9 februari 2014

Luchtbel van de Joyce Meyer's en Joel Osteen's


(de links in dit blog zijn cursief in blauw weergegeven)

Woord vooraf

Waarom oordeel jij over mensen die het evangelie brengen?!

Dit is niet mijn nieuwste hobby. Integendeel. Ook heb ik geen enkele behoefte om de mensen die uitleg geven over het welvaartsevangelie op een voetstuk te zetten. Geen mens is feilloos.
Daar op wonderlijke wijze toch veel christenen dit evangelie als het Evangelie zien, voel ik mij geroepen om dit eenmalig nader te belichten. Excuses, het is een lang blog geworden ..

De belangrijkste toetssteen is de Bijbel. In die zin meen ik dat dit blog over wat Osteen en Meyer onderwijzen niet subjectief is, maar vooral Objectief. Laten we toetsen alsjeblieft niet verwarren met oordelen. Overigens is het ook een Bijbelse opdracht om te onderzoeken en elkaar aan te sporen meen ik.

Ik hoor je denken; Joel Osteen, ja dat is nog wel duidelijk. Maar Joyce Meyer? Zij brengt toch wel een Bijbelse boodschap?! Het antwoord is: Nee. Ga de uitdaging aan en lees en luister waarom het antwoord op Bijbelse gronden "nee" is. 
Haar one-liners over het "enjoying" dagelijks leven lijken vaak nog wel waarheid als een loeiende koe te zijn. Hoewel nogal van de categorie "inkoppertjes".. vanuit psychologisch oogpunt bezien soms goed bruikbare adviezen voor het leven van alledag.
Maar net als Osteen predikt ook Meyer een principe dat wij de kracht in ons hebben om ons eigen leven te sturen, te verbeteren.
Er is meer dan voldoende bewijs dat Joyce Meyer, net als Osteen, een zogenaamde Woord-van-geloof lerares is.

Tevens meent Joyce Meyer haar ministrie te kunnen combineren met miljoenen en miljoenen dollars (ingebracht door haar aanbidders) voor zichzelf te houden. En jezelf toch een bijbellerares noemen .. Best bizar.
Bizar omdat je de Bijbelse boodschap alleen kunt brengen wanneer je de Bijbel ook wenst te léven.

Wanneer je dit alles met een zekere verontwaardiging leest, wil ik je vragen om ajb de tijd te nemen voor de video's die in dit blog verwerkt zijn. Met een Open hart en open Bijbel.

En natuurlijk zegt Meyer ook goede dingen, en natuurlijk is niet alles wat Meyer zegt on-Bijbels. En natuurlijk is het aan God wie Hij gebruiken zal om zijn Boodschap te verspreiden. En niet aan mij of wie dan ook. In dit blog probeer ik boven alles duidelijk te maken waar wij als mens & christen toe geroepen zijn: de waarheid volgen. Het Pad achter de Waarheid aan, is doorgaans niet heel breed...

Om het Evangelie van Jezus Christus te begrijpen, zullen we ook ons (door God gegeven) verstand moeten gebruiken, niet? Jezus vroeg zijn discipelen: "Wie denken jullie wie Ik ben?" (Lukas 9:20 NBV) "Heb Mij lief met ..., heel je verstand.."
We kunnen wel "open-minded" willen zijn zoals Joel Osteen zogenaamd wenst te zijn, maar dat gaat bijna altijd ten koste van de waarheid.

"Do not be so open-minded that your brains fall out."
G.K. Chesterton

Als toetsing of vermaning niet echt je ding is, scheur dan bij deze een derde van Jezus' onderwijs en een derde van de NT-brieven uit je Bijbel. Maakt hem meteen minder zwaar.

De reden waarom ik de beestjes bij naam noem is om u en jou tegen hun leer te waarschuwen. Zodat je op het juiste moment je TV kunt uitzetten..
Het nadeel van namen noemen is dat het dan meer om de personen lijkt te gaan in plaats van de dwaalleer die ze onderwijzen. Maar verboden is het niet, zie -2 Tim. 2:17.

Waarom benoem ik hier dan specifiek Joyce Meyer en Joel Osteen?
Daar het bij de meeste welvaartspredikers overduidelijk is dat wat ze prediken on-Bijbels is, ligt dat bij deze twee anders. Osteen en Meyer hebben nòg meer volgers dan andere welvaartspredikers. Met name Joyce Meyer verpakt de boodschap van gezondheid, genieten en veel voorspoed, op een subtielere manier, kennelijk. Maar zowel Joel als Joyce verdraaien en reduceren het Evangelie van de Bijbel tot een soort zelf-hulp-handleiding ...

