19 april 2015

Good-life goeroes en genezingsgoochelaars (2)

(de links in dit blog zijn cursief weergegeven)


Naïeve mensen zijn over het algemeen lieve mensen. Maar helaas vaak ook ernstig vatbaar voor leugens. Schijnwaarheid wordt al snel als waarheid geslikt.
De grootste "ikken" (ego's die enkel op groot geld uit zijn) weten dit maar al te goed ...
Zij verkopen hun vleselijke verlangens aan hun volgelingen al ware het geestelijke zegeningen.
De good-life business draait goed!

Hoewel niets nieuws onder de zon, lijken de verkooppraatjes van de "Woord van geloof" verkondigers steeds massaler aan te slaan. Naïeve enthousiastelingen en hedonistische sensatiezoekers worden zelfs getraind in wonderen en genezen (werkwoord?).

Door het overwoekerende welvaart-en genezingsevangelie is deze tijd,
met name voor de chronisch (en ernstig) zieke christen,
een verwarrende en vooral verdrietige tijd.
Want hoewel wellicht 1% geneest,
negeren en maskeren de goochelaars & hyperaars
met hun hoed en konijntjes 
vaak Godgerijpt geloofsvertrouwen.
Ook oprechte maar naïeve christenen worden meegezogen in deze
misleidende leugenkaravaan.

Hypes & Hyper
Eén van de meest gebezigde trucjes van de Hyper-evangelische goochelaar heden ten dage, is het laten aangroeien van iets te korte benen bij mensen met (ìets) ongelijke benen.


Sommigen hebben er hun Core business van gemaakt  "glorie stoel", wie het ziet, ziet de leugen direct. Maar als een populaire pastor precies hetzelfde doet, zijn er heel wat mensen die er instinken. Beste mensen, wees a.u.b. op uw geestelijke hoede.
Er schijnen zelfs goochelaars te zijn die deze gespeelde genezingsgave gewoon van hun vader hebben geërfd. Wellicht heeft het dus niet enkel met gave en training te maken maar spelen de genen ook een rol..

Hyper-evangelisch of haper-evangelisch,
de pipo-pastors etaleren graag 'hun' genezingen. Raar eigenlijk.
Beter gezegd: On-Bijbels.

Vreemd dat God er altijd voor kiest om dat ìets te korte been ìets te laten aangroeien hè.
Maar nooit dat te lange been ietsje korter maakt.. Althans, dat laatste heb ik nog nooit gehoord of gelezen. U wel?

   Het hyper-evangelie wordt meer dan eens verpakt met nogal
misleidende uitspraken, voorzichtig uitgedrukt...


Wat ik ook nooit hoorde is dat onze heilige God 2 benen tegelijk liet aangroeien. Laat staan een beenloze, 2 benen geeft.. Is voor Hem immers precies hetzelfde 'goocheltrucje', toch?
Schei toch 's uit met die onzin!

Beste lezers, ik denk te weten hoe dat zo komt:
Het heeft er namelijk alle schijn van dat God oneindig meer tot Zijn eer en glorie komt middels mensen met een kruis. Mensen die óók nog eens bereid zijn hun kruis te dragen. Net als hun Meester..
Zoals bijvoorbeeld een spastisch been. Of een half been.. Of neuropathische handen, en voeten, en benen..
Of helemaal geen benen ...

Kruisdragen betekent overigens niet per se een ziekte of handicap, maar sterven aan jezelf.

Waarom allereerst gespitst zijn op Zijn 'zegeningen',
op wat Hij geeft ...
in plaats van op wie Hij ìs? 

Beste mensen, sorry dan, maar ik geloof niet in een god die een voorkeur heeft voor deze gruwelijk goedkope genezingsgaven.
Hoe moeilijk soms ook; stel je vertrouwen in de lévende God. Hij maakt van ieder stukje gebrokenheid een hemels Kunstwerk!
Oneindig Beter dan al die hypes schuine streep fopperij ...


    |-| a n s

p.s. Ik geloof. Dus ook in wonderen hoor. Toch wel. 'k Zie er vaak 10-tallen per dag.

Hierbij zou je eens moeten lezen:

2 Korinte 1:3-7
Filippenzen 1:29
2 Korinte 4:16-18
Handelingen 20:30-35
Romeinen 8:17,18
2 Timoteüs 4:3-5
1 Petrus 1:4-9
2 Timoteüs 2:15-17
Marcus 8:34-38


18 april 2015

Good-life goeroes en genezingsgoochelaars (1)

(de links in dit blog zijn cursief weergegeven)


Wij leven in "het laatste der dagen", hoe lang die ook moge duren.. Een duidelijk kenmerk van de eindtijd is schijngodsdienst. Mensen zijn helemaal 'in de Heer' en/of vaak héél druk voor de Heer.
Men vliegt in het land der gristenen van hot naar her. Al dan niet met een privé jet ..
Wie iets verder kijkt ziet bij deze mensen vaak akelige karaktertrekken (zonden). Meestal in de vorm van hoogmoed, hebzucht en een onverzadigbare honger naar roem en spektakel. Niet de minste zonden...

