24 augustus 2014

Gaat geloof groot genoeg, genezing geven?


De Bijbel is een geestelijk Boek. En zo moeten wij hem ook lezen meen ik. Juist in een tijd van ongekende Christenvervolging. Want het op hol geslagen westerse christendom dat kickt op wonderen heeft het Lichaam van Christus reeds veel leed aangedaan, vrees ik.

'God is goed dus zal Hij dit of dat doen of dat of dit voorkomen' is de sinterklaas-achtige gedachte onder sommigen in het hypermoderne christendom dat steeds vaker aan een kwartjesautomaat doet denken.

Toch is de broeder of zuster die een arm om mijn schouder legt, middenin mijn soms diepe lichamelijke pijn, voor mij oneindig meer mede-Reisgenoot van Jezus dan zij die verslaafd zijn aan (zogenaamde) wonderen. Deze lieden willen wónderen zien. Zoveel mogelijk. "Halleluja!! Dronken in de geest, haha!" Men staat te dansen en gek te doen op en voor het podium en meent helemaal "in de Heer te zijn".
Maar stil worden en mee-lijden? Nee, er mòet iets gebeuren. Een soort 'geestelijk' carnaval is dan iets te vaak het resultaat van deze armoedige verslaving ..

Het welvaartsevangelie, inclusief het genezingsevangelie,
is de grootste leugen in Christenland.
Het maakt meer kapot dan het Lichaam lief is.


Lijden is dè manier in de Wet van het Koninkrijk om ons duidelijk te maken dat dit leven waard is geleefd te worden! Al is het maar een paar jaar. Opdat ons leven een veel hoger doel heeft, dan slechts dìt leven ..

Jezus zei: Ik was ziek en jullie hebben mij genezen. Of zei Hij: gij hebt mij bezocht? ....

Wij hebben een Almachtig God voor wie niets onmogelijk is. Gezondheid en dus ook genezing is iets prachtigs. God geneest nog steeds. Makkie voor Hem.
Toch blijft het een wonder. Een uitzondering in het geheel. En dat is maar goed ook ...

In het wereldje van de "ministries" lijkt er soms een soort wedstrijd gaande wie het podium heeft met de meeste genezingen. Men organiseert zelfs trainingen over genezen. Inderdaad, "genezen" als werkwoord.. Beste mensen, is dit werkelijk Gods bedoeling? Ehmmm.

"Genezingsfeest" (ja, zo wordt het echt genoemd..)
Idioterie ten top.
Verdrietig, voor zovele zieken, maar niet in de laatste plaats voor God zelf ..


Als het echt zo was dat een groot geloof bergen zal verplaatsen en alle zieken doet genezen, dan stond er geen berg meer op zijn oorspronkelijke plek en veel idioter nog: Er zou geen (gelovige) zieke meer zijn ... toch?

Maar als er geen lijdende mensen meer zouden zijn, was er ook niemand om werkelijk voor te zòrgen. Geen mee-lijden.
Willen we als christenen deze wereld ècht?
Een wereld waarin geen zorgen-voor meer is?! ...

Nee, genezen is geen werkwoord. Ook geen geloofsspelletje.
Genezing is een WONDER.
Maar nog NIETS vergeleken met het Wonder van de Eeuwigheid, niets vergeleken het het wonder van al dan niet lijdende Jezusvolgers die boven alles uitzien Jezus en Abba Vader te ontmoeten!
Goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht ...    |-| a n s

Hierbij kun je lezen: Matteüs 25:35-40 en Romeinen 8:17,18 en 2 Timoteüs 4:2-59 augustus 2014

"Neem je kruis op, en volg Mij"


De westerse christen kan anno nu op vele manieren een beroep doen op zogenoemde "professionele hulp":

- Hulp in het benutten van je talenten.
- Hulp in het vergroten van je zelfvertrouwen.
- Hulp in het leren verstaan van Gods stem.
- Hulp in het leren genezen van je broeders en zusters ..
- Hulp in het verwezenlijken van je dromen.
- Hulp in het op christelijke wijze succesvol zakendoen.
Hulp in het worden van een leider.
   etc.

Het wemelt van de conferenties, trainingen, seminars en workshops in Christenland.
Allen met het hoogste doel om "geestelijk te groeien", menen de christelijke "trainers" op hun sites en pamfletten..


Doet bij mij de volgende vraag rijzen:

Wie zijn nu eigenlijk de hulpbehoevenden? En wie zijn ècht getraind?
De gediplomeerde trainer? Of de persoon met een grote rugzak vol levenservaring? ...

Er bestaat één cursus die aan alle eisen voldoet. Die klinkt zo..:

          "Neem je kruis op, en volg Mij."Hoe? Door je leven te accepteren zoals het is. Door je lijden te aanvaarden als een waardig Soldaat van Christus.
Laten we ons kruis op ons nemen. Dat is óók medemens zijn. Of misschien leren we juist alleen zo een médemens te zijn? ..
De hemel werkt graag samen met bewogen harten.

Geen cijfers en resultaten, geen genezings-percentages, geen trainingen in genezing, geen evangelie van voorspoed, geen podia met populaire smilende succes-pastors.
Maar oprechte Compássion!
Mee-lijden en leven. Dat zal het Lichaam balsemen. Het zal de strijd in het hier & nu niet kunnen wegnemen, want de "heerser dezer wereld" raast door...
Maar het verlangen naar de eeuwige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, zal louter toenemen.

Ja dan zullen we meer en meer met ons hart gaan voelen dat we uiteindelijk slechts om één reden zijn geschapen: Wandelen met God. De Meester volgen.

Beste mensen, we leven enkel van Genade. Maar deze Genade was en ìs niet goedkoop ...

Nee, ik geloof niet zo in al die snelle cursussen.
In alle nood hebben we elkáár nodig,
 en God boven alles.


   be God's !


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...