23 april 2016

Voorlopig Einde van mijn weblog


Hoi allemaal,
vooralsnog stop ik met deze weblog, hold me Jesus.
Wellicht komt er in de toekomst een doorstart. Maar voorlopig niet.
Hartelijk dank voor het meelezen en jullie reacties!

Wens iedereen alle Goeds,

   |-| a n s

16 april 2016

"This world is not my Home"


This world is not my Home - 1937, 1965

Woorden en mogelijk ook de Muziek: Albert E. Brumley, 1905 - 1977

"Deze allen zijn in het geloof gestorven.
Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen,
maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet,
en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren."
Hebreeën 13:11Een hymne die mij een weemoedig gevoel geeft. Beter gezegd: Een diepe heimwee. Heimwee naar een plek waar ik nooit geweest ben.. Dit lied bezingt de diepste verlangens van mijn hart.

Hier beneden is het niet. Wij reizen door deze wereld. Door het tijdelijke leven heen. Maar we zijn op weg naar de hemel. Naar de eeuwigheid waar geen klok meer tikt. Waar geen pijn, verdriet en dood meer zijn zal. Het leven is een reisje, op weg naar de eeuwigheid. Een bijwoner op aarde weet dat deze wereld zijn/haar thuis niet is. En nooit was..


Vandaag voel ik mij meer dan ooit een bijwoner. Niet op mijn plaats op deze plek. Deze wereld is niet mijn thuis. Meer dan ooit niet mijn thuis. Ik verlang naar Huis! Meer dan ooit.

Het verhaal achter het lied is het verhaal van ene Albert E. Brumley. Hoewel de hymne deels al eerder bestond is Brumley de naam die meestal vermeld wordt bij de schrijver van dit lied. Jaar: 1937.

Albert Brumley

De schrijver was in zijn jonge jaren een katoenplukker in Oklahoma, net als zijn vader. Een eenvoudig gelovige man van eenvoudige komaf. Dat is misschien wel het belangrijkste feit. Eenvoud met eer verkrijgt namelijk altijd een diepe rijkdom.

Brumley zou uiteindelijk ruim 800 liedjes schrijven in zijn leven. Zijn songs werden gezongen door o.a. Elvis Presley, Ray Charles, Johnny Cash, etc. Het Smithsonian Institute noemde Brumley de meest invloedrijke blanke schrijver van gospelliedjes van vóór de Tweede Wereldoorlog. Zijn zoon Tom maakte furore als Steel gitarist en speelde samen met wereldsterren. Dit laatste terzijde natuurlijk, want dat staat eigenlijk vrij ver van de inhoud van dit intens mooie lied. Hoe dan ook, de Brumley's waren een muzikale familie.

Albert Brumley is bijvoorbeeld ook de schrijver van de bekende (bluegrass) hymne "I'll Fly Away". Hier door Joey Feek; ontdek haar verhaal eens... Zij overleed vorige maand aan kanker.

Een meer gedetailleerde Engelse omschrijving van het leven van Albert Brumley vind je hier.

Kerkje in Missouri die Brumley jarenlang op zondag bezocht


Laat ons schatten verzamelen in de hemel. Daar waar geen roest huist, maar schijnend goud eeuwig schittert.

"This world is not my home,
I’m just a passing through;
My treasures are laid up
Somewhere beyond the blue.
The angels beckon me
from heaven’s open door,
And I can’t feel at home
in this world any more."
      

This world is not my Home door Anabaptisten

en hier door mijn toekomstige buurman :)


   |-| a n s


31 maart 2016

"I Love to Tell the Story"


I Love to Tell the Story - 1866

Woorden: A. Katherine Hankey, 1834 - 1911
Muziek: William G. Fisher, 1835 - 1912

"En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken,
met grote kracht en heerlijkheid."
Markus 13:26


Dit is het verhaal van de Clapham Sect en een vrouw met de naam Katherine Hankey.

In het midden van de achttiende eeuw kwam in Engeland de Evangelical Movement op gang. Met de bedieningen van bijvoorbeeld John en Charles Wesley en George Whitefield.
Zij predikten de Rechtvaardiging-door-geloof-alleen. In diezelfde eeuw werd echter enkel nog de lage- en middenklasse met deze boodschap bereikt. Tegen het einde van de negentiende eeuw begon deze beweging ook eindelijk invloed uit te oefenen op en vanuit de upper class. Een bekende groep gelovigen uit de upper class was een groep die bekend stond als de "Clapham Sect". Vernoemd naar Clapham, een elitaire wijk in het zuidwesten van Londen van die tijd.

Tekening van de Clapham Sect

Eén van de bekendste inwoners van Clapham en tevens lid van de Clapham Sect was William Wilberforce. De latere staatsman en groot voorvechter van afschaffing van de slavernij. (Voor meer inzicht hierop is het goed om eens de film Amazing Grace te kijken.)

William Wilberforce

Hoewel destijds redelijk verguist hebben zij, de Clapham Groep, de Westerse (christelijke) wereld beduidend veranderd.

De groep bestond uit rijke filantropen, Bijbelstudie-studenten en andere oprechte christenen. De mannen van de Clapham Sect zette al hun talenten vrijwillig in om het Evangelie te verspreiden. Geld mocht hier bij voorkeur geen blokkade zijn. Ze gaven vrijgevig en bleven tevens vaak ook nog lid van de Anglicaanse Kerk. Speerpunt in hun bediening was de persoonlijke bekering en leiding van de heilige Geest. De rituelen en tradities van de kerk speelden voor hun geen belangrijke rol (meer).

De Holy Trinity Church in de Clapham Common, Londen.
De kerk waar Wilberforce met de Clapham Sect hun diensten hielden,
zie hier.

Binnen deze beweging waren vele invloedrijke mannen, inclusief leden van het Parlement welke zeer begaan waren met de armsten in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt gezegd dat er geen andere groep binnen het Anglicisme zó'n grote invloed heeft gehad als de Clapham Sect.

Arabella Katherine Hankey, de schrijfster van deze hymne, werd geboren in 1834 als dochter van een rijke Engelse bankier. Hoewel haar familieleden prominente leden waren van de Anglicaanse Kerk, werden zij altijd geassocieerd met de evangelische stroming binnen deze kerk. Ook Katherines vader was een prominent persoon in de Clapham Sect.