Mensen die dit als oordelen beschouwen halen meestal Mattheüs 7:1 aan. Maar daarmee wordt deze tekst compleet uit zijn context gehaald. Het gaat hier namelijk om oordelen over iemand die je ziet zondigen terwijl je zelf dezelfde zonde begaat. (Hypocriet oordelen).
Wat deze welvaartspredikers geloven, is nìet wat ik geloof en is nìet een evangelie dat ik zou durven prediken.


Het welvaartsevangelie is een verdrietig, corrupt en schofterig 'evangelie'. Het is dingen beloven (met de nadruk op "dingen") die niet reëel zijn maar bovenal niets met het Evangelie te maken hebben, dat wáre rijkdom is.
Het is als tegen je kind zeggen: Sorry Tim, dit jaar krijg je niets voor je verjaardag, maar geloof òns, volgend jaar krijg je alles wat je hartje maar begeerd! Want dat willen wij!
Loze beloften van en voor mensen wiens wenslijstjes nooit kleiner worden ...

De populaire pastor's die deze valse boodschap brengen, verrijken zichzelf op een bizarre schaal, niet één uitgezonderd.

De volgelingen wordt immer hetzelfde 'ideaalplaatje' voorgespiegeld:
Gezondheid, financiële voorspoed, goede relaties en vervulling van al je dromen en verlangens.
Precies datgene, wat satan ons telkens wil aanreiken ... Want vleselijke verlangens gaan altijd ten koste van ons geestelijk leven, van ons geloof. We kunnen nooit God dienen én geld. De bron van alle kwaad leidt tot ongezonde honger naar macht en aanzien.
Dezelfde valkuil dus waarmee de satan Jezus probeerde te verleiden ....

Het welvaartsevangelie is een valse Christus voorschotelen, in naam van Jezus zelf.. Dat is Godslastering in de ergste vorm.

Voor sommige mensen zal dit best lastig zijn. Dat realiseer ik me. Maar confronteer jezelf eens met de dwaling van deze lieden die ons iets voorspiegelen dat vèr bij Jezus' boezem vandaan staat... Je hebt niets te verliezen!

Het zal je bevrijden van de last van een onrealistisch christenleven en transformeren naar een volgeling van Jezus die
bereid is zijn/haar kruis op zich te nemen.
Met eer..

"Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God."
2 Tim. 3:1,2a
Oh my son, I am weak and I'm trembling
For the Lord, I am always remembering
Oh, what a strong Shepherd holds you in His arms
He'll break you and make you His own

and then take you Home
Keith Green
Song for Josiah

Als wij alleen voor dìt leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
1 Korinte 15:19

       


Hier, nù en jij
Als er één ding is waar je het valse en lege welvaartsevangelie aan kunt herkennen is het de focus op het leven hier & nu. In plaats van een uitgesproken verlangen om bij Jezus te willen zijn. Het leven komt van Hem en kan heel mooi zijn, soms.
Maar dìt leven, is het Evangelie niet .....


John Piper vanaf 3.22


Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden.
Filippenzen 1:29

Het egoïstische luchtbel-evangelie heeft het niet of zelden over het eeuwige leven.
Ze heeft het bijvoorbeeld niet over lijden voor Hem. Niet over je kruis op je nemen.
Niet over de strijd in de hemelse gewesten, de strijd om onze ziel.
Nee, zij prediken glorie en overwinning, en wel nù!

Want jìj bent gemaakt om te winnen!!
Jij moet de mantel van de Koning dragen, want jìj bent een koningskind
en kinderen van de Koning leven niet in armoede!

Het wordt met gejuich en amèn's ontvangen, want dit is uiteraard precies wat hun aanhangers zo graag willen horen ... maar

~ It makes religion about us, instead about God ~
Michael Horton

De welvaartspredikers hebben allen 1 ding gemeen:

een chronisch gebrek aan nederigheid
en een leven als een (hele rijke) prins(es) ...


'Your best life now'


Joel Osteen

"Senior Pastor" van Lakewood Church, Houston, Texas.
De grootste kerk van Amerika met gemiddeld ca. 45.000 bezoekers per week.
Ongeveer 7 miljoen wekelijkse TV-kijkers wereldwijd.
Ruim 15 miljoen facebook volgers..
Zijn vrouw Victoria is de "co-pastor". Joel's broer en 3 zussen werken ook voor Lakewood.
(update feb. 2017, 3 jaar later)


'Enjoying everyday life'CEO en "bible teacher" van Joyce Meyer Ministries en Hand of Hope, Fenton, Missouri.
Haar hele familie werkt ook voor de ministrie.
Omdat haar man zijn leven offert in dienst van de Heer, besloot Joyce hem een salaris
van 450.000 dollar per jaar te betalen..
Ruim 11 miljoen facebook volgers.
Volgens de website van de ministry heeft Meyer meer dan 100 (!) boeken geschreven (volgens eigen zeggen overigens 180). Met miljoenen in print voor velen daarvan..
Daarom heeft ze haar salaris opgezegd, en neemt ze genoegen
met de royalty's van haar boeken (tja).
Dit trucje heeft Osteen trouwens van haar overgenomen.
(update feb. 2017)


Jezus volgen én jezelf verrijken?
Financiële voorspoed en gezondheid op zich is geen zonde. Het wakkert wèl zonden aan..
De bron van alle kwaad is tenslotte geld. Het vervult geraffineerd onze vleselijke verlangens. Hebzucht en hoogmoed is het logische gevolg. Jezus volgen en kruisdragen verdwijnt met groot gemak naar de achtergrond..

