9 februari 2014

Luchtbel van de Joyce Meyer's en Joel Osteen's


(de links in dit blog zijn cursief in blauw weergegeven)

Woord vooraf

Waarom oordeel jij over mensen die het evangelie brengen?!

Dit is niet mijn nieuwste hobby. Integendeel. Ook heb ik geen enkele behoefte om de mensen die uitleg geven over het welvaartsevangelie op een voetstuk te zetten. Geen mens is feilloos.
Daar op wonderlijke wijze toch veel christenen dit evangelie als het Evangelie zien, voel ik mij geroepen om dit eenmalig nader te belichten. Excuses, het is een lang blog geworden ..

De belangrijkste toetssteen is de Bijbel. In die zin meen ik dat dit blog over wat Osteen en Meyer onderwijzen niet subjectief is, maar vooral Objectief. Laten we toetsen alsjeblieft niet verwarren met oordelen. Overigens is het ook een Bijbelse opdracht om te onderzoeken en elkaar aan te sporen meen ik.

Ik hoor je denken; Joel Osteen, ja dat is nog wel duidelijk. Maar Joyce Meyer? Zij brengt toch wel een Bijbelse boodschap?! Het antwoord is: Nee. Ga de uitdaging aan en lees en luister waarom het antwoord op Bijbelse gronden "nee" is. 
Haar one-liners over het "enjoying" dagelijks leven lijken vaak nog wel waarheid als een loeiende koe te zijn. Hoewel nogal van de categorie "inkoppertjes".. vanuit psychologisch oogpunt bezien soms goed bruikbare adviezen voor het leven van alledag.
Maar net als Osteen predikt ook Meyer een principe dat wij de kracht in ons hebben om ons eigen leven te sturen, te verbeteren.
Er is meer dan voldoende bewijs dat Joyce Meyer, net als Osteen, een zogenaamde Woord-van-geloof lerares is.

Tevens meent Joyce Meyer haar ministrie te kunnen combineren met miljoenen en miljoenen dollars (ingebracht door haar aanbidders) voor zichzelf te houden. En jezelf toch een bijbellerares noemen .. Best bizar.
Bizar omdat je de Bijbelse boodschap alleen kunt brengen wanneer je de Bijbel ook wenst te léven.

Wanneer je dit alles met een zekere verontwaardiging leest, wil ik je vragen om ajb de tijd te nemen voor de video's die in dit blog verwerkt zijn. Met een Open hart en open Bijbel.

En natuurlijk zegt Meyer ook goede dingen, en natuurlijk is niet alles wat Meyer zegt on-Bijbels. En natuurlijk is het aan God wie Hij gebruiken zal om zijn Boodschap te verspreiden. En niet aan mij of wie dan ook. In dit blog probeer ik boven alles duidelijk te maken waar wij als mens & christen toe geroepen zijn: de waarheid volgen. Het Pad achter de Waarheid aan, is doorgaans niet heel breed...

Om het Evangelie van Jezus Christus te begrijpen, zullen we ook ons (door God gegeven) verstand moeten gebruiken, niet? Jezus vroeg zijn discipelen: "Wie denken jullie wie Ik ben?" (Lukas 9:20 NBV) "Heb Mij lief met ..., heel je verstand.."
We kunnen wel "open-minded" willen zijn zoals Joel Osteen zogenaamd wenst te zijn, maar dat gaat bijna altijd ten koste van de waarheid.

"Do not be so open-minded that your brains fall out."
G.K. Chesterton

Als toetsing of vermaning niet echt je ding is, scheur dan bij deze een derde van Jezus' onderwijs en een derde van de NT-brieven uit je Bijbel. Maakt hem meteen minder zwaar.

De reden waarom ik de beestjes bij naam noem is om u en jou tegen hun leer te waarschuwen. Zodat je op het juiste moment je TV kunt uitzetten..
Het nadeel van namen noemen is dat het dan meer om de personen lijkt te gaan in plaats van de dwaalleer die ze onderwijzen. Maar verboden is het niet, zie -2 Tim. 2:17.

Waarom benoem ik hier dan specifiek Joyce Meyer en Joel Osteen?
Daar het bij de meeste welvaartspredikers overduidelijk is dat wat ze prediken on-Bijbels is, ligt dat bij deze twee anders. Osteen en Meyer hebben nòg meer volgers dan andere welvaartspredikers. Met name Joyce Meyer verpakt de boodschap van gezondheid, genieten en veel voorspoed, op een subtielere manier, kennelijk. Maar zowel Joel als Joyce verdraaien en reduceren het Evangelie van de Bijbel tot een soort zelf-hulp-handleiding ...

Mensen die dit als oordelen beschouwen halen meestal Mattheüs 7:1 aan. Maar daarmee wordt deze tekst compleet uit zijn context gehaald. Het gaat hier namelijk om oordelen over iemand die je ziet zondigen terwijl je zelf dezelfde zonde begaat. (Hypocriet oordelen).
Wat deze welvaartspredikers geloven, is nìet wat ik geloof en is nìet een evangelie dat ik zou durven prediken.


Het welvaartsevangelie is een verdrietig, corrupt en schofterig 'evangelie'. Het is dingen beloven (met de nadruk op "dingen") die niet reëel zijn maar bovenal niets met het Evangelie te maken hebben, dat wáre rijkdom is.
Het is als tegen je kind zeggen: Sorry Tim, dit jaar krijg je niets voor je verjaardag, maar geloof òns, volgend jaar krijg je alles wat je hartje maar begeerd! Want dat willen wij!
Loze beloften van en voor mensen wiens wenslijstjes nooit kleiner worden ...

De populaire pastor's die deze valse boodschap brengen, verrijken zichzelf op een bizarre schaal, niet één uitgezonderd.

De volgelingen wordt immer hetzelfde 'ideaalplaatje' voorgespiegeld:
Gezondheid, financiële voorspoed, goede relaties en vervulling van al je dromen en verlangens.
Precies datgene, wat satan ons telkens wil aanreiken ... Want vleselijke verlangens gaan altijd ten koste van ons geestelijk leven, van ons geloof. We kunnen nooit God dienen én geld. De bron van alle kwaad leidt tot ongezonde honger naar macht en aanzien.
Dezelfde valkuil dus waarmee de satan Jezus probeerde te verleiden ....

Het welvaartsevangelie is een valse Christus voorschotelen, in naam van Jezus zelf.. Dat is Godslastering in de ergste vorm.

Voor sommige mensen zal dit best lastig zijn. Dat realiseer ik me. Maar confronteer jezelf eens met de dwaling van deze lieden die ons iets voorspiegelen dat vèr bij Jezus' boezem vandaan staat... Je hebt niets te verliezen!

Het zal je bevrijden van de last van een onrealistisch christenleven en transformeren naar een volgeling van Jezus die
bereid is zijn/haar kruis op zich te nemen.
Met eer..

"Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God."
2 Tim. 3:1,2a
Oh my son, I am weak and I'm trembling
For the Lord, I am always remembering
Oh, what a strong Shepherd holds you in His arms
He'll break you and make you His own

and then take you Home
Keith Green
Song for Josiah

Als wij alleen voor dìt leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
1 Korinte 15:19

       


Hier, nù en jij
Als er één ding is waar je het valse en lege welvaartsevangelie aan kunt herkennen is het de focus op het leven hier & nu. In plaats van een uitgesproken verlangen om bij Jezus te willen zijn. Het leven komt van Hem en kan heel mooi zijn, soms.
Maar dìt leven, is het Evangelie niet .....


John Piper vanaf 3.22


Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden.
Filippenzen 1:29

Het egoïstische luchtbel-evangelie heeft het niet of zelden over het eeuwige leven.
Ze heeft het bijvoorbeeld niet over lijden voor Hem. Niet over je kruis op je nemen.
Niet over de strijd in de hemelse gewesten, de strijd om onze ziel.
Nee, zij prediken glorie en overwinning, en wel nù!

Want jìj bent gemaakt om te winnen!!
Jij moet de mantel van de Koning dragen, want jìj bent een koningskind
en kinderen van de Koning leven niet in armoede!

Het wordt met gejuich en amèn's ontvangen, want dit is uiteraard precies wat hun aanhangers zo graag willen horen ... maar

~ It makes religion about us, instead about God ~
Michael Horton

De welvaartspredikers hebben allen 1 ding gemeen:

een chronisch gebrek aan nederigheid
en een leven als een (hele rijke) prins(es) ...


'Your best life now'


Joel Osteen

"Senior Pastor" van Lakewood Church, Houston, Texas.
De grootste kerk van Amerika met gemiddeld ca. 45.000 bezoekers per week.
Ongeveer 7 miljoen wekelijkse TV-kijkers wereldwijd.
Ruim 15 miljoen facebook volgers..
Zijn vrouw Victoria is de "co-pastor". Joel's broer en 3 zussen werken ook voor Lakewood.
(update feb. 2017, 3 jaar later)


'Enjoying everyday life'CEO en "bible teacher" van Joyce Meyer Ministries en Hand of Hope, Fenton, Missouri.
Haar hele familie werkt ook voor de ministrie.
Omdat haar man zijn leven offert in dienst van de Heer, besloot Joyce hem een salaris
van 450.000 dollar per jaar te betalen..
Ruim 11 miljoen facebook volgers.
Volgens de website van de ministry heeft Meyer meer dan 100 (!) boeken geschreven (volgens eigen zeggen overigens 180). Met miljoenen in print voor velen daarvan..
Daarom heeft ze haar salaris opgezegd, en neemt ze genoegen
met de royalty's van haar boeken (tja).
Dit trucje heeft Osteen trouwens van haar overgenomen.
(update feb. 2017)


Jezus volgen én jezelf verrijken?
Financiële voorspoed en gezondheid op zich is geen zonde. Het wakkert wèl zonden aan..
De bron van alle kwaad is tenslotte geld. Het vervult geraffineerd onze vleselijke verlangens. Hebzucht en hoogmoed is het logische gevolg. Jezus volgen en kruisdragen verdwijnt met groot gemak naar de achtergrond..

Laat me helder zijn: We houden op de één of andere manier allemaal van een bepaalde voorspoed. Ondergetekende ook. We zijn allemáál schuldig aan deze valkuil van satan.
Maar toch, de welvaartspredikers prediken dit als leer, en wel in de meest absurde vorm. En daar wringt nu net de schoen.

"Prosperity knits a man to the world.
He feels that he is 'finding his place in it', 
while really it is finding its place in him."
C.S. Lewis

Als de "ministrie" van Joyce Meyer een liefdadigheidsinstelling was, had niemand de miljoenen en miljoenen voor privé-gebruik geaccepteerd. Ook als ze bv. een politica zou zijn geweest, had iedereen het licht reeds gezien, toch? Maar nu ze een "bijbellerares" is?..


Beste lezers, welvaartspredikers zijn niet door God gezonden mensen ... Think about it ..
Jezus Messias is slechts een voetnoot in hun prediking, verpakt in een religieus sausje.
Nogmaals, de mens heeft volgens deze zelfverrijkers de kracht in zich om zijn eigen leven te sturen.

Wat leren zij hun aanhangers eigenlijk?

Het aantal on-Bijbelse en ronduit bizarre uitspraken van deze "pastor" en "bijbellerares" zijn niet meer te tellen.
Bij deze een graai uit de ton met de naam "did they really say that?!" Yes. En ze doen alsof ze er zelf in geloven.. De your-best-life-nòw volgelingen geloven het graag.
Een greep:

Osteen: "All of us are born for earthly greatness." ... ja joh, Joel? echt?

Osteen: "You are born to win!!" ... win wàt?

Meyer: "God wants to help you look great, feel great, and enjoy your best life possible." ... het moderne beduvelde christendom in een notendop..

Osteen: "I know these principles are true, because they work for me and my wife .. even finding a perfect parking spot at the mall." ... wàt ?!?!!!

Osteen: "Je bent niet geboren om een gemiddeld mens te zijn.. Maar vrij van angst en armoede." ... ongelofelijk.

Victoria Osteen"When we obey God, we're not doing it for God .. we're doing it for ourself. Because God takes pleasure when we're happy. Just do good for your own self, 'cause God wants you to be happy. When you come to church, when you worship Him, you're not doing it for God, really. You're doing it for yourself, because thát's what makes God happy, amen?!" (aug 2014) ... vrijwel zeker de meest domme shit die een 'co-pastor' ooit heeft uitgekraamd.

Osteen: "What follows the 'I Am', will always come looking for you." ... arglistig.

Meyer: "God does not just give people wealth, He gives them the power to get it." ... hoezo een bewust verkeerd Godsbeeld.

Meyer: "You are supposed to be powerful, that's Gods will for you!" ... 'ye yeah, amèn!'

Meyer: "All I was ever taught to say was, 'I'm a poor, miserable sinner.' I am not poor, I am not miserable and I am not a sinner!" ... indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 1 Joh. 1:8.

Osteen: "Nothing happens, until you speak." ... niet God gaat over ons leven, maar wij?

Osteen: "Be positive or be quiet." ... maar goed dat God niet zo denkt...

