29 november 2014

"There is a Fountain"

 

There is a Fountain - 1772

Woorden: William Cowper, 1731 - 1800
Muziek: Lowell Mason o.a., American melody

"Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de
inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen."
Zacharia 13:1Alwéér een favoriet. Dat komt misschien door de rustgevende melodie. Maar niet minder door de strekking van de woorden geschreven door William Cowpereen melancholieke Engelse domineeszoon uit de 18e eeuw.
Een mens met diepgaande gedachten. Het verhaal van zijn leven is best intens.

In de Engelse literaire wereld wordt zijn naam nog immer hoog aangeschreven.
Zijn vader was voorganger terwijl zijn moeder uit een vermaarde adellijke familie stamde. 

Cowper kreeg al in zijn tienerjaren te kampen met een fragiele gezondheid en bleek een emotioneel gevoelige jongen. Wellicht dat hij hierdoor een melancholieke levenshouding ontwikkelde. Tja, kan mij redelijk vereenzelvigen met deze 'arme' man ;-)

Tijdens een verblijf van 18 maanden in een psychiatrische inrichting las hij op een dag Romeinen 3:25
Door het lezen van dergelijke bijbelpassages kwam William in 1764 op 33-jarige leeftijd tot geloof in Jezus Christus. 

Na zijn mentale herstel nam hij intrek bij het gezin van dominee Morley Unwin. Toen deze predikant plotseling overleed was het niemand minder dan John Newton die er bij het gezin, inclusief Cowper, op aandrong om naar het stadje Olney te verhuizen alwaar Newton pastor was in de lokale Anglicaanse kerk.

"There is a Fountain" schreef Cowper naar aanleiding van de woorden van de profeet Zacharia 13:1. Zie bovenaan.

De hechte vriendschap met Newton, de ex-slavenhandelaar en schrijver van het beroemde Amazing Grace, was een levenslange, tot de dood van Cowper in 1800.

Newton en Cowper brachten in 1779 gezamenlijk een liedboek (hymnal) uit. Dit liedboek werd bekend als de Olney Hymns.
Interessant weetje: De bekende uitspraak Gods wegen zijn ondoorgrondelijk (nee dat is geen bijbeltekst, wèl een officieel NL spreekwoord), is de openingszin van Cowper's hymne "Light Shining out of Darkness", God Moves in a Mysterious Way, klik hier.

Cowper's meest geroemde werken als poëet/schrijver zijn John Gilpin en The Task.

Portret door Lemuel Francis Abbott, 1792


Ever since, by faith, I saw the stream Thy flowing wounds supply,
Redeeming love has been my theme, and shall be till I die.
And shall be till I die!!

Lord, I believe Thou hast prepared, unworthy though I be,
For me a blood bought free reward,
a golden harp for me!


Nadat Cowper de hymne There is a Fountain had geschreven zou hij nog regelmatig perioden van zwaarmoedigheid ervaren. Het is treffend te weten dat juist direct na deze donkere perioden hij zijn meest geliefde hymnen zou schrijven.

Dwars door zijn mentale en lichamelijk zwakte heen schonk God William Cowper de gave van dichtkunst. En die gebruikte gave heeft al ruim 2 eeuwen het leven van velen verrijkt...

"Eén van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, Heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het Lam."
Openbaring 7:13,14

Eén is er die al onze zonden vergeeft. Vrijgekocht met Zijn bloed.. Immanuel. Stromen van vergeving. God met ons.Klik hier voor een indrukwekkende versie door David Phelps,
deze oudere Gaither is ook mooi.


       |-| /-\ |\| S


1 opmerking:

  1. In de donkerste momenten gaat de Heere met ons mee, ook al voelen we dat (meestal) niet. Achteraf zie je Hoe Zijn hand je toch vastgehouden heeft. Het moment dat Cowper zijn meest geliefde hymnen mocht schrijven. Ik geniet van deze serie Hans. Bedankt!

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...