Op haar achttiende begon Katherine met het opzetten van zondagsschooltjes door heel Londen. Met name bedoeld voor de jonge vrouwen (meisjes) die in de fabrieken werkten. Overigens waren zowel arm als rijk welkom. De zondagsscholen waren klein maar hadden toch een grote invloed op jongeren door heel Londen heen. Met als gevolg dat velen zich ijverig gingen inzetten als christelijk werker of zendeling.

Katherine begon daarnaast steeds meer te schrijven en de opbrengst van haar schrijfwerk werd gebruikt om buitenlandse zending-activiteiten te ondersteunen. Inspiratie om het geld hiervoor te bestemmen was haar broer die missionaris was in Afrika. Later werd deze motivatie nog groter toen zij haar broer in Afrika bezocht omdat hij ziek was. Toen zij met eigen ogen het zendingswerk van nabij zag kreeg Katherine een passie voor zending in verre landen.

In 1866, toen Katherine 30 jaar was, werd ze vrij ernstig ziek. (Niet bekend welke ziekte). Haar dokters adviseerden haar alle activiteiten te staken en minimaal één jaar op bed te blijven. Om de tijd te verdrijven begon ze tijdens haar langdurige periode van herstel te schrijven. In deze periode schreef ze een lang gedicht (poem). Dit gedicht van 100 verzen schreef ze in 2 delen: The Story Wanted en The Story Told.
Uit dit lange gedicht ontstond uiteindelijk de tekst voor het lied I Love to Tell the Story.


I love to tell the story of unseen things above,
Of Jesus and His glory, of Jesus and His love.
I love to tell the story, because I know ’tis true;
It satisfies my longings as nothing else can do.

Refrein
I love to tell the story, ’twill be my theme in glory,
To tell the old, old story of Jesus and His love.


Een jaar later werd een gedeelte van The Story Told voorgedragen tijdens een internationale conventie van de Young Men's Christian Association (YMCA). Het maakte de meeste aanwezigen stil en zéker ene William Doane. Doane was songwriter en schreef circa 2000 gospel songs. Hij gaf als eerste muziek aan het gedicht van Hankey.
Later was het pianohandelaar William G. Fisher uit Philadelphia die een ander deel van Katherine's gedicht op melodie zette. Tevens voegde hij het refrein toe, zie hierboven. Hij noemde het lied: I Love to Tell the Story, de hymne zoals wij hem vandaag de dag kennen.

Uiteindelijk herstelde Katherine Hankey van haar ziekte. Ze stierf op 77-jarige leeftijd, 1911.

Pasen 2016 ligt inmiddels alweer achter ons. I Love to Tell the Story is een hymne die vaak met Pasen wordt gezongen.
De hymne werd voor het eerst in 1869 in een hymnal opgenomen. Niet veel later won het lied wereldwijd aan populariteit, mede door de evangelisatiecampagnes van D.L. Moody en Ira Sankey


     |-| .


27 februari 2016

Verloren verlangens en memorabele momentende eerste zonnestralen,
ze schijnen over de heuvels uit het oosten
echt warmte geven ze niet
de kilte wordt nog niet doorbroken

maar er ís iets
dat de ziel verwarmt
het hart aanspreekt en oproept,
op te staan

de nacht is voorbij, een nieuwe dag breekt aan
't morgenlicht is nog zwak
maar doet het grijswitte canvas van wolken breken
het doek krijgt steeds meer blauwe plekken
duisternis wordt opgeslokt door het licht
een lucht vol plaatjes!
ooit zal er geen zonsopkomst noch zonsondergang meer zijn
voor áltijd Licht

mijn turen verdwijnt in de schittering
dwalend in een grabbelton van dromerige beelden
gedachten waarin ik spartel
tussen verloren verlangens en memorabele momenten
een nieuwe dag vangt aan
de zon verslaat de wolken
in de hemel zal "morgen" niet meer bestaan
het licht zal nóóit meer doven

op die Dag stopt de tijd
en zij is nabij, zij wordt verwacht
want wij leven in het laatste der dagen
nóóit meer nacht


White Strand, Kerry, Ierland


die Dag komt de Koning en Hij zal tot zich nemen hen,
die verlangend naar Hem uitkeken
stormen blijven dan voor eeuwig liggen
nóóit meer pijn

de strijd is gewonnen
lang voor dat ónze strijd begon
wij leven in de laatste dagen
hef je hoofd omhoog

want de Dag van de Heer
hij nadert
kom, Here Jezus
maranatha!16 februari 2016

"Zelfvertrouwen"? Vergeet jezelf - veel leuker!

onderOnsje #25

Vader God,
wat vindt U eigenlijk van dat 'evangelie' van voorspoed en zelfvertrouwen dat tegenwoordig massaal vanaf de gristelijke podia getetterd wordt?
Heeft Mijn zoon Jezus het ooit gehad over dat je moet werken aan een beter zelfbeeld en je je zelfvertrouwen moet opkrikken dan?
Ehmm, nee?
Precies. Sterker nog vriend, Mijn zoon zei zoiets als: Vergeet jezelf, verkoop de boel en volg Mij.
Tja, da's een heel ander verhaal.. Maar Heer, waarom wordt de egoïstische boodschap die deze clowneske plastic pastors en barbie-achtige co-pastors met hun gechloorde of getransplanteerde haren, gouden rappers-sieraden en gebleekte tanden dan toch zo graag geloofd?
Ik denk omdat deze mensen véél liever in hun zelf gecreëerde god wensen te geloven dan in Mij .. Het zijn de liefhebbers van zichzelf.
Er is niets nieuws onder de zon hoor, maar Ik blijf mij wel verbazen.. En je moet weten, het wordt nóg gekker.
Zucht, tja. Ze hebben het ook steeds maar weer over JÍJ! en NÚ!
Ja, dat maakt Mij verschrikkelijk verdrietig. Populariteit, een goede gezondheid en dikke portemonnees worden gretig verward met Mijn Genade. Weet je, Ik kan het eigenlijk niet meer aanzien.