Meyer: "Wat je vandaag zegt, heb je misschien morgen al!" ... yet yet, private jet! :-)

Osteen: "Get your thinking positive and He will bring your desires to pass. He regards you as a strong, courageous, successful person. You are on your way to a new level of glory!" .. noemen we ook wel "naar de mond praten" 2 Tim 4 (Grote Afval)

Meyer: "Jesus was the first born-again-man." ... on-Bijbelse zinloze nonsens.

Osteen: "You are born to be a champion!!" ... je bent er om te wandelen met God.

Osteen: "Friend, there is a miracle in your mouth." ... enkel ego's verzinnen dit toch?

Meyer: "Helaas weten weinig mensen hoe ze elke dag ten volle kunnen leven. Maar je kunt één van hen zijn." ... dit is wèèr een systeempjes-geloof, in Nederland ook volop gebezigd door enkele populaire pastor's.

Meyer: "God will bless us in all that we undertake." ... kijk maar naar mij, ik ben een succesvolle multimiljonaire.

Osteen: "Whatever I touch, is going to prosper and succeed." ... absurd.

Osteen: "If you have a small vision, you will have a small life." ... opbeurend..

Victoria: "Don't you wanna possess that's been already for you promised?!" ...

Osteen: "Roep gezondheid uit, en gezondheid zal jouw kant op komen." .. paardenlul.

Meyer: "Omdat ik voortdurend ergens bezorgd over was, genoot ik nooit van de vrede die ik kon krijgen, waarvoor Jezus gestorven was." ...
Ten eerste is Jezus niet specifiek voor onze vrede gestorven, maar voor verlossing en eeuwig leven. Ten tweede; we blijven zorgen hebben zolang we in dit tijdelijke leven zijn, óók als christenen hoor. Juìst als christenen.. Geloof Jezus en Zijn offer voor jou. Niet in systeempjes.

Osteen: "Be the one to stand out in the crowd." ... Gelukkig wie nederig van hart zijn.

Osteen: "In the coming days there is going to be a transfer of wealth!" ... tja.

Meyer: "Here I am, an ex-housewife from Fenton, with a 12th-grade education, how could anybody look at this and see anything other than God?" ... ongelofelijk.

Osteen: "I declare, that explosive blessings are coming my way." .. hoe meer ik er hier citeer, hoe onbegrijpelijker het voor me wordt dat mensen dit willen geloven.

Meyer: "As long as you cannot see yourself having abundance and prosperity, you will say things that hinder God from blessing you and help satan keep you poor." ... bizar..

Osteen:  "Words give live to your dreams!" ... Gods dromen? of jòu dromen? Òf? ..


Etc. etc., de lijst egoïstische, on-Bijbelse en ronduit idiote uitspraken is oneindig.


Achtergrond
De bron van dit alles heeft een naam: "The Law of Attraction".

De oorsprong is occult. Google maar eens.
Wat o.a. Joel Osteen en Joyce Meyer onderwijzen is een New age Law of Attraction-denken.

Daarom schrijven Meyer en Osteen boeken met titels als:

Power Thoughts,
It's Your Time,
Change Your Words/Change Your Life,
Your Best Life Now,
Become A Better You,
You Are Made For More,
I Declare,
The Power of Being Positive,

etc, etc.

"De kracht van woorden". Klik hier om een stukje te horen van Joyce Meyer ― Joyce Meyer teaches that faith is a force like gravity, words are a container of the force, and we can take advantage of that force by positively speaking whatever you want to happen. This is pure bologna that is unbiblical and comes out of the metaphysical occult.
In Amerika noemt men dit ook wel de "name it and claim it-gospel."

In 3 woorden: Thoughts become Things - Gedachten worden Werkelijkheid


Dit noemt men ook wel het "Word-of-Faith" principe.
"God has already done everything He's going to do. The ball is now in your court. If you want success, if you want wisdom, if you want to be prosperous and healthy, you're going to have to do more than meditate and believe; you must boldly declare words of faith and victory over yourself and your family."
Joel Osteen in Your Best Life Now, p.132


John MacArthur geeft glashelder uitleg over het on-Bijbelse
zelf-hulp-evangelie van Joel & Victoria Osteen.
Inmiddels meer bekeken dan welke Osteen voordracht ook .. Overigens houd ik persoonlijk
niet van de preekstijl van John MacArthur maar het gaat ook hier om de inhoud dacht ik.
Klik hier voor de langere versie met Paul Washer en John Piper.

Oral Roberts University
Joel Osteen is afgestudeerd aan deze 'universiteit'. Joyce Meyer kreeg er een eredoctoraat: De Oral Roberts University. Hier leert men vooral hoe je zogenaamd in naam van God een gezond en een (financieel) voorspoedig leven kunt realiseren. Vanuit dit denken wordt dat "whole" genoemd. Vandaar dat Joel en Joyce dat woord weleens gebruiken..
Ook de absurde welvaartspredikers Kenneth Copeland en Creflo Dollar hebben hier hun bul behaald. (Helaas ook Don Moen en Kari Jobe).

De oprichter en naamgever van deze universiteit was een welvaartsprediker van de bovenste plank. In januari 1987 riep Oral zijn volgelingen op dat ze vóór maart minimaal 8 miljoen dollar bij elkaar moesten rapen anders zou God hem "thuis halen". Deze 'profetische' actie leverde uiteindelijk 9 miljoen dollar op en het geld verdween 'spoorloos'. Let ook op het logo van deze universiteit. Lees hier de Engelse wikipedia voor nog veel meer absurde uitspattingen. Welke Jezusvolger is in staat deze zaken normaal te vinden? Bedenk: dit is de basis van de visie van Joel Osteen en Joyce Meyer.. Klik hier voor een artikel in USAToday en hier voor een artikel in de LA Times. Het is ten hemel schreiend.


Het evangelie naar Joel
Osteen verdraait de ene na de andere Bijbeltekst. Een gezamenlijke hobby van de welvaartspredikers: Zij pikken dìe teksten eruit die hun theologie lijkt te ondersteunen. En ze verdraaien, herschrijven of negeren de rest...
Een voorbeeld: Spreuken 16:9 "Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat." Osteen legt uit dat als wìj geen plannen maken God niet zal handelen. Huh?! Weet niet hoe jullie deze tekst lezen maar ik kan er niets anders van maken dan dat Gods plan boven de onze staat. God is altijd Groter. Maar nee, Osteen maakt er van dat wìj eerst een plan moeten hebben. Hij vervolgt te zeggen dat dit principe ook gold voor Noach en Salomo. "Noach had een plan voor de ark. Salomo had een plan voor de Tempel."

Op de vraag wat hij vond van het Mormoonse geloof van presidentskandidaat Mitt Romney zei Osteen: "You know, If he believes that Christ is his Savior, that's good enough for me. We don't all have the same views, you know. I'm broader and more open."
Voor hen die een klein beetje studie gedaan hebben naar het Mormonisme moet dit schokkend zijn, toch? Twee voorbeelden: 1.Het zogenaamde Boek van Mormon staat in dit geloof boven de Bijbel. 2.satan is net als Jezus een biologische zoon van God. Broers dus..

Afijn, het mag hopelijk duidelijk zijn, mede na het luisteren van wat John MacArthur hierover vertelde, dat Joel Osteen zijn geheel eigen manieren heeft om de waarheid te toetsen.

Misschien een goed idee om Osteen voor je bedrijf in te huren om een motiverende speech te geven? Met zijn Texaanse humor en happiness zal hij Ratelband definitief doen vergeten..
Maar hij is een slechte Bijbeluitlegger. Hèèl slecht. Het is bijna aandoenlijk om te horen wat voor een nonsens Joel in een half uurtje uitkraamt.

:-)  bron

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief.
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet
uit de Vader voort maar uit de wereld.
De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.
1 Johannes 2:15-17

Joel 'discover the champion in you' Osteen respecteert zo ongeveer iedereen en alles.
"You know, I don't know, I respect that, you know", blijft hij herhalen bij Piers Morgan. "Ja, natuurlijk zouden we een bruiloft van een gay-stel bezoeken, zeker als het vrienden betreft."
Ja joh?! Maar niet om ze te wijzen dat ze radicaal tegen Gods wil leven en handelen, ben ik bang. Net als het trouwen van celebrity stellen, zonder oprechte geestelijke inhoud.
Jakobus zegt:

Wie een vriend is van de wereld,
is een vijand van God.
Jakobus 4:4

Boekjes
Meyer en Osteen hebben bij elkaar reeds 10-tallen miljoenen boeken verkocht. Da's altijd zo fijn hè, dat de Waarheid zo gretig aftrek vind... Tja, "je beste leven nu." Dat is wat de wereld graag wil. En dat is wat er overblijft als je focus niet op de hemel is.. De wereld leeft zich een ongans om er maar 'uit te halen wat er in zit'.. Maar een Jezusvolger houdt zich daar niet zo mee bezig dacht ik.

Boekjes van de welvaartspredikers
Tel eens het aantal "Your"s en "Life"s ...
En is er dan nóg iets dat u opvalt aan de covers? ;-)
Joel Osteen tekende een contract voor zijn boek Your Best Life Now ter waarde
van 10 miljoen dollar. Niks mis mee! als je daar tenminste mooie dingen mee zou doen.
Hij ontdekte dat dit big business is en schreef, net als Meyer, het ene na het andere boek, allen met dezelfde strekking.
En Jegahusiee Singh (ook wel Joseph Prince genoemd) dacht: Hé, dàt doe ik ook! ..


Het 'glorifying' kerkgebouw van Joseph Prince in Singapore


Luister hier hoe Mark Driscoll (4.15-11.00 min) en John Piper uitleggen dat de self-esteem-leer van Joyce Meyer en Joel Osteen in het licht van de Bijbel slechts egoïstische nonsens is.

Denk eens even na over Mark's commentaar hier, met name vanaf 6.10 min.


Joyce Meyer en plastic people
De inmiddels 73-jarige (2016) Joyce Meyer heeft er voldoening in om haar gezicht er jonger uit te laten zien dan het lijkt ..
Lieve God, U heeft mij met liefde gemaakt, maar ik wil er tot mijn dood toe niet oud uitzien hoor! Vergeef me dat ik daar 73.000 dollar (héél zuinig gokje) per decennium aan besteed.

Zowel Joyce Meyer als Victoria Osteen vinden het nodig zichzelf voor de nodige dollars te laten pleisteren en poederen. Beangstigend dat iemand die zich een volgelinge van Jezus noemt zich voor zó veel geld laat plastificeren terwijl het nota bene Jezus was die hen schiep. Er was immers geen sprake van verminking bij deze dames, toch?

Rechts een 70-jarige plastic Joyce. zoek de ... :-}

Zou het grote kantoor van de ministrie (45.000 m2!) gedecoreerd zijn met plastic bloemen?
Waarom heeft Joyce Meyer eigenlijk haar budget voor plastisch chirurgie niet ingezet om iets aan haar stembanden te laten doen ga je dan toch denken? :-p
Afijn, alle flauwe grapjes op een plastic stokje; het is verdrietig genoeg.

'Waar bleef je?! mijn jet stond hier al een kwartier, en hou
die paraplu voor me vast, je ziet toch wel dat ik nat word!' ;-)

Op de foto boven haar oude Challenger.
Sinds ca. 2006 schijnt ze met deze Gulfstream te vliegen, foto onder.
Een tweedehandsje hoor .. maar wel met een mooi registratienummer op de staart :


Joyce Meyer heeft 2 piloten in dienst.
Tezamen met de gigantische kosten voor onderhoud en landingsrechten
zou je daarvan ook 7000 jaar business class kunnen vliegen..

Een vliegtuig bezitten is op zich geen zonde ofzo. Daar gaat het ook niet om.
Joyce zegt dat een eigen vliegtuig noodzaak is daar anders haar drukke programma te vermoeiend zou zijn. Maar op de podia blèrt ze met heel grote ogen en bevlogen:
"I can do all things through Christ! Àll things!!!"

Ach ja, whatever.

"Are we happy plastic people?
Under shiny plastic steeples?
With walls around our weakness?
And smiles to hide our pain?!
But if the invitation's open
To every heart that has been broken
Maybe then we close the curtain
On our stained glass masquerade."
Casting Crowns
Logischerwijs heeft Meyer een stichting opgezet die zich inzet voor de armen, "Hand of Hope".
Met oprecht alle respect voor het geweldige werk van deze stichting, het blijft een bizarre combinatie en het contrast wordt eigenlijk nòg groter: Het affiche van het op de foto gaan met weeskinderen in Oeganda om vervolgens met je tas vol cosmetica en sieraden weer "enjoying" in de (privé)jet landhuiswaarts te keren ...

Bekijk 
hier de zoveelste boodschap van Meyer die haaks op de Bijbel staat: bij tijdgebrek, vanaf 18.25 min. Het gaat weer om "JIJ!" "Jullie zitten daar, en bewonderen Joel, of jullie bewonderen mij, maar weet je wat? God kan door u een even groots en verbazingwekkend iets doen!" (als dat Hij bij mij of Joel doet!), zie vanaf 18.55 min.
En wat ze daarna zegt.. Absurd ...

