29 maart 2015

"When I Survey the Wondrous Cross"When I Survey the Wondrous Cross - 1707

Woorden: Isaac Watts, 1674 - 1748
Muziek: Gregoriaans
Arrangement: Lowell Mason, 1792 - 1872

"Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus,
onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld."
Galaten 6:14


In deze aflevering van de Serie-Hymnen een hymne van ruim 300 jaar oud!
Isaac Watts schreef dit lied in 1707 en gaf het oorspronkelijk de titel: "Crucifixion to the world by the Cross of Christ", geïnspireerd op het Bijbelvers Galaten 6:14, zie hierboven.

Watts werd geboren in Southampton, Engeland, en was de oudste van uiteindelijk negen kinderen. Op het moment van Isaac's geboorte zat zijn geleerde vader in de gevangenis omdat hij een afwijkende kijk op het Evangelie zou hebben. Andere tijden.. Hoewel...
Isaac bleek een pienter baasje. Op zijn 5e leerde hij Latijn, op zijn 9e Frans en op zijn 11e Grieks. Het geeft blijk dat hij als jongen al leergierig was.

Watts is vaak als "de vader van Engelse hymnody" betiteld. Hij was een voorstander van liederen in 'nieuwe stijl', en daarmee zouden we kunnen zeggen een verre voorvader van de hedendaagse aanbiddingsliederen.
Isaac uitte zijn zorgen over de staat en manier waarop de zang in de samenkomsten werd uitgevoerd. Psalmen werden destijds langzaam gezongen en iedere 1e regel werd eerst door een diaken voorgelezen. Moet inderdaad nogal saai geweest zijn ;-)
Watts schreef er ooit het volgende over: "The singing of God's praise is the part of worship most closely related to heaven; but it's performance among us is the worst on earth."
Kan de beste man wel begrijpen .. ;-)


Toen Isaac thuiskwam van de zoveelste saaie samenkomst zei zijn vader: "Waarom geef je ons dan niet iets beters, jongen?!" Nog voor de avonddienst begon had Isaac een nieuw lied geschreven. Deze werd enthousiast ontvangen door de kerkgangers. Vanaf die zondag schreef de wijze jonge poëet elke zondag een nieuwe hymne, voor een periode van 2 jaar!

Watts (her)schreef Psalmen in lijn met de Nieuwtestamentische boodschap. Sommige van deze liederen zijn nog steeds in gebruik. Ook een bekende: "I sing the Mighty Power of God".
Eigenlijk is Isaac Watts dus de uitvinder van Psalmen voor Nu  :-)

De bijzonder mooie woorden van het 1e en laatste couplet:

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

To Christ, who won for sinners grace
By bitter grief and anguish sore,
Be praise from all the ransomed race
Forever and forevermore.


De bekende poëet Matthew Arnold bestempelde deze hymne als de grootste in de Engelse taal.
De melodie is gebaseerd op een Gregoriaanse cantate. Volgens de geschiedschrijvers de oudste kerkmuziek die wij kennen. Zo wordt nieuw & oud weer eens herenigd.

Vóór het ontstaan van deze hymne in 1707, werd Isaac Watts pastor van de Mark Lane's Church in Londen. Op zijn 24e verjaardag, 17 juli 1698, hield hij zijn eerste preek.
De bekendste Engelse hymne-schrijver Charles Wesley heeft eens gezegd dat hij liever dit lied had geschreven dan al zijn eigen liederen bij elkaar. Lijkt mij een overdreven collegiale opmerking.. maar niet geheel onterecht.
De wereldwijd meeste gezongen Isaac Watts-hymne is waarschijnlijk Joy to the World.
Geen Kerst zonder deze populaire hymne..

Graf van Isaac Watts in hartje Londen

Isaac Watts stierf op 74-jarige leeftijd. Hij is van grote invloed geweest op de kerkzang. 
Klik hier voor meer van zijn nalatenschap.


door The Gaithers Gathering, 2007

Kathryn Scott


       |-| /-\ |\| S


Bronnen o.a.: Wikipedia, '100 Hymn Stories'Kenneth W. Osbeck, 'Then Sings my Soul'―Robert J. Morgan.


15 maart 2015

Vermoeiende mensen (die christenen)


Wat zijn christenen toch vreselijk vermoeiende mensen hè. Vindt u ook niet?
Wordt soms zó moe van die figuren ..
Oh, u weet niet waar ik op doel? Zal het proberen voor u te illustreren:

"Hoi Hans, hé ik weet iemand die jou kan genezen!"
 O ja?
"Ja, met acupuncturistische kruidentherapie. Wacht, hier heb je het adres."