Laat me helder zijn: We houden op de één of andere manier allemaal van een bepaalde voorspoed. Ondergetekende ook. We zijn allemáál schuldig aan deze valkuil van satan.
Maar toch, de welvaartspredikers prediken dit als leer, en wel in de meest absurde vorm. En daar wringt nu net de schoen.

"Prosperity knits a man to the world.
He feels that he is 'finding his place in it', 
while really it is finding its place in him."
C.S. Lewis

Als de "ministrie" van Joyce Meyer een liefdadigheidsinstelling was, had niemand de miljoenen en miljoenen voor privé-gebruik geaccepteerd. Ook als ze bv. een politica zou zijn geweest, had iedereen het licht reeds gezien, toch? Maar nu ze een "bijbellerares" is?..


Beste lezers, welvaartspredikers zijn niet door God gezonden mensen ... Think about it ..
Jezus Messias is slechts een voetnoot in hun prediking, verpakt in een religieus sausje.
Nogmaals, de mens heeft volgens deze zelfverrijkers de kracht in zich om zijn eigen leven te sturen.

Wat leren zij hun aanhangers eigenlijk?

Het aantal on-Bijbelse en ronduit bizarre uitspraken van deze "pastor" en "bijbellerares" zijn niet meer te tellen.
Bij deze een graai uit de ton met de naam "did they really say that?!" Yes. En ze doen alsof ze er zelf in geloven.. De your-best-life-nòw volgelingen geloven het graag.
Een greep:

Osteen: "All of us are born for earthly greatness." ... ja joh, Joel? echt?

Osteen: "You are born to win!!" ... win wàt?

Meyer: "God wants to help you look great, feel great, and enjoy your best life possible." ... het moderne beduvelde christendom in een notendop..

Osteen: "I know these principles are true, because they work for me and my wife .. even finding a perfect parking spot at the mall." ... wàt ?!?!!!

Osteen: "Je bent niet geboren om een gemiddeld mens te zijn.. Maar vrij van angst en armoede." ... ongelofelijk.

Victoria Osteen"When we obey God, we're not doing it for God .. we're doing it for ourself. Because God takes pleasure when we're happy. Just do good for your own self, 'cause God wants you to be happy. When you come to church, when you worship Him, you're not doing it for God, really. You're doing it for yourself, because thát's what makes God happy, amen?!" (aug 2014) ... vrijwel zeker de meest domme shit die een 'co-pastor' ooit heeft uitgekraamd.

Osteen: "What follows the 'I Am', will always come looking for you." ... arglistig.

Meyer: "God does not just give people wealth, He gives them the power to get it." ... hoezo een bewust verkeerd Godsbeeld.

Meyer: "You are supposed to be powerful, that's Gods will for you!" ... 'ye yeah, amèn!'

Meyer: "All I was ever taught to say was, 'I'm a poor, miserable sinner.' I am not poor, I am not miserable and I am not a sinner!" ... indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 1 Joh. 1:8.

Osteen: "Nothing happens, until you speak." ... niet God gaat over ons leven, maar wij?

Osteen: "Be positive or be quiet." ... maar goed dat God niet zo denkt...

Meyer: "Wat je vandaag zegt, heb je misschien morgen al!" ... yet yet, private jet! :-)

Osteen: "Get your thinking positive and He will bring your desires to pass. He regards you as a strong, courageous, successful person. You are on your way to a new level of glory!" .. noemen we ook wel "naar de mond praten" 2 Tim 4 (Grote Afval)

Meyer: "Jesus was the first born-again-man." ... on-Bijbelse zinloze nonsens.

Osteen: "You are born to be a champion!!" ... je bent er om te wandelen met God.

Osteen: "Friend, there is a miracle in your mouth." ... enkel ego's verzinnen dit toch?

Meyer: "Helaas weten weinig mensen hoe ze elke dag ten volle kunnen leven. Maar je kunt één van hen zijn." ... dit is wèèr een systeempjes-geloof, in Nederland ook volop gebezigd door enkele populaire pastor's.

Meyer: "God will bless us in all that we undertake." ... kijk maar naar mij, ik ben een succesvolle multimiljonaire.

Osteen: "Whatever I touch, is going to prosper and succeed." ... absurd.