Jannes & Jambres
In de tijd van Paulus en Timoteüs waren er ook zulke lieden. In zijn brief aan zijn geestelijke zoon vergelijkt Paulus hen met Jannes en Jambres.
In Mozes' tijd waren Jannes & Jambres tovenaars aan het hof van de Farao in Egypteland.

Ook vandaag zijn er nog tovenaars. Vooral ook in Gristenland.. Het bàrst ervan!
Met één groot verschil: Bij Jannes & Jambres doorzagen de mensen al snel hun dwaasheid. Maar vandaag de dag hebben de gristen-goochelaars miljoenen aanhangers ...


Bij al deze figuren gaat het altijd weer om "wonderen".

Rechts op de foto Mattheus van TRIN, links de charismanisch gestoorde pastoor Benny Hinn
(waarschuwing: beelden tonen demonische manifestaties),
de man die Kathryn Kuhlman als zijn geestelijk moeder beschouwd en nog
steeds haar raad ontvangt, ook al is ze reeds 40 jaar overleden..
Zij is op haar beurt weer de grootmoeder van het valse hedendaagse overwoekerende wonder-en welvaartsevangelie en de vrouw die ooit Joni Eareckson Tada
de toegang weigerde tot haar genezingspodium  (vanaf 2.50) ...

Wees gewaarschuwd beste mensen:
Deze "miracle healers" zijn stuk voor stuk leugen-machines.

"Wat je vandaag zegt,
heb je misschien morgen al!"
Joyce Meyer

 "Roep gezondheid uit,
en gezondheid zal jouw kant op komen."
Joel Osteen


.. Oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen;
het zijn bedriegers ..
Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en
met overtuiging hebt aangenomen.
Je weet wie je leraren waren.
2 Timoteüs 3:13,14


Heks Kathryn


Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.
De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig en zelfingenomen.
Het genot zullen ze meer liefhebben dan God.
(Keer je af van zulke mensen)
2 Timoteüs 3:1-5


Laten we daarom proberen ons oog gericht te houden op Jezus. De èchte Jezus.. Hij is alles.
Ja alles wat wij nodig hebben.
Voor tijd, én eeuwigheid!


    |-| a n s

DEEL 2

11 april 2015

Top12 (14) - Auto's


 1. Dino 246 GT  1969-1974
 2. Jeep Wagoneer SJ  1962-1991 (1972)
 3. Land Rover Defender series III  1961-1971
 4. Morgan 4/4   1936-heden (2009)
 5. Aston Martin DB4 series II - 1958–1963
 6. Porsche 911 Carrera  1964-heden (1988)
 7. VW Kever  1938-2003 (1976)
 8. Ferrari 250 GT California Spider & Pininfarina series II  1957-1964
 9. Ferrari 250 GTO  1962-1964 (1963)
 10. Bugatti Royale Kellner T41  1932
 11. Jeep Wrangler YJ Hardtop  1987-1995
 12. Rolls-Royce Phantom II Close Coupled Coupe  1929-1936 (1931)
 13. Porsche 356 Speedster  1948-1965 (1957)
 14. Bentley 4 1/2 Litre 'Blower'  1931
 15. Rolls-Royce 40/50hp Double Pullman Limousine  1912
 16. Volvo 760/960 Estate  1990-1998
 17. Studebaker Starliner Coupe  1954
 18. Dodge Charger ('General Lee') :-)  1969
 19. Rolls Royce Silver Shadow  1971-1995 (1972)
 20. Duesenberg Model J Derham Tourster  1931
 21. Alfa Romeo Spider type4  1972-1984 (1980)

   Klik op de naam voor foto's van het model


#4. Morgan 4/4 

Auto's. Eens wat anders alhier ..
Tja, heb feitelijk niets met auto's. Nee, niets.
Daarom is de lijst uitgelopen naar 21  ;-)
Want ik heb wel veel met mooie vormen. Met lieve lijnen, zachte curven en chroome grillen.
En die zijn terug te vinden in best veel auto's. Vooral oudere auto's..
Zoals ik moderne 'worship' meestal niet om aan te horen vind, vind ik moderne auto's
vaak niet om aan te zien. 
Nee, ik houd meer van oud(ere modellen) :-)

#2. Jeep Wagoneer SJ  bron


#1. DINO 246 GT


  
Hoe dan ook, Elia, dìe had pas een wagen! Met paarden er voor. Kan geen Dino tegenop ...

     
         |-| .


5 april 2015

3 x 3 !

    Het ìs volbracht

    Hij is opgestaan

    Hij komt terug


    gelukkig ! ...
                
        ~

3 april 2015

Ik was het


Stond ik ook niet nabij dat middelste kruis?
Was ìk degene die de soldaat de spijkers aanreikte?

Ja, ik stond daar ook, stiekem tussen de menigte.
Plotseling hoorde ik een stemmetje.
Het was alsof ik mijzelf hoorde, of toch niet?