Mijn oordeel komt en is onherroepelijk. Maar wees niet bang, Mijn kind. Verheug je juist. Want je Verlossing is aanstaande. En Ik zal redden hen, die oprecht naar Mijn verlossing en Mijzelf verlangen...
Tot die Dag: Vergeet jezelf, je zult het véél leuker hebben.
En probeer nu eindelijk eens de namen van alle bomen in het park en die in dat bosje waar wij elkaar altijd ontmoeten, uit je hoofd te leren. Oké?
Ja, dat ga ik doen. Bedankt, Heer!


    ~  


28 januari 2016

(Nieuw) Amerongse Bergrede

herhaling feb. 2012

" Gelukkig zij, die geen goedkeuring nodig hebben. Zij kunnen zijn wie ze in Mìj zijn.

Gelukkig zij, die aan weinig voldoende hebben, want zij zijn tevreden.

Gelukkig zijn zij, die hun onechte ik vaarwel hebben gezegd, want zij zijn Vrij.

Gelukkig hen die depressief durven zijn. Ze zullen blijvend getroost worden in Abba's armen.

Gelukkig hen die hun egoïstische ambities afleggen. Zij zullen dicht bij Gods Vaderhart leven.

Welzalig de man die al zijn verdriet en pijn-lijden aan Abba kan geven, want hij wordt geëerd.

Gelukkig zijn zij en degenen om hen heen, die afgerekend hebben met hun farizese geest:
Zij zijn bevrijdt van dode religie en de drang om anderen hun wet voor te schrijven.

Gelukkig die geven & vèrgeven, want zìj kunnen liefhebben.

Gelukkig zijn zij, die struikelend achter Mij aan slenteren,
zij zullen wonen in Mijn Vaders huis."
        -|-| a n s

 Hierbij kun je lezen: Matteüs 5:1-12, 2 Korintiërs 3:12-18, Romeinen 5:1-8 en Johannes 14:1-3


20 januari 2016

Obama en Franciscus in een Onomkeerbare tijd


Inleiding
De mensheid is altijd al nieuwsgierig geweest naar het onbekende. Naar dat wat nog komen gaat. Wij mensen zouden het liefst even in de toekomst kijken. Vandaag de dag wil men dat nog steeds en gebruikt hier vaak de meest zotte manieren voor.

Maar de toekomst kent God alleen. Exáct zoals het gaan zal. Van de eerste tot de laatste seconde. "Ik ben het begin en het einde, de Alpha en de Omega."
Geen mens kan de toekomst exact voorzeggen, ook niet met de Bijbelse profetieën.
Toch is het goed en Bijbels om onze ogen te openen en niet weg te kijken voor de tekenen die zo overduidelijk wijzen op het "einde der tijden.

It is better to light one candle, then to curse the darkness, zegt een bekend Engels gezegde. Het is beter een lichtje op te steken dan de duisternis te vervloeken. En dat is helemaal waar. Toch moeten wij het niet nalaten om zo nu en dan op de leugen te wijzen. Want zij komt van de vader der leugen; de duivel zelf. Trouwens, Jezus, Paulus en Petrus wezen wel vaker dan zo nu en dan op de leugen...

Beste lezer, kijk om u heen: Wij leven in een onomkeerbare tijd. In een wereld die vooral wás..

Gods profetieën, geheel en gedeeltelijk, zijn bezig in vervulling te gaan -- Wees niet bang. Hoop op God: Alles zal perfect getimed verlopen. Volgens Zijn plan.

Kernwoorden van deze longread:
Obama, Franciscus, IS, Islam, Iran, Jeruzalem, Rome, Europa, Linksisme, Christenvervolging.

De ontwikkelingen wereldwijd; technologisch en demografisch / geopolitiek,
gaan rázend snel.
De moderne technologie geeft ons veel voordeel, maar doet de mensheid tegelijkertijd opnieuw de toren van Babel bouwen.
Maar deze keer naar een record-hoogte.

Wij leven in een tijd waarin de ontwikkelingen simpelweg niet meer bij te houden zijn.
Het gaspedaal is diep ingedrukt. In de hoogste versnelling naar de Eindtijd. Of zitten wij er reeds middenin?
Dit is een thema dat eigenlijk niet in één blog te verwerken is. Maar ik ga proberen zo compact mogelijk de onderwerpen nader te belichten. Dat doe ik aan de figuurlijke hand van 2 personen:

1. Barack Hussein Obama

President Obama heeft een definitieve andere tijd voor Amerika ingeluid (en voor de rest van de wereld). De man heeft een hyper linksistische agenda, met alle gevolgen van dien. Noem het gerust een anti-christelijke agenda. Obama heeft nog precies één jaar om zijn 'regenboogtocht' zo veel mogelijk af te ronden -- Wég met het christelijke en blanke Amerika ..

2. Paus Franciscus

Jorge Mario Bergoglio, de meest links-progressieve paus in de tragische geschiedenis van het Vaticaan.

De twee bovenstaande namen zijn de aanvoerders van het linksisme dat momenteel door de (westerse) wereld raast. Als een razende gek. De westerse wereld raakt steeds meer overbevolkt van Obama- en Franciscus figuren ...
Wij leven in het laatste stukje tijd. Nou ja, de tijd zoals wij mensjes die van ons horloge kennen dan. Tijdelijk dus. Wij zitten immers gevangen in de tijd, tòtdat de eeuwigheid aanbreekt.
Onderstaande foto zegt alles wat ik in bovenstaande alinea's noch hieronder ooit zeggen kan.

Welke persoon, die zich bewust is van het feit dat het vrije westen zijn oorsprong vind in het (bijbelse) joods-christelijke denken, had zich nog maar enkele jaren geleden dit plaatje kunnen inbeelden?

Dit zegt àlles
In 1 plaatje gevangen; de Onomkeerbare tijd

 
OBAMA en zijn agenda
De Regenboog staat voor het Verbond van God dat hij sloot met Noach. Hij zou de mensheid nooit meer verdelgen met water. Met water.. Maar er zijn genoeg andere manieren om de wereld opnieuw tot een einde te brengen..
Vorig jaar vond Obama het nodig opdracht te geven 'het huis van het volk' in de kleuren van de regenboog op te lichten. Dit na aanleiding van de uitslag van de Supreme Court inzake het homohuwelijk. Uitslag: 5-4. Gevolg: Homohuwelijk per direct legaal in alle Staten. Minimaal de helft van de Amerikaanse bevolking was en is tegen deze beslissing of heeft zijn twijfels. Maar dat telt niet wanneer je een president hebt die demonisch verblind zijnde zijn duistere agenda doorzet.
Oh, het was trouwens de allereerste keer dat het Witte Huis werd verlicht met gekleurd licht. En dan in de kleuren die symbool staan voor de homobeweging...