Osteen: "If you have a small vision, you will have a small life." ... opbeurend..

Victoria: "Don't you wanna possess that's been already for you promised?!" ...

Osteen: "Roep gezondheid uit, en gezondheid zal jouw kant op komen." .. paardenlul.

Meyer: "Omdat ik voortdurend ergens bezorgd over was, genoot ik nooit van de vrede die ik kon krijgen, waarvoor Jezus gestorven was." ...
Ten eerste is Jezus niet specifiek voor onze vrede gestorven, maar voor verlossing en eeuwig leven. Ten tweede; we blijven zorgen hebben zolang we in dit tijdelijke leven zijn, óók als christenen hoor. Juìst als christenen.. Geloof Jezus en Zijn offer voor jou. Niet in systeempjes.

Osteen: "Be the one to stand out in the crowd." ... Gelukkig wie nederig van hart zijn.

Osteen: "In the coming days there is going to be a transfer of wealth!" ... tja.

Meyer: "Here I am, an ex-housewife from Fenton, with a 12th-grade education, how could anybody look at this and see anything other than God?" ... ongelofelijk.

Osteen: "I declare, that explosive blessings are coming my way." .. hoe meer ik er hier citeer, hoe onbegrijpelijker het voor me wordt dat mensen dit willen geloven.

Meyer: "As long as you cannot see yourself having abundance and prosperity, you will say things that hinder God from blessing you and help satan keep you poor." ... bizar..

Osteen:  "Words give live to your dreams!" ... Gods dromen? of jòu dromen? Òf? ..


Etc. etc., de lijst egoïstische, on-Bijbelse en ronduit idiote uitspraken is oneindig.


Achtergrond
De bron van dit alles heeft een naam: "The Law of Attraction".

De oorsprong is occult. Google maar eens.
Wat o.a. Joel Osteen en Joyce Meyer onderwijzen is een New age Law of Attraction-denken.

Daarom schrijven Meyer en Osteen boeken met titels als:

Power Thoughts,
It's Your Time,
Change Your Words/Change Your Life,
Your Best Life Now,
Become A Better You,
You Are Made For More,
I Declare,
The Power of Being Positive,

etc, etc.

"De kracht van woorden". Klik hier om een stukje te horen van Joyce Meyer ― Joyce Meyer teaches that faith is a force like gravity, words are a container of the force, and we can take advantage of that force by positively speaking whatever you want to happen. This is pure bologna that is unbiblical and comes out of the metaphysical occult.
In Amerika noemt men dit ook wel de "name it and claim it-gospel."

In 3 woorden: Thoughts become Things - Gedachten worden Werkelijkheid


Dit noemt men ook wel het "Word-of-Faith" principe.
"God has already done everything He's going to do. The ball is now in your court. If you want success, if you want wisdom, if you want to be prosperous and healthy, you're going to have to do more than meditate and believe; you must boldly declare words of faith and victory over yourself and your family."
Joel Osteen in Your Best Life Now, p.132


John MacArthur geeft glashelder uitleg over het on-Bijbelse
zelf-hulp-evangelie van Joel & Victoria Osteen.
Inmiddels meer bekeken dan welke Osteen voordracht ook .. Overigens houd ik persoonlijk
niet van de preekstijl van John MacArthur maar het gaat ook hier om de inhoud dacht ik.
Klik hier voor de langere versie met Paul Washer en John Piper.

Oral Roberts University
Joel Osteen is afgestudeerd aan deze 'universiteit'. Joyce Meyer kreeg er een eredoctoraat: De Oral Roberts University. Hier leert men vooral hoe je zogenaamd in naam van God een gezond en een (financieel) voorspoedig leven kunt realiseren. Vanuit dit denken wordt dat "whole" genoemd. Vandaar dat Joel en Joyce dat woord weleens gebruiken..
Ook de absurde welvaartspredikers Kenneth Copeland en Creflo Dollar hebben hier hun bul behaald. (Helaas ook Don Moen en Kari Jobe).

De oprichter en naamgever van deze universiteit was een welvaartsprediker van de bovenste plank. In januari 1987 riep Oral zijn volgelingen op dat ze vóór maart minimaal 8 miljoen dollar bij elkaar moesten rapen anders zou God hem "thuis halen". Deze 'profetische' actie leverde uiteindelijk 9 miljoen dollar op en het geld verdween 'spoorloos'. Let ook op het logo van deze universiteit. Lees hier de Engelse wikipedia voor nog veel meer absurde uitspattingen. Welke Jezusvolger is in staat deze zaken normaal te vinden? Bedenk: dit is de basis van de visie van Joel Osteen en Joyce Meyer.. Klik hier voor een artikel in USAToday en hier voor een artikel in de LA Times. Het is ten hemel schreiend.