Maar Abraham zei: "Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven
hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend;
nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn."
Lucas 16:25

Wéér een nieuw boek van Joyce Meyer:
"Dit is een belangrijk boek, het zal je helpen, dit boek wil je niet missen", aldus Joyce :-)

Het lijkt er op dat Meyer haar leven lang aan het overcompenseren is geweest. In haar jeugd is ze 15 jaar lang misbruikt door haar vader. Toen ze nog een tiener was liep haar eerste huwelijk stuk na de geboorte van haar eerste kind. Afschuwelijk uiteraard! Maar de gevolgen helaas ook..


Het (inmiddels vorige) landgoed van de Meyer dynastie en
andere idioterie van de 'ministrie'.
Als Joyce Meyer-aanhanger moet je dit even zien..
Joyce heeft kennelijk nog steeds een beetje last van een "Strijd in haar Denken"

Gelukkig zijn er ook vrouwen die de zeepbel van deze boodschap wèl inzien. Lees hier een goed blog van "Women of Grace". Mijn gebed is dat er meer vrouwen (en mannen) leren te leven van Genade alleen.


.. mensen van wie de geest verziekt is,
die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt
6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft,
is het geloof grote winst.
7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.
9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding,
raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten
en ten onder doen gaan.
10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht.
1 Timoteüs 6 In het midden het ruim 10 miljoen dollar kostende nederige stulpje van de happy Osteen's.
Het behelst o.a. 3 liften, 6 badkamers, 5 open haarden, poolhouse, enkele full-time 
huishoudsters, homeschool teachers en een chauffeur.


LET OP:
"In his book, Your Best Life Now, Osteen talks about how his wife, Victoria, she wanted to buy a fancy house some years before the money started rolling in. He thought it 
wasn't possible. 'But Victoria had more faith', he wrote. 
'She convinced me we could live in an elegant home ...
and several years later, it did come to pass.'"

Daarvoor woonden de Osteen's in een huis dat ze voor 1,4 miljoen dollar te koop aanboden.

Want het was kennelijk niet "elegant" genoeg. Maar goed, dat terzijde.

Beste mensen:
Wakker worden !


Waar komt Joel's boodschap eigenlijk vandaan?
Voor iedereen die meent dat Joel Osteen zo'n "positieve boodschap" uitdraagt :
Daag dan je eigen visie eens uit, en probeer de diepere Waarheid onder ogen te zien.
Bekijk bovenstaande documentaire een keertje als je tijd hebt.


Your Best Life, Nòw ?!


Een intro van Lakewood Church.
Het is bijna niet te geloven dat dit geen grapje is ...


Joel Osteen en Oprah Winfrey
Osteen deinst er niet voor terug om zijn "principes" met en bij Oprah Winfrey te promoten. Iemand die zonder gêne het syncretisme aanhangt. Oprah is een New-ager van het eerste uur. En volgens pastor Joel een "world changer and history maker". Oprah is ook goed bevriend met Deepak Chopra, een aanhanger van het Hindoestaanse geloof en ayurveda, lucht en leegte .. ze is dol op zijn adviezen. Tja..
Oprah maakte een samenkomst in de Lakewood mee en ging daarna op de koffie bij de Osteens, wiens ruime villa, zoals we al gezien hebben, dienst zou kunnen doen voor minstens 50 weeskinderen of chronisch zieken ...
Het landgoed van Oprah bij Santa Barbara, Californië, heeft ze de prachtige naam gegeven:
"The Promised Land". Maar goed, dat terzijde. Laten we bidden dat ook iemand als Oprah de echte Christus mag leren kennen.

Let op: Een Lifeclass met Oprah, over het (zoveelste best-selling) boek van Osteen dat hij de naam gaf: "I declare".
Met andere woorden; ik ben dit, ik ben een winnaar, ik ben zus, ik ben zo. 
Wat een ongelofelijk verdrietige bedriegerij:

Jullie draaien de zaken om!
Is de klei soms meer dan de pottenbakker?
Jesaja 29:16

Joel Osteen heeft het over de kracht van "I Am". Als iemand die in Jahweh gelooft, zou je normaal gesproken verwachten dat het dan om de Ik Ben zal gaan. JHWH, God Zelf, de Ik Ben. Of Jezus, "Ik Ben", Johannes 8:58.
Maar nee, bij Joel Champion gaat het dan om onszelf. Om "Ik ben..." De man onderwijst, net als Meyer, dat we van onszelf een god kunnen maken. Zelfvergoding dus..


MUST SEE
(ondanks de wat vreemde overdracht)


Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader
die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost
en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. 
Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan.
De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.
2 Kor. 1:3-7


Osteen: "Spreek uit "Ik ben gezond", dan zal gezondheid jouw kant op komen."
Hieronder de rest van de onwaarschijnlijke bullshit die door moet gaan voor een Bijbelse boodschap...


Dit zijn mensen wiens geweten niet spreekt. Ook niet in de nacht. (Ps. 16:7). De duivel is over het algemeen weinig geïnteresseerd in dit soort mensen.. Zij slapen doorgaans heerlijk en staan de volgende dag weer gezond op om te leven als een "winnaar en kampioen" ..4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.
Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.
Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.
1 Petrus 1


Joel 'born to win' Osteen gebruikt het woord "zondaar" niet, beseft hij bij Larry opeens.
Geen wonder dat inmiddels 45.000 mensen wekelijks de Lakewood Church bezoeken ...


Wie zijn leven wil behouden ..
Waarom draait er achter pastor Joel een grote goudkleurige globe, in plaats van bv een kruis? Wat is eigenlijk de betekenis van een wereldbol in een christelijke samenkomst?
Je kunt er natuurlijk van maken dat men Jezus wil winnen voor de hele wereld. Aangezien Jezus nogal naar de 'achtergrond' verdwijnt in de diensten van de Happy Osteen's is dat onwaarschijnlijk.
Ben eerder geneigd deze gedachten hierachter te hebben: Wanneer je God vraagt om alles in je leven goed te regelen, ligt de wereld aan je voeten...
In plaats dat wij komen bij de voet van het Kruis, aan de voeten van Jezus ....

Wat zou Joel Osteen, als hij 2000 jaar eerder geboren was en dezelfde principes had,
Jozef en Maria een stel mislukkelingen gevonden hebben ..
Immers, die lieten hun kindje in armoede opgroeien ...
Dat doe je toch niet?!

Hebben de Osteen's ooit van christenen in Moldavië, Myanmar, Oekraïne, Albanië, Burkina Faso of Bangladesh gehoord? Kent hij de afschuwelijke positie van vervolgde christenen in Nigeria, Noord-Korea, Irak, Sudan, Saoedi-Arabië, Somalië, Syrië en Indonesië?
Zijn deze broeders en zusters dan geboren om te verliezen? ... Fail !!


 Paulus:
30 Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen.
31 Wees daarom waakzaam..
32 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die Hem toebehoren.
35 In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft:
"Geven maakt gelukkiger dan ontvangen."
Handelingen 20


"Prosperity gospel is no gospel because what it does is,
it offers people what they want as nátural people."
John Piper

Heldere omschrijving van John Piper van wat het welvaartsevangelie inhoudt


Joyce Meyer: "Hou van jezelf, dan kun je ook van anderen houden!" Dit lijkt zo Bijbels in het kader van Jezus' wet "Heb je naaste lief als jezelf". Maar het is nonsens. Je bent namelijk in staat om van anderen te houden omdat je geliefd wordt door Christus zèlf.

Het is exact hetzelfde als de new-age psychologen de mensheid anno nu voorspiegelen: "kies voor jezelf, geloof in jezelf." Maar er is geen leger geloof, dan geloven in jezelf.

Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 
Romeinen 8:17,18

De "future" waar deze lieden het over hebben, heeft niets met de Toekomst te maken. De schatten in de hemel moeten zij eigenlijk niets van hebben.. Nee, het gaat om hier & nu.
Als je op zó'n manier, in de woorden van Osteen, "in abundance" wil leven, zul je de Boot missen. Het is nìet het Goede leven. Google-afbeeldingen met abundance. Niet echt Christelijk hè...

Dè reden waarom volgelingen van welvaartspredikers hun leugens geloven is omdat ze net zo gezond, rijk en gelukkig willen zijn. De reden waarom de welvaartspredikers zo rijk en 'gelukkig' zijn, is enkel omdat hun volgelingen in deze leugens wensen te trappen ...

Jet Set T.D. Jakes, met goede vriendin Oprah


! Ter waarschuwing nog meer grof liegende televangelisten die hun volgelingen misbruiken om zelf als koning te leven:
T.D. Jakes (net als Joyce Meyer een graag geziene gast in Lakewood Church), Joseph Prince, (geboren als Xeno. Jegahusiee Singh), klik hier voor een ultra plastic show met Joseph en de happy Osteen's, T.B. JoshuaBenny Hinn, Creflo Dollar (je naam veranderen in Dollar..!)Kenneth CopelandPaula White, Andrew Wommack, Ed Young e.v.a.
Allemaal behorend tot het clubje van het 'christelijke' TV-station TBN.. klik hier.
Doe God en jezelf een groot plezier: Nooit (meer) lezen of naar luisteren.

Deze mensen zijn met hun "high self esteem" en vele miljoenen niet steenrijk, maar zielsarm.

 
Het lijkt er op dat bovenstaande figuren
een wedstrijdje doen wie het beste Bijbelteksten kan verdraaien,
wie de meeste dollars incasseert,
en wiens leven het meest plastic is..
Het is akelig fake.


SAMENVATTEND  

De Joyce Meyer's en Joel & Victoria Osteen's van deze wereld verdraaien het Evangelie.
Bij hen draait bijna alles om een geweldig zelfbeeld.
Het is niet Jezus' offer op Golgotha, jouw Heer en Helper, maar
jìj helpt jou!
"Hou van jezelf! Jij bent een kampioen! Love your life, love your future."
Al deze mensen zijn verslaafd aan geld en... zichzelf.
Doe hier niet aan mee.


De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
2 Kor. 4:17,18"Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen
en zo achter Mij aan komen."
Jezus


2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en
hun naar de mond praten.
4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.
5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen,
je díenende taak vervullen.
2 Timoteüs 4


"I believe if God has anything for you,
it's not just to make you happy.
God did not choose you and call you out of this world just
to make you high.
And you know what, people?
You ain't going to make a difference by putting on more makeup and showing up on more television shows..
You're gonna make a difference when you lay down your life,
and in complete submission to God,
choose to die with Him in service to other people. 

None are stronger than the humble,
a few are weaker than the proud."
Rich Mullins, 1984
  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  


Het was een heftig onderwerp. Mijn complimenten voor iedereen die dit blog tot en met deze regel heeft gelezen en bekeken  ;-)

Wees gezegend met tevredenheid en Zijn vrede.

Probeer geen "champion" te zijn of rijk of 'goed' te zijn, maar van God te zijn ..

   be God's!
          |-| /-\ |\| SBronnen:
 • Joyce Meyer: Strijd in je denken, Enjoying Where You Are On the Way to Where You Are Going, Wikipedia over Joyce Meyer en veel audio- en youtube-opnamen.
 • Joel Osteen: Your best life now, I Declare en veel youtube-opnamen.
 • Michael Horton, The Agony of Deceit.
 • John Piper, Justin Peters, Paul Washer e.a.

Enkele aanbevolen boeken t.a.v. lijden, kruisdragen en ware vreugde & vrede:


60 opmerkingen:

 1. Doel van deze blog is om samen te kijken waar deze leer vandaan komt en enkel de Bijbel hierop te laten antwoorden.

  Vele van de rijkste zegeningen die uit het verleden tot ons gekomen zijn, zijn vruchten van verdriet en pijn. ―J.R. Miller.

  Een christen-vrouw die al haar kinderen op één dag verloor zei: "Ik begrijp het niet! Waarom heeft God mij gemaakt?"
  Hierop antwoordde haar tante: "Lieverd, je bent nog niet gemaakt, God is nu bezig jou te maken."

  Beste mensen, dat staat haaks op het pseudo-evangelie verkondigd door de Joyce Meyer's en Joel Osteen's van deze wereld. Hopelijk stemt dit tot nadenken.

  Wij zijn geschapen voor een Eeuwige heerschappij.

  Lijden is niet zinloos. Nooit. Niet iets wat te alle tijde ("in Jezus' naam") dient te worden uitgebannen ofzo...
  Nee, lijden is vaak het middel, Góds middel, om te kunnen groeien in Agapè-liefde. Als leerschool voor de troon.
  Deze karaktergroei is noodzakelijk om straks voor Eeuwig te kunnen regeren...

  Als wij toelaten dat Gods tucht ons afwendt van ijdele eerzucht en zelfzucht, vermeerdert daardoor de agapè-liefde en wordt onze gebrokenheid omgezet in eeuwige heerlijkheid ....


