7 juni 2014

Een Boek vol 'idioten'


Eén van de redenen dat ik van de Bijbel hou is omdat dit Boek vol staat met mafkezen.
Ja echt, 't zijn allemaal vreemde snuiters. Er zit geen normale gast bij, bedoel ik te zeggen.

Toch proberen veel christenen, met de nodige inspanningen, een 'goed christen' te zijn..
Of ze denken meer genezingen te moeten verrichten dan Petrus en Paulus bij elkaar..
Weer anderen menen recht te hebben op minimaal de luxe en rijkdom van Salomo ...

Maar ach, geef mij de zwervers en mislukkelingen van de Bijbel maar. Daar kan ik mij steeds meer mee vereenzelvigen ;-)

Gezocht: Wezen en weduwen. Zieken en onderdrukten. Verlamde en berooide mensen.
(Jezus)

Een volgeling van Jezus is een bedelaar die niets anders kan dan kloppen op de herbergdeur van Gods genade. De ragamuffin weet dat hij enkel leeft van Gods genade en liefde.
Hij weet ook dat dìt leven, het Evangelie niet is ... maar vooral de belofte van het ééuwige leven.

"A ragamuffin knows he's only a beggar at the door of God's mercy."
Brennan Manning

Wij kunnen nooit perfect zijn.. Maar we zijn niet gered om wat wìj (zogenaamd goed) doen, maar om wat Hij deed. Voor ons! We mogen ons uitstrekken naar Abba Vader, die vol van genade is en jou en mij liefdevol schiep."I would rather live on the verge of falling and let my security be in the
all-sufficiency of the Grace of God than to live in some kind of
pietistic illusion of moral excellence."
Rich Mullins


We zijn allemáál vreemde snuiters. We zijn mensen.. :)
 Neem je kruis op je. En probeer niet 'goed' te zijn, maar van Gód te zijn,
   be God's !


2 juni 2014

Graankorrels in Gods akker


Christenland wordt steeds vaker en massaler geïnfecteerd met het dodelijke "succes"-virus. 
Het egoïstische idee, welke gebracht wordt als een evangelie, dat zegt dat wij succesvol zullen zijn als we geloven in onszelf en de woorden die wij uitspreken.. We zullen dan voorzeker 'slagen' in dit leven. We zullen een gezond lichaam hebben en houden, een goed zo niet riant inkomen genieten, goede relaties hebben, etc. etc. ...

"You are supposed to be powerful, that's Gods will for you!" (Joyce Meyer) of "Whatever I touch, is going to prosper and succeed!" (Joel Osteen) en oneindig meer van dit soort ijdele kreten van de populairste pastors dezer eeuw.

Oh hoe armzalig de mens die dit wenst te geloven. Beste mensen, geloof niet in deze nonsens. Ongelukkig zij die geloven in zichzelf ..


"Ik geloof werkelijk dat het de mens vergaat zoals het graan, word je niet gezaaid
om op aarde te kiemen, wat geeft het, je wordt vermalen tot brood."
Vincent van Gogh, Saint-Rémy, 1889

De Zaaier, Vincent van Gogh, Arles, juni 1888
Kröller-Müller Museum Otterlo

"Men begint veeleer duidelijker in te zien, dat het leven maar een soort van bemestingstijd is, en de oogst niet hier."
Vincent van Gogh, 1883

De Zaaier (naar Millet), Vincent van Gogh, Arles, juni 1881
Van Gogh Museum Amsterdam
Het is vandaag, 2 juni 2014, de 41e verjaardag van het Van Gogh Museum.
Een duim meer of minder op het schilderij maakte toen niet uit haha, zie filmpje.


"So go out and live real good and I promise you'll get beat up real bad. But,
in a little while after you're dead, you'll be rotted away anyway.
It's not gonna matter if you have a few scars.
But it will matter if you didn't LIVE."
Rich Mullins

"Waarachtig, Ik verzeker u:
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Wie zijn leven liefheeft verliest het,
maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor
het eeuwige leven.
Wie Mij dient moet Mij volgen:
waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal
door de Vader geëerd worden."
Jezus, Johannes 12:24-26


Dìt leven, is het Evangelie niet...
Ons leven is als een graankorrel. Jezus zei dat als we niet bereid zijn te sterven aan onszelf, we niet meer dan ons armzalige eigen-ik blijven.
Als ons leven enkel gericht is op de oogst, op resultaat, op (geestelijk) succes, zullen we, ook al worden we uiteindelijk net als graankorrels 'in de grond gestopt', vruchteloos blijven.

Maar wie zijn leven in dèze wereld haat is in staat om zijn kruis op zich te nemen.
En dàn kun je een grote oogst nalaten op Gods eeuwige akkers ....

 
  |-| a n s

p.s. Lees hier meer over 'graankorrels'.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...