20 april 2014

"In the Garden"In the Garden - 1912

Woorden en Muziek: C. Austin Miles, 1868 - 1946

"Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’
En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had."
―Johannes 20:14,18


C. Austin Miles was een apotheker. In zijn latere leven begon hij hymnen te schrijven en tevens werkte hij mee aan de muziek voor conferenties, kerken en (jeugd)kampen. Fotograferen was zijn grote hobby. Toen nog met joekels van apparaten en een donkere kamer om de foto's te kunnen ontwikkelen. Hij gebruikte deze ruimte echter ook voor iets anders: Voor zijn geloofsleven. Om Gods woord in zijn hart te laten zinken.

Hebben wij allemaal niet een zo'n kamer nodig? Een ruimte waar het Licht kan doordringen tot in ons hart?

Op een dag en maart 1912, terwijl hij wachtte op een filmpje dat aan het ontwikkelen was, opende hij de Schrift bij Johannes 20, zijn favoriete Bijbelgedeelte.


Later zei hij:
"Toen ik die dag dit gedeelte las was het alsof ik het verhaal binnenliep ...
Mijn handen rustten op mijn Bijbel en toen het licht van de blauwe muur dimde was het alsof ik bij de ingang van die tuin stond. Er liep een kronkelpaadje naar beneden met schaduwplekken van de olijfbomen. Een vrouw in het wit liep met haar hoofd gebogen langzaam door de dauw van die vroege ochtend.
Het was Maria.
Toen zij bij het graf kwam en vooroverboog, schrok ze en rende weg. Johannes arriveerde ook bij het graf en keek voorzichtig naar binnen. Even later arriveerde Petrus die Johannes in zijn wapperend gewaad niet had kunnen volgen.
Toen zij de graftombe verlieten kwam opnieuw Maria bij het graf. Ze leunde met haar arm tegen de steen en huilde. Toen ze zich omdraaide zag ze Jezus staan.
En toen zag ìk hem ook staan. Ik wìst, het is Jezus. Ze knielde voor Hem neer strekte haar arm uit, keek in zijn ogen en snikte; Rabboeni!
Toen 'ontwaakte' ik, greep mijn Bijbel stevig vast terwijl mijn lichaam trilde. Naar aanleiding van wat ik voor mij had zien gebeuren schreef ik zo snel als ik kon deze lyrics. Diezelfde avond schreef ik ook de muziek erbij."


Het is goed wanneer wij bij het Bijbellezen voor ons zien wat er geschreven staat .. Laten we onze verbeelding gebruiken, onze ogen sluiten en Gods Woord zìen.


Jezus leeft !


1 opmerking:

 1. 'In the Garden' is nu niet een lied wat ik dagelijks hoor, maar kende het van Mahalia Jackson. Heel lang geleden.
  Nu ik de youtubejes hier luisterde wist ik het weer hoe het ging: And He walks with me - and He talks with me.... dat was het echte herkenningspunt qua woorden en melodie... :)

  Het lied is ook mooi omdat je hier Jezus ziet in de hof, de tuin. Zoals God in het Paradijs al met de mens wandelde en het aangeeft dat dat is wat Hij graag wil, bij ons zijn (al is het moeilijk voor te stellen dat GOD's wens is.) Toen kwam Hij al even langs al was dat 's avonds.
  Maar het ging mis, Adam en Eva verstopten zich voor Hem na de zondeval. En de hof moesten ze uit weg.
  En hier is Jezus in de hof, in de tuin en er is een vrouw die Hem zoekt. Het tegenovergestelde van jezelf voor Hem verbergen. En dan is Hij daar en is alles achter de rug van het lijden en de dood... Wat nodig was om weer bij Hem te kunnen komen...
  Laten we Hem ook zoeken en zo elke dag wandelen en praten met Hem.
  Later zullen we echt in het hemels Paradijs zijn en Hem zien en spreken.... en Hem in de ogen kijken. En hem danken voor wat Hij voor ons over heeft gehad.
  Hier in dit lied, bij de geschiedenis van Maria in de hof op de opstandingsdag, alvast een voorproefje.

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...