  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een intens artikel Hans. Het geeft veel stof tot nadenken. Maar in grote lijnen ben ik het met je eens. Wat is het soms lastig om 'gewoon' dicht bij de Heere Jezus te blijven. Het staat er zo mooi in de Engelse vertaling van Ps. 23: The Lord's my Shepherd, I'll not want. Het laatst betekent m.i. zoiets als 'meer heb ik niet nodig'. Jezus en dien gekruisigd!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor je fijne reactie Ron. Een betere samenvatting dan die je hierboven zet is er denk ik niet: Jezus en dien gekruisigd. Genade is voor ons genoeg...

   Verwijderen
 3. Hoi Hans,

  Van Joel Osteen had ik nog nooit gehoord, van Joyce Meyer wel. Ik vind het een heel interessant stuk wat je heb geschreven.

  Je ziet het helaas vaak dat mensen de Bijbel uitleggen op een manier die hun uitkomt. Niet alleen bij tv-predikers, maar ook in de Kerk. Helaas zijn er veel mensen die zonder zelf te denken er achteraan lopen.

  In plaats dat Meyer en Osteen het ware evangelie verkondigen, 'prediken' zij over dingen waar zij het meeste boeken, dvd's en wat niet meer kunnen verkopen. En wanneer je alles naast elkaar legt, van Joyce Meyer weet ik dat dan, eigenlijk altijd over hetzelfde gaat, maar steeds met een ander sausje.

  Bedankt voor dit stuk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Spijker op de kop Ingrid: Inderdaad, deze mensen prediken over dat wat het beste verkoopt....
   Mensen "naar de mond praten" noemde Paulus dat ―2 Tim. 4:3,4.
   Dank voor je reactie.

   Verwijderen
 4. Toch heb ik zelf bijzonder veel aan het onderwijs van Joyce Meyer. Ik heb je hele stuk dan "met alle respect" niet gelezen. Juist lessen als sterven aan je vlees, om te worden als Jezus. Ach, ik kan het niet in woorden gieten. De 1 vind haar vreselijk en de ander vind haar onderwijs geweldig. Ik ben dus iemand die haar onderwijs erg waardeert. Niet alles, dat kan ook niet. Ik luister nu al 10 jaar naar haar, en het heeft mijn leven enorm verrijkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hoi Anoniem..

  dank voor je reactie. Ieder mens is vrij in denken en keuzes maken.

  In dit blog heb ik mij beperkt tot de FEITEN. Ook aangaande Joyce Meyer.

  Gezien het feit dat je bovenstaande niet leest (jammer, waarom eigenlijk niet?) hierbij een samenvatting:

  Joyce onderwijst een evangelie die zegt dat wij de kracht in ons hebben ons eigen leven te veranderen en te sturen. En nogmaals, hoewel wij de vrijheid hebben in het maken van keuzes (goede of slechte), is dit toch een absolute leugen. Want GOD gaat over ons leven. Niemand anders. Ook wijzelf niet hoor, al zouden we nog zo graag willen hè..

  Hoewel niet zo frequent als Osteen, verdraait ook Meyer Bijbelteksten om haar onderwijs zogenaamd bijbelse grondt te geven.

  Daarbij komt dat ze een bizar privéleven leidt met vele miljoenen voor haarzelf en haar hele familie. Miljoenen ingebracht door haar volgelingen... Haar man geeft ze een salaris van bijna een half miljoen dollar per jaar en omdat hij zijn leven offert in dienst van de Heer, heeft ze hem bv. een paar jaar geleden een dure Mercedes als cadeautje gegeven. Tja.. Een volgeling van Jezus daarentegen weet dat zijn/haar loon in de hemel is. Niet in dèze wereld.. Want de bron van alle kwaad is geld: Macht, aanzien en hoogmoed is wat hieruit volgt.

  Beste anoniem, tijdens ons leven worden wij getest en gelouterd, om onze eeuwige heerschappij waardig te kunnen maken.

  Krijg (voorzichtig uitgedrukt) de indruk dat Joyce hoewel ze inmiddels een 70-er is, kennelijk nog steeds niet aan haar vlees gestorven is. Jezus zegt immers: Wil je Mij volgen? stop dan hier ... neem je kruis op, en volg Mij.

  Het lijkt er ernstig op dat Joyce nog steeds een “strijd in haar denken” heeft.
  Want de wereld (zij die Jezus’ offer niet accepteren) leeft voor het hier & nu. Een immer terugkerend hoofdthema van de Meyer’s en Osteen’s van deze wereld. Het gaat bij hun bìjna altijd om DIT leven en om "JOU!".

  Maar voor een Jezusvolger daarentegen gaat het véél meer om het EEUWIGE leven en om GOD en onze naaste...
  Dat is wat “sterven aan jezelf” ècht betekent.

  Hoewel bij God nìets onmogelijk is, is Jezus niet de kruisdood gestorven om onze ziekten en zorgen weg te nemen zoals ook een Joyce Meyer onderwijst, maar voor onze ééuwige Verlossing.

  hartelijk groet en Gods zegen! -hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Proef ik in uw stuk iets van jaloezie? In de bijbel staat dat Abraham , Isaak en David ookrijk waren. Toch dienden ze oprecht God.

   Verwijderen
  2. Dag. Nou nee, dit zijn zo ongeveer de laatste mensen waar ik jaloers op zou kunnen worden...

   Het gaat in dit stuk helemaal niet om 'rijkdom' maar om een vals evangelie dat rijkdom en "succes" predikt en verheerlijkt. Deden de God dienende mensen die u noemt niet hoor.
   Ik hoop dat dit laatste u zal aanmoedigen om hier dieper over na te gaan denken, Of met andere ogen naar te kijken.
   -Wens u Gods zegen

   Verwijderen
 6. Feiten? Wat zijn Feiten Hans? Gods Waarheid staat boven feiten. Het feit dat jij niets met haar kunt, is voor jou een feit. Het is ook een feit dat ze dagelijks miljoenen mensen helpt, dat haar onderwijs mensen bij Christus brengt. Je oordeelt over iemand die je niet persoonlijk kent, en daar is de Bijbel ook duidelijk over. Je kunt het nooit volledig met iemand eens zijn: we zijn immers maar mensen van vlees en bloed, en iedereen interpreteert dingen anders. Maar wat jij feiten noemt, zijn jouw gevoelens en gedachten, en daar moet je goed mee oppassen. Het feit dat jij ziek bent, en niet genezen bent, zegt niet dat Gods Woord niet over genezing spreekt en dat er niet dagelijks mensen genezen worden in Zijn Naam. Dat het jou niet overkomt, zegt niet dat het niet in Zijn Woord staat: dat kan je bitter en teleurgesteld maken, maar reageer dat niet af op een ander. Jij hebt een mening, en dat is prima, die heeft iedereen. Maar het is niet zo dat je een ander af moet branden als hij of zij anders denkt dan jij. Liefde is waar het om draait. Christus is waar het om draait. Niet om jouw feiten, ideeen, gevoelens, gedachten, zodat je een ander denkt te mogen veroordelen omdat ze anders denken dan jij.

  Bij God is niets onmogelijk! Hij kan je ziekten en je zorgen wegnemen, maar het zegt niet dat Hij dat altijd doet. Hij laat alle dingen meewerken ten goede, zodat je meer op Christus Jezus gaat lijken.

  Tot zover maar even.

  Pas op dat je mensen die door zo God gebruikt worden niet veroordeeld Hans, daar wordt Hij niet gelukkig van!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Met FEITEN bedoel ik de BIJBEL, en niets anders. Als je mijn stuk gelezen had, had je dat geweten.
  Dat je het er niet mee eens bent, ondanks de vele Bijbelteksten die haaks op haar evangelie staan, is jouw en ieders vrijheid. Het is niet zinvol en niet mijn bedoeling om er hier een publieke discussie van te maken.

  Overigens erg jammer dat je als anoniem blijft reageren..

  Je schrijft hier allemaal zaken die ik in het stuk zelf reeds verwoord heb. Lees het dan alsnog zou ik je willen zeggen. Met de Bijbelteksten open op tafel...

  Ja, ik heb een uitgesproken mening over deze lieden. En ik ben niet de enige, gelukkig. Dan heb je voor- en tegenstanders uiteraard.
  In bovenstaand artikel heb ik enkel de Bijbel laten antwoorden op hetgeen Joyce Meyer haar volgelingen onderwijst.

  Goed, heb reeds alles in het blog verwerkt. Het gaat mij niet om de personen, maar om hun onderwijs en levensstijl.
  Wat leren ze hun volgelingen?
  Na tientallen preken van Joyce, en 2 van haar (ontelbare) boeken (die haar jaarlijks een fortuin opleveren) gelezen te hebben kom ik tot de conclusie dat haar onderwijs onder de streep genomen absoluut niet Bijbels is.

  Ik spreek nergens genezing tegen. Wie denk jij eigenlijk te zijn dat je als anoniem durft te schrijven dat ik niet geloof in het feit dat God nog dagelijks mensen geneest?!....... Over oordelen gesproken......
  Heb het van heel dichtbij mee gemaakt. Maar genezing blijft de uitzondering in het geheel. God geneest SOMS. Dat is iets anders dan "niet altijd". Heb vele "genezingsdiensten" meegemaakt. Van de mensen die ECHT ziek zijn, geneest zo'n 1% ECHT.

  Mocht jij een "gebedsgenezer" kennen die een hoger 'percentage genezingen' aankan hoor ik het graag zo snel mogelijk. Dan kom ik je namelijk ophalen met een grote bus. Rijden we rechtstreeks naar de afdeling kankerpatiëntjes in Utrecht bijvoorbeeld. Brengen we een bus vol gezonde kinderen weer naar hun huis terug! Oké?

  Ben als laatste nog naar één ding benieuwd, beste Anoniem: Haar onderwijs bemoedigd jou zeg je. Maar hoe kijk je dan aan tegen haar krankzinnige hebzucht?......

  Nee, ik brandt niemand af. Geen persoon.
  Maar wel een leer die zo leeg is als een luchtbel...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Johannes, God geneest, door hen die naar Hem horen. Misschien genezen die kinderen niet, misschien genezen ze wel, dat is in Gods hand.
   Ik ben zelf ziek, inmiddels al zeven jaar. Ik geloof en spreek hardop uit dat God mij kan genezen, dat ik op een dag zal opstaan zonder pijn. Misschien in dit leven, misschien in het nieuwe leven. Waarom ik tot nu toe ziek ben? Ik heb Hem Heer van mijn leven gemaakt, en ik ga deze weg. Ik leef in een gebroken wereld, met een lichaam dat door de zondeval niet langer volmaakt is, tot glorie van Hem.
   Het raakt me als spot om deze opmerking te lezen.

   Het leven is niet maakbaar. God staat niet aan mijn kant. God staat mij bij als ik aan Zijn kant sta.
   Ik geloof echter wel in de kracht van proclamatie. In het bidden van de beloften. In het uitspreken van Gods woorden over mijn leven en dat van anderen.
   Soms bidden we voor genezing, tot nu toe geneest ongeveer 70%. Mensen die kanker hadden. Kwaadaardig. Na gebed en zalven met olie door de oudste bleek bij de laatste controle voor de operatie en de chemo dat alle gezwellen weg waren. Totale genezing!
   Het vervuld mij met ontzag voor onze grote God, die dit doet! En met geloof en hoop. Ik durf te bidden voor genezing, maar niet altijd, soms geeft de Geest mij niet de overtuiging om voor genezing te bidden. Wel kan ik dan bidden dat Gods wil zal geschieden.

   Petra

   Verwijderen
 8. Hoi anoniem, ik lees net je reactie en vraag me af of dit citaatje van jou:
  `Bij God is niets onmogelijk! Hij kan je ziekten en je zorgen wegnemen, maar het zegt niet dat Hij dat altijd doet. Hij laat alle dingen meewerken ten goede, zodat je meer op Christus Jezus gaat lijken.`ook iets is wat Joyce Meyer verkondigt.
  Meer op Jezus gaan lijken is namelijk waar het evangelie om draait lijkt mij. Maar dat doe je toch niet alleen maar als je gezond bent/wordt en rijk en als al je dromen die je wilt najagen uitkomen...
  Want dat is wel wat Joyce zegt... Ik heb haar nog niet horen zeggen dat het lijden van zieken meewerkt ten goede, ook als ze helemaal niet meer zullen genezen...
  Dan wordt er meer bedoeld:: Jij bent ziek en het goede is nu dat God je geneest !!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Jammer dat je hier dus niet een eigen mening mag hebben, en meteen afgebrand wordt als je het niet eens bent met de schrijver. En wat voelen we ons meteen aangevallen zeg... ongelofelijk. Zoals ik al zei: het is maar net hoe jij iets interpreteert, en aan je reacties te lezen, interpreteer je de dingen behoorlijk negatief en aanvallend. Ik blijf lekker naar Joyce Meyer luisteren, en doe niet mee aan deze spelletjes. Er komt een dag dat je voor Zijn Troon staat en verantwoording af moet leggen voor je woorden en je daden: dienstknechten van de Here afkraken is niet iets wat Hij je in dank af zal nemen, omdat jij vind dat............. ze niet aan jou verwachtingen voldoet? Jammer............... wens je de Liefde van Jezus toe!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je draait de boel om, 'anoniem'. Meerdere keren schrijf ik dat iedereen de vrijheid heeft in denken en de keuzes die daaruit voortvloeien. Jij maakt er van dat de lezer hier geen eigen mening mag hebben. Als dat zo zou zijn had ik de mogelijkheid tot reageren wel uitgezet.. Net zoals ik niet zou geloven dat God niet nog steeds dagelijks mensen geneest. Nergens schrijf ik dat, want ik geloof dat juist wel!

