also cost you yours."
Rich Mullins

Mocht je meer willen weten over het korte maar zaaiende leven van Keith Green zou ik van harte willen aanraden om het boek "No compromise" te lezen. Prachtige bio, geschreven door zijn vrouw Melody. Of bekijk eens de Keith Green Story:
Documentaire over het leven van Rich Mullins.
Kort na zijn onverwachte dood gemaakt. Aanbevolen!

Rich Mullins' bekendste song werd "Awesome God". Vandaag de dag wereldwijd in vele kerken en samenkomsten gezongen. Michael W. Smith zong dit lied vaak in zijn concerten. Amy Grant brak definitief door met o.a. een lied van Rich (Sing your Praise to the Lord). Ik wil niet oordelen hoor, maar ter illustratie: Smith en Grant betrekken grote landhuizen. Rich woonde uit eigen keuze op een zolderkamer of in een stacaravan ..
Dit laatste wordt door sommige, incl. moi, beschouwd als het Ragamuffin Evangelie (leven).


Rich Mullins, 21 okt. 1955  19 sep. 1997

Mullins leefde van een modaal inkomen en had daar meer dan genoeg aan vond hij zelf.
Rich leefde hiermee naar voorbeeld van Franciscus van Assisi.
De dollars die met name de laatste jaren van zijn leven in ruime mate binnen stroomden, waren op zijn eigen initiatief bestemd voor Compassion International. En verder voor zo ongeveer iedere hulpbehoevende die hij onderweg tegenkwam ..
Rich was Rijk vanbinnen, hij had dus geen enkele behoefte aan roem en (veel) geld.

Dit weblog heb ik vernoemd naar een minder bekend lied van Rich: "Hold me Jesus".
Begin 2014 komt (kwam) er een film uit over het leven van deze zwerver voor God, Ragamuffin.


  bé God's!
                  |-| a n s

klik hier voor fotoserie Rich

13 oktober 2013

Zuchten, zorgen, zingen


Heer,
leer ons meer te geven
opdat Uw genade meer zichtbaar wordt

Heer,
leer ons vergeven
opdat we vergeving zullen ontvangen

Vader van de Zoon,
breng licht in ons bestaan
verlicht onze lasten

Geef ons boven alles, Heer,
de moed om zwak te durven zijn
opdat we de pijn van anderen zien en
in Uw geest kunnen zorgen

Geef ons oren,
 die het zuchten horen
opdat ons zuchten zal veranderen in zingen
Een lied van Glorie


Troost ons
Neem ons bij Uw hand
leidt ons door de strijd die leven heet

Laat U, Heer Jezus,
onze vreugde zijn voortaan
De bron van hemelse blijdschap!

Eeuwige Vriendschap|-| /-\ |\| S

5 oktober 2013

De Vader wacht


Toen ik jong was droomde ik vaak.
Ik droomde mooie dromen.
Niet één is er tot nu toe uitgekomen..
Maar ik ben blij dat ik ze had.
Het waren goede dromen.
~
Droomde over zaken die ik toen nog niet begreep -
wenste dat ik ze nooit was gaan begrijpen..
Over dingen die ik nog nooit had gezien -
't was beter geweest als ik sommige dingen nooit had gezien..
~
Deze geheimen zijn mijn hart binnengedrongen.
Heeft een kilte met zich meegenomen.
Donkere plekjes achtergelaten.
~
Naarmate we groeien,
worden we ouder.
Maar groeien is heel wat meer dan ouder worden.
Het is het kind-zijn loslaten.
Onschuld maakt plaats voor zonden..
~
Tranen komen.
Want jongens huilen.
Mannen ook.
Verdriet vind langzaam een uitweg.
~
Er zijn ogen die turen over een stille weg.
Ogen van een vader.
De geduldige Vader.


Op aarde is niets eeuwig.
Alles vergaat.
Zilver verliest al snel zijn glans.
Wat mooi is wordt lelijk.
Het meest kostbare zal op een dag nauwelijks meer van waarde zijn.
~
Maar de Vader wacht.
Op huilende mannen en vrouwen.
Wegrennend uit de pijnlijke werkelijkheid.
Terug naar de Liefde.
~
Er zijn armen die wijd open staan.
Armen van de altijd wachtende Vader.
Mijn kind, je bent welkom.
~
Vader, vergeef me.
Uw liefde is sterker dan mijn dwaze hoogmoed.
Laat mij weer kind zijn.
Uw kind. |-| /-\ |\| S

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...