De wèrkelijke boodschap die Obama afgeeft luidt ongeveer zo: 'Goed, het Witte Huis is ook jullie huis, het huis van het volk, maar IK bepaal wat ik doe met mijn huis'. Ongelofelijk.
Het spijt mij te moeten zeggen maar Obama vertoont ìets teveel kenmerken van een dictator. Steeds meer signalen geven blijk dat heel wat Amerikaanse politici blij en opgelucht zullen zijn als Obama's ambtstermijn er eìndelijk op zit..

Empire State Building én "Freedom Tower" in de regenboog kleuren.


11 september 2004, vanaf het deck van de Empire State,
met uitzicht op een ground zero dat nog grotendeels in puin lag.
Zònder Freedom Tower, maar op de één of andere manier met meer vrijheid..
- Het volk is blind geworden -

"Want wanneer zij zullen zeggen: 'Er is vrede en veiligheid',
dan zal een onverwacht verderf hun overkomen."
1 Thes. 5:3a

>> 26 juni 2015: Hèhè, het homohuwelijk is er versneld door gedrukt. Met dank aan de linkse meerderheid (5-4) van de rechters van het Supreme Court. Eíndelijk..!
Jaren geleden zei Barack nog dat hij vind dat het huwelijk aan een man & vrouw toebehoord. Maar hij vind en ik citeer: "Wereldleiders moeten mee evolueren met de tijd."
In 2004 zei Obama nog dat hij geen supporter is van het homohuwelijk, zie hierEn in 2008 opnieuw, klik hierEn opnieuw in 2012, klik hier.
Als Barack Obama niet liegen kon, had hij weinig te zeggen ...

Franklin Graham: "De president heeft ons land in een zondige koers gestuurd, en God zal hem en ons land daarvoor straffen als wij nìet tot inkeer komen."

De regenboog heeft 7 kleuren. Afhankelijk van het licht.., ontbreekt er soms 1 kleur en zijn het er dus 6. Sinds 1979 heeft de vlag van de LGBT beweging 6 kleuren. 6 is het getal van de mens, 7 van God. Slechts een detail?

>> 19 augustus 2015: Obama heeft de eerste transgender benoemd in het Witte Huis. Voor wie nog niet weet wat een transgender is, klik hier. Mijn spellingscontrole kent hem/haar nog niet.. Maar ook dat zal niet lang meer duren. Obama's reden? Hij ziet graag dat het Witte Huis een afspiegeling is van de maatschappij. Tja, dat is duidelijk.

>> 18 september 2015: Obama benoemt een homosexueel voor hoge legerfunctie. Zie hier.


Obama gebruikte op zijn persoonlijke twitter-account de hashtag "LoveWins". 
Inderdaad, de Liefde wint. God is een God van Liefde! God houdt van ons. Dus ook van homo's! Deze laatste waarheid ontgaat ook de complete moslimwereld, alsmede "strenggelovige" christenen.
Maar de waarheid is ook: God haat homoseksualiteit. God háát zonden. En toch heeft Hij zondaars lief.. Vooral diegene die hun zonden erkennen en aan Hem belijden ....

God zegt in de Bijbel (ook in het NT) dat mannen die het met jongens doen, Zijn Koninkrijk niet zullen binnengaan, o.a. via Paulus in 1 Korinthe 6:10.

In mijn Top-12'je van 6 december 2014 refereerde ik naar Obama als kanshebber om de "shock van de eeuw" te worden, zie hier.


Hussein Obama:
"99.9% van de Islam wil net als ons vrede."
Tuurlijk Barack, de islam heeft helemaal niets te maken met terreurbewegingen als IS, Boko Haram, Al-Shabaab, Al Qaida, Hezbollah, etc.

>> Obama tijdens de (klik op de naam) National Prayer Breakfast 2015: "De Kruistochten waren in naam van Christus."
Wat ongekend dwaas om de barbaarse terroristische praktijken van IS e.d. in één adem te noemen met de kruistochten in de Middeleeuwen en dan ook nog eens proclameren dat de kruistochten uit naam van Christus plaats vonden. Waanzin. Eng mannetje, die Barack.

Ik heb in mijn leven nog nooit een westerse leider meegemaakt die zó anti-christelijk is. Maar ach, het is geen toeval beste lezers. Hoe Obama naar Al Qaida en IS kijkt is haast ongelofelijk, maar in lijn met de Bijbelse profetieën over de eindtijd. Later in dit blog iets meer over IS.Obama vertrouwt bijna iedere vijand, maar vilt een ieder
die zijn visie niet deelt.
Met een hoogmoed die je doet bíbberen!
Velen binnen de Congress huiveren voor deze man.
Wie is hij toch?


Wie is Barack Hussein Obama alias Barry Soetoro eigenlijk?

De oorzaak van Obama's zoekende identiteit is waarschijnlijk vrij simpel te verklaren. 
En tegelijkertijd treurig, nl. zijn nogal verwarrende jeugd :

In het kort: Zijn moeder (Ann Dunham), een van oorsprong christelijk opgevoede vrouw uit het conservatieve Kansas, trouwt met een Keniaanse man uit Chicago met dezelfde naam als Barack jr. Zijn vader heeft een islamitische achtergrond. Als Barack 2 jaar is scheiden zijn ouders.
Zijn vader heeft hij nauwelijks gekend. Die verhuisd na de scheiding met zijn moeder terug naar zijn geboorteland Kenia. Hij ziet hem hierna nog slechts 1 keer terug. Zijn moeder hertrouwt met een medestudent op Hawaï. Het stel verhuist in 1967 naar het thuisland van haar nieuwe man, Indonesië. Hier heeft Barack Obama trouwens de naam: Barry Soetoro, zie de youtube hierboven.
Gevolgen voor Barry: Tot en met zijn 2e jaar groeit hij op Hawaï op. Met Keniaans/blank bloed. Daarna beleefd hij zijn kinderjaren in Indonesië.
Op de katholieke school die hij in Indonesië bezoekt staat hij ingeschreven als moslim. Vanaf zijn 10e woont hij weer op Hawaï. Dit keer bij zijn opa & oma, de ouders van zijn moeder.
Barack's moeder liet in haar pubertijd haar christelijke roots los en werd een progressief linkse vrouw. Ze stierf in 1995.
In zijn post-studententijd in Illinois denkt hij het zogenaamde 'christendom' te ontdekken in de absurde anti-Amerikaanse 'blackpower'-preken van voormalig moslim Jeremiah Wright in Chicago. Obama heeft hem ooit zijn vriend en mentor genoemd.