Het evangelie naar Joel
Osteen verdraait de ene na de andere Bijbeltekst. Een gezamenlijke hobby van de welvaartspredikers: Zij pikken dìe teksten eruit die hun theologie lijkt te ondersteunen. En ze verdraaien, herschrijven of negeren de rest...
Een voorbeeld: Spreuken 16:9 "Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat." Osteen legt uit dat als wìj geen plannen maken God niet zal handelen. Huh?! Weet niet hoe jullie deze tekst lezen maar ik kan er niets anders van maken dan dat Gods plan boven de onze staat. God is altijd Groter. Maar nee, Osteen maakt er van dat wìj eerst een plan moeten hebben. Hij vervolgt te zeggen dat dit principe ook gold voor Noach en Salomo. "Noach had een plan voor de ark. Salomo had een plan voor de Tempel."

Op de vraag wat hij vond van het Mormoonse geloof van presidentskandidaat Mitt Romney zei Osteen: "You know, If he believes that Christ is his Savior, that's good enough for me. We don't all have the same views, you know. I'm broader and more open."
Voor hen die een klein beetje studie gedaan hebben naar het Mormonisme moet dit schokkend zijn, toch? Twee voorbeelden: 1.Het zogenaamde Boek van Mormon staat in dit geloof boven de Bijbel. 2.satan is net als Jezus een biologische zoon van God. Broers dus..

Afijn, het mag hopelijk duidelijk zijn, mede na het luisteren van wat John MacArthur hierover vertelde, dat Joel Osteen zijn geheel eigen manieren heeft om de waarheid te toetsen.

Misschien een goed idee om Osteen voor je bedrijf in te huren om een motiverende speech te geven? Met zijn Texaanse humor en happiness zal hij Ratelband definitief doen vergeten..
Maar hij is een slechte Bijbeluitlegger. Hèèl slecht. Het is bijna aandoenlijk om te horen wat voor een nonsens Joel in een half uurtje uitkraamt.

:-)  bron

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief.
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet
uit de Vader voort maar uit de wereld.
De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.
1 Johannes 2:15-17

Joel 'discover the champion in you' Osteen respecteert zo ongeveer iedereen en alles.
"You know, I don't know, I respect that, you know", blijft hij herhalen bij Piers Morgan. "Ja, natuurlijk zouden we een bruiloft van een gay-stel bezoeken, zeker als het vrienden betreft."
Ja joh?! Maar niet om ze te wijzen dat ze radicaal tegen Gods wil leven en handelen, ben ik bang. Net als het trouwen van celebrity stellen, zonder oprechte geestelijke inhoud.
Jakobus zegt:

Wie een vriend is van de wereld,
is een vijand van God.
Jakobus 4:4

Boekjes
Meyer en Osteen hebben bij elkaar reeds 10-tallen miljoenen boeken verkocht. Da's altijd zo fijn hè, dat de Waarheid zo gretig aftrek vind... Tja, "je beste leven nu." Dat is wat de wereld graag wil. En dat is wat er overblijft als je focus niet op de hemel is.. De wereld leeft zich een ongans om er maar 'uit te halen wat er in zit'.. Maar een Jezusvolger houdt zich daar niet zo mee bezig dacht ik.

Boekjes van de welvaartspredikers
Tel eens het aantal "Your"s en "Life"s ...
En is er dan nóg iets dat u opvalt aan de covers? ;-)
Joel Osteen tekende een contract voor zijn boek Your Best Life Now ter waarde
van 10 miljoen dollar. Niks mis mee! als je daar tenminste mooie dingen mee zou doen.
Hij ontdekte dat dit big business is en schreef, net als Meyer, het ene na het andere boek, allen met dezelfde strekking.
En Jegahusiee Singh (ook wel Joseph Prince genoemd) dacht: Hé, dàt doe ik ook! ..


Het 'glorifying' kerkgebouw van Joseph Prince in Singapore


Luister hier hoe Mark Driscoll (4.15-11.00 min) en John Piper uitleggen dat de self-esteem-leer van Joyce Meyer en Joel Osteen in het licht van de Bijbel slechts egoïstische nonsens is.

Denk eens even na over Mark's commentaar hier, met name vanaf 6.10 min.


Joyce Meyer en plastic people
De inmiddels 73-jarige (2016) Joyce Meyer heeft er voldoening in om haar gezicht er jonger uit te laten zien dan het lijkt ..
Lieve God, U heeft mij met liefde gemaakt, maar ik wil er tot mijn dood toe niet oud uitzien hoor! Vergeef me dat ik daar 73.000 dollar (héél zuinig gokje) per decennium aan besteed.

Zowel Joyce Meyer als Victoria Osteen vinden het nodig zichzelf voor de nodige dollars te laten pleisteren en poederen. Beangstigend dat iemand die zich een volgelinge van Jezus noemt zich voor zó veel geld laat plastificeren terwijl het nota bene Jezus was die hen schiep. Er was immers geen sprake van verminking bij deze dames, toch?