 Oké, dank je,
  Zucht ...

In de supermarkt, tijdens een slepend rondje boodschappen doen:
"Hé Hans!, hoe is het nu, zo te zien een heel stuk beter hè!? Ja hè! Het gaat beter zie ik. Prijs de Heer!"

 Ehh-eh, doeg
  Zucht

Volgende gangpad:
"Hé Hans!, hè, je loopt!? Hoorde van je ouders dat je bijna niet meer kon lopen. Dus je bent weer beter!?!"
Leunend op de winkelwagen die dienst doet als stevig looprek en nog niet voor een kwart vol boodschappen zal komen ..
 ehhm, ehh, hé, hoe is het met jou dan?..

 Ohh-ké,
  Zucht!

In het volgende gangpad, vlakbij de potjes (mini)augurken, je weet wel, tegenover de chemische diepvries pizza's:
"Ehmm, help me even, ik ken je niet meer."
  ... ....
"Sjòh, tis wat hè, sjonge. Hé, maar-eh, ben je al bij Jan Zijlstra geweest!?!"
 Nee, ik ga meestal naar Jezus Nazarethstra.
Zeg, vind je het goed als wij vanavond voor je bidden?" (Tja, het wordt echt gezegd)
 (Nee, laat dat, nou goed!?)

  Zucht tot de macht 7

Reisgenoot

Facebook:
Iemand deelt weer eens wat. Niet zijn of haar hart, maar een aankondiging. 
"Wonderlijke zondag."
Héé, waar ben ik die eerder tegengekomen?
Genezingsdiensten en pastor's met hun bediening van 'zalving van genezing' (halle-luujah).

Ja, ik heb ze meer dan eens bezocht beste mensen. Iets te veel naar m'n zin. En liet hen hun gang gaan met mijn zieke lichaam .. Het gebed VAN de gelovige zal de zieke genezen, toch?

"Satan, ik bevéél je uit dit lichaam te vertrékkenn, chaboebarreborrelboosrikketakketoktok (tongentaal), en te gaan naar de dorre plaatsen waar je thuishoort!!, en ... "
Nou ja, ik zal u er verder niet mee vermoeien lieve lezers. Heb nooit maar dan ook nòòit ook maar één moment tijdens al deze 'sessies' gevoelt dat er contact was met de levende God. Maar goed, dat terzijde.

  Zucht tot de macht 12

"Maar je wordt een gevangene van je eigen ziekte. Laat de ziekte je niet verstikken. Ondanks je ziekte geeft God je het leven."

  Zucht. Ongelofelijk.. Welkom in de wereld van het lijden (werkwoord).

"WIJ bidden iedere dag om genezing!!! Blijf het verwachten! Bij God is alles mogelijk!!!!"

  Sjezus... wat bemoedigend toch allemaal .. Intens verdrietig vooral.


Ja, wat zijn christenen anno 2015 toch vaak verworden tot door deze wereld dolgedraaide druktemakers. En wat hebben ze het vaak over "genezing", "genieten!", "halleluja" en "zegen!"

Wat is het belachelijk vermoeiend om een volgeling van Jezus te zijn hè. Vooral als broeders en zusters je per se gezond willen zien en dat dan ook nog eens vertalen als "geloof"..... Feitelijk is het de diepgewortelde angst zèlf chronisch ziek te worden of andere persoonlijke ellende mee te moeten maken ..

Jézus! Help!!!!

  Zucht, van verlichting ...


     |-| /-\ |\| S

p.s.
Ja, ik HAAT het postmoderne christelijke welvaartsdenken. Zoveel als ik maar haten kan.
Het is vaak zó onCHRISTelijk.
Alsof God gebroken mensen, ziek of gezond, niet gebruiken kan ofzo. Hij weet wel beter..


4 maart 2015

Instead of giving advice, solutions, or cures . . .
"When we honestly ask ourselves which person in our lives
mean the most to us,
we often find that it is those who,
instead of giving advice, solutions, or cures,
have chosen rather to share our pain and touch our wounds with
a warm and tender hand.

T he friend who can be silent with us in a moment
of despair or confusion,
who can stay with us in an hour of grief and bereavement,
who can tolerate not knowing,
not curing, not healing ..
and face with us the reality of our powerlessness,
that is a friend who cares."

Henri Nouwen, 1932-1996


     Amèn,
           |-| .


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...