Obama heeft gezegd een toegewijd christen te zijn en erkende Jezus Christus en Zijn kruisoffer als noodzaak voor zijn redding. Vergeef mij mijn cynisme, maar natúúrlijk zei Obama dat. Hij moest wel, anders wordt (werd) je in Amerika geen president.

De man weet kennelijk pijnlijk weinig van de kerkgeschiedenis en joods-christelijke wortels van Europa en Amerika. Of dénkt hij deze geschiedenis te kennen en wil hij daarom deze omkeren..???
Het maakt angstig te weten dat deze man nog een vol jaar deze positie bekleedt. Wat zal er nog meer even snel doorgedrukt worden?

2006. Barack Obama, die de Bijbel volkomen belachelijk maakt.
Toen ik dit filmpje vlak voor de 1e termijn van Obama voor de eerste keer zag,
was het een keer of 100.000 bekeken. Inmiddels ruim 7 miljoen.

Kortom, de huidige president van Amerika moet ten diepste zichzelf nog uitvinden. Dit alles heeft helaas vèrstrekkende gevolgen voor de VS en Europa..


Wanneer het om christendom en de verdediging van christelijke waarden en normen gaat (die overigens Europa en Amerika hebben groot gemaakt..), slaat Obama op tilt. Wanneer het om zogenaamde aanval op de islam gaat, gaan Obama's ogen vuur spugen. De man heeft níets met het christendom, zoveel is wel duidelijk. Zelfs al is er niets in de wereld dat méér goed gedaan heeft aan en voor Amerika dan het christendom. En niet te vergeten voor Afrika, voor Europa, Zuid-Amerika, etc. Dagelijks werken honderdduizenden mensen in navolging van Christus en helpen ze de minst bedeelden in de wereld. Tot op de meest afgelegen plekken. Niet om de hemel te verdienen, want dat Ticket is reeds betaald. Maar enkel omdat ze JEZUS volgen, en de Bijbel verlangen te LEVEN.

Maar Obama wil GOD uit Amerika, beste mensen.
De afgelopen 7 jaar heeft de regering Obama God zoveel als zij kon weggestuurd uit Washington D.C.

Moge God het volk, en héél het volk, sparen.. Lord, have Mercy.FRANCISCUS, Rome en Obama
Vóór dat u hieronder verder leest over de Rooms-Katholieke kerk wil ik graag duidelijk hebben dat er binnen deze valse kerk absoluut oprechte volgelingen van de ware Christus zijn. Ik voor mij haal troost uit mannen welke officieel katholiek waren. Zoals bijvoorbeeld Henri Nouwen en Brennan Manning. En anderen. Uiteraard zijn er 'Roomsen' die helemaal niet Rooms zijn. Godzijdank..! Tegen hen zou ik dan ook willen zeggen, in liefde: Verlaat deze valse Roomse kerk en zoek een Bijbelgetrouwe kerk. Onderzoek de Schriften, en laat je niet langer bedriegen. Want Rome is in het Licht van de Bijbel, één grote leugen.

Het katholieke geloof is een ontkenning van het Kruis van Christus. Katholieken kruisigen feitelijk iedere mis opnieuw een valse jezus. Maar de boodschap van het Evangelie is:
Het ìs volbracht. Voltooid.

Orthodox Rooms-katholieken aanbidden het Rooms katholicisme. Zij aanbidden 'holy mother church'. Niet God ...
Rome staat zo ongeveer symbool voor alles wat de hemel niet ìs en niet wenst.
Het Vaticaan is een satanische plek.. De ROOMS-Katholieke kerk is feitelijk een anti-Christus kerk.
Wat paus Franciscus uitdraagt is geen christendom maar een soort van politieke (linkse) beweging. 

De geschiedenis van het pausschap is één lange aaneenschakeling van drama:
Bloedbaden, pervers seksueel misbruik, corruptie, kopen en verkopen van pauselijke macht, etc.
Pausen kunnen aangesproken worden met "zijne heiligheid" en zelfs met "plaatsbekleder van Jezus Christus". Of "opperpriester van de wereldkerk" en "patriarch van het westen".
Men aanbid Maria en door zichzelf heilig verklaarde zogenaamde 'heiligen'. Het is de waanzin ten top.
Wat men trouwens ook graag doet is sympathiseren met de islam en de koran .. :Het pausschap is één van de grootste zo niet dè grootste hoax in de geschiedenis van alles dat ooit vanuit het christendom is ontstaan. Wat is dwazer dan een papá, een reïncarnatie van Petrus, die andere overleden poepers en piessers "heilig" verklaard?! Niets toch?
De heilige papa van de kerk? -- Het is dwaasheid.

MUST SEE (voor elke Rooms-Katholiek)

Jorge Bergoglio is links georiënteerd. Meer dan welke eerdere paus ook. Hij maakt vriendjes overal ter wereld. Wie niets weet van de geschiedenis van de Jezuïeten; google het eens. Deze paus is een Argentijnse Jezuïet met Italiaans bloed.
Hij heeft in zijn korte pausschap meerdere keren aangestuurd op een nieuwe wereld orde. Op een wereldbank-en religie...

Een mens die het Evangelie brengt met de boodschap van eeuwig leven dóór bekering tot Christus Jezus, is doorgaans geen geliefd persoon.. Integendeel. Maar deze wereld loopt weg met paus pipo Francesco. Hoe is dat mogelijk?


Enkele recente uitspraken van paus Franciscus:

>> Voorjaar 2014: De paus zegt niet verbaasd te zijn als binnen korte termijn buitenaardse wezens de aarde zullen bezoeken .... Ja, laat dit even op je inwerken.. Ook zegt hij dat wanneer ze het Vaticaan bezoeken, dat hij ze graag zal dopen wanneer ze daarom zullen vragen.