   Zou zeggen, eerst maar eens gaan LEZEN en KIJKEN wat hier allemaal WEL staat en te zien is.
   Bovendien, iemand die open en eerlijk wil zijn, die maakt gewoon haar naam bekend, toch?

   Gelukkig staan we ALLEMAAL op een Dag voor Zijn Troon.
   En ik verlang er na, kan niet wachten.......

   p.s. Je zou ook antwoord kunnen geven op mijn vragen of de vraag die Gerda hierboven stelt.. Blijf benieuwd naar je antwoorden...
   Laat het hierbij.

   Verwijderen
 10. Bedankt Hans! Ik waardeer het enorm dat je door dit stuk te schrijven de lezers wil aanmoedigen om alleen Jezus te volgen en lief te hebben en waakzaam te zijn, niet zomaar alles voor waarheid aan te nemen, maar grondig te toetsen aan Gods Woord.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tja Lieneke, je maakt hier niet echt vrienden mee over het algemeen hè.. In Christenland anno 2014 moet alles positief klinken en met een zogenaamde mantel der liefde bedekt worden. Maar het is geen liefde... Nee, dit is het tegenovergestelde; dit evangelie is een egoïsme van het ergste soort ....

   Verwijderen
 11. Dankjewel Hans. Ik heb je betoog niet helemaal gelezen.
  Maar in dit verband wil ik de lezer wijzen op de toespraken van de conferentie "Strange Fire"
  die jullie kunnen bekijken op Youtube. Het is Bijbels en goed onderbouwd.
  De link is

  http://www.youtube.com/watch?v=BKiGrPsbtA8&list=PLcpTMSL-FR-duvHk-xYVLOGCQRLnYBNxU

  Vriendelijk groet, Lineke

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goed stuk van MacArthur! Dank.
   En bedankt voor het lezen van mijn héle betoog ;-)

   Verwijderen
 12. Ik kan heel kort zijn: Amen! wel vind ik het steeds lastiger om dit onderscheid te kunnen blijven maken. Als een wolf in schaapskleding komt het de kerk(en) binnen. En tegelijk snap ik echt niet dan mensen zich zo kunnen laten manipuleren. Ik mis in deze (dwaal)leer zo duidelijk alle eer naar God. Het is zo werelds en zo alles, behalve zoals Jezus was. En dat zegt denk ik genoeg...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat laatste zinnetje Tineke. Dat is het: "behalve zoals Jezus was". Dit evangelie sluit Jezus uit.. Is ook precies wat Mark Driscoll hierover zegt. (zie het youtube-je ergens in het midden van het blog, iets onder 'boekjes'.
   Dank voor je reactie!

   Verwijderen
 13. http://www.habakuk.nu/opinies/item/3979-mooie-parkeerplek-dankzij-de-voorzienigheid

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik ken de genoemde predikanten niet goed, alleen mevrouw Meyer een klein beetje. Ik heb wel de hele blog gelezen. Laat ik vooraf zeggen: ik sta absoluut niet achter de leer van het welvaartsevangelie. Ik heb wel jarenlang deel uitgemaakt van een gemeente die in de laatste paar jaar steeds meer die kant op ging qua leer. Leer over gezondheid, zegen, welvaart e.d. Uiteindelijk heeft dat er helaas toe geleid dat onze verschillen te groot werden, dat ik de prediking te eenzijdig vond, vond dat de focus te veel op een paar dingen lag.
  Maar... Ik ken wel de oudsten en voorganger in deze gemeente die de boodschap verkondigen, en ook de mensen die in deze boodschap geloven. Ik ken ze van hart tot hart, ik heb met ze gepraat, gebeden, en jaren samen opgetrokken. Ik heb hun geloof gezien, hun liefde voor God, hun intense verlangen om Jezus te volgen, en hun verlangen om aan verloren mensen dit evangelie te brengen. Ja, uiteindelijk bleken bepaalde verschillen te groot, interpreteerden we delen uit de Bijbel duidelijk op een andere manier. Ze geloven de Bijbel van kaft tot kaft, op bepaalde onderdelen is de interpretatie verschillend. Maar ondanks dat, konden we ook tijdens het afscheidsproces nog met elkaar praten, elkaar ontmoeten, met elkaar bidden, en samen God aanbidden, Hem groot maken. En elkaar liefhebben, vanuit onze gezamenlijke liefde voor Jezus.

  Dus tsja... als ik deze blog lees... ik ben absoluut niet objectief, dat besef ik heel goed. Maar beste blogschrijver, inderdaad, de Bijbel is Gods Woord en waar. Maar waar mensen de Bijbel lezen, krijg je verschillende interpretaties, en daarbij is het niet per definitie waar dat wat in deze blog staat objectief is. En zeker de woordkeuze met termen als 'bizar', 'bullshit' e.d. laat zien dat van objectiviteit geen sprake is. Dat geeft niet, want geen mens is objectief waar het gaat om dingen die je raken. Dat kan ook helemaal niet.

  Eigenlijk maakt het lezen van deze blog me alleen maar verdrietig. Is het nou echt nodig dat wij elkaar als christenen via het world wide web bekritiseren, en elkaars verschillen etaleren? Is dat wat de wereld van ons moet zien? Of willen wij dat ze zien dat we Zijn discipelen zijn, door elkaar lief te hebben, als broers en zussen, zoals Jezus van ons vraagt? Misschien zie je de mensen die deze leerrichting volgen niet als christenen, niet als broers en zussen, en is het daarom geoorloofd naar jouw mening. Dat zou best een heftig oordeel zijn dat je dan in je hart hebt over deze mensen.
  Over deze twee predikers weet ik het echt niet, ik ken ze niet persoonlijk, ik zou wel eens een gesprek met Joyce Meyer willen hebben, en op die manier ontdekken wat er echt in haar leeft. Maar van die vele mensen die ik wel ken, weet ik dat het oprechte christenen zijn, nou ja, ik heb het hierboven al beschreven. Broers en zussen, met verschillen, maar met het allerbelangrijkste gemeen: Ons geloof in de Zoon van God, die onze Verlosser is.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Gods genade en liefde bedekt tal van meningsverschillen. Daar gaat dit blog dus niet over en dat ontken ik ook niet.
  Ook gaat het hier niet over personen. Waar het hier wel over gaat is de leer die deze lieden verkondigen. Een leer die hèèl erg veel van de Bijbel afwijkt.
  Dat kunnen we niets anders dan een dwaalleer noemen. De Bijbel is nu eenmaal onze enige toetssteen..

  In die zin vind ik "koeienpoep" nog voorzichtig uitgedrukt voor het vreselijk valse Godsbeeld wat door deze lieden uitgedragen wordt. Want miljoenen worden zo misleid...
  Het spijt mij voor u, maar dat noem ik "bizar".

  U bent geheel vrij om hier anders over te denken. (En dus wèl te geloven in het welvaartsevangelie).

  -Joyce Meyer: "God does not just give people wealth, He gives them the power to get it."
  -Joyce Meyer: "As long as you cannot see yourself having abundance and prosperity, you will say things that hinder God from blessing you and help satan keep you poor."

  Tja, het is maar wat je wìlt geloven..

  "ik zou wel eens een gesprek met Joyce Meyer willen hebben, en op die manier ontdekken wat er echt in haar leeft."

  Huh?
  Na 80 boeken en een veelvoud aan preken is toch wel duidelijk wat er in haar hart leeft?
  Dus u denkt dat de Joyce in haar boeken en op podia iets anders gelooft dan de echte Joyce Meyer? ...


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Toch nog even een korte reactie dan, op uw laatste vraag: Nee, dat zeg ik niet, ik zeg dat ik wel eens een gesprek met haar zou willen hebben en op die manier ontdekken wat er echt in haar leeft. Zoals gezegd, ik ken haar verder niet goed, alleen de naam en een paar oneliners ;-)... maar als ik lees wat u allemaal over haar schrijft, word ik bijvoorbeeld (zomaar 1 voorbeeld) nieuwsgierig naar die zelfverrijking waar u in uw blog over spreekt, naar haar reactie daarop. Word ik nieuwsgierig om haar persoonlijk te vragen wie de Here Jezus voor haar is.

   Misschien was ik niet helemaal duidelijk, ik sta juist niet achter een welvaartsevangelie. Het ging mij om het beeld dat wij aan de wereld om ons heen laten zien, als wij elkaar (of een leer, maar in dit geval duidelijk een combi) openlijk oordelen. Dat is wat mij altijd weer raakt, als ik zoiets lees of hoor.

   Daarom ben ik ook zo benieuwd of u mensen die het wel eens zijn met de leer van deze predikers, of met een Joseph Prince of Womack (en misschien ook Nederlandse predikers, die miste ik dan nog in uw rijtje, terwijl dat toch nog dichter bij huis komt), en die dus naar uw mening een dwaalleer volgen en overigens ook zelf doorverkondigen, of u deze mensen dan wel als broers en zussen ziet, als mede-gelovigen.

   Verwijderen

  2. Dank voor uw eerlijke reactie,

   de vraag die u zou willen stellen aan Joyce is haar regelmatig gesteld, uiteraard. Haar antwoord: "ik hoef mij niet te verontschuldigen voor het feit dat God mij zegent." (zie officiële Engelse wikipedia over haar). Dit is overigens altijd het standaard antwoord van alle welvaartspredikers die (10-tallen!) miljoenen voor zichzelf houden. In mijn visie zegt dit meer dan genoeg over wie de Here Jezus voor Meyer is. Maar goed, dat is mijn ongezouten mening ;-)

   Als wij als christenen een beeld om ons heen laten zien dat wij de leugens van het welvaartsevangelie wel prima vinden alsmede het onderwijs en levensstijl van hen die dit preken, en dus met een zogenaamde mantel der liefde dit alles wensen te bedekken, dan vrees ik dat de buitenwereld dit niet bepaald liefdevol vind... Niet-christenen hebben wat dat betreft vaak een scherper beeld over wat echt is in Christenland, en wat niet.. Zoals ik in het blog schrijf: als Joyce Meyer directeur was geweest van welke liefdadigheidsinstelling ook, zou niemand de vele miljoenen voor eigen gebruik nog goedkeuren, wel?

   De Bijbelverzen die tegen een verlangen naar veel geld en hebzucht en hoogmoed waarschuwen, zijn legio. Er staan er meer dan genoeg in dit blog. En ze staan haaks op de levensstijl van de Joyce Meyer’s en Joel Osteen’s van deze wereld..

   In antwoord op uw 2e vraag:
   Er zijn vele oprechte christenen die de dwaalleer van genoemde lieden niet inzien. Vaak door naïviteit en/of onwetendheid. Dit zijn meestal lieve en toegewijde christenen die ‘liever naïef dan negatief’ willen zijn… Vanzelfsprekend zal ik deze mensen mijn broeders en zusters in de Heer Jezus noemen! Echter, er is ook een groep die hier bewust achteraan lopen. Dat zijn de mensen uit 2 Tim. 4:3. ("Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten.") Wanneer zij dit met hun volle verstand wensen te geloven vind ik het ontzettend moeilijk om hen nog broeders te noemen. De welvaartspredikers zelf kan ik simpelweg geen broeder of zuster noemen. (Ik zou mijn geloof en liefde voor de Waarheid (Jezus) verloochenen).

   Paulus deinst er niet voor terug om te waarschuwen tegen de ingeslopen dwaalleer. Hij noemt zelfs de namen van dwaalleraren..
   De welvaartspredikers onderwijzen bijna allemaal de zogenaamde "kleine goden-leer." "We are little gods!" Wij zijn goden als we in God geloven. En geloof het of niet, ook Joyce Meyer gelooft dit en onderwijst het haar volgers..

   Toevallig of niet.. de nieuwste editie van magazine De Oogst (maart 2014) behandeld dit onderwerp uitgebreid. Ook de namen van Osteen en Meyer worden genoemd. Van harte aanbevolen om te lezen. (Overigens wordt ook hier het woord "bizar" gebruikt ;-) )

   Wij leven van Genade alleen.

   "Beproef de geesten, of ze uit God zijn." Dat is een Bijbelse opdracht,
   want niemand hecht zó veel waarde aan de waarheid, dan de Waarheid..

   Gods zegen!