Ik keek om mij heen.
Daar stonden snikkende mensen.
Vrouwen die om Hem huilden.

Gods Zoon ging vrijwillig aan het kruis, zo leek het. 
Maar ìk, ik hield Hem niet tegen..
Wéér hoorde ik tussen al het lawaai, diezelfde stem.

Iemand dreef de spot bij het gekreun van de Man aan het kruis.
Niet veel later hoorde ik alleen mijn eigen stem nog.
Plòtseling ... was ik de enige bij dat kruishout..

Ik was het! ìk was het .. die de Lijdende bespotte.
Ja, ook ik was het,
die Zijn bloed vergoot ....


     |-| .


Afgeleid van een gedicht van Horatius Bonar (1808-1889)
Herhaling re-edited, 4 april 2012

Zie ook: Pijnlijke Vingers


1 april 2015

"My Jesus, I Love Thee"My Jesus, I Love Thee - 1864

Woorden: William R. Featherston, 1846 - 1873
Muziek: Adoniram J. Gordon, 1836 - 1895

"Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad."
1 Johannes 4:19

Adoniram Gordon

Wanneer je Internet afstruint op zoek naar wat beroemde mensen van weleer vonden van de jeugd van dat moment, kom je vaak onderstaand rijtje tegen. Ik zet ze even onder elkaar.

Maarten Luther zei ooit: "De jeugd van tegenwoordig is losbandig." Dat was in de 16e eeuw.
De Griekse filosoof Socrates zei rond 450 voor Christus al: "Jongeren van tegenwoordig houden te veel van luxe, ze hebben slechte gewoonten, lak aan overheden en respecteren hun ouders niet."
De beroemde filosoof Plato, een leerling van Socrates, herhaalde niet veel later: "De jeugd is rebellerend, steeds op zoek naar genot en neemt geen verantwoordelijkheid. Ook hebben ze geen respect voor hun ouders."
In een 6000 jaar(!) oude Egyptische tombe is de volgende inscriptie te vinden: "Wij leven in een verdorven tijd. Jonge mensen hebben geen respect meer voor hun ouders. Ze zijn onbeschoft en ongeduldig, ze vertoeven in herbergen en hebben geen zelfbeheersing."

Waarom deze intro?
Omdat deze hymne geschreven is door een zestien-jarige. Inderdaad, 16.
William Ralph Featherston werd geboren in Montreal, Canada. De plaats waar hij nog voor zijn 27e verjaardag ook stierf. Heel veel meer weten we niet van hem. Wel bv. dat dit de enige hymne is die op zijn naam staat en dat hij deze dus schreef op zeer jonge leeftijd, 16 of zelfs 12 jaar jong. Het is duidelijk dat William al jong van Jezus hield. De woorden getuigen van een diepe liefde voor en van de Here Jezus.


We zijn allemaal jong (geweest) ;-)  Het goede nieuws is dat God steeds weer jonge mensen heeft gebruikt om Zijn plan over te brengen en generaties te veranderen.
Jozef, David, Daniel, Jeremia, Maria etc. Denk bijvoorbeeld ook aan Charles Spurgeon.
Maar ook de schrijver van de vorige hymne uit deze serie, Isaac Watts, was nog maar een tiener toen hij gave gedichten/hymnen schreef.

Het enige dat we verder nog van William Featherston weten is dat hij de Methodist Church in Montreal bezocht. Verder gaat nog het verhaal dat hij nadat hij deze poem had geschreven, deze naar zijn tante in Los Angeles stuurde. Deze tante was zó enthousiast dat ze manieren zocht om het gedicht en hymne in wording, zo snel mogelijk te laten publiceren.

Enkele jaren na William's jonge dood maakte Adoniram Judson Gordon (oprichter van de Gordon Bible Institute) een melodie bij het gedicht "My Jesus, I Love Thee".
Een lied was geboren. Een hymne, die tot op de dag van vandaag gezongen wordt en tot de meest geliefde liederen behoort.

Net als de schrijver van "It is Well with my Soul", Horatio Spafford, werd ook Gordon goed bevriend met de beroemde evangelist Dwight L. Moody. Gordon hielp hem onder andere met zijn evangelisatiecampagnes in Boston.

Adoniram Gordon

My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign.
My gracious Redeemer, my Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

I love Thee because Thou has first loved me,
And purchased my pardon on Calvary’s tree.
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Vooral het tweede couplet maakt deze hymne tot een Lied voor Pasen.

In Nederland kennen wij dit lied als: "Mijn Jezus, Ik hou van U", lied 392 uit de bundel Opwekkingsliederen. Zie en luister hieronder. De uitvoering is van de CD "In Verwondering", waar ik bijna 30 jaar geleden (al) graag naar luisterde ...


Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij v¢¢r U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

tekst: Elly Zuidervelddoor Selah


         |-| /-\ |\| S

 Bronnen: '101 More Hymn Stories'Kenneth W. Osbeck, 'Then Sings my Soul'―Robert J. Morgan, Wikipedia.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...