- Neem nu gerust eerst een welverdiende en noodzakelijke pauze -

"Dear brothers, I wanted to tell all of you that we are not alone in the universe. Science has already made so much progress and will most likely soon will know our new brothers and sisters with whom we will exchange a sign of peace. On that day there will be wonder and remember that God is one and watching over us all."

"De evolutie en de oerknal conflicteert niet met de Schepper van hemel en aarde.
Als we lezen over de Schepping in Genesis lopen we het risico God als magiër te zien, iemand die met zijn toverstaf alles kan. Maar dat is niet zo." Klik hier.

Goed, de meeste mensen zeggen dingen die haaks op de Bijbel staan, maar hier komt het uit de mond van iemand die meent aan het hoofd van "holy mother church" te staan.
De plaatsbekleder van Christus of opvolger van Petrus. En dan toch dit kunnen zeggen. Ja, kunnen. Want Roomse gelovigen kùnnen simpelweg niet of nauwelijks onderscheid maken tussen de waarheid en on-Bijbelse nonsens.

Franciscus: "Jezus is geen geest, maar een persoon, een man."

"..en Petrus antwoordde Hem: U bent de messias, de Zoon van de levende God.
Daarop zei Jezus tegen hem: "Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel."

President van de PA Abbas, de anti-zionistische leugenaar.
Gezellig op de thee in het Carnavalticaan.

>> 16 mei 2015, pipo Franciscus: "Mahmoud Abbas is een vredesengel." -- Wat?!!
Franciscus is vóór een Palestijnse Staat. Dat mag. Maar: Abbas heeft publiekelijk gezegd, in navolging van Iran, om Israël en Amerika te gaan vernietigen. De islamitische staten in het Midden-Oosten zijn stuk voor stuk satanisch van karakter. Anti-democratisch, anti-vredig en anti-vrijheid.
Abbas laat momenteel een eigen paleisje bouwen á 13 miljoen dollar, maar dat terzijde.

Koning Willem IV met Abbas. Deze engerd sluit vriendjes met Hamas.
Deze man ontkent de Holocaust....

update april 2016 :

Drama Compleet ..
foto: EPA

Net als met Obama is het een hele uitdaging om de persoon en waar hij voor staat, zo compact mogelijk te beschrijven.
Hoe dan ook, het Rooms-Katholieke geloof is helaas een geloof dat heel ver bij de Bijbel vandaan staat. En met deze paus lijkt het nòg gekker aan het worden.

Zie in de video hieronder hoe schrijnend de paus de geestelijke plank misslaat. Bijna niet te geloven.. Maar zo denkt de Roomse kerk al bijna 2 millennia.

Franciscus; "'Christen' betekent: volgeling van de kerk." Het gaat Rome om de kerk, zìjn kerk... "Een persoonlijke relatie met Jezus Christus kan niet buiten de kerk (zìjn kerk) om."
Zó triest.Al het goud, de kostbare gewaden, de onbetaalbare kunstschatten, de idiote gebouwen die de Rooms Katholieken kerk 'rijk' is, zijn tezamen slechts een façade voor de geest van anti-Christus die een zwarte schaduw werpen over de grootste kerkgroep op aarde.

"Wie niet voor Mij is, is tegen Mij", zei Jezus. Velen Roomsen willen of kennen de Bijbelse Jezus niet. En toch; evangelische schudden massaal de handen met Rome. Niemand heeft grotere 'geestelijke' invloed in de wereld dan de paus en Rome. En dat zegt helaas meer dan genoeg.

>> Paus Franciscus, 26 september 2015 tijdens zijn Amerika-tournee: 
"We moeten niet vergeten dat wij volgelingen zijn van Jezus Christus en zijn leven, menselijkerwijs gesproken geëindigd in mislukking. De mislukking van het kruis." --- wat een ongekende dwaas... Hoe kan hij dat nou zeggen? zult u denken. Antwoord: De paus is katholiek. Rooms-katholiek.
"Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God."
1 Korinthe 1:18

Genoeg over Rome en zijn paus. Rome heeft de èchte Christus nodig. Alleen Hij kan ook hun lege religieuze hart verlossen en vullen. Rome heeft ook de ontferming van òns hart nodig..
Genade is de enige hoop. Ook voor de velen verblinde Rooms-katholieke gelovigen.


IS, islam, Syrië en christen- en jodenvervolging
Tja, wat kunnen of moeten we zeggen van de satanische barbaarse praktijken van de terreurgroep IS?
In het vrije Noord-Ierland mag een evangelist niet preken dat de Islam kwaadaardig en satanisch is. Rev. McDonell moest er 6 maanden voor in de gevangenis...!!
Grote delen van Irak en vooral Syrie worden ingenomen door de terreurorganisatie.
Zij onthoofden iedere man die hen niet aanstaat, ja zelfs kinderen.. Christenen én niet-christenen worden massaal afgeslacht.
Meer dan 1 miljoen Syriërs zijn de laatste 3 jaar de grens met Jordanië over gevlucht.

"Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne."
Jesaja 17:1

Vrouwen worden verkracht en uiteindelijk in een massagraf gegooid. Christenen zijn deze regio massaal ontvlucht.
En Obama? Wat doet Obama nu precies? Die roept dat we vooral niet in oorlog zijn met islam. Net als de Hillary's van deze wereld.
Op de morgen van de dag waarop de aanslag in San Bernadino plaatsvond, zei Obama in een interview: "IS hebben we onder controle." Tja...


"How Babylon has become a desolation among the nations!"
Jeremia 50:23


Obama en 'JV-team'
Obama noemde begin 2014 de ISis groep een stel JayVee jongens ("JV team"). In Amerika staat dat voor een stel pubers die bijv. basketbal spelen in een Chicago Bulls shirt en denken dat ze dan Michael Jordan zijn. Of om het begrijpelijker te maken in de Nederlandse cultuur: Jochies die op straat voetballen in een PSV-shirt en allemaal denken dat ze Arjen Robben zijn.
Obama geeft hiermee een herhalende boodschap af die ongeveer klinkt als: Ik ben [g]een christen maar buitengewoon gecharmeerd van de islam.

MUST SEE
Obama. Is hij moslim? Moslims zijn niet pro-gay. Wat is hij dan wel?
En waarom deed en doet hij dit??..