   Verwijderen

 16. TELEVISIEDOMINEES

  zij komen uit Amerika gevlogen door de ether
  ze zien er zo welvarend uit het kan gewoon niet beter
  en ook hun blijde dames zitten stevig in het vlees
  o ik ben stapelgek op televisiedominees

  hun glimlach staat zo stralend wit op hun gelaat bevroren
  het lijkt wel of hun tanden ook al weder zijn geboren
  ze zijn zo zelfverzekerd met hun bijbels en bv’s
  o ik ben stapelgek op televisiedominees

  zij voeren hun theater op in nieuwbouw-kathedralen
  met geld van de gewone man stofferen zij hun zalen
  met giften voor het werk des Heren liften zij hun face
  o ik ben stapelgek op televisiedominees

  zij prediken met kracht het evangelie van de voorspoed
  en alles wat zij roepen vindt hun middle-class gehoor goed
  die grijpen naar hun zakdoeken en hun portemonnees
  o ik ben stapelgek op televisiedominees

  hun God is als een automaat waar je een euro indoet
  dan komt het met je werk met je gezondheid en gezin goed
  zo kun je alles kopen voor wat slogans en clichés
  o ik ben stapelgek op televisiedominees

  het mooist van alles vind ik wanneer ze ook gaan zingen
  zo heilig dat de tranen je haast in de ogen springen
  ze verkopen heel wat beter dan ikzelf van mijn cd’s
  o ik ben stikjaloers op televisiedominees


  ―Rikkert Zuiderveld,
  bron: http://rikkertzuiderveld.nl/solo/teksten/televisiedominees

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. haha geweldig dit gedicht
   echt humor en droevig genoeg waar

   Verwijderen
 17. Afgelopen woensdag maakte ik een opmerking over Joseph Prince. Er werd mij verteld dat ik niet moet oordelen. Ik was bedroefd omdat dit zeker niet mijn bedoeling is. Maar ik lees duidelijk in de Bijbel dat wat deze man verkondigt mooi kan klinken maar dat het totaal niet klopt met de Bijbelse waarheid. Ik vroeg God om mij te helpen omdat ik de grens tussen oordelen en duidelijk aangeven dat iets niet Bijbels is dan wel erg bij elkaar vindt lijken. En nu lees ik dit. Prijs de Heer voor nu en in eeuwigheid.

  De Bijbel is onze ENIGE toetssteen. Wie stand wil houden in de laatste dagen moet de Bijbel zelf lezen en begrijpen. Voordat we de Bijbel lezen moeten we altijd bidden voor de Heilige Geest, want Jezus heeft beloofd dat de Heilige Geest ons naar de waarheid zal leiden. Johannes 16:13 zegt: de Geest van de waarheid zal ons de weg wijzen naar de volle waarheid.

  Wie de Bijbel leest en begrijpt weet dat deze mensen de naam van Jezus alleen maar gebruikt om hun doel te bereiken. De Bijbel verklaart zichzelf waardoor geen enkel mens het hoeft te interpreteren. Het is zeer belangrijk dat wij begrijpen dat de Bijbel zichzelf niet tegen spreekt, ook al kan het soms zo lijken. De ene uitspraak van Jezus mag niet gebruikt worden om de andere teniet te doen en dat is waar deze mensen goed in zijn. Moge ons verlangen zijn om scherp te blijven in de Heer en dat we niet afdwalen. In Johannes 8: 32 zegt Jezus: u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid kan hard zijn en kan pijn doen, maar het is beter dat we het zoeken om te weten, want iets wat op de waarheid lijkt is niet de waarheid. Laten wij elkaar alert houden. Sommigen zullen het op prijs stellen en sommigen niet. Jezus zei: Mijn schapen zullen Mijn stem horen. Gods zegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Dank voor uw reactie. Bemoedigend om te lezen! Wens u ook Gods zegen en nabijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dag allemaal,

  Ik heb met aandacht deze blog gelezen en kan het eens zijn met de waarschuwing(en) die Hans heeft neergetypeld :) Erg bedankt daarvoor.

  We leven in zeer zeer gecompliceerde, chaotische en vrede, vrede en geen gevaar tijd. Het Bijbels Evangelie zoals ons is overgeleverd wordt meer en meer met voeten getreden. bijbelse Waarheid wordt verpakt in woorden die waarheid bevatten en bijbels zijn, maar verdraaid zijn, waar een en ander aan wordt toegevoegd of afgedaan.

  Het is ontzettend belangrijk om juist daarom onderscheiding van geesten te krijgen. Dat kan alleen door onze harten volledig blanco op en open te stellen voor DE WAARHEID n.l. De Here Jezus Zelf.
  Wanneer we vragen mochten hebben, twijfelen en/of, in verwarring zijn of het wel goed is wat we zien,te horen en te leren en lezen krijgen; vraag gewoon eenvoudig en eerlijk aan God of het waar is wat je ziet, hoort etc.
  Ik weet 100% zeker dat Hij je dat zal laten weten, De Heilige Geest zal je overtuigen van de WAARHEID.(Hij overtuigt van zonde, oordeel en Gerechtigheid).

  Btw, ik vind het opvallend, hoe weinig tot geen Heilig ontzag is bij verdwaalde zielen als die van Joyce Meijer, Joel Osteen en vele anderen die hier genoemd werden.
  Wanneer ik zoiets bemerk ben ik al alert...

  Hans, ik zag in je lijstje met aanbevolen schrijvers Joni E T staan...zou je daar nog eens naar willen kijken op grond van de argumenten die in dit blog door jou worden benoemd?

  Hartelijke groetjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Dank voor je reactie Djeny.
  Inderdaad, we leven in zeer verwarrende tijden. En veel mensen zijn vatbaar voor de leugens om verschillende redenen..

  Joni, tja, ik kan haar een beetje invoelen als het om fysiek lijden gaat. En het boek wat ik noem is in dat kader erg goed vind ik.
  Maar verder, beetje erg 'Amerikaans' hè, so to speak... Met andere woorden; overdreven. En da's een beetje jammer maar wel heel erg des Californië.


  BeantwoordenVerwijderen
 21. Dank je Johannes voor dit blog. Een paar keer werd mij aangeraden naar Joyce Meijer te kijken. Ok, ik heb wat gezien en dat riep enorme weerstand bij mij op. Waarom, weet ik niet precies. Vond het niet belangrijk daar iets mee te doen. Om bepaalde redenen werd mij laatst toch weer dringend aangeraden naar haar te kijken. Ik heb behoorlijk veel video's bekeken. En elke keer als ik luisterde en keek bekroop mij het gevoel ''hmmm ja ja, is wel waar maar... het klopt niet helemaal...'' ''tsjonge ze zou het goed doen als motivational speaker, lijkt wel een beetje motivationalspeaker achter maar dan met een christelijk sausje..'' Beetje vreemd gevoel bekruipt je bij het kijken er naar: ben ik nou zou eigenwijs of ongelovig of weerbarstig dat ik er niet aan wil staan of klopt er hier iets niet...'' Ik kan ook maar niet laten naar haar ogen te kijken. Wat mis ik toch in haar ogen? Wat is het??? Een en ander gegoogeld en zo hier op jouw blog terecht gekomen. Jij slaat de spijker op zijn kop in mijn optiek. Dank daarvoor. Erg verhelderend.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Nee, ik geloof niet dat het uw weerbarstigheid of ongeloof is hoor. Eerder uw geloof...
  Tja, haar ogen, dat is één ding..
  Wat er niet klopt staat reeds uitgebreid hierboven beschreven. Ook in de reacties (op reacties).

  Samenvattend: Een oprecht mens die de liefde en genade én boodschap van Jezus Christus uit wil dragen, focust zich niet op het hier & nu, en al zeker niet op 'succes' en geldelijk gewin.... Jezus droeg juist het tegenovergestelde uit, en op..

  Gelukkig bent u niet de enige en zijn er (steeds) meer mensen die ook een naar gevoel bekruipt bij het zien en horen van deze Joyce. Ook daar waar men eerst haar "onderwijs" kon waarderen. Er is hoop ;-)

  Dank voor uw reactie, fijn te lezen!
  -hans.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Hallo Johannes,


  Dank voor je bericht! Wat ik al jaren lang tegen mijn zussen en moeder zeg, heb jij ontzettend goed, gewoon perfect hier neergezet. Ik weet dat God's Heilige Geest je hierbij heeft geholpen, om deze wolven in schaapskleren te ontmaskeren. Ik dank God in de eerste plaats ervoor en jou in de tweede plaats dat je bereid bent geweest God door jou heen te laten werken om mensen te wijzen op de waarheid (ZIjn Waarheid dus niet di van ons!)

  Tot slot: voor diegenen die beweren dat Johannes jaloers is en oordeelt: open je ogen in Godsnaam... je bent zelf blind dat je niet in kan/wil inzien wie God werk echt doen en diegenen die God's naam GEBRUIKEN om zelf beter van te worden en niet om de wereld beter te maken en God eer te bewijzen. Deze prosperity-evangelisten verschillen niets van de multinationals zoals Apple en McDonalds die een product verkopen dat van buiten zo mooi lijkt, maar van binnen vol met satan!!!
  En wb 'Gij zult niet oordelen: ik wordt er zo moe van dat mensen (vooral mensen die in zonde leven en de wereld daardoor slechter maken en weigeren hun gedrag te veranderen) dit gebruiken om hun verantwoordelijkheid te ontlopen en hun eigen zondes te zien.
  Dit gebod is al zo vaak verkeerd uitgelegd.

  Heel kort daarom: Gij zult niet oordelen betekent niet dat we niet mensen mogen wijzen op hun fouten, dat mag en MOET zelfs lees de bijbel maar goed.
  Wat dit gebod betekent is dat wij niet onszelf in God's positie mogen plaatsen om het laatste oordeel over iemand te uitten. Voorbeeld:

  Goed: Persoon X aanspreken op het feit dat hij/zij moreel foute dingen doet en hem haar vragen daarmee te stoppen
  Fout: persoon: persoon X aanspreken op het feit dat hij/zij moreel foute dingen doet en tegen hem/haar zeggen 'JE bent een slecht mens en gaat naar de hel', of 'God houd niet van je als je dit of dat doet'.

  De reden waarom het eerste wel mag en het tweede niet is omdat je bij het eerste niet oordeelt over de persoon zelf, maar over de ZONDE die een persoon begaat, terwijl je bij het tweede een oordeel velt over de PERSOON zelf. EN een oordeel vellen over de PERSOON zelf mag alleen GOD. Waarom alleen God? omdat God almachtig is en simpelweg alles weet: dus alle feiten, waarheden, intenties (het onderbewustzijn) etc het heel leven van een mens en dus waarom een mens heeft gekozen om te doen wat hij/zij heeft gedaan. Dat betekent dat alleen God weet of een mens echt slecht is of goed, want alleen hij kent de beweegredenen van de mens, terwijl wij daar nooit echt kunnen achterkomen (daarom is het wereldse recht ook niet onfeilbaar en kunnen wereldse rechters zeer vaak nooit de juist straf aan iemand opleggen) >

  Zo kan ik nog wel even doorgaan maar ach, de bijbel (vooral het NT) spreekt voor zichzelf...
  Wie hore wil die hore!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hartelijk dank, anoniem.
   Blij met je dappere en goede reactie!
   Het is inderdaad best heftig om zoiets te doen, je maakt je er immers niet echt populair mee. Iets wat de verkondigers van het Evangelie in het nieuwe testament ons overigens al vertelde..

   Ach ja, onder de vlag van 'liefde' wordt Bijbels-toetsen door met name deze lieden en hun vaak evenzo egoïstische volgelingen, als oordelen gezien. Dank voor je uitleg hierover. Men is enkel bang voor het èchte Koninkrijksleven. Doodsbang. Een leven dat je kruis opnemen betekent. Navolging. Nee, dat wil men niet!.... Alles moet tegenwoordig positief klinken hè.. Dus je leven moet er ook zo positief mogelijk uit zien, en dat heb je zelf in de hand! aldus deze plastic mensen. Wat een ontstellende leugen. Een voorbeeld hoe je je leven niet moet leven en hoe dat allemaal dan je eigen schuld is, is voor Joyce Meyer het leven (en de dood) van haar eigen broer... Google maar eens. Als je deze dingen leest, hoef je in principe al die andere on-Bijbelse nonsens van haar niet eens meer te horen. Met een nuchter en gezond verstand weet je meteen dat haar boodschap satanisch is, en niets anders..

   Weet je? De Waarheid is nooit populair geweest.. maar ik ben zo bang dat er spoedig minder en minder volgers van de Waarheid overblijven....

   ~Shalom

   Verwijderen
 24. dit woord kwam tot mij donderdag 14-5-2015 12.30 uur


  Mijn kinderen ik wil jullie waarschuwen, wees waakzaam en onderzoek alles. Het uur van de misleiders is aangebroken, zij zullen als sterren opkomen en zij zullen stralen en mijn woord verkondigen, maar pas op een weinig zuurdesem maakt het hele deeg zuur, let niet op hun prediking maar op hun vruchten, zijn zij navolgers van mij, leven zij zoals ik leefde in eenvoud en liefde. Er zijn er die buitensporige rijkdommen hebben vergaard en in weelde en luxe leven en dit alles komt uit de bediening die ze hebben. Mijn schapen zorgen voor hen, maar dit is niet zoals het hoort. Zij horen mijn schapen te verzorgen en niet andersom. Gaat daar niet heen, heb geen deel aan hun systeem.