Rechts een 70-jarige plastic Joyce. zoek de ... :-}

Zou het grote kantoor van de ministrie (45.000 m2!) gedecoreerd zijn met plastic bloemen?
Waarom heeft Joyce Meyer eigenlijk haar budget voor plastisch chirurgie niet ingezet om iets aan haar stembanden te laten doen ga je dan toch denken? :-p
Afijn, alle flauwe grapjes op een plastic stokje; het is verdrietig genoeg.

'Waar bleef je?! mijn jet stond hier al een kwartier, en hou
die paraplu voor me vast, je ziet toch wel dat ik nat word!' ;-)

Op de foto boven haar oude Challenger.
Sinds ca. 2006 schijnt ze met deze Gulfstream te vliegen, foto onder.
Een tweedehandsje hoor .. maar wel met een mooi registratienummer op de staart :


Joyce Meyer heeft 2 piloten in dienst.
Tezamen met de gigantische kosten voor onderhoud en landingsrechten
zou je daarvan ook 7000 jaar business class kunnen vliegen..

Een vliegtuig bezitten is op zich geen zonde ofzo. Daar gaat het ook niet om.
Joyce zegt dat een eigen vliegtuig noodzaak is daar anders haar drukke programma te vermoeiend zou zijn. Maar op de podia blèrt ze met heel grote ogen en bevlogen:
"I can do all things through Christ! Àll things!!!"

Ach ja, whatever.

"Are we happy plastic people?
Under shiny plastic steeples?
With walls around our weakness?
And smiles to hide our pain?!
But if the invitation's open
To every heart that has been broken
Maybe then we close the curtain
On our stained glass masquerade."
Casting Crowns
Logischerwijs heeft Meyer een stichting opgezet die zich inzet voor de armen, "Hand of Hope".
Met oprecht alle respect voor het geweldige werk van deze stichting, het blijft een bizarre combinatie en het contrast wordt eigenlijk nòg groter: Het affiche van het op de foto gaan met weeskinderen in Oeganda om vervolgens met je tas vol cosmetica en sieraden weer "enjoying" in de (privé)jet landhuiswaarts te keren ...

Bekijk 
hier de zoveelste boodschap van Meyer die haaks op de Bijbel staat: bij tijdgebrek, vanaf 18.25 min. Het gaat weer om "JIJ!" "Jullie zitten daar, en bewonderen Joel, of jullie bewonderen mij, maar weet je wat? God kan door u een even groots en verbazingwekkend iets doen!" (als dat Hij bij mij of Joel doet!), zie vanaf 18.55 min.
En wat ze daarna zegt.. Absurd ...

Maar Abraham zei: "Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven
hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend;
nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn."
Lucas 16:25

Wéér een nieuw boek van Joyce Meyer:
"Dit is een belangrijk boek, het zal je helpen, dit boek wil je niet missen", aldus Joyce :-)

Het lijkt er op dat Meyer haar leven lang aan het overcompenseren is geweest. In haar jeugd is ze 15 jaar lang misbruikt door haar vader. Toen ze nog een tiener was liep haar eerste huwelijk stuk na de geboorte van haar eerste kind. Afschuwelijk uiteraard! Maar de gevolgen helaas ook..


Het (inmiddels vorige) landgoed van de Meyer dynastie en
andere idioterie van de 'ministrie'.
Als Joyce Meyer-aanhanger moet je dit even zien..
Joyce heeft kennelijk nog steeds een beetje last van een "Strijd in haar Denken"

Gelukkig zijn er ook vrouwen die de zeepbel van deze boodschap wèl inzien. Lees hier een goed blog van "Women of Grace". Mijn gebed is dat er meer vrouwen (en mannen) leren te leven van Genade alleen.


.. mensen van wie de geest verziekt is,
die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt
6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft,
is het geloof grote winst.
7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.
9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding,
raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten
en ten onder doen gaan.
10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht.
1 Timoteüs 6 In het midden het ruim 10 miljoen dollar kostende nederige stulpje van de happy Osteen's.
Het behelst o.a. 3 liften, 6 badkamers, 5 open haarden, poolhouse, enkele full-time 
huishoudsters, homeschool teachers en een chauffeur.


LET OP:
"In his book, Your Best Life Now, Osteen talks about how his wife, Victoria, she wanted to buy a fancy house some years before the money started rolling in. He thought it 
wasn't possible. 'But Victoria had more faith', he wrote. 
'She convinced me we could live in an elegant home ...
and several years later, it did come to pass.'"

Daarvoor woonden de Osteen's in een huis dat ze voor 1,4 miljoen dollar te koop aanboden.