Obama en "ISIL"
Overigens noemt Obama ISIS steevast ISIL. Als één van de weinigen. Dat is geen toeval hoor. Dit heeft waarschijnlijk diepere motieven. De L staat voor de Levant, de oorspronkelijke (Bijbelse) landsgrenzen van het beloofde én geschonken land voor de Israëlieten.. Zie bijvoorbeeld dit artikel. Overigens weigert Obama ook om de woorden combinatie "islamitische terroristen" in de mond te nemen. Maar de IS terroristen handelen uit naam van allah, niet uit naam van buddha toch?.. Elke keer, en dat is ELKE keer, wanneer Obama over IS praat, preekt hij over ISIL. ISIL staat voor Islamic State of Iraq and Levant. Dit doet hij met maar 1 reden. Om moslims te pleasen. En iedere keer wanneer hij ISIL uitspreekt (en dat doet hij héél nadrukkelijk), dan is dit een mep in het gezicht van Israël en Netanyahu. 
Obama heeft niet zo veel met Israël, voorzichtig uitgedrukt....


Obama en San Bernardino
Hierboven al even genoemd. Wéér een aanslag. Wéér gepleegd vanuit islamitische overwegingen.
Maar HUSSEIN Obama vind dat niet relevant. Het gaat hem erom dat legaal wapenbezit zo snel mogelijk afgeschaft moet worden. En dat we vooral niet deze terreur moeten verwarren met "de vredelievende religie van de islam."...

De islam is een godsdienst van schijnliefde. Islam is geen godsdienst maar een ideologie. De letterlijke betekenis van islam is: Onderwerping. Na het christendom (incl. Rome..) is de islam de grootste godsdienst. Wanneer we Rooms-katholicisme niet als christendom zien, is islam ruim de grootste godsdienst.
De islam is een religie die een valse god voorspiegelt. De koran zegt bijvoorbeeld: "strijd tegen alle mensen die niet in allah en de laatste Dag geloven."
Dat staat nogal in contrast met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus die vergeeft, bevrijd en liefheeft. Jezus zei: "Heb je vijanden lief en je naaste als jezelf."


Veel christenen weten weinig tot niets van de koran. Hoeft ook niet, meen ik. U moeten weten; de koran roept op "ongelovigen af te slachten". De koran roept op om de "mensen van het boek" af te maken, te kruisingen. De mensen van het boek? Dat zijn joden en christenen. Dat lijkt me dunkt toch voldoende info over de koran.
Onbegrijpelijk, zeker in dezer tijd. Want ik ken persoonlijk heel lieve moslims. Zijn leiden (lijden) vaak een verborgen zwaar leven. Moge ook zij de ware Christus leren kennen!


De meeste lezers van deze blog zullen de afschuwelijke beelden gezien hebben van hen die omwille van hun geloof in Christus Jezus hun leven moesten laten, en op satanische wijze werden afgeslacht door ISis. Maar het loon van deze christelijke martelaren zal groot zijn...!

Laten we blijven bidden voor de ontelbare vervolgde christenen! Christenvervolging is niet enkel nog in verre gesloten landen.. Het staat ook voor ònze deur... #Eindtijd.


Iran en het "atoomakkoord"
Obama kreeg het voor elkaar. De "nucleaire deal" met Iran werd er doorheen gedrukt. Wederom met een miniem verschil in de Senaat.
Eén van de meest bizarre deals die Amerika ooit met een land sloot. Het is insane. Amerika heeft reeds schuld genoeg dus hebben ze alvast 150 miljoen aan Iran overgemaakt in ruil voor de belofte dat Iran hun nucleaire activiteiten enkel voor verdediging gebruikt. "Voor vrede" zoals ze dat zeggen.. Yeah, tuurlijk.


De Obama-regering noemt de deal een stap dichterbij naar veiligheid en vrede (1 Thes. 5:3). Ayatollah Ali Khamenei zegt nochtans: "Ondanks de deal blijven we campagne voeren om Israël en de Verenigde Staten te vernietigen."... !!!
Klik hier voor een filmpje waarin Obama Major Garrett (CBS News) belachelijk maakt nadat deze hem vroeg naar de 4 Amerikanen die vastzitten in Iraanse gevangenissen. Schandalig!!

>> 10 september 2015. Khamenei: "Ik zeg tegen Israël dat ze het eind van deze 25 jaar niet zullen meemaken. Als God het wil zal er over 25 jaar niet zoiets bestaan als een zionistisch regime. Tot die tijd zal de strijdende en heldhaftige moraal van de jihadisten geen moment rust geven aan de zionisten."


>> 26 januari 2016: President van Iran Rouhani op de thee in het Vaticaan. Op bezoek bij kandidaat-antichrist nr.1, paus Franciscus.
Bij een ontvangt in een museum-hal werden museumstukken gecoverd met houten panelen, onzichtbaar gemaakt voor zijne hoogheid Rouhani. Wat een bizarre vernederende wantvertoning voor alles wat Europa gemaakt heeft tot wat het is. Of WAS, moet ik inmiddels zeggen..
Rouhani vroeg de paus voor hem te bidden. Denk hierbij aan het volgende: In de grote verdrukking zal dè Anti-christ de wereld regeren met een wereld-bank en zeer waarschijnlijk een wereld-religie. Een Sjiitische leider die de paus vraagt voor hem te bidden?? Kom op zeg.

update: >> 28 januari 2016; de dag na de wereld Holocaust herdenkingsdag!!! zegt Iran: "Het is niet duidelijk of de holocaust überhaupt wel echt gebeurd is."

Iran steunt de Syrische dictator Bashar al-Assad, de terror-militanten van Hezbollah en zelfs de radicale Houthi-rebellen in Jemen.

Iran heeft zo'n 25.000 kilo uranium afgevoerd, waardoor nog slechts 2 procent van de oorspronkelijke voorraad overblijft. Deze hoeveelheid schijnt niet genoeg te zijn om een bom te maken. Tevens is de kern van de Iraanse plutoniumreactor verwijderd en de reactor is gevuld met beton. 
Volgens The New York Times zou het Iran nu een jaar kosten om een atoombom te maken, terwijl dat eerder twee tot drie maanden was. Ah, daar doen we het voor hè...