  Groeten,

  Guus de Wit

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Dag Guus,
  dat zijn bijzondere woorden. Dank voor het delen.
  groet, -hans

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Het is niet de eerste keer dat een gevoel van er klopt iets niet, bij ons (man en ik) wordt bevestigd. Gods woord is onze hoeksteen, onze maatstaf is Zijn woord.
  Er is zoveel van de wereld in de harten van zij die in God geloven binnengekomen dat het ook in de kerken te zien en te horen is. Wij gaan nog wel eens diverse kerken/gemeentes binnen hebben beleefd dat de brieven aan de gemeente uit de Openbaringen, ook voor deze tijd zijn. Als Jezus terugkomt hoeveel ware gelovige zal Hij dan nog vinden. Wat is er nog over uit de tijd van de eerste discipelen. Nu is er nog tijd om terug te keren. Omkeren naar Gods woord. Terugkeren naar Hem die heeft voorzien in Zijn grote genade door Jezus te zenden. Dat door Jezus wij waarlijk vrij zijn van zonde om tot de Vader te komen. Wat een genade. En deze genade betekent niet dat we vrij zijn van zorgen en verdriet. Maar er komt een tijd dat alle pijn en de dood er niet meer zal zijn.
  Zoek, onderzoek en blijf waakzaam.
  Gezegende groet, C.J. uit Hoogvliet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank. "Er is zoveel van de wereld in de harten van zij die in God geloven binnengekomen dat het ook in de kerken te zien en te horen is." -- Exact. Daarom is het zo belangrijk een tegengeluid te geven, het Evangelie te laten spreken. Want de leugen sluipt meer dan ooit de Gemeente binnen, maar tot het einde (en ik geloof dat de eindtijd is aangebroken) zullen mensen ontvankelijk zijn voor de Waarheid. Zij zijn het, die reikhalzend naar Zijn komst uitzien!

   Verwijderen
 27. De laatste jaren zie ik bij de conferentie van Opwekking dat er best veel aandacht wordt besteedt aan de boeken van Joyce Meyer. Vanaf het begin had ik hier een raar gevoel bij omdat het in mijn ogen een puur welvaartsevangelie was wat er werd gebracht. Hebben de leiders van Opwekking dit zelf niet in de gaten of zijn ze verblind? Als ik uw betoog lees dan blijkt hier toch wel uit dat deze mensen een valse leer verkondigen, waar heel veel mensen blindelings achteraan lopen. Ik dacht dat ikzelf misschien te achterdochtig was, dat ik zelf fout zat en al deze mensen het bij het rechte eind hadden. Dus ik ben blij dat ik geluisterd heb naar de zachte stem in mijn hart om geen boeken van Joyce te gaan lezen. Dank voor de heldere uitleg. God's zegen toegewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er zijn denk ik 2 redenen waarom mensen achter het welvaartsevangelie aanrennen:
   1. uit egoïsme, 2. vanwege naïviteit of geestelijke blindheid.
   Laten we dan maar hopen dat de 2e groep de grootste is als u begrijpt wat ik bedoel..
   Tja, boeken die mensen naar de mond praten doen het goed hè. Vooral in gristenland.. En deze lieden weten dat als geen ander. Big business.
   Inderdaad, die zachte Stem, als een bries, zó veel (belang)rijker dan het geblèr vanaf de podia of vanuit de bestsellers....
   Dank voor uw reactie!

   Verwijderen
 28. Hallo,

  Ik heb het stukje gelezen en ben het er niet mee eens. Ik kan uit persoonlijke ervaring zeggen dat Joyce Meyer mij juist dichter bij Jezus en het kruis heeft gebracht. Ik ben het ermee eens dat succes en rijkdom niet te kopen is en het al snel belangrijker kan worden dan Jezus. Ook ben ik het ermee eens dat Jezus heeft gezegd dat we het zwaar te verduren krijgen. Maar houd er wel rekening mee hoe dit komt. Het is niet God die vervolging geeft, maar de satan die jaloers is. God wil ons zegenen, overvloedig zelfs. Zoals je zelf ook al zegt is rijkdom niet slecht, zolang het maar niet belangrijker gaat worden dan God. Daarnaast staat in Lucas 6 geschreven dat de maatbeker die we voor anderen gebruiken ook voor onszelf gebruikt zal worden. Dit betekend dus ook dat als je veel weggeeft, wat Joyce doet (wist je dat ze ook meerdere weeshuizen heeft opgericht?), je er ook veel voor terug krijgt.

  Over Joël kan ik niet oordelen, omdat ik zijn onderwijs nooit heb gevolgd, maar ik weet van Joyce dat haar onderwijs absoluut niet op rijkdom wijst maar naar Jezus. Zij heeft alleen door haar levenservaring mogen beseffen hoeveel rijkdom er in Jezus is (en ook ik heb dit al vele malen mogen ervaren) en als u u ernaar zou uitstrekken zou u dat ook voor uzelf mogen ontdekken.

  Ik wens u veel zegen met uw verdere weg met de Heer en ik hoop dat dit bericht u hierin verder helpt.

  groeten uit Heerenveen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat klopt, dat is bijbels, dat het meeste lijden in deze wereld niet van God komt maar van de satan. Hij is de overheerser van deze wereld. Nog wel..
   Alles is al gezegd hierboven, maar er is 1 ding wat ik u graag mee wil geven in antwoord op uw reactie:
   Jezus biedt zijn offer en zichzelf niet aan ons aan omdat wij daar enkel beter van worden, maar om GOD zelf te vinden en VERLOST te zijn. Voor eeuwig, ondanks het nu....

   Als u werkelijk geloofd dat wij een goed leven (lichamelijke en financiële voorspoed) ontvangen als wij dat maar over ons uitspreken (woord-van-geloof als joyce meyer) waarom start u dan niet snel een stichting "riches also for you" of iets dergelijks. U zamelt miljoenen (slechts een klein deel van de nieuw verkochte, moet lukken..) 2e hands Engelstalige boeken van Joyce Meyer in, en stuurt ze naar alle regio's in de wereld waar christenen nauwelijks weten hoe ze de dag van morgen door kunnen komen. Om maar te zwijgen over de strafkampen in Noord-Korea, de gevangenissen in de Midden-Oosten etc. etc.
   Kunnen ze de 'methode' van Joyce en Joel en Joseph enzo, waar kennelijk ook u in wenst te geloven, in praktijk brengen ....... en zal de echtheid van dit evangelie blijken..

   Deetje, het evangelie van deze JoJo's is een grove leugen.

   Verwijderen
  2. Ik ben het helemaal met je eens, het gaat niet om ons maar om wat Jezus heeft gedaan. U zegt ook in uw reactie dat we voor eeuwig verlost zijn. Leven we niet nu al in de eeuwigheid? De dood is namelijk al overwonnen aan het kruis. Die verlossing mag u zich dus ook al toe-eigenen.

   En ja ik geloof dat onze woorden kracht hebben, omdat God werkt door geloof. Dit is natuurlijk niet afgezonderd van God, maar juist God die er van geniet dat zijn kinderen durven te geloven. En Joyce Meyer doet haar deel al door het evangelie te verkondigen en arme mensen onderdak te geven in weeshuizen. Daarnaast raad ik u aan om Lucas 6:38 even te lezen en om dit keer God de tekst te laten onderwijzen i.p.v. zelf al uw oordeel klaar te hebben. Lukt dit niet dan zou ik vers 37 er ook even bij pakken. En onthoud vooral dat iedereen die Jezus als Heer belijd de Heilige Geest heeft gekregen, waardoor Jezus nu in u woont. Dit betekend dat u een drager bent van het koninkrijk van God. Hij handelt door u heen. Wilt u iets voor Hem doen, dan mag je er ook op rekenen dat Hij het door u heen gaat doen.

   Dus geloof ik in een God van lichamelijke en financiële voorspoed? Nee! Geloof ik in een God van lijden? Nee! Wat ik wel weet is dat er met God meer mogelijk is dan dat wij beseffen. Onthoud wel dat we geloven in een God van liefde die een Vader voor ons wil zijn. Ik weet niet wat voor Vader u heeft gehad, maar ik hoop niet eentje die u voortdurend straft (al zou dat uw kijk op God wel verklaren)
   Ik geloof dat God niet in een hokje te stoppen is. Er staat niet voor niets in Romeinen 12 dat we ons denken moeten vernieuwen.

   Om even op Joyce Meyer terug te komen (zoals ik al zei ben ik met Joël niet bekend). Veel van wat ik hierboven aangaf te geloven heb ik van haar geleerd. Ik nodig u uit om een keer met open hart naar haar te luisteren en gewoon God te vragen wat Hij u wilt laten zien/horen.

   Hier nog een paar visies van mij op bovenstaande uitspraken:

   - You are born to win (Hebreeën 12)
   - Je bent niet geboren om een gemiddeld mens te zijn.. Maar vrij van angst en armoede (1 Joh 4:18)
   - God wants to help you look great, feel great, and enjoy your best life possible." (Sinds wanneer is God geen liefde meer? Is hij wel een Vader voor u? Of durf je het onze Vader ook niet te bidden? Als hij dingen toelaat is dat tot opbouw en niet om ons kapot te maken)
   - God does not just give people wealth, He gives them the power to get it." (Zie reactie hierboven)
   - All I was ever taught to say was, 'I'm a poor, miserable sinner.' I am not poor, I am not miserable and I am not a sinner (Romeinen 5:8)
   - Nothing happens, until you speak (God dringt niet op, maar heeft ons keuzevrijheid gegeven. Hij zal dus ook nooit tegen je zin je spreken overnemen)
   Be positive or be quiet (Waar in de bijbel staat dat je bang moet zijn of iets anders negatiefs? Wist je dat wetenschappelijk is bewezen dat onze gedachten boomstammetjes zijn? Negatieve gedachten hebben er zelfs doorns aan met een gifzakje? Komen die doorns je toevallig bekend voor?)
   - Jesus was the first born-again-man (Wie was dat dan?)
   - You are born to be a champion!!" ... je bent er om te wandelen met God.(in overwinning. De dood is namelijk overwonnen)
   - Omdat ik voortdurend ergens bezorgd over was, genoot ik nooit van de vrede die ik kon krijgen, waarvoor Jezus gestorven was (Mattheus 6:34)
   - Here I am, an ex-housewife from Fenton, with a 12th-grade education, how could anybody look at this and see anything other than God (Duidelijk voorbeeld hoe ze de identiteit niet op haarzelf legt)

   Verwijderen
  3. Dank voor je dappere poging. Wel goed lezen hoor. Ik zei: "verlost, voor eeuwig, ondanks het nu."
   Dit is precies waar aanhangers van het welvaartsevangelie immer aan voorbij gaan. Het feit dat het "nu", voornamelijk lijden is. Zoals de vervolgde en gevangen genomen broeders en zusters. Zij vormen inmiddels de meerderheid binnen het Lichaam! U slaat dat hoofdstuk gauw over. Herkenbaar. Nee, dit evangelie van Joyce is voor hen 'onhaalbaar'. Dat maakt het een exclusief evangelie. Maar het Evangelie is niet exclusief..
   Zou mij niet verbazen of ik heb meer naar Joyce geluisterd dan u. Dit stuk heb ik niet geschreven omdat haar plastic hoofd mij niet bevalt ofzo, maar puur om wat ze roept.
   Wat je zegt over be positive or be quiet; Tja.. lachen. Bitterheid is nooit goed. Maar verder; laat mij dan maar doornen voelen, voelde mijn Meester ook...

   Goed, ik stop deze discussie. Succes ermee.

   Verwijderen
  4. Dat evangelie van Joyce Meyer hebben de vervolgde christenen al behaald. Zij hebben geleerd om positief te zijn onder alle omstandigheden en op God te vertrouwen en daarbij leren zij in hun lijden God op een veel betere manier kennen dan wij hier in de westerse wereld met onze welvaart doen. Een boek dat Joyce Meyer geschreven heeft het "geef nooit op." Wat valt er niet op te geven als er geen tegenslag is en we alles naar onze hand kunnen zetten? Een hoofdstuk uit het boek "Het geheim van echt gelukkig zijn" is "vertrouw op God in moeilijke omstandigheden." Hoezo ze ontkent het lijden? Joyce verkondigt geen evangelie van alles naar de hand zetten en het ontkennen van lijden, ij heeft juist leren zegevieren in het lijden en romeinen 12 over het vernieuwen van het denken eigen te maken, want ons denken bepaald ons handelen en ons handelen onze bestemming. Dit samen met een dagelijkse wandel met God (en het ontdekken van Zijn wil) maakt dat alles mogelijk is.