Want het was kennelijk niet "elegant" genoeg. Maar goed, dat terzijde.

Beste mensen:
Wakker worden !


Waar komt Joel's boodschap eigenlijk vandaan?
Voor iedereen die meent dat Joel Osteen zo'n "positieve boodschap" uitdraagt :
Daag dan je eigen visie eens uit, en probeer de diepere Waarheid onder ogen te zien.
Bekijk bovenstaande documentaire een keertje als je tijd hebt.


Your Best Life, Nòw ?!


Een intro van Lakewood Church.
Het is bijna niet te geloven dat dit geen grapje is ...


Joel Osteen en Oprah Winfrey
Osteen deinst er niet voor terug om zijn "principes" met en bij Oprah Winfrey te promoten. Iemand die zonder gêne het syncretisme aanhangt. Oprah is een New-ager van het eerste uur. En volgens pastor Joel een "world changer and history maker". Oprah is ook goed bevriend met Deepak Chopra, een aanhanger van het Hindoestaanse geloof en ayurveda, lucht en leegte .. ze is dol op zijn adviezen. Tja..
Oprah maakte een samenkomst in de Lakewood mee en ging daarna op de koffie bij de Osteens, wiens ruime villa, zoals we al gezien hebben, dienst zou kunnen doen voor minstens 50 weeskinderen of chronisch zieken ...
Het landgoed van Oprah bij Santa Barbara, Californië, heeft ze de prachtige naam gegeven:
"The Promised Land". Maar goed, dat terzijde. Laten we bidden dat ook iemand als Oprah de echte Christus mag leren kennen.

Let op: Een Lifeclass met Oprah, over het (zoveelste best-selling) boek van Osteen dat hij de naam gaf: "I declare".
Met andere woorden; ik ben dit, ik ben een winnaar, ik ben zus, ik ben zo. 
Wat een ongelofelijk verdrietige bedriegerij:

Jullie draaien de zaken om!
Is de klei soms meer dan de pottenbakker?
Jesaja 29:16

Joel Osteen heeft het over de kracht van "I Am". Als iemand die in Jahweh gelooft, zou je normaal gesproken verwachten dat het dan om de Ik Ben zal gaan. JHWH, God Zelf, de Ik Ben. Of Jezus, "Ik Ben", Johannes 8:58.
Maar nee, bij Joel Champion gaat het dan om onszelf. Om "Ik ben..." De man onderwijst, net als Meyer, dat we van onszelf een god kunnen maken. Zelfvergoding dus..


MUST SEE
(ondanks de wat vreemde overdracht)


Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader
die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost
en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. 
Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan.
De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.
2 Kor. 1:3-7


Osteen: "Spreek uit "Ik ben gezond", dan zal gezondheid jouw kant op komen."
Hieronder de rest van de onwaarschijnlijke bullshit die door moet gaan voor een Bijbelse boodschap...


Dit zijn mensen wiens geweten niet spreekt. Ook niet in de nacht. (Ps. 16:7). De duivel is over het algemeen weinig geïnteresseerd in dit soort mensen.. Zij slapen doorgaans heerlijk en staan de volgende dag weer gezond op om te leven als een "winnaar en kampioen" ..4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.
Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.
Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.
1 Petrus 1


Joel 'born to win' Osteen gebruikt het woord "zondaar" niet, beseft hij bij Larry opeens.
Geen wonder dat inmiddels 45.000 mensen wekelijks de Lakewood Church bezoeken ...


Wie zijn leven wil behouden ..
Waarom draait er achter pastor Joel een grote goudkleurige globe, in plaats van bv een kruis? Wat is eigenlijk de betekenis van een wereldbol in een christelijke samenkomst?
Je kunt er natuurlijk van maken dat men Jezus wil winnen voor de hele wereld. Aangezien Jezus nogal naar de 'achtergrond' verdwijnt in de diensten van de Happy Osteen's is dat onwaarschijnlijk.
Ben eerder geneigd deze gedachten hierachter te hebben: Wanneer je God vraagt om alles in je leven goed te regelen, ligt de wereld aan je voeten...
In plaats dat wij komen bij de voet van het Kruis, aan de voeten van Jezus ....

Wat zou Joel Osteen, als hij 2000 jaar eerder geboren was en dezelfde principes had,
Jozef en Maria een stel mislukkelingen gevonden hebben ..
Immers, die lieten hun kindje in armoede opgroeien ...
Dat doe je toch niet?!

Hebben de Osteen's ooit van christenen in Moldavië, Myanmar, Oekraïne, Albanië, Burkina Faso of Bangladesh gehoord? Kent hij de afschuwelijke positie van vervolgde christenen in Nigeria, Noord-Korea, Irak, Sudan, Saoedi-Arabië, Somalië, Syrië en Indonesië?
Zijn deze broeders en zusters dan geboren om te verliezen? ... Fail !!