De grote vraag is eigenlijk:
Waarom wilde Obama c.s. een nucleaire deal met de islamitische republiek Iran die nota bene zelf verklaard zowel Israël als Amerika te willen vernietigen???


Israël en Jeruzalem
Niet geheel verwonderlijk is Obama voor Israëliërs de minst geliefde Amerikaanse president sinds haar 'wedergeboorte' in 1948.
Er is geen westerse leider die zó arrogant praat over Israël en haar president als de 44e president van de Verenigde Staten. Met wederom alle gevolgen van dien. Het antisemitisme neemt voor het eerst in jaren weer toe. Extreem toe.
De afgelopen jaren hebben bijna 200.000 Franse Joden Frankrijk verlaten en hun toevlucht gezocht in Israël.


Bekijk eens de indrukwekkende geschiedenis van Bibi's broer Yonathan Netanyahu en zijn liefde & strijd voor vrijheid in deze 2-delige docu. "Follow Me". Moed en heldhaftigheid. Yonathan stierf in een gevecht (voor vrijheid!) in Uganda. Je ziet hier de realiteit; de totaal andere kant dan die de leugenachtige linkse (anti-joods/christelijke) media je tonen. Met name in deel 2 :

Follow Me - deel twee


nogmaals Jesaja 17:1
"Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne."

"Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen."
Zacharia 12:2,3


Er klopt weer een oorlog aan de Israëlische deur en het bonkt steeds harder. Maar twee dingen zijn zeker. Israël wordt na oorlog altijd groter, niet kleiner.. En Israël zal niet worden vernietigd. Nooit. Dat is Gods belofte. En Gods beloften zijn vast en zeker.


MUST SEE
Israël, islam en de eindtijd. Door Dave Hunt


Planned Parenthood
Deze Amerikaanse 'gezondheidsorganisatie' heeft christenen en niet-christenen wereldwijd gechoqueerd. De organisatie staat voor een goede gezondheid voor iedereen. Eigenlijk is het vooral een feministisch veredelde abortuskliniek.. Afgelopen zomer kwam aan het licht dat enkele van haar artsen handelt in 'deeltjes' van foetussen... Wellicht heeft u de filmpjes gezien op internet. Ik ga ze hier niet delen. Het is gruwelijk en draait je maag om. 'Onderdeeltjes' van mensjes uit de baarmoeder..
Uiteraard (durf ik inmiddels wel te zeggen) is Barack Hussein Obama al jarenlang een trouw supporter van Planned Parenthood en krijgt de organisatie subsidie van Obama & Co.

Het is wederom een trucje van de duisternis die heerst in dèze wereld. Maar de Koning op het witte paard is onderweg. De hulpeloze en de verdrukten zullen worden verlost!!

>januari 2016: De "grand jury" heeft besloten NIET Planned Parenthood te achtervolgen voor deze activiteiten tegen de menselijkheid, maar diegenen die stiekem de opnamen hebben gemaakt van deze barbaarse activiteiten. De duivel wil niets liever dan van de waarheid leugen maken. En andersom.
Ongewenste baby's werden overigens in oude tijden geofferd aan de god Moloch.

Voor alle duidelijkheid: Ook abortus van een eigen baby, is GEEN onvergeeflijke zonden voor God. Abortus is zó pijnlijk en zó definitief, maar God zal bij oprechte spijt van ieder van Zijn wedergeboren Kinderen, vergeving schenken. Ook bij beslissingen in ons leven, die we nooit hadden willen maken.. De getuigenissen van vrouwen die niet enkel spijt kregen van hun besluit hun baby te aborteren, maar tevens inzagen dat het tegen de wil van de God van het Leven is, zijn talrijk. En zeggen alles. Alles over hoe het ontnemen van ongeboren leven tegen alles indruist wat Eeuwig is ...


De onomkeerbare tijd & de eeuwigheid
Ja, ik weet het; tijd heeft men nog nooit weten te keren. Tijd kan niet omkeren. 
Maar de angstaanjagende veranderingen in de wereld maken dat de wereld zoals wij die (nog) kennen, is geweest. Het komt nooit meer terug. Onomkeerbaar.

"When you reject the Truth,
you will believe any lie."
Chuck Smith

Wij begeven ons in de tijd van ongekend bedrog. Laten wij daarom wachters zijn op de muur. Wachters waarschuwen. Want als wij stil blijven, is er ook bloed aan ònze handen..
Ja, de wereld zal ons haten. "Ze hebben Mij gehaat, zij zullen ook u haten." Jezus
Deze wereld verwerpt massaal Jezus Christus. Zij háát Hem, én Zijn volgelingen ...

"The further a society drifts from truth,
the more it will hate those
who speak it."
George Orwell


 De recente ontwikkelingen op het wereldtoneel zullen
geen verrassing zijn voor hen die het
Woord van God kennen en de God van het Woord.

Wij behoeven ons gelukkig niet te laten leiden door angst, maar door liefde en waarheid.
Laten we daarom leven vanuit een levenslange hoop
voor eeuwige verlossing,
die God ons heeft gegeven door zijn Zoon.
Wij behoeven niet bang te zijn.
Wij weten Wie gewonnen heeft, én wint ..
Voltooid toekomende tijd.
Het ìs volbracht.
Alleen nog eventjes volhouden..


Wanneer u of jij nog nooit eerder de Heer Jezus Christus hebt aangeroepen, doe het dan nú. Voor vrede en vreugde in uw hart en voor de zekerheid van het eeuwige leven. Je zult een vrede ervaren die de wereld niet geven kan.. Johannes 14:27

"Als u met uw mond de Here Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden."
Romeinen 10:9,10

"Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered."
Romeinen 10:13 / Hand. 2:21

Voor déze wereld is geen hoop meer.. Het gaat snel bergafwaarts en steeds sneller sneller. Het enige woord dat past bij de situatie voor déze wereld, is: hopeloos. Ook met Trump geen triomf. Zelfs niet omdat alles beter is dan Hillary.. Al is dat enkel al vanwege de belangrijke Supreme Court. Maar ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen bieden geen ware hoop. Noppes.
De wereld, zij gaat voorbij...


 "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden,
hef dan uw hoofd omhoog, kijk naar boven,
want uw verlossing is nabij."
Luke 21:28


Jezus Christus is onze enige hoop,
voor tijd & eeuwigheid.


      Maranatha!


                 -|-| a n s


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...