   Verder vind ik het goed dat u zo voor de vervolgde christenen opkomt. En als u denkt dat ik dat niet heb heeft u mijn verhaal niet goed gelezen. Je kan God alleen niet in een lijdensevangelie stoppen, want dan zou je alle situaties ontkennen waarin Hij zegevierde. Ook kun je het niet in een welvaartsevangelie stoppen omdat die twee hand in hand met elkaar gaan. Het is een zelfde discussie als dat we voor God kiezen of dat Hij voor ons heeft gekozen. En vergeet vooral niet dat het kruis beide kanten laat zien: Hij heeft voor onze zonden moeten boeten, wat een lijdensweg was, maar Hij heeft ook de dood overwonnen. Het één kan niet zonder het ander. (En daarbij was de kruisiging Gods wil om ons te verlossen. Hij had alles prima onder controle)

   Ik hoop dat ik hier wat meer duidelijkheid in mijn standpunt heb kunnen geven. Ik zal zeggen: zoek God in al je wegen en Hij zal je laten zien waarlangs je moet gaan. Laat je onderwijzen en geniet gewoon lekker van wat Hij in uw leven wil en gaat doen.


   Verwijderen
 29. Hans,

  Dank je wel voor je blog. Ik heb alles gelezen en het meeste gezien. De laatste weken ben ik door de toespraken aan het lopen van de [al hierboven in de reacties genoemde] Strange Fire Conferentie van John MacArthur. Heldere studies en lezingen over de bijbel, vanuit de kerkgeschiedenis en vanuit Afrika. Tot mijn spijt zie ik hoeveel christenen ingepakt worden door het gedachtegoed van |Joel en Joyce en die vele anderen. Waar ik letterlijk misselijk van werd is het optreden van Israel Houghton bij Joel & Victoria en Joseph Prince, het optreden van Don Moen bij Benny Hinn en de aankondiging dat Michael W. Smith als acteur een rol gaat spelen in de film over Don Piper's 90 days in heaven. Maar ook dat Joel Osteen, Joyce Meyer, Joseph Prince sprekers zijn op de conferenties van Hillsong en persoonlijk bevriend zijn met Chistine Cain, Beth Moorde, Brian en Bobbie Houston.

  Wellicht tijd om mijn cd- en dvd-verzameling eens flink op te schonen...

  Nogmaals bedankt.

  Berend

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Dank voor je reactie, Berend. Bemoedigend.

  Tja, de namen die je noemt... Ja, het wordt steeds duidelijker hè. De Eindtijd heeft het gaspedaal diep ingedrukt.
  Hillsong Church is een beweging met een subtiel demonisch karakter, zie:
  www.youtube.com/watch?v=am41xpM3Rps .
  Ga hier niet in mee.. Hoe mooi voor veel mensen sommige liedjes, die onder dezelfde noemer vallen, ook moge zijn. Kennelijk.. Voor "CEO" Brian Houston is Allah dezelfde God als Abba Vader. Wat?! -- Ja. Hij zegt het op een podium voor 10-duizenden mensen.
  En wie gaat er tegenin? Bijna niemand. Het wordt klakkeloos overgenomen. Verdrietig.
  De geest van onderscheid lijkt in de Kerk nauwelijks nog aanwezig. Bedrog heerst. Voor veel (jonge) christenen is dit een verwarrende tijd. Zij hebben ons gebed hard nodig!
  Hoe dan ook; Gods beloften staan vast!

  -Shalom

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Dit woord kreeg ik een tijdje terug.

  Mijn kinderen, mijn kinderen, jullie zijn mijn kinderen, zonen en dochters van mij en ik ben blij met jullie, maar ik wil dat jullie zeer waakzaam zijn, jullie leven in de laatste uren. Niemand weet wanneer ik jullie kom halen. Wees waakzaam er zijn er die niet mijn gezindheid hebben en zij treden op als profeten, leraars en herders. Zij bezitten veel kennis en kennen het woord goed en toch zijn zij niet uit mij. Zij leven weelderig en hebben aardse schatten vergaard, hun hebzucht kent geen grenzen zij beloven voorspoed en rijkdom. Mijn kinderen laat je door deze niet leren, zie uit naar leraars en herders met mijn gezindheid. Eenvoudige Herders en leraars die naar jullie omzien en jullie belangrijker vinden dan zichzelf, zij die hun leven willen geven voor de schapen zijn door mij geroepen. Ik zal een keer brengen in mijn huis en schrik niet voor wat ik ga doen. Wees nederig en aanvaard wat ik ga doen. Sterren zullen vallen en zij zullen niet langer mijn schapen misleiden. Zij zullen angst hebben over datgeen wat ze vergaard hebben, want ze willen niets verliezen. Maar ik zal jullie voorzien van schatten die niet vergaan en die altijd zullen blijven.
  12 juli 2015 11.30 uur in de Leg, Aalsmeer. Guus de Wit

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Iemand zij dat Abraham en Isaac enz. ook rijk waren, God zegende deze mensen inderdaad met aardse goederen. In het nieuwe verbond worden wij niet meer op deze wijze met aardse goederen gezegend (God weet wat wij nodig hebben) maar met zegeningen in de hemelse gewesten waar mot nog roest deze kunnen aantasten.Nogmaals God weet wat wij nodig hebben.
  Er is maar één plaats in het nieuwe verbond waar iemand achterlijke rijkdom word belooft en wel aan Jezus zelf, bij de verzoeking in de woestijn door Satan zelf. Van wie hebben deze zogenaamde leraars hun rijkdom ontvangen? Denk daar eens over na.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Ja, amèn. Zo is het Guus! Hartelijk dank voor het delen.
  "Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht." -1 Tim 6.

  Graag wil ik je woorden bevestigen. Inderdaad; de 'rijkdom' waar deze mensen over wauwelen en achterna wensen te jagen is ronduit "achterlijk". Maar ook duivels egoïstisch. Nimmer van de Levende God.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Dit woord kreeg ik 20-12. Ik was in de geest zeg maar boos over diegeen die het huis van de Heer gebruiken om zichzelf te verrijken. Zou het profetisch zijn geweest toen Jezus diegeen die het huis van God (de Tempel) gebruikte om geld te maken. Hij sloeg ze eruit. Zou dat weer gebeuren met de voorspoed leraars die gruwelijk rijk zijn geworden.

  Hier het woord.

  Wij zijn geroepen en bewaard voor de laatste uren, laat niet roven wat je hebt ontvangen van Mij. Aanvaard geen ander onderwijs en evangelie dan wat ik jullie verteld hebt. Zie mijn woord, wat zij mij hebben aangedaan zullen ze ook jullie aandoen. Neem je kruis op en kom achter mij, dan alleen zal je de kroon ontvangen die voor jou bestemd is.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Sorry mijn naam staat er niet bij. Guus de Wit

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Beste Hans, ik ontdekte pas vorige week je blog. Omdat ik al 15 jaar alle nieuwe 'leringen' bijhoud, wist ik het meeste al. Maar toch was er iets wat ik nog niet wist en vond het ronduit schokkend. Deze welvaartspredikers noemde ik altijd het 'psychologisch christendom' ivm hun zelf-hulp theologie, maar op jouw blog heb ik ontdek (en nagezocht) dat het gewoon uit de new-age wereld komt. Logisch dat men het heerlijk vind en nog wat van leert, om naar deze mensen te luisteren. Een psycholoog kan dat ook, maar.........Jezus' leer is heel wat anders, het druist zo tegen je gevoel en eigenwaarde in. Het is en blijft voor de joden een ergernis en voor de grieken een dwaas verhaal. God sta ons bij en onze (klein)kinderen in deze vreselijke verleidingen.

  Een biddende oma Ellen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Ellen. Ja klopt, het komt uit de hoek van New Age. Het is het principe van "The Secret" en komt van de vader van de leugen, de duivel zelf.
   'Geloof in jezelf en in de woorden die je uitspreekt en je zult je dromen verwezenlijken'. Zoiets. En oh ja, noem het dan Jezus of God...
   Jezus' leer is inderdaad iets geheel anders. Het tegenovergestelde.. Maar dat wordt minder en minder doorgrondt.
   We leven in de #eindtijd.

   Dank voor je reactie.

   Verwijderen
 37. Ik heb een tijdje gekeken naar Joyce Meyer totdat ik mij realiseerde dat zij mij op de een of andere manier tegen begon te staan. Kan het niet goed duiden maar er is iets in haar gezicht, haar lach, haar hele houding dat wantrouwen geeft. Heb dus besloten niet meer te kijken.

  Kwam terecht bij Joseph Prince. Toch is en was er ook iets dat ongemakkelijk voelde maar kon niet de vinger op de zere plek leggen.

  Toen zag ik dat hij naar NL kwam en omdat ik wat meer wilde weten ben ik zo eens gaan googlen. Een entreekaartje kost 25 EURO!!! Nou sorry hoor maar een kerkbezoek is toch gratis ook al komt bij wijze van spreken de Paus of andere hooggeplaatste geestelijke die in de dienst voorgaat. Dat vond ik al erg vreemd. Vandaag kwam ik via uw website erachter dat Joseph Prince dwingend is, hij gaat zo staan met z'n hand achter z'n oor om te horen of er 'amen' gezegd wordt (wat vaak niet geval is), hij eist 'amen' maar bovenal is hij nogal flink schreeuwerig. Nu valt het kwartje letterlijk op z'n plek. Soms heb je een ander nodig die jou even goed wakker schud. Hiervoor mijn dank.

  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en alleen Zijn Licht zal het pad dat gegaan wordt verlichten. Als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Hartelijk dank voor uw openhartige reactie.
  Ik geloof dat de hemel juicht wanneer oprechte mensen tot het inzicht komen dat dit alles slechts gebakken lucht is. Een suikerspin; lekker zoet, maar enkel happen in de lucht. Laten wij gehoorzamen, en álles dat op ons bordje komt, eten.. Ook het zure, het bittere en de harde korstjes.. Tot eer van Hem.
  Inderdaad; Als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn?! - zo is het.
  Wens u Gods Nabijheid!

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Poeh...wat verwarrend allemaal. (sorry dat ik zo laat reageer) Ik was/ ben gewoon op zoek naar God en kwam ook terecht bij Joyce. In eerste instantie werd ik er blij van omdat ik ook zocht naar blijheid na jaren depressief te zijn geweest.Ik had het idee dat ze oprecht was en ik heb zelfs een dagboek besteld omdat ik niet zo goed wist hoe ik nu de Bijbel moest lezen. Toch kwam er steeds meer twijfel en na een paar hoofdstukken heb ik he boekje niet mee ingekeken. Ook twijfelde ik wel aan het feit dat ze zo rijk is maar bedacht dat ze er ook heel goede dingen mee deed. Ik ben nog steeds geneigd om te geloven dat ze oprecht is, ook omdat zij zelf steeds hamert op zelf de Bijbel te onderzoeken. Toch is er steeds een stemmetje....klopt dit allemaal wel? Nu ik dit allemaal lees vallen er wel dingen op zijn plek. Ik ken de Bijbel (nog) niet zo goed maar ben er wel mee bezig. Toch moet ik eerlijkheidshalve ook zeggen dat zij het was die me dichter bij het geloof bracht. Ik kreeg meer vertrouwen in het feit dat ondanks de stomme dingen in mijn leven, Jezus ook voor mij gekomen was. Ik vind het lastig, wil het graag goed doen. Ondertussen kijk ik de uitzendingen niet meer en probeer op andere manieren te ontdekken wat God bedoelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Hoi Anna. En ik op mijn beurt een sorry voor de late reactie ;)
  Ja, het is lastig. En zo begrijpelijk. Uiteindelijk is het oneindig belangrijker en mooier om Jezus goed te kennen, dan de Bijbel uit je hoofd te kennen... Voel je je niet en nooit schuldig daarover. (Of je de bijbel wel goed genoeg leest e.d.).
  De keuze om naar haar te (blijven) luisteren kan alleen ieder voor zich maken. Ik heb slechts in dit stuk duidelijk proberen te maken hoe arm eigenlijk haar evangelie is, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk zegt ze ook goede dingen. Dat heb ik ook in de inleiding geschreven. En daardoor kunnen dus ook mensen voor het eerst aangeraakt worden. Maar dan? Want één ding is zeker. Haar visie op het Evangelie klopt gewoon niet. Het klopt niet.
  En ach, alles daarover staat reeds hierboven. Genoeg over gezegd ;)

  Het maakt God niet veel uit hoor, of we nu rijk zijn of arm, of dat we succes hebben of dat we depressief zijn..
  Hij wil maar 1 ding; Ons hart. En daarmee ons vertrouwen op Hem.
  Geloven = Gehoorzamen & Vertrouwen. En da's nog niet zo makkelijk! En zeker geen succes-verhaal... Lees de levens van Paulus en Petrus er maar eens op na..

  Wens je in alles Gods nabijheid. En Zijn liefde als zijn armen om je heen. Juist in ALLE omstandigheden.. Niet alleen als het (zogenaamd) goed gaat allemaal, maar juist in de storm en depressies van ons leven. Weet je? Het is genoeg als je mag weten ván Hem te zijn. Van God te zijn, is álles wat we nodig hebben.
  -de Vrede van God zij met jou,

  bé His, -hans

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...