 Paulus:
30 Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen.
31 Wees daarom waakzaam..
32 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die Hem toebehoren.
35 In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft:
"Geven maakt gelukkiger dan ontvangen."
Handelingen 20


"Prosperity gospel is no gospel because what it does is,
it offers people what they want as nátural people."
John Piper

Heldere omschrijving van John Piper van wat het welvaartsevangelie inhoudt


Joyce Meyer: "Hou van jezelf, dan kun je ook van anderen houden!" Dit lijkt zo Bijbels in het kader van Jezus' wet "Heb je naaste lief als jezelf". Maar het is nonsens. Je bent namelijk in staat om van anderen te houden omdat je geliefd wordt door Christus zèlf.

Het is exact hetzelfde als de new-age psychologen de mensheid anno nu voorspiegelen: "kies voor jezelf, geloof in jezelf." Maar er is geen leger geloof, dan geloven in jezelf.

Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 
Romeinen 8:17,18

De "future" waar deze lieden het over hebben, heeft niets met de Toekomst te maken. De schatten in de hemel moeten zij eigenlijk niets van hebben.. Nee, het gaat om hier & nu.
Als je op zó'n manier, in de woorden van Osteen, "in abundance" wil leven, zul je de Boot missen. Het is nìet het Goede leven. Google-afbeeldingen met abundance. Niet echt Christelijk hè...

Dè reden waarom volgelingen van welvaartspredikers hun leugens geloven is omdat ze net zo gezond, rijk en gelukkig willen zijn. De reden waarom de welvaartspredikers zo rijk en 'gelukkig' zijn, is enkel omdat hun volgelingen in deze leugens wensen te trappen ...

Jet Set T.D. Jakes, met goede vriendin Oprah


! Ter waarschuwing nog meer grof liegende televangelisten die hun volgelingen misbruiken om zelf als koning te leven:
T.D. Jakes (net als Joyce Meyer een graag geziene gast in Lakewood Church), Joseph Prince, (geboren als Xeno. Jegahusiee Singh), klik hier voor een ultra plastic show met Joseph en de happy Osteen's, T.B. JoshuaBenny Hinn, Creflo Dollar (je naam veranderen in Dollar..!)Kenneth CopelandPaula White, Andrew Wommack, Ed Young e.v.a.
Allemaal behorend tot het clubje van het 'christelijke' TV-station TBN.. klik hier.
Doe God en jezelf een groot plezier: Nooit (meer) lezen of naar luisteren.

Deze mensen zijn met hun "high self esteem" en vele miljoenen niet steenrijk, maar zielsarm.

 
Het lijkt er op dat bovenstaande figuren
een wedstrijdje doen wie het beste Bijbelteksten kan verdraaien,
wie de meeste dollars incasseert,
en wiens leven het meest plastic is..
Het is akelig fake.


SAMENVATTEND  

De Joyce Meyer's en Joel & Victoria Osteen's van deze wereld verdraaien het Evangelie.
Bij hen draait bijna alles om een geweldig zelfbeeld.
Het is niet Jezus' offer op Golgotha, jouw Heer en Helper, maar
jìj helpt jou!
"Hou van jezelf! Jij bent een kampioen! Love your life, love your future."
Al deze mensen zijn verslaafd aan geld en... zichzelf.
Doe hier niet aan mee.


De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
2 Kor. 4:17,18"Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen
en zo achter Mij aan komen."
Jezus


2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en
hun naar de mond praten.
4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.
5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen,
je díenende taak vervullen.
2 Timoteüs 4


"I believe if God has anything for you,
it's not just to make you happy.
God did not choose you and call you out of this world just
to make you high.
And you know what, people?
You ain't going to make a difference by putting on more makeup and showing up on more television shows..
You're gonna make a difference when you lay down your life,
and in complete submission to God,
choose to die with Him in service to other people. 

None are stronger than the humble,
a few are weaker than the proud."
Rich Mullins, 1984
  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  


Het was een heftig onderwerp. Mijn complimenten voor iedereen die dit blog tot en met deze regel heeft gelezen en bekeken  ;-)

Wees gezegend met tevredenheid en Zijn vrede.

Probeer geen "champion" te zijn of rijk of 'goed' te zijn, maar van God te zijn ..

   be God's!
          |-| /-\ |\| SBronnen:
  • Joyce Meyer: Strijd in je denken, Enjoying Where You Are On the Way to Where You Are Going, Wikipedia over Joyce Meyer en veel audio- en youtube-opnamen.
  • Joel Osteen: Your best life now, I Declare en veel youtube-opnamen.
  • Michael Horton, The Agony of Deceit.
  • John Piper, Justin Peters, Paul Washer e.a.

Enkele aanbevolen boeken t.a.v. lijden, kruisdragen en ware vreugde & vrede:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...