19 januari 2014

Jouw leven is veilig in Mijn handen

  Lieve Jezus,
mijn lichaam verliest reeds met rasse schreden zijn oorspronkelijke kracht.
De vraag rijst of U überhaupt geïnteresseerd bent in een 'eeuwige jeugd'..
Het leven gaat zichtbaar en voelbaar bergafwaarts. Al vanaf het babybedje wordt het minder en minder.

De duivelse pijn in mijn lichaam wordt meer en meer.. Is helaas ook niet meer enigszins onder controle te houden. Ook niet met wat extra pillen of Ierse biertjes..
Vreemde gedachte voor ons mensen, Jezus Messias: U die alles onder controle hebt, laat toch miljoenen mensen hun pijnlijden geheel zelf dragen..

Ik weet het Heer. Ik weet het; U moest Uw lijden óók alleen dragen. U werd zelfs verlaten door Uw Abba.
Heer, verlaat mij aub niet...
Immer breedlachende pastor's hoor ik vandaag de boodschap verkondigen dat U niet alleen voor onze zonden maar ook voor onze ziekten gestorven bent. Maar U weet, in mijn geloof bestaat het niet dat U die belofte dan maar voor slechts een piepklein deel van de zieke mensen inlost. U bent altijd Groter.In mijn lendenen woedt de koorts,
niets aan mijn lichaam is nog gaaf,

ik ben uitgeput, gebroken,
mijn hart gaat tekeer, mijn kracht ebt weg,
mijn ogen verliezen hun glans.
Verlaat mij niet, HEER,
mijn God, blijf niet ver van mij!
~Psalm 38:8,9,22   Mijn geliefde,
één van de wetten van het leven is dat je vanaf je geboorte de weg bergafwaarts gaat.
Dit is ook de Wet van het Koninkrijk.
De meeste stervelingen willen zo lang mogelijk bergópwaarts gaan. Zelfverloochening mijden ze. Velen weigeren helaas Mijn offer.
Maar zonder Mij, blijft er niets van een mens over..

Jij bent Mijn volgeling. Blijf dus dìcht bij Me.
De weg naar de hemel gaat via het dal van het leven. Van kinds af aan ga je al langzaam dood. Iemand die Mij wil volgen beseft dat...
Vriend, daarom moet jij je kruis op je nemen. Wij noemen dat "sterven aan jezelf".
Wees niet bang, jouw leven is veilig in Mijn handen.

Je bent niet gered om wat jij doet of laat, maar om wat Ik deed...
Hoe talloos je zonden ook zijn. Hoe afgezwakt jouw lichaam ook is. Hoeveel pijn je ook hebt: Mìjn bloed op Golgotha overwint alles!! En nu moet Ìk een beetje huilen ....
Ik ken je pijn, Mijn kind.
Houd Mij maar vast.


     ~ 

17 januari 2014

Hoor je Iemand huilen?


Soms lijkt de nacht eindeloos te duren,
of begint de morgen pas 's middags
maar God
is àltijd wakker

Zijn Zoon Jezus Christus,
werd de grootste Minnaar in de geschiedenis,
omdat Hij wéét, als geen ander,
wat gebrokenheid is


Wanneer je het uitschreeuwt naar God en 
het niet meer weet,
luister dan goed,
hoor je zachtjes iemand huilen?

Het is Jezus, die jouw pijn kent,
een pijn zo groot als alle zonden en zondaren bij elkaar,
Het is Jezus,
die met je meehuilt ...

        -|-| /-\ |\| S9 januari 2014

Preken van plastic en discipelen die niet deugenEr is een God die van mensen houdt,
die onvoorwaardelijk van zondaren houdt.
Ja ècht, die bestaat.

Deze God laat zijn Geest branden, net zolang
tot ons koude hart smelt,
Zijn liefde is van een andere planeet.

De God van Liefde,
maakt je tot een vreemdeling op aarde,
een ondermaanse hemelbewoner.

Je ontmoet Hem naast je, in de lach van een kind,
of voorbij de horizon, dromend,
over een oneindige weg onder het maanlicht.


foto: Californië, Jobje van Nieuw Amerongen-Jansen


Hij heeft geen voorkeur voor brave christenen in grote huizen,
ook niet voor dominees in advocaten tenue,
noch voor populaire pastor's met preken van plastic.

Deze God gaat op de 'koffie met gebak' bij zondaren,
maakt aan intellectuelen duidelijk dat ze dom zijn,
en aan discipelen dat ze niet deugen.

Hij schenkt Zijn liefde,
Zijn genade, aan mensen verloren in schuld en wanhoop,
ondergedompeld in pijn en teleurstelling.

Een God van Eeuwigheid!
voor Wie ìeder mensenleven even waardevol is.
Deze God, verlangt ook naar jou.  be God's!
   -|-| /-\ |\| S

6 januari 2014

Laat mij zijn als de wind


Heer, 
laat mij zijn als de wind,
die wordt vergeleken met Uw geest.
Onvoorspelbaar,
vrij om te gaan waar hij wil.
Vrij door de Geest.
Jezus,
hoe de wind ook staat,
waar hij ook gaat,
wat mensen ook fluisteren, denken of roepen,
dat ene wat ik nog wens,
is meer te lijken
op U.

Laat mij U nooit voorbij rennen..
want ik wil U vòlgen,
strompelend, sjokkend en struikelend,
hoe de wind ook staat.


Help mij,
zoals U Job hielp.
U verliet Uw dienaar niet,
laat ook mij niet alleen.

U heeft gegeven,
genomen,
Uw naam zij geprezen.
Job 1:21,22

Maar hoe kan ik U nog liefhebben?
Hoe kan ik U nog volgen in gehoorzaamheid?

De pijn stopt mij aan alle kanten.
De vijanden rukken uit,
ik ben gebroken, uitgeput.
Mijn ogen hebben hun glans verloren.
Psalm 38

Kom mij te hulp,
Heer, U bent mijn redding!

Laat mij gaan,
door die nauwe poort.
Om bij U te zijn.
Nu,
morgen,
en voor àltijd.


-|-| /-\ |\| S


4 januari 2014

De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen


Ooit huppelde ik door de bergen.
Geen berg te hoog,
geen route te steil, geen pad te smal..
De Heer zegende mij,
met een energiek lichaam en ongeremde passie
voor Zijn schepping.

Rende over de renbaan van het leven,
dacht ik toen, ònbewust.
Tienduizenden tennisballen in mijn handen gehad.
Voetballen weggetrapt.
Herfstige bospaden over getrapt.
Mooie landen gezien.

Maar nu,
nu is de dag zèlf vaak een berg.
Dagelijks bergen beklimmen,
altijd al gewild.
Onbegrijpelijke uitputting.
Machteloos lichaam,
nooit gewild..
Onzichtbare pijn.

Als wij alleen voor dìt leven op Christus hopen,
zijn wij de beklagenswaarsigste mensen die er zijn.
1 Kor. 15:19


De HEER heeft gegeven,
en mijn HEER heeft genomen.

Maar Hij fluistert me zachtjes toe:
In je zwakheid,
wordt ware kracht pas zichtbaar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...