18 april 2015

Good-life goeroes en genezingsgoochelaars (1)

(de links in dit blog zijn cursief weergegeven)


Wij leven in "het laatste der dagen", hoe lang die ook moge duren.. Een duidelijk kenmerk van de eindtijd is schijngodsdienst. Mensen zijn helemaal 'in de Heer' en/of vaak héél druk voor de Heer.
Men vliegt in het land der gristenen van hot naar her. Al dan niet met een privé jet ..
Wie iets verder kijkt ziet bij deze mensen vaak akelige karaktertrekken (zonden). Meestal in de vorm van hoogmoed, hebzucht en een onverzadigbare honger naar roem en spektakel. Niet de minste zonden...

Jannes & Jambres
In de tijd van Paulus en Timoteüs waren er ook zulke lieden. In zijn brief aan zijn geestelijke zoon vergelijkt Paulus hen met Jannes en Jambres.
In Mozes' tijd waren Jannes & Jambres tovenaars aan het hof van de Farao in Egypteland.

Ook vandaag zijn er nog tovenaars. Vooral ook in Gristenland.. Het bàrst ervan!
Met één groot verschil: Bij Jannes & Jambres doorzagen de mensen al snel hun dwaasheid. Maar vandaag de dag hebben de gristen-goochelaars miljoenen aanhangers ...


Bij al deze figuren gaat het altijd weer om "wonderen".

Rechts op de foto Mattheus van TRIN, links de charismanisch gestoorde pastoor Benny Hinn
(waarschuwing: beelden tonen demonische manifestaties),
de man die Kathryn Kuhlman als zijn geestelijk moeder beschouwd en nog
steeds haar raad ontvangt, ook al is ze reeds 40 jaar overleden..
Zij is op haar beurt weer de grootmoeder van het valse hedendaagse overwoekerende wonder-en welvaartsevangelie en de vrouw die ooit Joni Eareckson Tada
de toegang weigerde tot haar genezingspodium  (vanaf 2.50) ...

Wees gewaarschuwd beste mensen:
Deze "miracle healers" zijn stuk voor stuk leugen-machines.

"Wat je vandaag zegt,
heb je misschien morgen al!"
Joyce Meyer

 "Roep gezondheid uit,
en gezondheid zal jouw kant op komen."
Joel Osteen


.. Oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen;
het zijn bedriegers ..
Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en
met overtuiging hebt aangenomen.
Je weet wie je leraren waren.
2 Timoteüs 3:13,14


Heks Kathryn


Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.
De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig en zelfingenomen.
Het genot zullen ze meer liefhebben dan God.
(Keer je af van zulke mensen)
2 Timoteüs 3:1-5


Laten we daarom proberen ons oog gericht te houden op Jezus. De èchte Jezus.. Hij is alles.
Ja alles wat wij nodig hebben.
Voor tijd, én eeuwigheid!


    |-| a n s

DEEL 2

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...